CRM คืออะไร องค์กรจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

CRM คืออะไร

การตลาดในยุคที่การขับเคลื่อนข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งหนึ่งที่การตลาดยุคใหม่ควรมีได้แก่ CRM หรือ Customer Relationship Management แล้ว CRM คืออะไร การบริหารความสัมพันธ์ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับสินค้าหรือองค์กรในระยะยาวดุจเป็นครอบครัวเดียวกัน แล้ว CRM ต้องทำอย่าไรเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสัมพันธ์ที่ดี คงต้องเริ่มจากการใช้งานซอฟต์แวร์ในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์และหาทางสื่อสารให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงกิจกรรมที่บริษัทจะดำเนินงานในอนาคต เพื่อให้ลูกค้าสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดทำให้ระยะยาวได้ องค์ประกอบของ CRM คืออะไร เป้าหมาย การตั้งเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อที่จะได้กำหนดกลยุทธ์และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม แล้วนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ โดยอาจเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายขนาดเล็กและทำในระยะเวลาระยะสั้น เพื่อประเมินความสามารถและกลยุทธ์ขององค์กรให้เกิดผลสำเร็จในระยะแรกเสียก่อน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สร้างเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น กลยุทธ์ เมื่อได้เป้าหมายที่ชัดเจนแล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกลยุทธ์และวิธีการที่จะนำพาองค์กรไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยความสำเร็จ ทั้งนี้อาจต้องใช้การระดมสมองความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรมาร่วมช่วยกันคิด เพื่อที่ความคิดของทุกคนจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ ซึ่งกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ก็มีมากหลากหลายรูปแบบ ไว้จะกล่าวถึงในส่วนต่อไป ข้อมูลและการเก็บข้อมูล โดยทั่วไปฝ่ายขายจะทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า แต่ไม่ได้นำมาใช้งานในเกิดประโยชน์ แต่ด้วยระบบบริหารจัดการ CRM จะทำให้ข้อมูลที่มีไม่สูญเปล่าอีกต่อไป ซึ่งรวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลก็สามารถที่จะทำได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เมื่อได้ข้อมูลและสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการมัดใจลูกค้าแล้ว การประชาสัมพันธ์ที่จะให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงกิจกรรมของบริษัทจะต้องทำอย่างไรและสื่อสารอย่างไรให้เข้าใจเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด เพราะต่อให้กลยุทธ์ที่ดีมาก ๆ แต่ขาดการสื่อสารและประชาสัมพัน์ที่ดีก็ไม่มีประโยชน์ การบริการหลังการขาย ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักในการบริหารจัดการลูกค้าด้วยระบบ CRM เพราะลูกค้าทุกคนที่มีการซื้อสินค้าและบริการไปแล้ว มักจะต้องการความช่วยเหลือไม่มากก็น้อย การบริการหลังการขายถึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก วิธีการปฏิบัติ เมื่อได้รับรู้ถึงองค์ประกอบในการทำ CRM แล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการนำมาใช้งานจริงด้วยรูปแบบที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและการตลาดในปัจจุบันให้มากที่สุด […]

5 CRM Software ที่น่าใช้ และให้ประโยชน์กับธุรกิจได้สูงสุด

ระบบ CRM Software

5 CRM Software ที่น่าใช้ และให้ประโยชน์กับธุรกิจได้สูงสุด สำหรับร้านค้า องค์กรหรือบริษัทต่างๆที่ต้องการนำระบบ CRM Software มาใช้เพื่อพัฒนาการทำงาน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผ่ายขายหรือผู้ให้บริการกับลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีและกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการซ้ำ รวมทั้งลดขั้นตอนการทำงานขององค์กร สะดวกและรวดเร็วช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรจนร้านค้า บริษัทหรือองค์กรมีความก้าวหน้าและมั่นคง แต่ถ้าองค์กรอยากนำระบบมาใช้ แต่ยังไม่ทราบว่าจะใช้ CRM ตัวใดดี เรามี 5 CRM Software ที่น่าใช้ และให้ประโยชน์กับธุรกิจได้สูงสุดมาแนะนำ ติดตามได้จากบทความนี้   Salesforce เป็นระบบCRM ที่มีผู้ใช้มากเป็นอันดับ 1 เด่นในด้านทำงานด้าน การขาย การตลาดและการบริการบน Cloud ประหยัดไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องติดตั้ง มี modules มากมาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นในด้านเป็นศูนย์รวมข้อมูลลูกค้า ช่วยเพิ่มความใส่ใจลูกค้าส่งผลให้ผู้ขายตอบสนองหรือให้บริการลูกค้าได้ตรงใจ มีการเก็บข้อมูลทุกแหล่งเพื่อช่วยให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด รวดเร็ว พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและองค์กร ช่วยให้ติดตามผลการทำงานได้แบบ real- time ช่วยให้การทำงานของทุกคนในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง   Oracle เป็นอีกหนึ่งระบบของ CRM Software […]

รอบรู้เรื่องราว และประโยชน์ของ ระบบ Salesforce

Salesforce คือ

เมื่อเทคโนโลยีได้ก้าวเข้าสู่โลกของอินเตอร์เน็ตนั่นหมายความว่า การติดต่อซื้อขายระหว่างผู้ขายกับลูกค้าย่อมสามารถติดต่อกันได้ทุกมุมโลก หากใช้การค้าระบบเก่าที่ไม่มีการเก็บข้อมูลของลูกค้าเลย ก็ย่อมทำให้ลูกค้าไม่เกิดความพึงพอใจหรือไม่เกิดความจงรักภักดีต่อสินค้าที่เคยซื้อ ทำให้องค์กร ห้างร้านหรือบริษัทอาจจะต้องเสียลูกค้าไป จนก่อให้เกิดผลกระทบของการเสียส่วนแบ่งการตลาดไปอย่างน่าเสียดาย ปัจจุบันจึงได้มี ระบบ Salesforce เกิดขึ้น มาดูกันว่า ระบบ Salesforce นั้นเป็นอย่างไร ระบบ Salesforce คืออะไร เป็นแอบพลิเคชันของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการของ CPM (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์) ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลก ด้วยการทำงานโดยการใช้บนระบบคลาวด์ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตก็ใช้ได้แล้ว โดยโปรแกรมที่ออกแบบมาเหมาะกับการใช้ในงานขาย งานบริการ หรือการตลาด เป็นระบบที่มีข้อดีคือไม่เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งในราคาที่สูงไม่ต้องการดูแล ใช้ง่าย สามารถให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้ได้เลยโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น บนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป ก็ใช้ได้ ระบบ Salesforce ยังช่วยให้การติดต่อ หรือตอบโต้ระหว่างผู้ขายกับลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและยังสามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างละเอียด บอกสถานการณ์ซื้อขาย สินค้าที่ขาย จำนวนที่ขายได้ ช่วงซื้อ กำหนดการนัดหมาย การติดตามงานทำให้การทำงานของผู้ขายทำได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่เก็บได้ไปวางแผน ทำกิจกรรมต่างๆกับลูกค้าจนสามารถปิดการขายได้ดียิ่งขึ้น นับเป็นประโยชน์กับองค์กร ห้างร้านหรือบริษัทอย่างมหาศาล ประโยชน์ของ ระบบ Salesforce ที่มีต่อการค้าขายหรือการบริการ 1.ช่วยให้ติดตามลูกค้าได้ง่าย เพราะจะมีข้อมูล รายละเอียดของสถานะของลูกค้าทุกคนว่าอยู่ในสถานะใด […]

ระบบ CRM Software คืออะไร และมีประโยชน์ในธุรกิจอย่างไร

ระบบ CRM Software คือ

จากอดีตในธุรกิจการค้าขาย ผู้ซื้อและผู้ขายมักติดต่อสื่อสารกันโดยตรงโดยไม่ผ่านสื่อกลางใดๆ เป็นการสื่อสารทางตรงไม่ซ้ำซ้อน แต่ปัจจุบันได้มีการนำระบบเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยสื่อสาร ประมวนผล เก็บข้อมูลการของผู้ซื้อรวมทั้งประวัติการซื้อขายได้อย่างละเอียดนั่นคือ ระบบ CRM Software หรือ โปรแกรมเก็บข้อมูลลูกค้านั่นเอง ระบบ CRM Software คืออะไร ระบบ CRM Software(Customer relationship management) คือเป็นระบบที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลในทุกๆด้านของลูกค้า การเก็บประวัติการซื้อ –ขาย ติดตาม วิเคราะห์ลูกค้า รวมทั้งมาใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีหรือเกิดความผูกพันระหว่างผู้ขายกับลูกค้า ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำได้อีก ตลอดจนสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ๆให้เข้ามาซื้อสินค้า เป็นผลให้ผู้ขายสามารถนำเสนอสินค้าได้ตอบสนองลูกค้าได้เป็นอย่างดี นำมาซึ่งความมั่นคงให้กับบริษัทที่ขาย เป็นระบบที่เหมาะกับธุรกิจค้าขายแต่ก็สามารถนำมาใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภท ระบบ CRM Software มีรายละเอียดการเก็บข้อมูลอย่างไร ระบบ CRM Software สามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าได้อย่างละเอียดถึงข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในการซื้อสินค้าในช่วงฤดูกาล การซื้อสินค้าในช่วงวันหยุด พฤติกรรมการซื้อขณะอยู่ในช่วงกลางวัน กลางคืน รวมทั้งศึกษาความแตกต่างของการซื้อสินค้าของเรากับสินค้าของผู้อื่น เก็บข้อมูลถึงพฤติกรรมการซื้อในระยะต้นปี กลางปีหรือปลายปี จำนวนครั้งของการซื้อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมโดยรวมของลูกค้า เป็นฐานข้อมูลทั้งหมดให้กับบริษัท จะได้ช่วยให้ขายสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการหรือเกิดการกลับมาซื้อซ้ำได้หรือเป็นการช่วยให้บริษัทสามารถสร้างกลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าให้เหนือคู่แข่ง ลดส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าได้ อีกทั้งหากเรามีข้อมูลของลูกค้าได้ทั้งหมด ทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีความสัมพันธ์ที่ดี สร้างรายได้และผลกำไรได้อย่างแน่นอนและมั่นคง […]