GPS นำทาง

รู้จัก GPS นำทาง และวิธีใช้ที่ถูกต้องในขณะเดินทาง

GPS เป็นระบบของสัญญาณดาวเทียมที่ถูกปรับปรุง ดัดแปลงมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน โดยเฉพาะด้านการติดตามรถยนต์ ยานพาหนะต่างๆรวามทั้งเป็น GPS นำทาง เป็นระบบหนึ่งที่ถูกบรรจุให้อยู่ใน Smartphone จนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน

รู้จัก GPS นำทางว่าคืออะไร

GPS นำทาง เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีความสามารถในการรับข้อมูลจากสัญญาณดาวเทียม เมื่อรับสัญญาณแล้วจะทำการประมวลผลบอกพิกัดหรือตำแหน่งต่างๆบนพื้นโลกได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิศาสตร์ สามารถคำนวณระยะทางจากปัจจุบันไปยังตำแหน่งของจุดหมายปลายทางได้ แต่จะต้องทำงานร่วมกับระบบแผนที่และระบบดาวเทียม GPS โดยมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ดังนี้คือแบบ PND (Personal/Portable Navigator Device) เป็นเครื่องที่มีอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในตัว มีความสะดวกสบายสูง หรือแบบที่ใช้  PDA (Personal Digital Assistant) เช่น Smartphone, Notebook ซึ่งในปัจจุบัน GPS นำทาง จะถูกบรรจุอยู่ในอุปกรณ์ทั้ง 2 อย่างนี้หมดแล้ว เหมาะกับการค้นหาเส้นทาง หาสถานที่รวมทั้งคำนวณหาระยะทางและบอกพิกัดได้อย่างแม่นยำเป็นอย่างดี เป็นประโยชน์กับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมหาศาลเลยทีเดียว

GPS นำทาง แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

GPS นำทาง ถูกปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้คือ

 1. แบบพกติดตัว สามารถใช้ในแหล่งที่ห่างไกลไฟฟ้าได้ในบางรุ่น GPS นำทางแบบนี้นิยมใช้ในกิจกรรมหลายชนิดเช่น การเล่นกีฬา การปั่นจักรยาน การเดินป่า บางรุ่นสามารถมองเห็นแม้ในสภาพที่แสงสว่างไม่พออีกด้วย นับเป็นความก้าวหน้าและพัฒนาที่มีประสิทธิ์ภาพของ GPS
 2. แบบใช้ติดในรถยนต์ รวมถึงใช้ติดตามยานพาหนะต่างๆ ติดตามบุคคลสำคัญอันเป็นที่รักรวมถึงสัตว์เลี้ยงตัวโปรด ไม่ให้สูญหายได้อย่างทันท่วงที สามารถชาร์จแบตเตอรี่เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้กับแบตเตอรี่ในรถยนต์ได้เลย มีให้เลือกหลายรุ่น หลายราคา แตกต่างกันไปและมีหลายฟังก์ชันอีกด้วย

ส่วนประกอบ ของ GPS นำทาง

 1. GPS Receiver Module หรือตัวรับสัญญาณจากดาวเทียมเพื่อมาแปรผลค่าต่างๆ
 2. CPU หรือตัวประมวลผลลัพธ์
 3. Software หรือโปรแกรมสำหรับการนำไปในเส้นทางและสถานที่ต่างๆ
 4. Map หรือแผนที่ในสถานที่ต่างๆบนโลกเพื่อใช้ในการนำหาเส้นทางที่ต้องการ
 5. อื่นๆ เช่น เสารับสัญญาณ ตัวกระจายสัญญาณ ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณ

GPS นำทาง แบ่งออกเป็น 2 ระบบคือ

 1. แบบ Window CE หรือแบบมาตรฐาน ใช้นำทางได้ทันทีแต่มีระบบน้อย
 2. แบบ Android เป็นระบบล่าสุด ทันสมัยมีฟังก์ชันมากกว่า  แบบ Window CE เช่น เชื่อมต่อกับ Wifi ได้ มีกล้องหน้า มีระบบนำทางหรือกล้องติดรถยนต์อีกด้วย

แผนที่บน GPS นำทาง ทำงานอย่างไร

การสร้างแผนที่ของ GPS นำทาง ทำได้ด้วยการถ่ายภาพทางอากาศจากดาวเทียมมาซ้อนกัน แล้วจึงนำไปกำหนดจุดต่างๆทางภูมิศาสตร์ นำมาเป็นค่าพิกัด แล้วจึงจะสร้างข้อมูลประกอบอื่นๆตามมาเช่น สถานที่ต่างๆที่สำคัญๆ เส้นทางถนน จึงจะได้เป็นแผนที่ที่สามารถนำทางไปได้ แต่ยังมีข้อจำกัดคือยังไม่สามารถใช้ต่างค่าย รวมทั้งยังไม่สามารถนำจากอีกเครื่องหนึ่งยกมาใช้กับอีกเครื่องอื่นได้อีกด้วย

วิธีใช้ GPS นำทางที่ถูกต้อง ในขณะเดินทาง

นับเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านประหยัดเวลา ประหยัดค่าขนส่ง รวมทั้งช่วยหลีกเลี่ยงการจราจรที่หนาแน่น หรือเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุได้หากใช้ให้ถูกต้องและถูกวิธี

 1. ศึกษาและวางแผน การใช้เครื่องมือต่างๆ สิ่งที่จำเป็นอันดับแรกเลยคือต้องพยายามศึกษาหาความรู้ เทคนิครวมถึงวิธีการใช้ แล้วลงมือใช้ให้เกิดความชำนาญ การเตรียมตัวดีจะทำให้สามารถใช้สัญลักษณ์ต่างๆรวมถึงการอ่านแผนที่ได้อย่างถูกต้อง ใช้เวลาไปถึงจุดหมายน้อยลง ทำให้การเดินทางราบรื่น เพิ่มความปลอดภัยให้กับตนเองและสำหรับผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆอีกด้วย
 2. จับสัญญาณGPS เมื่อเริ่มการใช้ให้จับสัญญาณ GPS นำทาง ให้ได้ก่อนเพื่อรอให้โทรศัพท์หรือตำแหน่งที่เราอยู่ตรงกับจุดของเนวิเกเตอร์ แล้วจึงใส่จุดหมายที่ต้องการลง หากเป็น ระบบ A-GPS อาจใช้เวลาไม่นานมากนัก แต่ถ้าเป็นเครื่องนำทางประเภทไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาณมือถือก็อาจใช้เวลาในการล็อกตำแหน่งปัจจุบันนานกว่า
 3. ไม่ใช้ทางที่ใกล้ที่สุดเสียทุกครั้ง ควรใช้เส้นทางหลักมากกว่าทางที่ใกล้ที่สุดจากการที่ GPS นำทางจัดให้ เนื่องจากข้อมูลของ GPS อาจไม่อัพเดทส่งผลให้เส้นทางนั้นไม่ควรใช้อีกต่อไปแล้ว ควรปรับให้เป็นแบบวิ่งบนเส้นทางหลักที่ใหญ่และยังนิยมใช้จะสะดวกและปลอดภัยจะดีกว่า
 4. ใส่ข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย เพราะสถานที่ต่างๆมักมีชื่อซ้ำกันและอยู่จังหวัดเดียวกันก็มี เพื่อลดความผิดพลาดการนำทางไปผิด หรือหลงทางจนเสียเวลา
 5. อ่านและตรวจสอบข้อมูล ก่อนออกเดินทางตาม GPS นำทาง ควรศึกษาเส้นทางอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเส้นทางหลักและควรอ่านให้ถึงจุดหมายปลายทางเลยว่ายังคงเป็นเส้นทางที่ยังนิยมใช้ หรือเป็นเส้นทางหลักจริงๆ โดยสามารถตั้งค่าให้นำไปในเส้นทางหลักที่ยังนิยมใช้ในปัจจุบันได้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางรอง เพราะหากเดินทางกลางคืนแล้วหลงทางย่อมไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอน

เนื่องจากสถานที่และเส้นทางต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การอัพเดทแผนที่บนข้อมูล GPS เป็นเรื่องที่กระทำยาก มีค่าใช้จ่ายสูงดังนั้น การรู้จัก GPS นำทาง และวิธีการใช้ที่ถูกต้องนับเป็นเรื่องจำเป็นเบื้องต้นที่ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ควรละเลย เพื่อลดการเสี่ยงการหลงทางเสี่ยงไปในที่อันตรายรวมทั้งเส้นทางที่ไม่มีใครใช้แล้วนั่นเอง  สามารถติดตามบทความต่างๆได้ ที่นี่.. 

More To Explore

GPS Tracking คือ