GPS รถเมล์

GPS รถเมล์ เมืองไทย ความทันสมัยที่คุณควรรู้

ปัจจุบันนี้แม้ผู้คนในสังคมจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน แต่รถโดยสารสาธารณะหรือรถเมล์ ยังคงเป็นรถขนส่งที่มีผู้ใช้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก เหตุผลเพราะว่าราคาถูกเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่แม้จะสะดวกแต่ราคาแพงกว่า ด้วยเหตุผลเหล่านี้ยุคนี้รถเมล์จึงยังเป็นยานพาหนะที่มีอยู่จำนวนมากและเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมักจะพบภาพที่คุ้นตากันคือการขับขี่รถเมล์ด้วยความเร็วสูงของพนักงานขับรถเพื่อรับส่งผู้โดยสารทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อความปลอดภัยปัจจุบันนี้จึงมีการนำ GPS รถเมล์ เทคโนโลยีทันสมัยที่สามารถเก็บข้อมูลการขับขี่รถมาใช้เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ด้วยเหตุผลว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่รถของพนักงานขับรถ เรียกได้ว่าเป็นความทันสมัยที่คนไทยควรทำความเข้าใจการทำงานของระบบนี้ เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการใช้รถเมล์ สามารถเช็คตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของรถได้ว่าเคลื่อนที่อยู่ตำแหน่งใดแล้วทำให้ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนการเดินทางได้พร้อมทั้งได้รับความปลอดภัยจากการขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนด สร้างมาตรฐานให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

ด้วยข้อดีเหล่านี้จึงถือว่า GPS รถเมล์ เป็นระบบที่เอื้อ ประโยชน์ ต่อการขนส่งสาธารณะ ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจได้ว่าจะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยตลอดการเดินทาง สำหรับที่มาของระบบ GPS ที่ใช้ติดตั้งบนรถเมล์มาจากการพัฒนาและดัดแปลงมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับรถประจำทาง ที่สำคัญราคาไม่แพง สำหรับในส่วนของการนำมาติดตั้งบนรถเมล์เป็นหน้าที่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.  เพราะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสาธารณะ โดยติดตั้งได้ทั้งรถเมล์ที่มีสภาพเก่าและใช้งานมานาน รถเมล์สภาพใหม่ ด้วยเหตุผลว่าเป็นระบบที่นำมาใช้ติดตั้งกับรถเมล์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ปรับอากาศ รถเมล์พัดลม

 

GPS รถเมล์ ต่างจาก GPS อื่น ๆ หรือไม่?

สำหรับการติดตั้ง GPS สำหรับรถเมล์จะใช้หลักการเดียวกันกับการติดตั้งบนยานพาหนะอื่น ๆ โดยมีลักษณะการทำงานคือใช้ตรวจสอบการเดินรถให้อยู่ในเส้นทางที่กำหนด มีการใช้ความเร็วเหมาะสมไม่เกินอัตรากฎหมายกำหนด รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการขับขี่ สามารถควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถไม่ให้ขับรถด้วยความประมาท ทั้งนี้หน่วยงานสามารถตรวจสอบการใช้รถยนต์ของพนักงานได้ดีโดยเช็คข้อมูลที่ระบบได้ทำการบันทึก

ปัจจุบันนี้แม้ว่าระบบ GPS รถเมล์ จะไม่ได้นำมาใช้ในการติดตั้งบนรถเมล์ครบทุกคัน แต่อย่างน้อยตอนนี้ผู้ใช้รถบริการรถขนส่งสาธารณะถือว่าได้ใช้ประโยชน์ในการเช็คหรือตรวจสอบการการเคลื่อนที่ของรถเมล์เพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนการเดินทาง สามารถคำนวณเวลาได้ว่ารถเมล์ที่ติดตั้ง GPS  จะเดินทางเข้าจอดป้ายเวลาเท่าไหร่ ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลามารอรถเมล์ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถเมล์ไม่ต้องวิตกกังวลกับการขับรถเร็ว นอกจากนั้นยังสามารถร่วมแสดงความคิดเกี่ยวกับการให้บริการของรถเมล์ได้ด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะต่อไปในอนาคต ส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี

หากมองย้อนกลับไปในอดีต การใช้รถเมล์เป็นเรื่องล้าสมัยและไม่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ แต่ในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบการทำงานของ GPS รถเมล์ ช่วยผลักดันให้รถเมล์ไทยกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ทุกวันนี้จึงพบว่าผู้คนให้ความสนใจและหันมาใช้รถเมล์มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานหรือการนั่งรถเมล์เพื่อท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่าง ๆ ใจกลางเมืองหลวง ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดังกล่าวนี้เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าการมีระบบ GPS บนรถเมล์ส่งผลดีต่อภาพรวมในการใช้รถโดยสารสาธารณะ สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถด้วยความประมาทของพนักงานขับ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถยนต์ รวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ข้อดีเหล่านี้จึงถือว่าเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นของระบบการขนส่งสาธารณะของไทยที่ผู้ใช้บริการไม่ควรพลาดและเรียนรู้รูปแบบการใช้งานที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือขสมก.ควรวางแผนที่จะพัฒนาและติดตั้ง GPS บนรถเมล์ทุกคันเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในการให้บริการ พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแห่งเทคโนโลยี

ท่านใดที่เคยยังไม่เคยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งระบบ GPS มาก่อน หากต้องการใช้งานง่ายมากเพียงแค่เลือกติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพื่อค้นหาตำแหน่งของรถเมล์ ว่ามีรถสายใดบ้างที่พร้อมให้บริการท่านจากนั้นเพียงตรวจสอบการเดินรถ ระยะทางรวมถึงระยะเวลาในการเดินรถ ท่านก็จะสามารถวางแผนในการใช้บริการรถสาธารณะได้อย่างง่ายดาย หมดปัญหาวิ่งตามรถเมล์หรือรอที่ป้ายรถเมล์เป็นเวลานานให้เสียเวลาไปเปล่า ระบบ GPS สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ข้อดีและความทันสมัยเหล่านี้ถือว่าน่าชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไม่มองข้ามและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก ยกระดับการขนส่งสาธารณะของประเทศไทยให้เทียบเท่าตามมาตรฐานสากล สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้และในขณะเดียวกันสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยเพราะปัจจุบันนี้ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาจำนวนมาก แน่นอนว่าเมื่อเห็นว่ามีระบบการขนส่งสาธารณะที่อำนวยความสะดวกสบายย่อมจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าสร้างผลลัพธ์ที่ดีทั้งผู้ใช้บริการภายในประเทศคือคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย  สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

ปอย

ปอย

More To Explore