Fleet Management กับองค์ประกอบที่น่าสนใจ

Fleet Management กับองค์ประกอบที่น่าสนใจ หากใครที่เพิ่งเข้ามาในแวดวงธุรกิจขนส่ง คงจะงงไม่น้อยเกี่ยวกับคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้เรียกในระบบขนส่ง แม้ความหมายจะใกล้เคียงกันก็ตาม แต่การใช้งานหรือรูปแบบรายละเอียดจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิง ยกตัวอย่าง เช่น คำว่า Logistics กับ Transport แม้สุดท้ายแล้วจะมุ่งเน้นไปกับคำว่าการขนส่ง แต่รายละเอียดลึก ๆ แล้วมีมากกว่านั้น เช่น การบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ รวมถึงการเคลื่อนย้ายวัตถุต่าง ๆ เพื่อให้ไปถึงที่หมาย การเลือกใช้เส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งเป็นต้น ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงคำว่า Fleet Management อาจทำให้หลายคนเกิดอาการงุนงงกับศัพท์ชนิดนี้ไม่มากก็น้อยและเพื่อให้เข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งอย่างไรหรือจะแตกต่างออกมา มีองค์ประกอบอะไรบ้างสามารถติดตามได้ในบทความต่อไปนี้ ความหมายที่แท้จริง Fleet Management หมายถึง ระบบบริหารจัดการที่นำเอาเทคโนโลยี 2 ชนิด มาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานด้านการขนส่งให้ได้ดีที่สุด นั่นคือระบบ GPS และ GIS  หลายคนคงจะคุ้นเคยกับคำว่า GPS แล้วส่วนคำว่า GIS คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร สามารถนำมาใช้งานด้านขนส่งได้จริงหรือ ก็สามารถบอกได้ว่า GIS คือ Geographic Information […]

การจัดการกลุ่มยานพาหนะ และส่วนประกอบที่สำคัญ

การบริหารจัดการด้านขนส่งนอกเหนือจากการวางแผนงานให้พนักงานขับรถได้ขับขี่รถไปตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้แล้ว ยังมีงานด้านเอกสารและอื่น ๆ ที่ต้องจัดเตรียมในกรณีที่มีด้านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่นใบอนุญาตขับขี่ ใบอนุญาตขนส่งสินค้า รถที่ใช้บรรทุกสินค้าอยู่ในกลุ่มหรือมีการติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ชี้บ่งว่าสามารถขนส่งสินค้าหรือวัตถุอันตรายชนิดนี้ได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นจึงเกิดการจัดการกลุ่มยานพาหนะ ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่วางแผนงานได้ง่ายหรือแม้แต่เลือกว่าจะใช้การขนส่งทางใดให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นยานพาหนะให้สามารถได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดกลับคืนมาสู่องค์กร ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   1. จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสม การบริหารจัดการธุรกิจจำเป็นจะต้องมีการบริหารในเรื่องของต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ว่างภายในโรงงาน วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต พนักงานและแม้แต่ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า เพราะที่กล่าวมาข้างต้นมีผลต่อรายได้และการเสียภาษีของบริษัทเป็นอย่างมาก รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะใช้ลดหย่อนภาษีในการดำเนินกิจการ ในกรณีที่บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะเป็นรายได้หลักและพนักงานขับรถก็ถือเป็นทรัพยากรขององค์กรที่มีค่าด้วยเช่นกัน หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง ในทางกฎหมายก็ถือว่าพนักงานได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน นอกจากกฎหมายจราจรแล้วยังมีกฎหมายประกันสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องและทำให้บริษัทจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการซ่อมยานพาหนะคือค่าชดเฉยการเกิดอุบัติเหตุและเงินสมทบในกรณีที่พนักงานได้รับบาดเจ็บอีกด้วย ดังนั้นเพื่อการบริหารจัดการที่ดี จำเป็นจะต้องมีพนักงานขับรถอย่างน้อย 2-3 คนในกรณีที่ขับรถทางไกล เพื่อป้องกันอุบัติเหตุพนักงานหลับในจากการขับรถขนส่งและเพื่อป้องกันยานพาหนะและสินค้าอันมีค่าของบริษัทเสียหายได้อีกด้วย   2. บริหารต้นทุนทางตรงและต้นทุนแอบแฝง การบริหารการขนส่งมีค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่มองไม่เห็น เช่น ค่าใช้จ่ายทางตรงคือค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าจ้างพนักงาน ค่าภาษีรถยนต์ประจำปี เหล่านี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงที่ผู้ประกอบการไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ส่วนค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงนั้นได้แก่ ค่าเสื่อมสภาพของยานพาหนะ ค่าซ่อมในกรณีที่เกิดเหตุที่คาดไม่ถึง ค่าโอทีพนักงาน ฯลฯ หากมีระบบ การจัดการกลุ่มยานพาหนะ เข้ามาช่วยก็จะทำให้ลดต้นทุนในการดำเนินงานได้   3. มีบริการที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง การบริการถือเป็นส่วนหนึ่งของงานขนส่ง เพราะนอกจากการขนส่งจะทำให้สินค้าถึงมือลูกค้าโดยไวแล้ว […]

Transportation มีมากกว่าแค่การขนส่ง

Transportation ระบบการขนส่ง

ในปัจจุบันโลกแห่งการขนส่งเป็นโลกที่ไร้พรมแดน สินค้าจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเคลื่อนย้าย ถ่ายเทไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหน การขนส่งสามารถทำได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางเรือและทางอากาศ หากไร้ซึ่งการขนส่งแล้วคงจะเกิดความโกลาหลไม่ใช่น้อย ซึ่งในต่างประเทศศัพท์ที่ใช้เรียกการขนส่งคือ Transportation ซึ่งความหมายที่แท้จริงมันมีมากกว่าแค่คำว่าขนส่งเสียอีก เพื่อให้เข้าใจความหมายที่ดีขึ้นลองไปติดตามดูพร้อม ๆ กันได้ดังนี้ ความหมาย Transportation คือ ระบบการขนส่ง ไม่ว่าจะส่งทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ ส่วนที่จะส่งสามารถให้ความหมายเป็นการเคลื่อนที่ของคน, สัตว์, สิ่งของ จากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ด้วยยานพาหนะที่เหมาะสมตามการใช้งาน หากเป็นในอดีตพาหนะที่ใช้ในการขนส่งก็จะมีแค่ทางบก เช่น รถม้า รถไฟ ทางน้ำก็จะมีเรือสำเภาขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันมีเพิ่มเติมเป็นทางอากาศที่ให้ความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งระบบการขนส่งในปัจจุบันนั้นมีความสำคัญมาก ๆ เพราะนอกจากจะหมายถึงการส่งสินค้าสำหรับบุคคลธรรมดา ยังหมายรวมถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศนั้นอีกด้วย ทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ก็ต้องอาศัยยานพาหนะในการเดินทางเคลื่อนย้ายกลุ่มคนที่จะไปทำการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ และคำว่า Transportation มีความหมายที่คล้ายกันกับ Logistics แต่ในความหมายลึก ๆ แล้วแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ประเภทการขนส่ง เมื่อเข้าใจความหมายของ เบื้องต้นแล้วก็มาดูความหมายที่มีรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมโดยแยกตามประเภทของการส่งว่าระบบใดทำไมถึงทำให้การส่งสินค้าก้าวหน้าไปไกลมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา 1. การขนส่งทางบก – เป็นการขนส่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะเป็นการขนส่งถึงตัวผู้รับโดยตรง โดยเฉพาะการขนส่งในประเทศ ทั้งขนาดหนักและขนาดเบาตามประเภทของรถที่จะนำมาใช้ขนส่ง เช่น ทางรถยนต์ โดยส่วนมากจะใช้รถบรรทุกหนักสำหรับการขนสินค้าขนาดใหญ่และรถกระบะจะใช้ขนสินค้าที่ขนาดไม่เกิน […]

เครื่องรูดบัตร ทางเลือกใหม่ในการทำธุรกิจ

เครื่องรูดบัตร

ปัจจุบันคงจะไม่มีใครกล้าที่จะปฏิเสธได้เลยว่ากำลังเข้าสู่สังคมไร้เงินสดมากขึ้น หากเทียบกับในอดีตแล้วมีความสะดวกสบายกว่ากันเยอะมาก เนื่องจากเมื่อก่อนเวลาที่จะไปซื้อสินค้าสักชิ้นที่มีราคาสูง ก็ต้องลำบากขนเงินสดไป เช่น ทีวีเครื่องละ 2-3 หมื่น ก็ต้องขนเงินสดใส่กระเป๋าไป ทำให้ไม่สะดวกและเสี่ยงต่อการเกิดการโจรกรรมระหว่างทางที่ไปซื้อได้ ทำให้ไม่สามารถซื้อสินค้ากลับบ้านแถมเงินยังโดนขโมยอีก ทำให้ต้องเสียเวลาไปแจ้งความ เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา เมื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยตอบโจทย์ของการใช้ชีวิตประจำวันตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนั่นเครื่อง เครื่องรูดบัตร ซึ่งจะใช้คู่กับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามที่ได้สมัครเป็นสมาชิกไว้ มีความบางเบา พกพาก็ง่าย สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเตรียมเงินทอนให้เสียเวลาเหมือนเมื่อก่อน เมื่อการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตมีความแพร่หลายในการซื้อสินค้าเพื่อทดแทนเงินสดแล้วก็ไม่ต้องคอยห่วงเรื่องเงินที่ต้องพกที่ละมาก ๆ แถมในบัตรแต่ละใบก็มีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันไป บางบัตรสามารถสะสมแต้มเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อสินค้า หรือบางบัตรใช้เป็นส่วนลดในการรูดซื้อสินค้า และไม่ต้องคอยหวงความปลอดภัยเมื่อพกเงินสดไปครั้งละมาก ๆ เพราะหากทำบัตรหายก็สามารถโทรติดต่อประชาสัมพันธ์ของแต่ละประเภทของบัตร เพื่อทำการอายัดบัตรของเราไม่ให้หัวขโมยนำไปใช้ต่อไปได้ หรือแม้แต่นำไปใช้รูดกับ เครื่องรูดบัตร ก็ไม่สามารถทำได้ทันทีเพราะยังมีรายมือชื่อเจ้าของบัตรตัวจริงบันทึกไว้อยู่ และหากเป็นบัตรเดบิตที่สามารถใช้กดเงินสดได้ก็ยากที่จะคาดเดาว่าเจ้าของบัตรจะตั้งรหัสบัตรไว้ให้เดาได้ง่าย หากมีการกดรหัสผิดถึงสามครั้ง ทางตู้กดเจ้าของบัตรก็จะทำการยึดบัตรเข้าไปไว้ในตู้ทำให้ไม่สามารถทำอะไรกับบัตรเดบิตได้อีกเลย และสำหรับร้านค้าที่ต้องการจะปรับปรุงระบบการชำระเงินเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เครื่องรูดบัตร เป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการได้ตัดสินใจเพราะนอกจากจะเพิ่มความสบายในการใช้งานแล้ว ยังเพิ่มความรวดเร็วให้กับลูกค้าที่มารอชำระเงินได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงการต้องหาเศษเหรียญมาใช้ทอนเงินให้ยากลำบากอีกด้วย ในห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ ปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่องรูดบัตรมาได้สักระยะหนึ่งแล้วหากแต่ยังเป็นเครื่องรุ่นเก่ายังไม่รองรับเทคโนโลยีการอ่านค่าบัตรใหม่ ๆ และระบบใหม่ที่จะเข้ามา เช่น เครื่องรูดบัตร ที่รองรับบัตร EDC พร้อมกับการจ่ายเงินผ่านพร้อมเพย์ได้ หรืออย่างการใช้ชิปที่ติดมาบนบัตรเครื่อง EDC หรือ Electronic […]

กฎหมายรถบรรทุก และสิ่งที่จำเป็นต้องรู้

กฎหมายรถบรรทุก

กฎหมายคือสิ่งที่ใกล้ตัวกับทุก ๆ คนตั้งแต่เดินทางออกจากบ้านมาใช้ถนน หรือแม้แต่ทางเท้าทุกคนก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายจราจรแล้ว และต้องยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้ร่วมเดินทางไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะได้รับการลงโทษทั้งจากผู้บังคับใช้กฎหมายและทางสังคมได้ กฎหมายถือเป็นข้อบังคับให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รู้จักเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้ระบบระเบียบแบบเดียวกันหรือแม้แต่กฎหมายที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลเฉพาะ เช่น กฎหมายรถบรรทุก แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับใครหลาย ๆ คนแต่ก็จำเป็นที่ทุกคนต้องรู้เพื่อในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีเกี่ยวข้องกันโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกฎหมายนี้ ลองมาศึกษาไปพร้อม ๆ กันดังนี้ กฎหมาย GPS ติดตามรถ ปัจจุบันกรม การขนส่งทางบก มีประกาศใช้ให้รถบรรทุกที่มีขนาด 10 ล้อขึ้นไป, รถหัวลากและรถโดยสารสาธารณะทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง จำเป็นจะต้องติดตั้งระบบ GPS โดยเฉพาะในปี 2562 นี้ทางกรมขนส่งประกาศแล้วว่ารถบบรทุกขนส่งที่เข้าข่าย จะต้องติดตั้ง GPS ให้แล้วเสร็จทุกคัน เนื่องจากมีการประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา แต่ด้วยที่เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง ทางกรมขนส่งจึงยืดระยะผ่อนผันให้ผู้ประกอบการได้สามารถหาผู้ติดตั้ง GPS ที่ราคาสมเหตุสมผล และเพื่อให้ระบบ GPS มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น เพราะระบบ GPS จะต้องมีการเชื่อมข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถที่กรมการขนส่งเป็นผู้จัดตั้งขึ้น หากไม่มีถือว่าตั้งใจกระทำผิดกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งประเด็นของกฎหมาย GPS นี้จะกล่าวถึงการจัดส่งรายงานความเร็วของรถ, ระยะเวลาในการขับรถ, ระยะเวลาในการจอดพักตรงตามกำหนดหรือไม่ ซึ่งถือว่า กฎหมายรถบรรทุก […]

งานขนส่ง สำคัญต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง

งานขนส่ง

จากอดีตจนถึงปัจจุบันคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า งานขนส่ง มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเราทุกคน ที่คุ้นเคยและเห็นอยู่ทุกวันคือ ธุรกิจรถขนส่งโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกขนส่ง งานรถไฟขนส่งหรือแม้แต่งานขนส่งทางเรือและทางอากาศ ก็ถือว่าเป็นการขนส่งได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยใจในธุรกิจและลูกค้าว่าจะชอบการบริการแบบไหนที่ให้ความสะดวกสบายและรวดเร็วมากกว่ากัน ซึ่งหลายๆธุรกิจมักจะมองความข้ามสำคัญของงานด้านนี้เพราะเห็นเป็นแค่ว่าส่งอย่าไรก็ได้ให้ถึงก็พอเพราะถ้าคิดแบบนั้นก็ผิดแล้ว เนื่องจากงานขนส่งมีความจำเป็นและสำคัญต่อระบบธุรกิจโดยตรงและสำคัญเป็นอย่างมาก ดังที่กล่าวข้างต้นว่าทุกธุรกิจหากผู้บริหารสนใจมุ่งเน้นแต่การพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ดีที่สุด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม คิดค้นแต่นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้คนจดจำภาพลักษณ์ที่สวยงามหรือแม้แต่การวางกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย จนละเลยความใสใจในด้าน การขนส่ง ที่ต่อให้สินค้าสวยหรูดูดี มีคุณภาพและทันสมัย แต่หากส่งสินค้าไม่ถึงมือลูกค้าจะเกิดปัญหาอย่างไร ยอดขายดีแต่หักลบกับต้นทุนการดำเนินงานทำไมผลต่างกำไรมีนิดเดียว หากท่านเป็นผู้บริหารจะทำอย่างไร ในเมื่อสินค้ามีการตอบรับที่ดียอดขายมากขึ้น แต่ผลต่างกำไรกับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือการจัดส่งไม่สามารถส่งสินค้าได้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาได้ เมื่อลูกค้าสั่งของไปแล้วได้ของล่าช้า สินค้าชำรุด ก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์สินค้าและบริษัทเลยทันที ในการพัฒนาองค์กรทางผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับทุกหน่วยงานไม่ใช่แต่จะมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและยอดขายอย่างเดียวทุกโดยเฉพาะ งานขนส่ง มีความสำคัญไม่แพ้หน่วยงานที่พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือฝ่ายขายแม้แต่นิดเดียว เพราะหากมีการวางแผนงานด้านจัดส่งสินค้า การนำระบบขนส่งมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็จะทำให้เห็นผลต่างที่ดีขึ้น แม้แต่รถขนส่งสาธารณะหากนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบขนส่ง ก็จะทำให้ส่วนต่างของกำไรและต้นทุนมีมากขึ้น อย่าลืมว่าการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าที่ถูกต้องตรงเวลาแล้ว ลูกค้าเองก็จะเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการบ่อย ๆ จากคำแนะนำข้างต้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารหลายคนคงคิดริเริ่มพัฒนา งานขนส่ง ให้ได้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แน่ แม้จะเกิดคำถามมากมายในใจว่า “มันจำเป็นด้วยหรือ” เพราะคงมีหลายคนที่ไม่มีความรู้มาก่อนเลยว่าหากบริหารการจัดส่งให้ดี จะทำให้สามารถลดต้นทุนตรงจุดนี้ได้เป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันในสถานศึกษาหลายแห่งได้มีการเพิ่มหลักสูตรการศึกษาใหม่ ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ในธุรกิจปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้นักศึกษาที่จบมามีคุณภาพ และตอบสนองกับตลาดแรงงานในปัจจุบันได้ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย […]