20 อันดับ สินเชื่อดอกเบี้ยถูกเพื่อการ รีไฟแนนซ์บ้าน

หลังจากผ่อนบ้านมาได้สักระยะหนึ่ง คุณอาจจะต้องการลดภาระดอกเบี้ยในการผ่อนบ้านลงซึ่งวิธีการที่คนส่วนมากนิยมใช้กันก็คือการ รีไฟแนนซ์บ้าน ที่สามารถทำได้เมื่อผ่อนบ้านไปได้ครบ 3 ปีเพื่อลดดอกเบี้ยและลดค่างวดในการผ่อนบ้านลง ทำให้ลดภาระทางการเงินลงไปได้มาก ซึ่งในปัจจุบันนี้มีสถาบันการเงินหลายแห่งที่รับ รีไฟแนนซ์บ้าน ดังรายละเอียดที่เรานำมาเสนอดังต่อไปนี้ อ่านแล้วสามารถเลือกขอสินเชื่อที่ใช่สำหรับคุณได้เลย

สินเชื่อบ้านบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ

เป็นสินเชื่อที่มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน รวมทั้งผู้ที่ต้องการนำเงินไปไถ่ถอนบ้านหรือหลักทรัพย์ที่นำไปจำนองกับสถาบันอื่น เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อมาลดภาระดอกเบี้ยบ้านสูง ให้วงเงินกู้สูงสุด 100 % ของภาระหนี้บ้านในปัจจุบัน ระยะเวลาในการกู้ 5-10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบ MRR 3.88% – 4.28% ต่อปี ให้วงเงินกู้เต็ม 100 % จึงช่วยปลดภาระหนี้ให้แก่ผู้กู้ลงไปได้อย่างมาก

สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าบัวหลวง เอ็กซ์คลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ

เป็นสินเชื่อเฉพาะสำหรับสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟที่ต้องมียอดเงินฝากหรือเงินลงทุนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาทติดต่อกัน 6 เดือน ให้วงเงินกู้สูงสุด 95 % ของราคาซื้อขายแต่ไม่เกิน 100 % ของราคาประเมินหลักประกัน ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 30 ปีรวมอายุของผู้กู้แล้วด้วยไม่เกิน 65 ปี ระยะเวลาในการผ่อนชำระนาน ไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อและค่าประเมินราคาหลักประกันต้องมีหลักทรัพย์หรือยอดเงินในบัญชีตามที่ธนาคารกำหนดจึงจะได้รับการพิจารณา

 

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กสิกรไทย SUPER SAVE ธนาคารกสิกรไทย

กู้ได้ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปีและอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 4.86%ระยะเวลาในการกู้นานถึง 30 ปี และในช่วง 3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.34 % ที่ช่วยลดภาระในการผ่อนชำระลงไปได้มาก สามารถกู้สินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยได้เพิ่มเติมม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายหลักประกัน กู้ได้ไม่เต็ม 100 %

 

สินเชื่อ KTB Refinance Home Loan ธนาคารกรุงไทย

เป็นสินเชื่อสำหรับ รีไฟแนนซ์บ้าน รวมทั้งใช้เพื่อไถ่ถอนบ้านและที่ดินที่จำนองเอาไว้และเพื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านไปในเวลาเดียวกันได้อีกด้วย วงเงินกู้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 6.30% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก ต่ำสุด 1.15% สามารถกู้เพื่อรีไฟแนนซ์พร้อมกู้เพื่อซ่อมแซม,ต่อเติมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย,ใช้ในการอุปโภคหรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ได้ในคราวเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Housing loan for Government Employee) ธนาคารกรุงไทย (KTB)

เป็นสินเชื่อรีไฟแนนซ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ วงเงินกู้ 100 % แต่มีเงื่อนไขที่เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ไม่เกิน 30 ปีและอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้จะต้องไม่เกิน 65 ปี ดอกเบี้ย 3-6.025 % ต่อปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก ต่ำสุด 3.30% ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการตรวจสภาพและประเมินราคาหลักทรัพย์ ผ่อนชำระง่ายโดยหักเงินเดือนจากบัญชี อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น

 

สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ ธนาคารทหารไทย

สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท จะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95%หรือเท่ากับยอดหนี้เดิม ส่วนที่อยู่อาศัยที่มีราคาเกิน 10 ล้านบาทจะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90%หรือเท่ากับยอดหนี้เดิม ผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปีแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเมื่อรวมกับอายุผู้กู้ แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบ MRR 3.15 – 5.25 % ต่อปีระยะเวลาในการกู้นานถึง 35 ปี ดอกเบี้ยพิเศษ 3.15% ต่อปี นาน 3 ปี

สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร)

มีทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ พร้อมผลิตภัณฑ์เสริม MRTA ซึ่งเป็นประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อและสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ เฉพาะเพียงอย่างเดียว อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.10 – 5.25 %สามารถกู้ร่วมได้ 3 คน ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง 1 %เป็นสินเชื่อน่าสนใจและตอบโจทย์สำหรับข้าราชการทหารโดยเฉพาะ

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์

วงเงินกู้ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกันระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเฉลี่ย 4.5 – 5.87 % อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายแบบทั้งอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ยคงที่ สามารถกู้เพิ่มจากยอดหนี้เดิมได้สูงสุดถึง 10 ล้านบาทมีค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกันเป็นสินเชื่อจากอีกหนึ่งสถาบันธนาคารที่คนส่วนใหญ่ให้ความนิยม

สินเชื่อบ้านสวัสดิการพนักงานองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์

วงเงินกู้สำหรับพนักงานองค์กรที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกันแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี เลือกอัตราดอกเบี้ยได้ทั้งแบบคงที่และลอยตัวอัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายแบบทั้งอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ยคงที่ สามารถรับเอกสารได้ที่บริษัทหรือรับเอกสารไว้กับทางฝ่ายบุคคลของบริษัทได้มีค่าจดจำนอง 1 % ของวงเงินกู้

 

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน เงินกู้ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 3.7 – 5.95 % ต่อปีฟรีค่าจดทะเบียนจำนองและค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ สามารถกู้ร่วมกับสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน ธนาคารออมสิน

สินเชื่อสำหรับ รีไฟแนนซ์บ้าน ที่ให้วงเงินกู้ 2 รูปแบบ คือ เงินกู้ระยะยาว (LT) วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทและ เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD)ที่สามารถกู้ร่วมกันได้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท รวมไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหลักประกัน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.5 – 8 % ต่อปี ต่อปีวงเงินกู้สูง ระยะเวลาในการกู้ค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น ๆ

สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ธนาคารออมสิน

สินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน สำหรับกลุ่มอาชีพ แพทย์,วิศวกร,นักบิน,อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักบิน วงเงินกู้สูงสุดได้ถึง 100% ของราคาประเมิน หากเป็นห้องชุดให้วงเงินไม่เกิน 90% ขอราคาประเมินหลักทรัพย์ ส่วนบ้านพร้อมที่ดินให้วงเงิน ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ระยะเวลากู้สูงสุด 35 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.5 – 8 % ต่อปี ระยะเวลาในการกู้นานถึง 35 ปี ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระสบาย

 

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance in) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

วงเงินกู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.15 -3.5 % ต่อปี ระยะเวลาในการกู้ยาวมากถึง 40 ปี ผู้กู้ได้รับการยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน,ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้รวมถึงค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

สินเชื่อชำระหนี้ค่าไถ่ถอนการขายฝากที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

วงเงินอนุมัติสูงสุด 2 ล้านบาท ระยะเวลาในการกู้ 40 ปี ดอกเบี้ยเป็นประเภทลดต้นลดดอกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.75% ดอกเบี้ย3 ปีแรกอยู่ที่ 5.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อฟรี ไม่จำเป็นต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกที่ช่วยปลดภาระหนี้ให้หมดได้ไว เมื่อขยันผ่อนชำระไปเรื่อย ๆ งวดสุดท้ายก็จะจ่ายค่างวดน้อยลงกว่าเดิม โครงการสินเชื่อมีระยะเวลาจำกัด ตอบโจทย์ได้ดีสำหรับคนที่ต้องชำระหนี้ไถ่ถอนการขายฝากและต้องการเงินก้อน

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

สำหรับข้าราชการ, พนักงานราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ,พนักงานมหาวิทยาลัย วงเงินกู้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3% -6.75% ต่อปี ระยะเวลาในการกู้ยาวมากถึง 40 ปี ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์,ค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อและค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น ๆ

โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

วงเงินกู้เกินร้อยละ 110 ตามมูลค่าของหลักประกัน ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.5 % ต่อปี ระยะเวลาในการกู้ยาวมากถึง 40 ปี ไม่จำกัดอาชีพ มีค่าประเมินหลักประกัน,ค่าตรวจสอบผลงานก่อสร้าง,ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง

สินเชื่อบ้านเพื่อไถ่ถอนจำนอง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

วงเงินกู้แบ่งตามประเภทของที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยววงเงินสูงสุด 95 % จากราคาประเมิน ,อาคารพาณิชย์วงเงินสูงสุด 85 % ,คอนโดมิเนียม วงเงินสูงสุด 70-80 % ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของธนาคาร ระยะเวลาในการกู้ยาวมากถึง 30 ปี ผู้กู้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ขอสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ ตามประกาศของธนาคาร

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

วงเงินกู้ไม่เกิน 95 % ของมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 3.15 – 4.59 % ระยะเวลาในการกู้ยาวมากถึง 30 ปี ไม่จำกัดอาชีพ อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่สามารถช่วยลดภาระในการผ่อนชำระลงไปได้มาก เมื่อกู้แล้วไม่สามารถขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมได้

 

สินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

วงเงินกู้สูงสุด 100 % ของมูลค่าหลักประกัน ระยะเวลากู้สูงสุด 35 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 3 – 4.12 % ระยะเวลาในการกู้ยาวมากถึง 35 ปี ไม่จำกัดอาชีพ ผู้ที่มีรายได้ประจำทุกประเภทสามารถเข้าถึงสินเชื่อรีไฟแนนซ์นี้ได้ มีค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน,ค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันอัคคีภัยตามอัตราของบริษัทประกันหากต้องการรีไฟแนนซ์บ้านบอกเลยว่าเป็นสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

 

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอิสลาม

วงเงินกู้สูงสุดสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 35 ปี อัตรากำไร 2.25% -3.99% ต่อปี ระยะเวลาในการกู้ยาวมากถึง 35 ปี ดอกเบี้ยต่ำ กู้ง่าย แม้ติดเครดิตบูโรก็สามารถยื่นกู้ได้ ยังไม่มีรายงาน

รีวิวสินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน 5 อันดับที่ดีที่สุด

หลังจากที่เราได้รู้ว่ามีสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านที่ไหนที่มีดอกเบี้ยถูก และได้รับความนิยมอย่างมาก 20 อันดับไปแล้ว เราจะมารีวิวสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 5 อันดับที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้น

1. สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance in) ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เป็นสินเชื่อสำหรับคนที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านที่กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ใครๆก็สามารถกู้ได้ โดยทางธนาคารเปิดโอกาสให้ลูกค้าของธนาคารทั้งลูกค้าทั่วไปและลูกค้าสวัสดิการที่มีวงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป สามารถยื่นกู้เพื่อรีไฟแนนซ์บ้าน,ต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย,ซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับบ้าน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำมาก

สำหรับคุณสมบัติของผู้ของกู้สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance in) สามารถยื่นกู้ได้ในทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าใครที่มีรายได้ประจำก็สามารถยื่นกู้ได้ ในขณะที่บางธนาคารอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้ที่อาจทำให้หลายคนไม่อาจเข้าถึงเงินกู้ในส่วนนี้ได้

สิทธิพิเศษ

  • ในปีแรกอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในอัตราคงที่ที่ 2.95% ต่อปี ส่วนปีต่อไปคิดอัตราดอกเบี้ยที่ MRR-3.80% ไปจนตลอดอายุสัญญาเงินกู้ ให้ระยะเวลากู้ได้นานถึง 40 ปีซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกในการรีไฟแนนซ์บ้านที่คุ้มค่าและลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยผ่อนบ้านลงไปได้มาก
  • สิทธิพิเศษที่ผู้ยื่นกู้สินเชื่อบ้านสุขสันต์จะได้รับอีกอย่างหนึ่งก็คือ ได้รับการยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน,ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้และค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้อีกมาก

ข้อดี

ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือระยะเวลาในการให้กู้ที่นานถึง 40 ปี แถมอัตราดอกเบี้ยต่ำ ช่วยลดภาระในการผ่อนบ้านลงไปได้มาก เงินค่างวดในแต่ละเดือนไม่สูงมากทำให้สามารถผ่อนชำระได้อย่างสบาย ๆ และทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เองก็เป็นธนาคารที่ปล่อยกู้ค่อนข้างง่าย หากมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดและยื่นเอกสารครบก็จะได้รับการพิจารณาสินเชื่อได้โดยใช้เวลาไม่นาน

2. สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เป็นสินเชื่อรีไฟแนนซ์ยอดนิยมที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากว่ามีดอกเบี้ยถูก ลดภาระในการผ่อนค่างวด ให้คุณมีเงินเหลือนำไปลงทุนต่อยอดอย่างอื่นได้อีกมากมาย จึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดถภาระดอกเบี้ยในการผ่อนบ้านและต้องการเงินเหลือเพื่อนำไปใช้ในสิ่งจำเป็นและต่อยอดการลงทุนในด้านอื่น ๆ ให้เงินงอกเงยเพิ่มมากขึ้น

สิทธิพิเศษ

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ให้วงเงินกู้สูงสุด 95 % ของราคาประเมิน แถมให้ระยะเวลากู้เงินได้นานถึง 30 ปี พร้อมด้วยดอกเบี้ยลดต้นลดดอกที่ช่วยให้ผ่อนชำระหมดได้ไวขึ้น ดอกเบี้ยเฉลี่ย ตลอดอายุสัญญา 4.09% ในขณะที่ดอกเบี้ยเฉลี่ยใน 3 ปีแรกจะอยู่ที่ 3.23% เท่านั้น

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการยื่นกู้สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์นั้นถือว่าเปิดกว้างค่อนข้างมาก เพราะไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะพนักงานบริษัทหรือข้าราชการที่มีรายได้ประจำเท่านั้นเพราะเปิดโอกาสให้กับผู้มีรายได้ประจำทุกประเภทรวมถึงเจ้าของกิจการ ดังนั้นหากใครที่เป็นเจ้าของกิจการและต้องการลดภาระในการผ่อนชำระค่าบ้านก็สามารถส่งเอกสารเพื่อขอยื่นกู้ได้

ข้อดี

จำนวนวงเงินกู้ของสินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์จะอยู่ที่ 1 ล้านถึง 5 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับประเภทของที่อยู่อาศัย หากผู้กู้ซื้อประกันสินเชื่อ MRTA ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมากขึ้นคือได้ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปีในปีที่แรกอีกด้วย

ผู้กู้ที่มีวงเงินเหลือ สามารถกู้สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชที่สามารถเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้เป็นเงินเพื่อนำมาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นหรือลงทุนเพิ่มเติมได้อีกด้วย

3. สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

เป็นสินเชื่อเอนกประสงค์ที่สามารถนำมาใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นหรือนำมาลงทุนเพิ่มหรือช่วยเสริมสภาพคล่องในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังสามารถนำมาใช้เพื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดภาระในการผ่อนชำระ ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท ที่ถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับวงเงินกู้เพื่อรีไฟแนนซืจากธนาคารอื่น ๆ

สิทธิพิเศษ

วงเงินกู้สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินให้สูงสุดไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหลักประกันมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ

  1. เงินกู้ระยะยาว (LT) จะเป็นเงินที่ออมสินจ่ายให้มาเป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวและจะเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่เงินโอนเข้าบัญชี มีกำหนดวันในการชำระคืนที่ชัดเจน ที่ให้วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 90 % ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคารหรือหากเป็นห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมจะให้วงเงินไม่เกิน 85 % ของราคาประเมินหลักทรัพย์
  2. เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) เป็นวงเงินพร้อมใช้ ซึ่งธนาคารเริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อมีการเบิกใช้เงินกู้ ให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาทและไม่เกิน 80 % ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท ไม่เกิน 50 % ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทั้งกรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคารหรือคอนโดมิเนียม

ข้อดี

ผู้กู้สามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นเงินกู้ประเภทไหนที่เหมาะกับตนเองที่ช่วยให้วางแผนการใช้เงินและการผ่อนชำระได้มากขึ้น ซึ่งนับว่าออมสินมีทางเลือกที่เปิดกว้างที่ช่วยให้ผู้กู้มีทางเลือกในการบริหารจัดการเงินกู้และการผ่อนชำระได้ดีขึ้น

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินเป็นแบบลดต้นลดดอกที่ช่วยให้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้หมดเร็วขึ้นโดยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 5.5 – 8 % ต่อปี ซึ่งรายละเอียดของการจ่ายดอกเบี้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้ ถ้าหากเป็นเงินกู้ระยะยาว จะเสียดอกเบี้ย MRR – 1.50% ต่อปีใน 2 ปีแรก ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบ OD จะอัตราดอกเบี้ย MOR + 1.00% ต่อปีและอัตราดอกเบี้ยยังมีความแตกต่างกันตามจำนวนเงินกู้และอาชีพรวมถึงเงินเดือนของผู้กู้ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบเงื่อนไขของทางธนาคารให้ละเอียดก่อนยื่นขอสินเชื่อ หากเช็คแล้วตรงความต้องการก็ไม่ต้องรอช้าเตรียมยื่นขอสินเชื่อได้เลย

4.สินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

เป็นสินเชื่อเพื่อการโอนหนี้หรือ Refinance ที่เปิดช่วยให้ผู้กู้ได้ไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอื่นเพื่อมาผ่อนชำระต่อด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ซึ่งธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยเป็นธนาคารที่ชูจุดเด่นในด้านของสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ที่ช่วยให้ผู้กู้สามารถผ่อนชำระค่างวดบ้านได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง และยังมีสิทธิประโยชน์มากมายที่ช่วยให้ประหยัดเงินได้มากขึ้น ตอบโจทย์มากสำหรับคนที่ต้องการสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่มีความคุ้มค่า

วงเงินสินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ให้วงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขคือไม่เกินภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม แต่หากเป็นการรีไฟแนนซ์บ้านแต่ไม่ขอวงเงินเพิ่มจะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขสินเชื่อเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท แต่ถ้าหากสินทรัพย์อยู่ต่างจังหวัดจะให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 40 ล้านบาท ระยะเวลาในการกู้นานถึง 30 ปี ซึ่งถือว่าเป็นวงเงินกู้ที่สูงมากแถมระยะเวลาในการกู้ค่อนข้างนานทำให้มีเวลาในการผ่อนชำระมากขึ้น

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยถือว่าถูกมาก โดยดอกเบี้ยเฉลี่ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.55% ต่อปี ทางธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ช่วยให้ผู้กู้สามารถผ่อนชำระได้หมดเร็วขึ้น แต่ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขซึ่งผู้กู้ต้องตรวจสอบเงื่อนไขกับทางธนาคารให้ดี

สิทธิพิเศษ

สิทธิประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของผู้กู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านก็คือทางธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยจะยกเว้นค่าประเมินหลักทรัพย์,ค่าอากรแสตมป์ และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปีกรณีรีไฟแนนซ์และไม่ขอวงเงินเพิ่ม นอกจากนี้ก็ยังยกเว้นค่าประเมินหลักทรัพย์,ค่าอากรแสตมป์ และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี และค่าจดจำนองสูงสุด 1 แสนบาทในกรณีรีไฟแนนซ์และขอวงเงินเพิ่มที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้อีกมากทีเดียว

ข้อดี

จุดเด่นอย่างหนึ่งของสินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ก็คือเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภทและเจ้าของธุรกิจหรือผู้มีธุรกิจส่วนตัวสามารถกู้ได้ จึงทำให้ผู้มีความต้องการกู้เงินเพื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ถูกจำกัด ด้วยข้อดีเหล่านี้ใครที่กำลังต้องการขอสินเชื่อห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะคุ้มค่าสำหรับคนในยุคปัจจุบันนี้

5.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอิสลาม

เป็นสินเชื่อที่อำนวยประโยชน์หลายอย่างให้กับคนที่อยาก รีไฟแนนซ์บ้าน รวมทั้งอยากมีเงินซื้อ,สร้าง หรือตกแต่งที่อยู่อาศัย เพราะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอิสลามถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะโดยมีหลักประกันเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอิสลาม ให้วงเงินตั้งแต่ 3 แสนบาทไปจนถึงสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท เพื่อให้ผู้กู้สามารถนำไปรีไฟแนนซ์หรือไถ่อถอนที่อยู่อาศัย รวมทั้งสามารถนำไปใช้เพื่อซื้อที่อยู่ใหม่,ซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย และนำไปซ่อมแซม/ต่อเติมหรือสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ โดยใช้หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัย/อาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียม มีระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสุดถึง 35 ปี ซึ่งนับว่าเปิดโอกาสให้ผู้กู้ได้มีโอกาสผ่อนชำระได้นานโดยไม่ต้องแบกภาระในการผ่อนค่างวดมากเกินไปนัก

ข้อดี

ข้อดีของธนาคารอิสลามก็คือกู้ได้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำและผ่อนได้นาน จึงช่วยลดภาระในการผ่อนชำระรายเดือนลงไปได้มาก เปิดรับผู้มีรายได้ประจำทุกประเภทรวมถึงเจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่มีการประกอบธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประวัติเครดิตบูโรสามารถยื่นกู้ได้เพียงแต่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งถือว่าเป็นข้อที่ดีมาก ๆ เพราะมีหลายคนที่มีประวัติในข้อมูลค้างชำระจนทำให้ไม่สามารถขอกู้สินเชื่อจากสถาบันการเงินใด ๆ ได้ แต่มีความจำเป็นในการขอสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพราะต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีความจำเป็นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ก็สามารถขอยื่นกู้กับทางธนาคารอิสลามได้

ข้อดีต่อมาก็คือเป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินสูงมาก สูงสุดถึง 20 ล้านบาทพร้อมให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระนาน จึงทำให้ผู้กู้ไม่ต้องกังวลกับภาระหนี้มากเกินไปนัก สามารถบริหารจัดการเงินเพื่อนำมาผ่อนชำระได้อย่างสบาย ส่วนอัตราดอกเบี้ยหรือที่ธนาคารใช้คำว่าอัตรากำไรเฉลี่ยอยู่ที่ 2.25% ซึ่งถือว่าถูกมาก 2 ปีแรกคิดอัตรากำไร 3.99% ต่อปีและปีต่อไปคิดอัตรากำไรอยู่ที่ SPRL – 2.25% และยังยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม Front End Fee,ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญาและค่าอากรแสตมป์ที่ช่วยประหยัดเงินไปได้อีกมาก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจและเหมาะกับคนที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน

สินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน นั้นเป็นสินเชื่อที่ช่วยลดภาระในการผ่อนบ้าน เพื่อให้คุณได้มีเงินเหลือและสามารถวางแผนการผ่อนชำระเพื่อลดค่าใช้จ่ายหลักลงได้อย่างมาก ซึ่งในบทความข้างต้นนี้เราได้แนะนำธนาคารที่รับรีไฟแนนซ์บ้านที่มีดอกเบี้ยต่ำ มีเงื่อนไขในการผ่อนชำระที่ดี แถมยังมีสิทธิประโยชน์ต่างๆเพิ่มเติมที่ช่วยให้ผู้กู้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ซึ่งคุณสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพิจารณาหาธนาคารที่จะขอสินเชื่อเพื่อนำมา รีไฟแนนซ์บ้าน ที่มีเงื่อนไขเหมาะกับคุณมากที่สุดได้ง่ายขึ้นและตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ