FOURLEAF แอพพลิเคชันระบบร้านอาหาร

แอพพลิเคชันระบบร้านอาหาร ที่ใช้เพียงแค่ iPad เครื่องเดียวก็สามารถใช้ระบบบริหารแบบครบวงจรได้เลย ไม่ว่าจะเป็น ระบบขายหน้าร้าน(POS) สต๊อกสินค้า เรียกดูสรุปยอดขาย และอื่นๆ ที่จำเป็นมาให้ได้ใช้งานกันที่ช่วยให้คุณมีระบบร้านอาหารง่ายๆ บริหารธุรกิจของคุณได้ทุกที่ ทั้งเปิดร้านอาหาร หรือขายออนไลน์ก็ใช้ได้ ซึ่งแอพพลิเคชันนี้ได้เปิดให้บริการต่อเนื่อง ตั้งแต่ระบบหลังร้านไปจนถึงระบบหน้าร้าน ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารตั้งแต่ร้านขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้รับผลดี สามารถควบคุมดูแลต้นทุนค่าใช้จ่ายของร้านอาหาร รวมถึงผลักดันให้ธุรกิจร้านอาหารสามารถบริหารจัดการและขยายสาขาได้มากขึ้น ปัจจุบันบริษัทเปิดให้บริการแก่ลูกค้าในร้านอาหาร ครอบคลุมในทุกจังหวัดของภาคใต้ และขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ รวมถึงในกรุงเทพมหานครแล้ว รวมทั้งได้ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ไทย กัมพูชา เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารในต่างประเทศ จะรู้จักจากผู้ประกอบการร้านอาหารต่างประเทศที่บอกต่อกัน ส่งผลให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเข้าไปร่วมโครงการของภาครัฐ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) และการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า คุณสมบัติของ FOURLEAF ใช้บริหารงานร้านอาหาร ดูรายงานการขายได้ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดแรงและเวลา ไม่จำเป็นต้องอยู่จนดึกเพื่อจัดการเรื่องเอกสาร แต่ระบบของ FOURLEAF จะรายงานไปที่เจ้าของร้านและหุ้นส่วนทุกวันหลังปิดรอบการขาย รวมทั้งดูยอดขายได้แบบเรียลไทม์ สั่งอาหารไร้สาย ส่งออเดอร์จากจุดสั่งอาหารได้เลย ไม่ต้องเดินให้เมื่อย ไม่ต้องตะโกนให้คอแหบ และช่วยให้พนักงานทำงานได้ไวขึ้น ออเดอร์อาหารจะพิมพ์ไปที่ครัว […]