TMS ยุคทองของ ระบบบริหารการจัดส่ง อัตโนมัติ

TMS ระบบบริหารการจัดส่ง

ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน ทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างสูง และมีหลาย ๆ บริษัทเกิดใหม่ที่พยายามพัฒนาให้ดี ส่วนบริษัทเก่า ๆ ก็ต้องเริ่มพัฒนาเพื่อเอาตัวรอดทางธุรกิจให้ได้ ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และมีหลายทางเลือกเพื่อใช้บริการ หนึ่งในธุรกิจที่กำลังเติบโตและมีการแข่งขันสูงคือ ธุรกิจการขนส่งนั่นเอง จากเมื่อก่อนเป็นการบริการเฉพาะในส่วนของรัฐ แต่ปัจจุบันทางเอกชนสามารถแข่งขันได้ ทำให้ธุรกิจด้านการบริการขนส่งทุกวันนี้มีให้เลือกการใช้งานได้หลากหลาย และในธุรกิจด้านการจัดส่งนี้เองจึงเกิดระบบบริหารการจัดส่งเกิดขึ้น เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนในการทำงาน เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้ใช้บริการนั้นคือระบบ TMS TMS คือ Transport Management Solution หรือ ระบบบริหารการจัดส่งอัตโนมัติ แล้วมันเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งอย่างไร เพราะเคยได้ยินแต่ระบบ JIT (Just In Time) เพราะทุกวันนี้ลูกค้าแค่ต้องการการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องตรงเวลาอยู่แล้ว ซึ่งจะขอกล่าวว่า TMS คือ ระบบที่จะเข้ามาบริหารจัดการแทนระบบเดิมที่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาธุรกิจของทางผู้ให้บริการ กล่าวคือ ทางผู้ใช้บริการจะยังคงได้รับสินค้าที่รวดเร็วแบบเดิม เพิ่มเติมคือความสะดวกสบายและรู้วันเวลาที่สินค้าจะมาถึง รวมถึงการติดต่อจากเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าเพื่อให้มารับสินค้าได้ TMS ดีอย่างไร? TMS คือ ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านธุรกิจขนส่ง ซึ่งสามารถช่วยให้เจ้าของธุรกิจลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งถือว่าระบบ TMS คือ ระบบที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและนำมาใช้งานด้านการขนส่งได้อย่างดี หัวใจหลักของการบริหารคือการจัดการต้นทุน ในการทำธุรกิจผู้บริหารคงไม่สามารถมองข้ามเรื่องต้นทุนการผลิตไปได้เลย เพราะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจสามารถขยายขีดความสามารถและการแข่งขันได้ในยุคที่มีการแข่งขันสูง […]

ข้อกำหนดเกี่ยวกับ GPS กรมขนส่ง

ข้อกำหนด GPS ของกรมขนส่ง

ด้วยความสำคัญของระบบติดตามรถยนต์ GPS สู่การนำมาบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังจะเห็นได้จากข้อมูลในอดีตเรื่องการเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์โดยสารสาธารณะจากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2558  ที่มีมากถึง 845 ครั้งและหลังจากประกาศของกรมขนส่งทางบกให้บังคับใช้ระบบ GPS มีอุบัติเหตุกับรถโดยสารขนาดใหญ่ในปี พ.ศ. 2559 796 ครั้ง และ692 ครั้งในปี พ.ศ. 2560 ตามลำดับ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า GPS มีส่วนช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ถึง 18.10% เมื่อเทียบจากปี 2558 กับ 2560 ส่งผลให้เกิดมาตรฐานการบังคับใช้เป็นกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการขนส่งและจากประกาศล่าสุดของกรมขนส่งทางบกได้ระบุว่า รถโดยสารและรถบรรทุกขนาด 10ล้อเป็นต้นไป จะต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking แบบเรียลไทม์ภายในปี พ.ศ. 2562 ทุกคันและรถประเภทไหนบ้างที่เข้าข่ายในการบังคับใช้กฎหมายนี้ ถ้าอย่างนั้นไปทำความเข้าใจตัว กฎหมายGPS กรมขนส่ง ที่ว่านี้พร้อมกันเลยครับ มีรถประเภทไหนบ้างที่บังคับใช้ GPS กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศกำหนดให้รถที่ใช้ขนการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนสัตว์หรือสิ่งของต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) ได้แก่รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ 2ชั้น ทั้งที่ประจำทางและไม่ประจำทาง รถยนต์โดยสารหมวด1 หมวด2 หมวด3 และหมวด4 ยกเว้นรถที่มีการจัดที่นั่งโดยสารแบบสองแถว รถตู้โดยสารสาธารณะ รถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่ […]

การติดตั้ง GPS มีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจอย่างไร

คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน GPS มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและส่วนบุคคล เพราะนอกจากจะช่วยสร้างความมั่นใจในการป้องกันรถหายได้แล้ว ยังช่วยติดตามรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมแล้วพร้อมทั้งช่วยในการค้นหารถยนต์ที่สูญหายไปได้หรือแม้แต่การระงับการโจรกรรมของผู้ร้ายเพื่อไม่ให้นำรถที่ถูกขโมยไปได้ ถ้ามีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมและทำเป็นระบบก็จะ ช่วยให้ภาคธุรกิจ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะ การขนส่ง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่จะใช้งานในระบบ GPS ประโยชน์ที่มีนอกจากจะช่วยในการติดตามรถยนต์ขนส่งแล้ว ยังมีด้านอื่น ๆ อีกมากดังต่อไปนี้ ช่วยควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถ ระบบ GPS นอกจากจะช่วยในการติดตามรถยนต์แล้ว ยังสามารถช่วยในการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงานขับขี่ได้อีกด้วย หลายคนคงสงสัยว่ามันทำได้จริงหรือ หากมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น ระบบไมโครโฟนและลำโพง เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างศูนย์ควบคุมกับพนักงาน กล้องวงจรปิดเพื่อใช้ตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงานระหว่างการขับขี่ ยกตัวอย่างการคุยโทรศัพท์มือถือ การดื่มสุราขณะขับรถหรือแม้แต่การแอบหลับขณะจอดรถข้างทาง รวมถึงกล้องหน้ารถที่ใช้เป็นข้อมูลหากเกิดอุบัติเหตุ ประเมินผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับและคำนวณระยะทาง ความเร็วของ GPS ทำให้ทราบถึงปริมาณน้ำมันที่บรรจุอยู่ในถังเชื้อเพลิงแล้วประเมินผลระยะทางของรถขนส่งคันดังกล่าวว่าความเร็วที่ใช้งานขณะนั้นสามารถวิ่งไปไกลได้ระยะทางกี่กิโลเมตร รวมถึงความผิดปกติของระดับปริมาณน้ำมันในถังเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับสอดคล้องกันหรือไม่ ทำให้การทุจริตเรื่องการถ่ายเทน้ำมันไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ประเมินผลและรายงานการทำงาน ด้วยการทำงานของระบบ GPS ที่มีการเก็บข้อมูลการใช้งานรถยนต์เพื่อการขนส่งทั้งแบบ online และ offline ทำให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจรับรายงานได้อย่างถูกต้องและใช้ข้อมูลดังกล่าวมาเป็นมาตรฐานในการทำงาน รวมถึงเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้เส้นทางที่ไม่เหมาะสม ใช้วางแผนเส้นทาง เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วถึง GPS ประโยชน์ที่ได้รับในเรื่องของการรายงานและประเมินผล ซึ่งมีผลดีต่อธุรกิจขนส่งเป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำข้อมูลที่ถูกบันทึกในระบบมาใช้ในการวางแผนเส้นทางในการขนส่ง อีกทั้งใช้เพื่อการตรวจสอบระยะเวลาในเส้นทางใดที่ใช้เวลานานแล้วทำให้การขนส่งล่าช้า ด้วยหัวใจหลักของการขนส่งสินค้าก็คือ การตรงต่อเวลา […]