ประโยชน์ของ GPS

เลือกใช้ GPS ประโยชน์ มากกว่าที่คุณคาดคิด

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาตอบสนองความต้องการของเรา การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ย่อมเป็นประโยชน์กับชีวิตคนในปัจจุบันอย่างมาก จะเห็นได้ว่าโลกของเราเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการเกิดเทคโนโลยีขึ้นมา GPS เป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราได้นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งที่ช่วยในด้านความสะดวกสบาย ปลอดภัยและถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว เมื่อเราได้ใช้งาน GPS ประโยชน์ ที่จะเราจะได้รับจากการใช้งานจะมีดังนี้

GPS ประโยชน์ ในการเดินทางที่จะช่วยให้เราได้เดินทางได้ง่ายขึ้น

เป็นประโยชน์ที่เราทุกคนได้เห็นและนำมาใช้งาน GPS จะช่วยนำทางเราไปจุดหมายที่เราไม่เคยไป สถานที่ที่เราไม่รู้จัก แต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องไป หากเราไม่รู้เส้นทาง GPS จะเป็นตัวช่วยให้เราได้ทราบเส้นทางและเดินทางไปยังจุดหมายได้ง่ายและรวดเร็ว GPS จะกำหนดตำแหน่งและเส้นทางเพื่อให้เราได้เดินทางเส้นทางที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน หรือแม้กระทั่งกิจกรรมที่จะทำกันเป็นกลุ่ม เช่นการเดินป่า GPS จะเป็นตัวช่วยที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ป้องกันการสูญหาย การใช้งาน GPS

ประโยชน์ ในข้อนี้นอกเหนือจากการตามสิ่งของแล้ว ยังมีการตามสิ่งมีชีวิต อย่างเช่นคน สัตว์ การติดตั้ง GPS กับสิ่งนี้เพื่อป้องกันการสูญหายหรือติดตามเพื่อให้ทราบตำแหน่งว่าอยู่บริเวณใด อย่างเช่น การติดตั้ง GPS ไว้กับรถยนต์ของเรา เมื่อรถยนต์ของเราถูกขโมยไป เราก็จะทราบตำแหน่งรถของเราว่า ณ ปัจจุบันรถของเราไปอยู่บริเวณใดและตามหารถของเราได้จนเจอ ในเวลาที่รวดเร็ว แม้กระทั่งการถูกงัดหรือถูกทุบรถเพื่อจะทำการขโมยของในรถของเรา GPS จะส่งสัญญาณเตือนไปที่เครื่องรับสัญญาณของเรา เพื่อให้ทำการป้องกันหรือตรวจสอบตำแหน่งของรถได้หรือแม้กระทั่งการหลงทางกันในคนหมู่มากหรือที่ที่ไม่รู้จัก GPS จะเป็นตัวช่วยเพื่อให้เราได้พบกับเพื่อนหรือคนที่เรามาด้วยได้

ช่วยธุรกิจของเราให้ขนส่งได้อย่างราบรื่น

หากเราเป็นเจ้าของธุรกิจ การขนส่งสินค้เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะเป็นขั้นตอนการนำสู่ผู้บริโภค หากเรามีการติดตามการขนส่งสินค้าของพนักงานเราโดยการติดตั้ง GPS ไว้กับรถขนส่งสินค้า จะทำให้เราได้ทราบถึงตำแหน่งเส้นทางการขนส่งสินค้าของเรา การจอดพักรถว่าใช้เวลาตามที่เราได้กำหนด เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันเพื่อเป็นการลดต้นทุนการขนส่งหรือการใช้อัตราเร็วที่เราได้ควบคุมไว้ไม่ให้เสียค่าปรับเพื่อให้เสียค่าขนส่งน้อยที่สุด เป็นการใช้ GPS ประโยชน์ แบบหลายหลายมากที่สุดอย่างหนึ่งเลย

การติดตามอาชญากรหรือผู้ต้องหาทางคดี

ในการติดตามผู้ต้องหาทางคดี เป็นหน้าที่ของภาครัฐ ทางภาครัฐจะใช้ GPS มาเป็นเครื่องติดตามสำหรับผู้ต้องหา การส่งสายสืบเข้าไปเพื่อหาเบาะแส และแหล่งมั่วสุม อย่างเช่นการจับกุมผู้ค้ายาบ้า ตำรวจจะทำการแอบแฝงเข้าไปในกลุ่มคนค้ายาบ้าเพื่อให้ได้ที่อยู่และข้อมูลต่าง ๆ ของพ่อค้ารายใหญ่ เพื่อเป็นการตัดต้นตอการค้ายาบ้าในพื้นที่นั้น ๆ ออกไป โดยจะนำเทคโนโลยีติดตัวไปกับตำรวจที่ทำการแอบแฝงเข้าไป เพื่อให้ได้ข้อมูลตำแหน่งของแหล่งผลิตและเส้นทางการขนส่งยาบ้าแล้วทำการจับกุม

ประโยชน์ด้านการทหาร

เป็นการใช้งาน GPS ประโยชน์ ตั้งแต่แรกเริ่มโดยยังไม่ทำการจำหน่ายให้คนทั่วไปได้ใช้กัน ซึ่งเป็นการใช้งานแบบทั่วไป แต่ทหารจะนำมาใช้ในเรื่องของการที่ทหารมีหน่วยสืบราชการลับ หน่วยสอดแนม การกำหนดสถานที่พบหรือปฏิบัติการอย่างชัดเจน GPS จะเข้ามามีหน้าที่ในการระบุตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานของทหารเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การใช้เพื่อระบุขุดตำแหน่งหรือพื้นที่ ที่จะไปใช้ประโยชน์ อย่างเช่นการกำหนดจุดพื้นที่หลบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หากต้องทำการสำรวจพื้นที่เอง ก็จะเป็นการเสียเวลาอย่างมากในการสำรวจ การทำ GPS เข้ามาช่วยในการหาพื้นที่นั้น ๆ จะเป็นการช่วยลดเวลาในการสำรวจไปได้มาก หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินการอพยพประชาชนก็เป็นเรื่องง่ายเนื่องจากเราได้ทำการหาเส้นทางที่จะไปจุดอพยพที่ได้ด้วยการหาจาก GPS แล้วกำหนดพื้นที่นั้นไว้แล้ว ช่วยให้ทุกคนได้ปลอดภัยจารกภัยพิบัติมากขึ้นด้วย

การค้นหาพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่เคยไป

การใช้ GPS ประโยชน์ ข้อนี้เป็นการลดเวลาในการลงพื้นที่จริงแค่เราใช้ตัว GPS เป็นการสำรวจแทนและหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างเช่นการหลงทาง การใช้ประโยชน์จาก GPS ในการหาตำแหน่งของคนที่ต้องการการช่วยเหลือ เราก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ทันเวลา

GPS ประโยชน์ มีมากมายหลายประการจากที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็นต่อตัวบุคคลหรือตัวบริษัท หรือองค์กรระดับประเทศอย่างตำรวจและทหาร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง ต่างก็ใช้ประโยชน์จาก GPS เพราะเครื่อง GPS เป็นตัวช่วยที่ดีในเรื่องของการระบุตำแหน่งดังนั้นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการที่ต้องใช้ตำแหน่งจำเป็นต้องใช้งาน GPS อย่างมาก แม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่ต้องใช้ในการเดินทางก็ต้องใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ GPS เพื่อที่จะเป็นตัวนำทาง ประโยชน์ของ GPS ในปัจจุบันส่วนมากก็เป็นในด้านการระบุตำแหน่งแต่ในอนาคตจะมีการพัฒนาให้ใช้ประโยชน์ในแบบอื่นได้อย่างแน่นอน  สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ