ตรวจสภาพรถ มาตรฐาน ตรอ

ตรวจสภาพรถเพื่อ ความปลอดภัยในการใช้รถ ด้วยมาตรฐาน ตรอ.

หากคุณเป็นเจ้าของรถคุณจะต้องทราบดีกว่า ความปลอดภัยในการใช้รถ นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการขับขี่ เพราะนอกจากคุณจะเป็นผู้ใช้ถนนแล้วยังมีเพื่อนร่วมทางที่ต้องใช้ถนนด้วยเหมือนกัน ซึ่งการเตรียมความพร้อมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีนั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดอุบัติเหตุที่ไม่อาจคาดคิดให้เกิดขึ้นได้ แล้วในฐานะของเจ้าของรถยนต์นั้นจะต้องตรวจเช็คสภาพรถยนต์ของตัวเองกับ ตรอ. ยังไงบ้างล่ะ เรามาดูกันเลยดีกว่า

ทำไมต้องตรวจสภาพรถประจำปีกับ ตรอ. ?

คุณอาจจะยังไม่ทราบว่าการตรวจเช็คสภาพรถยนต์กับ ตรอ. นั้นทำให้คุณทราบถึงปัญหาของรถยนต์ได้โดยไม่ต้องเดาทางเองว่าจะต้องเช็คสภาพเครื่องยนต์ยังไง? มีอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ต้องเปลี่ยนบ้าง? เพราะทาง ครอ. จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยบริการให้กับคุณอยู่แล้ว ซึ่งในการตรวจรถนั้นจะทำให้คุณย่นระยะเวลาที่จะต้องไปเช็ครถยนต์เองได้เยอะเลยทีเดียว

อะไรคือ การตรวจสภาพรถกับ ตรอ. ?

การตรวจเช็คสภาพรถกับ ตรอ. นั้นนำไปประกอบการต่อภาษีของรถให้สมบูรณ์ โดยการบังคับให้ตรวจเช็คสภาพรถนี้มาจากข้อกำหนดของกฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ ปี พ.ศ. 2522 โดยกำหนดเอาไว้ว่ารถยนต์ยานพากนะที่นำมาขับขี่บนท้องถนนได้นั้นจะต้องมีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง เครื่องยนต์จะต้องอยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เพื่อ ความปลอดภัยในการใช้รถ ซึ่งหากไม่มีการตรวจรถกับ ตรอ. ก็จะทำไม่ให้สามารถต่อภาษีรถได้นั่นเอง

สถานที่ในการนำรถไปตรวจกับ ตรอ.

 • รถประเภทส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ โดยคนที่เป็นเจ้าของรถนั้นจะต้องนำรถของตนเองไปตรวจกับ ตรอ. ที่ซึ่งเป็นหน่วยเอกชนได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้สามารถรับตรวจรถได้เท่านั้น
 • รถที่มีการดัดแปลงสภาพ เปลี่ยนแปลงสี หรือเป็นรถที่ขาดการต่อทะเบียนมากกว่า 1 ปี จะต้องนำไปตรวจกับ ตรอ. ของรัฐบาลที่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น
 • รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายการขนส่งทางบก รถที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานราชการ และรถที่มีน้ำหนักรถเปล่ามากกว่า 1.6 ตัน

โดยคนที่เป็นเจ้าของรถนั้นจะต้องนำรถไปตรวจกับ ตรอ. ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น ตรอ. ของรัฐบาลที่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้ หรือหากไม่สะดวกก็สามารถนำไปตรวจกับ ตรอ. ที่เป็นเอกชนทางการซึ่งเป็นหน่วยเอกชนได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้สามารถรับตรวจรถได้เช่นเดียวกัน

รถที่เข่าข่ายหลักเกณฑ์ในการตรวจ ตรอ.

 1. รถที่มีลักษณะตามกฎหมายของการขนส่งทางบกทุกชนิด โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน รวมถึงรถที่ผ่านการขับขี่มา 1 ปี ด้วยเช่นกัน
 2. รถที่ถูกจัดเป็นประเภทรถยนต์ซึ่งมีอายุการใช้งานดังต่อไปนี้
  ▪ รถมอเตอร์ไซค์ ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
  ▪ รถนั่งส่วนบุคคล ที่นั่งได้ตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป ที่อายุการใช้งานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
  ▪ เป็นรถนั่งที่บรรจุผู้โดยสารได้ 1-7 คน ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
  ▪ รถบรรทุกส่วนบุคคล ที่อายุการใช้งานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

ซึ่งในการนับอายุของรถนั้นให้เริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่ทำการจดทะเบียนแล้วนับไปจนถึงวันที่ครบกำหนดในการเสียภาษีในแต่ละปี ซึ่งการนับอายุของรุนี้เป็นการรับตาม พรบ. รถยนต์ พ.ศ. 2522

ตรวจรถยนต์กับ ตรอ. เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

 • สำหรับรถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1.6 ตัน มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่คันละ 150 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่ามากกว่า 1.6 ตัน มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่คันละ 250 บาท
 • รถจักรยานยนต์ มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ารถประเภทอื่น  ๆ คือจ่ายอยู่ที่คันละ 60 บาท

เมื่อไหร่ที่ถึงเวลาต้องตรวจรถกับ ตรอ.

ปกติแล้วคุณจะต้องตรวจเช็คสภาพรถของตัวเองกับ ตรอ. เป็นประจำอยู่ทุกปี ความปลอดภัยในการใช้รถซึ่งระยะเวลาที่คุณควรนำรถไปตรวจคือช่วงที่ภาษีของรถจะหมดลง โดยสามารถนำรถไปตรวจล่วงหน้าก่อนภาษีหมดได้ไม่เกิน 3 เดือน แต่หากคุณไม่นำรถไปตรวจสภาพหรือทำการตรวจช้าก็จะต้องเสียค่าปรับนั่นเอง

มีอะไรบ้างที่ ตรอ. จะตรวจเช็คสภาพให้กับรถของคุณ?

 • รถของคุณจะต้องไม่มีน้ำมันหรือน้ำยารั่วซึม
 • ล้อหน้าและล้อหลังของรถจะต้องมีระบบเบรกที่สมบุรณ์
 • มีระบบบังคับเลี้ยวรถที่สมบูรณ์ถูกต้อง
 • หากรถเคยมีประวัติในการเกิดอุบัติเหตุมาก่อนจะต้องไม่มีพื้นรถที่ผิดรูป
 • เพลาและกงล้อจะต้องมีสภาพที่เป็นปกติ
 • ระบบท่อไอเสียรถของคุณจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องควันดำเกินที่กฎหมายกำหนดเอาไว้

หากรถของคุณต้องได้รับการซ่อมแซมหรือแก้ไขส่วนไหนนั้นทางเจ้าหน้าที่ของ ตรอ. จะเป็นผู้แจ้งให้กับคุณได้ทราบเพื่อทำการแก้ไขเพื่อให้คุณน้ำรถของคุณไปซ่อมแซมให้ตรงตามที่เจ้าหน้าที่ของ ตรอ.กำหนดไว้แล้วน้ำรถไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งภายใน 15 วันหลังจากที่นำรถไปตรวจครั้งก่อน

ความปลอดภัยในการใช้รถ นั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการใช้รถบนถนนเป็นอย่างมาก ฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถทุกคนที่จะต้องนำรถของตัวเองไปตรวจเช็คสภาพรถประจำปีกับทาง ตรอ. อีกทั้งการตรวจเช็คสภาพรถนั้นยังเป็นหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ เพื่อให้การขับขี่บนท้องถนนั้นมีความปลอดภัยและช่วยลดอุบัติเหตุบนถนนได้อีกด้วย สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ