ระบบ CRM Software

5 CRM Software ที่น่าใช้ และให้ประโยชน์กับธุรกิจได้สูงสุด

5 CRM Software ที่น่าใช้ และให้ประโยชน์กับธุรกิจได้สูงสุด

สำหรับร้านค้า องค์กรหรือบริษัทต่างๆที่ต้องการนำระบบ CRM Software มาใช้เพื่อพัฒนาการทำงาน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผ่ายขายหรือผู้ให้บริการกับลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีและกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการซ้ำ รวมทั้งลดขั้นตอนการทำงานขององค์กร สะดวกและรวดเร็วช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรจนร้านค้า บริษัทหรือองค์กรมีความก้าวหน้าและมั่นคง แต่ถ้าองค์กรอยากนำระบบมาใช้ แต่ยังไม่ทราบว่าจะใช้ CRM ตัวใดดี เรามี 5 CRM Software ที่น่าใช้ และให้ประโยชน์กับธุรกิจได้สูงสุดมาแนะนำ ติดตามได้จากบทความนี้

 

Salesforce

เป็นระบบCRM ที่มีผู้ใช้มากเป็นอันดับ 1 เด่นในด้านทำงานด้าน การขาย การตลาดและการบริการบน Cloud ประหยัดไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องติดตั้ง มี modules มากมาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นในด้านเป็นศูนย์รวมข้อมูลลูกค้า ช่วยเพิ่มความใส่ใจลูกค้าส่งผลให้ผู้ขายตอบสนองหรือให้บริการลูกค้าได้ตรงใจ มีการเก็บข้อมูลทุกแหล่งเพื่อช่วยให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด รวดเร็ว พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและองค์กร ช่วยให้ติดตามผลการทำงานได้แบบ real- time ช่วยให้การทำงานของทุกคนในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง

 

Oracle

เป็นอีกหนึ่งระบบของ CRM Software ที่เป็นตัวกลางที่คอยเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผู้ใช้และฐานข้อมูล ทำให้ผู้ใช้สามารถดึงฐานข้อมูลมาใช้ได้อย่างสะดวก ช่วยเก็บข้อมูลในกรณีที่ระบบเกิดข้อมูลล้มเหลวหรือในกรณีที่ไม่ระบบขององค์กรไม่สามารให้การบริการได้ โดย Oracle จะช่วยปกป้องข้อมูลไม่ให้เกิดความเสียหายได้ สามารถช่วยจัดการกับการทำงานหลายๆธุรกิจหรือหลายๆกิจกรรม (Transaction ) อีกทั้งช่วยขจัดปัญหาหลักของ Concurrency Problems ได้ ใช้ได้ครอบคลุมฐานข้อมูลมากกว่า 80 แพลตฟอร์มด้วยการนำพอร์ตหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ ปัจจุบันมี 2 แบบให้เลือกคือ 1. Personal Oracle คือ เมื่อติดตั้งระบบ Oracle แบบนี้แล้วผู้ใช้จะต้องใช้เรียกข้อมูลได้ที่หน้าเครื่องที่ติดตั้งเท่านั้น แต่สำหรับแบบที่ 2 Oracle server คือจะเป็นแบบสามารถเรียกข้อมูลจากเครื่องอื่นๆได้หลายเครื่องนับว่าสะดวกกว่าแบบที่ 1 มาก

 

Sage CRM

เป็นระบบ CRM Software ที่ได้รับรางวัลระดับโลก มีผู้ใช้งานมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก เก็บข้อมูลได้ครบวงจรของลูกค้า เหมาะกับการนำมาใช้ในด้านการติดตามงานขายเช่นกัน พร้อมโปรแกรมการตรวจสอบการทำงานของบุคลากรในองค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มรายได้ที่ยังยืนให้แก่องค์กร ช่วยเก็บข้อมูลได้ละเอียดส่งผลให้เป็นผลดีต่อการบริการการขาย การตลาดและการบริการให้เป็นไปด้วยดีทุกๆวัน ช่วยทำให้ผู้ใช้ทุกคนในองค์กรทำงานได้ราบรื่นและได้ประสิทธิ์ภาพสูง ติดตั้งง่าย ใช้ง่ายและรวดเร็ว 

 

Sugar CRM

เป็นระบบฟรีที่เรียกว่า OpenSource สามารถเข้าใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นโปรแกรมที่บันทึกกิจกรรมต่างๆของลูกค้า หากนโยบายขององค์กรนั้นๆมีการเปลี่ยนแปลง CRM Software ก็สามารถปรับให้ตรงกับที่ต้องการได้ โดยไฟล์ของโปรแกรมจะบันทึกถึงรายการสินค้าที่ รวมทั้งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่จะนำเสนอได้ทั้งหมด สามารถกำหนดการจัดการโครงสร้างโดยผู้จัดการโครงสร้างได้ รวมถึงใช้ติดตามและรายงานถึงข้อบกพร่องของสินค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทีมงานฝ่ายขายได้เป็นอย่างดี และยังใช้รายงานแสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรที่ใช้ ช่วยให้การตัดสินใจในตัวธุรกิจทำได้ง่ายขึ้น

 

Microsoft Dynamic CRM

เป็นระบบ CRM Software ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกธุรกิจได้มากมายอย่างลงตัวตามสถานการณ์ หรือนโยบายหรือกลยุทธ์ตามที่องค์กรกำหนดได้อย่างง่ายและสมบูรณ์ ส่งเสริมการใช้งานในด้าน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ช่วยในด้านการขายให้ข้อมูลการติดตามลูกค้าเพื่อส่งเสริมการปิดยอดขายให้ได้ ด้วยการออกแบบให้ใช้เชื่อมต่อกับระบบต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร นับเป็นการเชื่อมต่อที่ให้ทุกระบบในองค์กรได้ทำงานร่วมกันเสมือนมีเพียงระบบเดียว ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและปลอดภัยสูง รองรับทั้ง Cloud Solution และรองรับ Premise Solutionอีกด้วย ติดตั้งง่าย ด้วยการนำมาติดตั้งบน Server ขององค์กรนั้นๆ

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาการนำ CRM Software มาใช้ในองค์กร

เพียงมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเลือกใช้ระบบ CRM ดังนี้คือ ต้องเป็นระบบที่ใช้ง่ายแต่ให้ผลลัพธ์ที่สามารถต่อยอดธุรกิจได้ดี ต้องเลือกระบบที่สามารถเรียกดูภาพรวมทั้งหมดของลูกค้าได้เลย โดยเห็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจากหน้าร้านค้า จากฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ การเงินและการตลาดหรือแม้กระทั่งจากโซเชียลมีเดียด้วย และระบบจะต้องช่วยอำนวยในด้านการตัดสินใจ ช่วยในการบริหารการจัดการรวมทั้งมีมาตรฐานความปลอดภัยจากการเก็บข้อมูลได้สูง ราคาของระบบรวมค่าติดตั้งไม่แพง เป็นระบบที่มีการบริหารการจัดการที่สามารรองรับการดำเนินในธุรกิจได้ในระยะยาว ที่สำคัญคือรวมแล้วทั้งหมดจะต้องไม่สูงเกินงบที่องค์กรนั้นๆกำหนดไว้อีกด้วย

 

จะเห็นได้ว่าทุกระบบของ 5 CRM Software จะช่วยเก็บรายละเอียดของลูกค้า เมื่อนำมาใช้จะช่วยให้ผู้ใช้หรือทีมงานนั้นสามารถวางแผนทางด้านการตลาดและการขายได้ล่วงหน้าและเหมาะสมเพื่อนำไปสู่การทำกิจกรรมกับลูกค้าได้เพื่อที่จะทำให้เกิดการปิดการขายได้ง่ายขึ้น ทุกระบบเมื่อทำแล้วจะช่วยทำให้ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ เพิ่มศักยภาพที่โดดเด่นให้กับองค์กรอย่างเหนือคู่แข่งที่ยังคงใช้ระบบเดิม ซึ่งหากต้องการจะใช้ CRM แบบใดก็ทำได้ง่าย เสียค่าใช้จ่ายไม่มากเหมือนการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เหมือนสมัยก่อน  นับว่าเป็น5 CRM Software ที่ให้ประโยชน์แบบสูงสุด เป็นอีกเทคโนโลยีที่ควรมีใช้เพื่อการนำองค์กรไปสู่ การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง

More To Explore

GPS Tracking คือ