เหตุผลดีๆ ที่ทำให้การติดตั้ง GPS รถบรรทุก มีความจำเป็น

GPS รถบรรทุก

งานการขนส่งนั้นมีความสำคัญสูงมาก ในทุก ๆ ประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของการขนส่งทางบก ซึ่งมีรถบรรทุกเป็นหัวใจหลักที่ช่วยให้สินค้าสามารถไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งช่วยให้การบรรทุกสินค้าสามารถทำได้ครั้งละมาก ๆ แต่ก็มีสิ่งที่สามารถพบเห็นได้บ่อย ๆ เป็นอุบัติเหตุที่จากรถบรรทุกเป็นส่วนใหญ่ อันมีสาเหตุมาจากเรื่องใดก็ตาม ย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียต่อตัวบุคคลและทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากและการสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเมื่อนำมาคิดเป็นมูลค่าก็อาจเป็นมูลค่ามหาศาลได้ การติดตั้ง GPS รถบรรทุก จึงนับเป็นสิ่งสำคัญที่รถบรรทุก ๆ คันควรจะมีการติดตั้งไว้ ถือเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดความจำเป็นในการติดตั้ง GPS ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าเนื่องมาจากกฎหมายของกรมการขนส่งที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดที่ระบุรายละเอียดว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป รถบรรทุกที่มีขนาด 6-10 ล้อขึ้นไปจะต้องดำเนินการติดตั้งระบบ GPS โดยต้องเป็นระบบ GPS ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกแล้วเท่านั้น การ “ได้รับการรับรอง” ในกรณีนี้คือระบบ GPS ต้องสามารถตรวจสอบลักษณะการเดินทางได้ , ตรวจสอบลักษณะการใช้งานแบบย้อนหลังได้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงตัวตนของผู้ขับขี่ที่ชัดเจน อันถือเป็นเหตุผลหลักที่กำหนดให้ทุกวันนี้มีมาตรการบังคับให้รถบรรทุก ๆ คันต้องดำเนินติดตั้ง GPS สอดคล้องกับสิ่งที่กฎหมายระบุเอาไว้ ผู้ใดฝ่าฝืนย่อมได้รับการลงโทษ โดยส่วนหนึ่งที่กฎหมายกำหนดเช่นนี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาที่มาจากการขับขี่ รวมไปถึงอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากรถบรรทุก คุณสมบัติโดยทั่วไปของระบบ GPS รถบรรทุก คือการรับรองตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกอันประกอบด้วย Chipset 3G, […]

เรื่องของ GPS นำทาง ที่คุณควรรู้!

หากคุณกำลังขับรถเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ปัจจุบันนี้มีเครื่องมือช่วยเหลือในการบอกพิกัดหรือตำแหน่งของจุดหมายปลายทางที่คุณกำลังเดินทางไปโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเจ้าแผนที่กระดาษแบบอดีดอีกต่อไปแล้ว! ซึ่งเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เรารู้จักกันดีว่ามันคือ “GPS” ดังนั้นบทความนี้จะนำเสนอและอธิบายถึงหน้าที่หลักของเจ้าตัว GPS ว่าทำหน้าที่อะไรบ้าง หรือเป็นเพียงแค่ GPS นำทาง ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น มาดูพร้อมกันเลย ทำความรู้จักกับเจ้า GPS GPS เป็นระบบนำทางและบอกพิกัดปลายทางหรือจุดที่เราต้องการรู้ถึงระยะทางว่าตำแหน่งที่เราอยู่กับปลายทางนั้นห่างกันเพียงใด เราจะพบเจอ GPS นำทาง ได้ในโทรศัพท์มือถือแบบ PDA (Personal Digital Assistant) ถ้าแปลให้เข้าใจง่ายมันก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดพกพานั้นเอง แต่ถ้าจะให้เข้าใจได้ง่ายกว่านั้น คุณจะพบเจอระบบ GPS ได้ใน Smartphone ทั่วไปที่เรา ๆ ใช้กันอยู่ทุกวันนี่แหละ การทำงานของระบบนำทางนี้จะทำโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก หลังจากนั้นตัวระบบจะนำข้อมูลนั้นมาประมวลผลและแสดงแผนที่ในรูปแบบภูมิศาสตร์แผนภูมิของโลกทั้งหมดให้กับผู้ใช้ เมื่อเราต้องการจะเดินทางไปที่ไหนหรือต้องการจะทราบเส้นทางไปในตำแหน่งไหนก็ตาม เพียงแค่ระบุตำแหน่งนั้นไป ระบบก็จะประมวลผลออกมาให้เราทราบเป็นตัวเลขระยะทาง เส้นทางตรง เส้นทางลัด ระยะเวลาในการเดินทาง เป็นต้น ทำให้การดำเนินชีวิตในปัจจุบันของเรานั้นทำได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก และในบางรุ่นอาจจะใช้ตัว senser มาช่วยในการคำนวณระยะและเส้นทางต่าง ๆ เพื่อทำให้ผลที่ได้แม่นยำมากที่สุด อุปกรณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ GPS ในครั้งแรกที่กำเนิดระบบ GPS นำทาง นี้ขึ้นมา แน่นอนว่าการทำงานของมันก็เป็นเพียงการนำทางและบอกระยะทางเท่านั้น […]