รู้จัก GPS นำทาง และวิธีใช้ที่ถูกต้องในขณะเดินทาง

GPS เป็นระบบของสัญญาณดาวเทียมที่ถูกปรับปรุง ดัดแปลงมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน โดยเฉพาะด้านการติดตามรถยนต์ ยานพาหนะต่างๆรวามทั้งเป็น GPS นำทาง เป็นระบบหนึ่งที่ถูกบรรจุให้อยู่ใน Smartphone จนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน

รู้จัก GPS นำทางว่าคืออะไร

GPS นำทางเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีความสามารถในการรับข้อมูลจากสัญญาณดาวเทียม เมื่อรับสัญญาณแล้วจะทำการประมวลผลบอกพิกัดหรือตำแหน่งต่างๆบนพื้นโลกได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิศาสตร์ สามารถคำนวณระยะทางจากปัจจุบันไปยังตำแหน่งของจุดหมายปลายทางได้ แต่จะต้องทำงานร่วมกับระบบแผนที่และระบบดาวเทียม GPS โดยมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ดังนี้คือแบบ PND (Personal/Portable Navigator Device) เป็นเครื่องที่มีอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในตัว มีความสะดวกสบายสูง หรือแบบที่ใช้  PDA (Personal Digital Assistant) เช่น Smartphone, Notebook ซึ่งในปัจจุบันGPS นำทางจะถูกบรรจุอยู่ในอุปกรณ์ทั้ง 2 อย่างนี้หมดแล้ว เหมาะกับการค้นหาเส้นทาง หาสถานที่รวมทั้งคำนวณหาระยะทางและบอกพิกัดได้อย่างแม่นยำเป็นอย่างดี เป็นประโยชน์กับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมหาศาลเลยทีเดียว

GPS นำทาง แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

GPS นำทางถูกปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้คือ

  1. แบบพกติดตัว สามารถใช้ในแหล่งที่ห่างไกลไฟฟ้าได้ในบางรุ่น GPS นำทางแบบนี้นิยมใช้ในกิจกรรมหลายชนิดเช่น การเล่นกีฬา การปั่นจักรยาน การเดินป่า บางรุ่นสามารถมองเห็นแม้ในสภาพที่แสงสว่างไม่พออีกด้วย นับเป็นความก้าวหน้าและพัฒนาที่มีประสิทธิ์ภาพของ GPS
  2. แบบใช้ติดในรถยนต์ รวมถึงใช้ติดตามยานพาหนะต่างๆ ติดตามบุคคลสำคัญอันเป็นที่รักรวมถึงสัตว์เลี้ยงตัวโปรด ไม่ให้สูญหายได้อย่างทันท่วงที สามารถชาร์จแบตเตอรี่เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้กับแบตเตอรี่ในรถยนต์ได้เลย มีให้เลือกหลายรุ่น หลายราคา แตกต่างกันไปและมีหลายฟังก์ชันอีกด้วย

ส่วนประกอบ ของ GPS นำทาง

  1. GPS Receiver Module หรือตัวรับสัญญาณจากดาวเทียมเพื่อมาแปรผลค่าต่างๆ
  2. CPU หรือตัวประมวลผลลัพธ์
  3. Software หรือโปรแกรมสำหรับการนำไปในเส้นทางและสถานที่ต่างๆ
  4. Map หรือแผนที่ในสถานที่ต่างๆบนโลกเพื่อใช้ในการนำหาเส้นทางที่ต้องการ
  5. อื่นๆ เช่น เสารับสัญญาณ ตัวกระจายสัญญาณ ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณ

GPS นำทางแบ่งออกเป็น 2 ระบบคือ

1. แบบ Window CE หรือแบบมาตรฐาน ใช้นำทางได้ทันทีแต่มีระบบน้อย

2. แบบ Android เป็นระบบล่าสุด ทันสมัยมีฟังก์ชันมากกว่า  แบบ Window CE เช่น เชื่อมต่อกับ Wifi ได้ มีกล้องหน้า มีระบบนำทางหรือกล้องติดรถยนต์อีกด้วย

แผนที่บน GPS นำทาง ทำงานอย่างไร

การสร้างแผนที่ของ GPS นำทางทำได้ด้วยการถ่ายภาพทางอากาศจากดาวเทียมมาซ้อนกัน แล้วจึงนำไปกำหนดจุดต่างๆทางภูมิศาสตร์ นำมาเป็นค่าพิกัด แล้วจึงจะสร้างข้อมูลประกอบอื่นๆตามมาเช่น สถานที่ต่างๆที่สำคัญๆ เส้นทางถนน จึงจะได้เป็นแผนที่ที่สามารถนำทางไปได้ แต่ยังมีข้อจำกัดคือยังไม่สามารถใช้ต่างค่าย รวมทั้งยังไม่สามารถนำจากอีกเครื่องหนึ่งยกมาใช้กับอีกเครื่องอื่นได้อีกด้วย

วิธีใช้ GPS นำทางที่ถูกต้อง ในขณะเดินทาง

นับเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านประหยัดเวลา ประหยัดค่าขนส่ง รวมทั้งช่วยหลีกเลี่ยงการจราจรที่หนาแน่น หรือเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุได้หากใช้ให้ถูกต้องและถูกวิธี

1.ศึกษาและวางแผน การใช้เครื่องมือต่างๆ สิ่งที่จำเป็นอันดับแรกเลยคือต้องพยายามศึกษาหาความรู้ เทคนิครวมถึงวิธีการใช้ แล้วลงมือใช้ให้เกิดความชำนาญ การเตรียมตัวดีจะทำให้สามารถใช้สัญลักษณ์ต่างๆรวมถึงการอ่านแผนที่ได้อย่างถูกต้อง ใช้เวลาไปถึงจุดหมายน้อยลง ทำให้การเดินทางราบรื่น เพิ่มความปลอดภัยให้กับตนเองและสำหรับผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆอีกด้วย

2.จับสัญญาณGPS เมื่อเริ่มการใช้ให้จับสัญญาณ GPS นำทางให้ได้ก่อนเพื่อรอให้โทรศัพท์หรือตำแหน่งที่เราอยู่ตรงกับจุดของเนวิเกเตอร์ แล้วจึงใส่จุดหมายที่ต้องการลง หากเป็น ระบบ A-GPS อาจใช้เวลาไม่นานมากนัก แต่ถ้าเป็นเครื่องนำทางประเภทไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาณมือถือก็อาจใช้เวลาในการล็อกตำแหน่งปัจจุบันนานกว่า

3.ไม่ใช้ทางที่ใกล้ที่สุดเสียทุกครั้ง ควรใช้เส้นทางหลักมากกว่าทางที่ใกล้ที่สุดจากการที่ GPS นำทางจัดให้ เนื่องจากข้อมูลของ GPS อาจไม่อัพเดทส่งผลให้เส้นทางนั้นไม่ควรใช้อีกต่อไปแล้ว ควรปรับให้เป็นแบบวิ่งบนเส้นทางหลักที่ใหญ่และยังนิยมใช้จะสะดวกและปลอดภัยจะดีกว่า

4.ใส่ข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย เพราะสถานที่ต่างๆมักมีชื่อซ้ำกันและอยู่จังหวัดเดียวกันก็มี เพื่อลดความผิดพลาดการนำทางไปผิด หรือหลงทางจนเสียเวลา

5.อ่านและตรวจสอบข้อมูล ก่อนออกเดินทางตาม GPS นำทางควรศึกษาเส้นทางอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเส้นทางหลักและควรอ่านให้ถึงจุดหมายปลายทางเลยว่ายังคงเป็นเส้นทางที่ยังนิยมใช้ หรือเป็นเส้นทางหลักจริงๆ โดยสามารถตั้งค่าให้นำไปในเส้นทางหลักที่ยังนิยมใช้ในปัจจุบันได้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางรอง เพราะหากเดินทางกลางคืนแล้วหลงทางย่อมไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอน

 

เนื่องจากสถานที่และเส้นทางต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การอัพเดทแผนที่บนข้อมูล GPS เป็นเรื่องที่กระทำยาก มีค่าใช้จ่ายสูงดังนั้น การรู้จัก GPS นำทางและวิธีการใช้ที่ถูกต้องนับเป็นเรื่องจำเป็นเบื้องต้นที่ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ควรละเลย เพื่อลดการเสี่ยงการหลงทางเสี่ยงไปในที่อันตรายรวมทั้งเส้นทางที่ไม่มีใครใช้แล้วนั่นเอง  สามารถติดตามบทความต่างๆได้ ที่นี่.. 

ปอย

ปอย

More To Explore