พรบ ขนส่งทางบก

มีอะไรใน พรบ ขนส่งทางบก ที่คนใช้รถต้องรู้

พรบ ขนส่งทางบก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อเต็มว่า พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ใช้ในการจัดระเบียบการขนส่งและใช้ในการควบคุมผู้ที่ขับขี่รถบนท้องถนนในการสร้างระเบียบการเพื่อให้ประชาชนที่ขับรถบนท้องถนนนั้นได้ปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบที่วางเอาไว้ซึ่งเป็นผลดีกับผู้ที่ขับขี่เองและเพื่อนร่วมทางด้วยเช่นกัน ว่าแต่จะมีอะไรบ้างที่คุณจะต้องรู้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้เรามาดูกันได้เลย

พรบ ขนส่งทางบก

ใครบ้างที่ต้องทำความรู้จักกับ พรบ ขนส่งทางบก?

  • คนทั่วไปที่ใช้รถและใช้ถนน แม้ว่าประชาชนทั่วไปนั้นจะไม่มีรถอยู่ในการครอบครองก็ตามแต่หากเป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนนั้นก็จะต้องทำความรู้จักพ.ร.บ. ขนส่งทางบก ฉบับนี้เพื่อสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกวางเอาไว้ได้
  • คนที่ต้องใช้รถในการประกอบอาชีพ เป็นคนอีกหลุ่มหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ. ขนส่งทางบก เพราะเป็นอาชีพที่จะต้องใช้รถในการขับขี่บนท้องถนน หากผู้ที่มีอาชีพเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่วางเอาไว้ก็จะมีการลงโทษด้วยเช่นกัน ซึ่งกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพโดยใช้รถนั้นมีอยู่หลายอาชีพ เช่น วิมอเตอร์ไซค์ พนักงานขับรถขนส่งสินค้า พนักงานขับรถแท็กซี่ เป็นต้น
  • ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในการใช้รถบนท้องถนน เราจะเห็นได้ว่ามีผู้ประกอบการหลายประเภทที่ใช้รถในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการเหล่านี้จะต้องทำความรู้จักพ.ร.บ. ขนส่งทางบก ให้ดีเพื่อให้ธุรกิจนั้นอยู่ภายใต้กรอบระเบียบของกฎหมาย

พรบ ขนส่งทางบก มีประโยชน์อย่างไรกับผู้ที่ใช้รถในการขับขี่?

  • ทำให้เกิดความเป็นระเบียบในการใช้ถนนร่วมกันของประชาชน อย่างที่เราทราบกันว่า ไม่ได้มีเพียงแค่ประชาชนทั่วไปที่ใช้รถเท่านั้น แต่ยังมีผู้ประกอบกิจการที่ใช้รถเพื่อดำเนินธุรกิจ รวมถึงยังมีคนที่ประกอบอาชีพโดยใช้รถเป็นยานพาหนะในการประกอบอาชีพอีกด้วย ฉะนั้น พ.ร.บ. ขนส่งทางบก จะเป็นสิ่งที่กำหนดให้ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนนั้นสามารถใช้ประโยชน์จากรถบนถนนได้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้น
  • ทำให้สภาพแวดล้อมบนท้องถนนมีสภาพที่ดี บางคนอาจคิดไม่ถึงว่า พรบ ขนส่งทางบก นี้สามารถช่วยให้ถนนสวยงามขึ้นหรือน่าใช้งานมากขึ้นได้อย่างไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว การใช้รถบนท้องถนนนั้นทำให้เกิดมลพิษและขยะได้หากประชาชนที่ใช้ถนนไม่ช่วยกันรักษาก็ทำให้บนท้องถนนเต็มไปด้วยมลพิษและขยะที่แต่ละคนต่างทิ้งบนท้องถนน แล้วนี่ก็คือสิ่งที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ช่วยให้สภาพแวดล้อมบนท้องถนนน่าใช้งานมากขึ้นนั่นเอง
  • ช่วยควบคุมมลพิษจากรถ อย่างที่เราทราบกันว่ารถแต่ละประเภทนั้นมีการปล่อยมลพิษหรือควันออกมาไม่เท่ากัน ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดเอาไว้ไม่ให้รถที่มีควันดำเกินมาตรฐานออกมาวิ่งบนท้องถนน ซึ่งทำให้มลพิษจากการใช้รถบนท้องถนนนั้นลดลงได้
  • ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การเกิดอุบัติเหตุนั้นมักมาจากความประมาทหรือไม่อย่างนั้นก็เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการจากการขับขี่บนท้องถนน ซึ่งพ.ร.บ. ขนส่งทางบกไม่ได้มีการกำหนดให้เกิดระเบียบและช่วยลดมลพิษบนท้องถนนเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุที่ไม่อาจคาดคิดขึ้นได้ เช่น คนที่เมาสุรานั้นไม่สามารถขับขี่บนท้องถนนได้ นั่นก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่และความสูญเสียทั้งชีวิตละทรัพย์สินอีกด้วย

 พรบ ขนส่งทางบก

สิ่งที่อยู่ใน พรบ ขนส่งทางบก ที่ผู้ประกอบการใช้รถต้องรู้

  • ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องได้รับอนุญาต ในยุคนี้มีธุรกิจหลากหลายประเภทที่ใช้รถเป็นยานพาหนะในการดำเนินกิจการ แต่ก็ไม่มีหลายธุรกิจเช่นเดียวกันที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ยานพาหนะในการประกอบอาชีพ ฉะนั้นผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้รถในการดำเนินกิจการนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเสียก่อน เช่น ผู้ประกอบกิจการขนส่งคนนั้นจะต้องได้รับการจดทะเบียนรถเป็นยานพาหนะในการขนส่งหรือที่เรารู้จักทะเบียนประเภทนี้ว่าเป็นทะเบียนป้ายเหลืองนั่นเอง เพราะหากผู้ประกอบกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามพรบ ขนส่งทางบก อาจจะทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบของพนักงานที่อยู่ภายในการบังคับบัญชาได้ อีกทั้งอาจทำให้เกิดการนำรถผิดประเภทหรือไม่ได้มาตรฐานรวมถึงการนำรถที่ไม่เหมาะแก่การขนส่งมาใช้ในการประกอบอาชีพนั่นเอง
  • มีค่าปรับสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ. ขนส่งทางบกการที่ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการลงโทษได้ โดยจะต้องได้รับการลงโทษเช่นเดียวกับประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งการลงโทษนั้นมีทั้งการปรับและการจำคุก ตัวอย่างของการทำผิดกฎ เช่น ผู้ที่ขับรถขณะเมาสุรานั้นจะต้องถูกประตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 10,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับเลยก็ได้

หากคุณเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ต้องใช้รถในการขับขี่บนท้องถนนแล้วล่ะก็ อย่าลืมศึกษาและทำความเข้าใจ พรบ ขนส่งทางบก ให้ดีเพื่อทำหน้าที่ของการเป็นผลเมืองดีที่ใช้ท้องถนนและช่วยกันป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับชีวิตและทรัพย์สินทั้งตัวคุณเองและเพื่อนร่วมทางนั่นเอง สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ