งานขนส่ง

งานขนส่ง สำคัญต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง

จากอดีตจนถึงปัจจุบันคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า งานขนส่ง มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเราทุกคน ที่คุ้นเคยและเห็นอยู่ทุกวันคือ ธุรกิจรถขนส่งโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกขนส่ง งานรถไฟขนส่งหรือแม้แต่งานขนส่งทางเรือและทางอากาศ ก็ถือว่าเป็นการขนส่งได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยใจในธุรกิจและลูกค้าว่าจะชอบการบริการแบบไหนที่ให้ความสะดวกสบายและรวดเร็วมากกว่ากัน ซึ่งหลายๆธุรกิจมักจะมองความข้ามสำคัญของงานด้านนี้เพราะเห็นเป็นแค่ว่าส่งอย่าไรก็ได้ให้ถึงก็พอเพราะถ้าคิดแบบนั้นก็ผิดแล้ว เนื่องจากงานขนส่งมีความจำเป็นและสำคัญต่อระบบธุรกิจโดยตรงและสำคัญเป็นอย่างมาก

ดังที่กล่าวข้างต้นว่าทุกธุรกิจหากผู้บริหารสนใจมุ่งเน้นแต่การพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ดีที่สุด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม คิดค้นแต่นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้คนจดจำภาพลักษณ์ที่สวยงามหรือแม้แต่การวางกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย จนละเลยความใสใจในด้าน การขนส่ง ที่ต่อให้สินค้าสวยหรูดูดี มีคุณภาพและทันสมัย แต่หากส่งสินค้าไม่ถึงมือลูกค้าจะเกิดปัญหาอย่างไร ยอดขายดีแต่หักลบกับต้นทุนการดำเนินงานทำไมผลต่างกำไรมีนิดเดียว หากท่านเป็นผู้บริหารจะทำอย่างไร ในเมื่อสินค้ามีการตอบรับที่ดียอดขายมากขึ้น แต่ผลต่างกำไรกับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือการจัดส่งไม่สามารถส่งสินค้าได้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาได้ เมื่อลูกค้าสั่งของไปแล้วได้ของล่าช้า สินค้าชำรุด ก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์สินค้าและบริษัทเลยทันที

ในการพัฒนาองค์กรทางผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับทุกหน่วยงานไม่ใช่แต่จะมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและยอดขายอย่างเดียวทุกโดยเฉพาะ งานขนส่ง มีความสำคัญไม่แพ้หน่วยงานที่พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือฝ่ายขายแม้แต่นิดเดียว เพราะหากมีการวางแผนงานด้านจัดส่งสินค้า การนำระบบขนส่งมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็จะทำให้เห็นผลต่างที่ดีขึ้น แม้แต่รถขนส่งสาธารณะหากนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบขนส่ง ก็จะทำให้ส่วนต่างของกำไรและต้นทุนมีมากขึ้น อย่าลืมว่าการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าที่ถูกต้องตรงเวลาแล้ว ลูกค้าเองก็จะเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการบ่อย ๆ

จากคำแนะนำข้างต้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารหลายคนคงคิดริเริ่มพัฒนา งานขนส่ง ให้ได้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แน่ แม้จะเกิดคำถามมากมายในใจว่า “มันจำเป็นด้วยหรือ” เพราะคงมีหลายคนที่ไม่มีความรู้มาก่อนเลยว่าหากบริหารการจัดส่งให้ดี จะทำให้สามารถลดต้นทุนตรงจุดนี้ได้เป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันในสถานศึกษาหลายแห่งได้มีการเพิ่มหลักสูตรการศึกษาใหม่ ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ในธุรกิจปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้นักศึกษาที่จบมามีคุณภาพ และตอบสนองกับตลาดแรงงานในปัจจุบันได้ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่งและมหาวิทยาลัยชื่อดังอื่น ๆ อีกมากที่เปิดสอนหลักสูตรคล้ายกันนี้ ท่านผู้บริหารลองทบทวนดูว่าการบริหารการจัดส่งสำคัญมากน้อยแค่ไหน ขนาดมหาวิทยาลัยยังต้องเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต แต่ถึงกระนั้นหากผู้บริหารไม่ต้องการงานจัดส่งสินค้าให้เป็นความรับผิดชอบขององค์กร ก็สามารถเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งที่มีความชำนาญและเป็นมืออาชีพในด้านนี้ให้ดำเนินการแทนได้ ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่กระนั้นก็อยู่ในกรอบของสัญญาที่ทำขึ้น ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ใช้ตัวแทนด้านการจัดส่งสินค้ามีดังต่อไปนี้

หากธุรกิจของท่านดำเนินกิจการด้านอาหารสดที่ไม่ใหญ่มาก เพื่อให้สินค้ามีความสดอยู่เสมอการเลือกใช้รถขนส่งที่มีตู้จัดเก็บแบบรักษาอุณหภูมิความเย็น จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนซื้อรถและติดตั้งตู้ทำความเย็น อีกทั้งการดูแลรักษาก็เป็นไปได้ยากตามความเสื่อมสภาพของรถ ก็จะทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นอย่างมาก

  • เมื่อตัดสินใจเลือกใช้บริการรถขนส่งเหล่านี้แล้ว ก็มั่นใจได้เลยว่าสินค้าของท่านไปถึงที่หลายและตรงเวลาแน่นอน เพราะทางบริษัทขนส่งจะมีตารางเวลาในการวิ่งรถที่ชัดเจน ทำให้สามารถเช็คเวลาได้ง่าย ในขณะเดียวกันลูกค้าก็จะได้ไม่ต้องนั่งลุ้นรอสินค้าว่าจะมาหรือไม่มา
  • ความยุ่งยากของเอกสารต่าง ๆ ก็จะหมดไป ในกรณีที่บริษัทมีการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริษัทขนส่งที่มีความชำนาญด้านนี้(shipping) โดยเฉพาะเอกสารการนำเข้า ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศรวมถึงพิธีการทางกรมศุลกากร หากใครไม่มีความรู้ก็ทำให้ปวดหัวและเสียเวลาอย่างมาก เนื่องจากหากเป็นสินค้าที่ส่งออก แล้วไม่สามารถดำเนินการส่งออกได้ก็จะทำให้มีปัญหากับลูกค้า และค่าปรับ(หากมี) เพราะไม่สามารถส่งสินค้าให้ได้ตรงตามเวลานัดหมาย ทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก หรือแม้แต่การนำเข้าหากไม่ผ่านด่านศุลกากรก็นำสินค้าออกมาไม่ได้ ต้องกลับมาเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากและเสียเวลา
  • มั่นใจด้วยระบบรับประกันสินค้าระหว่างการจัดส่ง ด้วยทางบริษัทขนส่งที่เป็นมืออาชีพส่วนใหญ่ จะมีระบบรับประกันสินค้าให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการตามมูลค่าของสินค้าหรือการตกลงกันระหว่างสัญญาที่ใช้บริการ เพราะถ้าไม่มีการรับประกันตรงส่วนนี้หากเกิดความเสียหายแล้วลูกค้าไม่จ่ายเงินและรับสินค้าก็จะเกิดความเสียหายตามมาอีกมาก
  • ด้วยการขนส่งที่เป็นมืออาชีพของบริษัทขนส่ง จะมีการใช้เทคโนโลยีทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้ลูกค้าหรือบริษัทขนส่งเองสามารถติดตามสถานะของรถที่ไปส่งสินค้า หรือแม้แต่การขนส่งที่รวดเร็วด้วยอาศัยเทคโนโลยี GPS และเป็นการสร้างมาตรฐานให้ระบบขนส่งที่จะเกิดขึ้นเป็นต้น

จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า งานขนส่ง มี ความสำคัญต่อระบบธุรกิจมากแค่ไหน ต่อให้สินค้าที่ผลิตออกมาดีแต่ไม่สามารถส่งถึงมือลูกค้าได้ก็ไม่มีประโยชน์ แถมยังทำให้บริษัทเกิดความเสียหายอีกด้วย บริษัทที่ดีจะต้องแยกความสำคัญให้ชัดเจน เพื่อจะได้พัฒนาองค์กรไปได้ทุกระดับและพร้อม ๆ กัน ไม่เช่นนั้นแล้วการที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจก็จะเป็นไปได้ยาก เพราะแค่การจัดส่งสินค้า ยังดูมีความยุ่งยากและสำคัญขนาดนี้แล้วในส่วนอื่น ๆ ที่ยังไม่มีการปรับปรุงจะมีมากน้อยแค่ไหน ธุรกิจจะดำเนินไปข้างหน้าได้ก็ขึ้นอยู่กับทุกส่วนงาน สุดท้ายแล้วเมื่อมีการพัฒนาผลงานการประกอบธุรกิจดี ยอดขายดี ก็จะเป็นตัวชี้วัดให้ผู้บริหารได้เห็นว่าในแต่ระปีควรมีโบนัสให้พนักงานมากน้อยแค่ไหน  สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

ปอย

ปอย

More To Explore