GPS ดาวเทียม

ทำความรู้จัก GPS ดาวเทียม และประโยชน์จาก GPS ดาวเทียม

GPS ดาวเทียม เป็นระบบที่สามารถระบุทุกตำแหน่งบนพื้นโลก ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับเทคโนโลยีหลายๆด้าน ให้ความแม่นยำสูง มาทำความรู้จัก GPS ดาวเทียม และประโยชน์จาก GPS ดาวเทียม ได้จากบทความนี้

การทำงานของ GPS ดาวเทียม

เป็นการทำงานร่วมกันของ ดาวเทียม 24 ดวง ด้วยการรับสัญญาณจากดาวเทียมในแต่ละดวง โดยสัญญาณที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ระบุตำแหน่งและเวลาในขณะส่งสัญญาณ โดยมีตัวเครื่องรับสัญญาณเป็นตัวคอยประมวลผลของความแตกต่างในด้านเวลาเทียบกับเวลาจริง เพื่อแปรผลลัพธ์ให้เป็นระยะทางระหว่างดาวเทียมและเครื่องรับสัญญาณ โดยยิ่งระยะทางระหว่างดาวเทียมแต่ละดวงห่างกันมากก็จะยิ่งให้ค่าที่แม่นยำมากขึ้น แต่เมื่อมีประจุไฟฟ้าของชั้นบรรยากาศ ความชื้น อุณหภูมิ และความหนาแน่นที่แปรปรวน  ทำให้คลื่นที่ได้หักเห รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบๆเครื่องรับสัญญาณไม่ดี เช่น มีการบังของกระจก มีละอองน้ำหรือใบไม้มากๆรวมทั้งเครื่องรับมีสัญญาณที่มีประสิทธิ์ภาพน้อย ก็จะให้ค่าความแม่นยำอ่อนลงได้เช่นกัน ดังนั้นจึงต้องมีระบบ GPS อีกแบบมาช่วยจับสัญญาณโดยตรง ด้วยการเปลี่ยนมาจับสัญญาณอินเตอร์เน็ตแทน ซึ่งจะระบุด้วยการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแทน แล้วดึงการแจ้งพิกัดมาเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ GPS อีกที

GPS ดาวเทียมประกอบด้วยส่วนใดบ้าง

GPS ดาวเทียมมีส่วนประกอบที่ทำให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ 3 ส่วน ดังนี้คือ

 1. เครือข่ายดาวเทียมของ 3 ค่ายคือ ค่ายของสหรัฐ 28 ดวง, รัสเซีย 27 ดวงและยุโรป ซึ่งประชาชนบนพื้นโลกสามารถใช้ได้ฟรีเนื่องจากนโยบายการเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีของสหรัฐ
 2. สถานีภาคพื้นดินที่เป็นส่วนควบคุม อยู่ที่สหรัฐอเมริกาและศูนย์ย่อยๆที่กระจายอยู่ทั่วไปในภูมิภาคต่างๆของโลก
 3. เครื่องรับสัญญาณสำหรับผู้ใช้งาน ทำหน้าที่รับคลื่น พร้อมแปรรหัสดาวเทียมและประมวลผลลัพธ์เพื่อนำมาใช้งานในงานต่างๆ

การใช้งาน GPS ดาวเทียม

การใช้งานจะต้องมีการเปิดรับสัญญาณ GPS จึงจะแสดงตำแหน่งหรือพิกัดบนแผนที่นำทางได้ โดยแผนที่นี้จะมีการฝังข้อมูลที่ได้มีการสำรวจและตั้งค่าไว้ ทิศทางการจราจร ข้อมูลการเดินรถ จุดสำคัญ สถานที่สำคัญ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ โดยที่ตัวโปรแกรมก็จะเลือกการเชื่อมต่อของเส้นทางจนถึงจุดหมายที่ได้เลือกไว้โดยจะทำงานสอดคล้องกับเสียง โดยมีการกำหนดเตือนไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยโปรแกรมที่กำหนดไว้สามารถกำหนดได้หลายจุดอีกด้วย เส้นทางทุกเส้นทางจะถูกคำนวณให้อย่างเรียบร้อย โดยจะแสดงผลได้ทั้งภาพและเสียงอย่างสอดคล้องกัน หากผู้ใช้ออกนอกเส้นทางจากที่ตั้งไว้ GPS ดาวเทียมก็จะมีการคำนวณและตั้งเส้นทางใหม่ให้ได้ทันที ปัจจุบันสามารถดูเส้นทางและสรุปได้ตลอดจนถึงจุดหมายปลายทาง หรือจะให้แสดงเส้นทางจำลองก็ได้ สำหรับการใช้งานที่ใช้แผนที่ประกอบจะมีค่าใช้จ่ายของแผนที่ สำหรับสัญญาณดาวเทียมไม่มีค่าใช้จ่าย

การใช้ประโยชน์จาก GPS ดาวเทียม

สำหรับในด้านการใช้ GPS ดาวเทียม ที่นิยมมากในปัจจุบันคือการนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลการจราจร เช่นใช้ในรถ Taxi เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจร หรือเพื่อแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว พร้อมที่พัก ที่กินร้านอาหารอร่อยๆและแหล่งท่องเที่ยว พร้อมรูปภาพประกอบ ในรูปของ Application Software ที่อยู่ใน Smart Phone แทนการใช้แผนที่กระดาษในสมัยก่อน โดยสามารถบอกถึงรายละเอียดได้ครบถ้วนจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทาง รวมทั้งการแจ้งเตือนต่างๆ บอกจุดเก็บเงิน บอกการตรวจจับความเร็ว ตำแหน่งกล้อง ได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆได้อีกดังนี้

 • ใช้ในงานที่ดิน โครงการข่ายหมุดดาวเทียมของกรมที่ดิน
 • ใช้กำหนดพิกัดต่างๆเช่นสถานที่ ในการเริ่มต้นทำแผนที่ พกพาได้ ทนทานและกันน้ำได้
 • ใช้ในการนำทาง โดยแสดงได้ทั้งภาพและเสียง มีหลายภาษา แสดงภาพเสมือนจริง
 • ใช้ในงานบรรเทาสารธรณภัยเช่น นำGPS ดาวเทียมใส่ในเสื้อกั๊กชูชีพเพื่อกำหนดจุดสาธรณภัย
 • ใช้ในงานขนส่งสินค้าเช่นการวางผังเส้นทางการขนส่งสินค้า การติดตามรถสินค้าให้ทันท่วงที ช่วยประหยัดเวลาและค่าขนส่ง
 • ใช้ติดตามบุคคล สำหรับงานในกระบวนการยุติธรรม ขบวนการยาเสพติด
 • ใช้ประโยชน์ในด้านการทหาร จากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ
 • ใช้วัดความเร็ว เพื่องานในด้านกีฬา เพื่อการฝึกฝนความเร็ว ทำให้วงการกีฬาหรือตัวนักกีฬามีการพัฒนามีประสิทธิภาพดีขึ้น
 • ใช้สำหรับกิจกรรมสันทนาการ เช่น บังคับวิทยุควบคุม ติดตามยานพาหนะ รวมทั้งกำหนดจุดตกปลา การหาระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับตกปลา
 • ใช้ในการติดตามรถยนต์ กันรถหาย การขโมย การโจรกรรม โดยสามารถบอกถึงพิกัดที่รถเคลื่อนที่ไป หรือมีการออกนอกพื้นที่ได้

จะเห็นได้ว่า GPS ดาวเทียมถูกนำมาใช้จนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาก นับว่าการรู้พิกัดทุกๆที่บนพื้นโลก มีคุณประโยชน์สร้างมูลค่า สร้างความสะดวกสบาย ได้อย่างมหาศาลไม่แพ้หรือด้อยไปกว่าความเจริญทางเทคโนโลยีทางด้านอื่นๆบนโลกใบนี้เลย สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ