GPS Tracking คือ

ทำความเข้าใจความหมาย GPS Tracking คือ อะไรพร้อมข้อดีการใช้งานระบบมีอะไรบ้าง

GPS Tracking คือ อะไรมีหลายคนที่ยังไม่ทราบความหมายและประโยชน์ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจึงเป็นเรื่องที่ดีเพราะหากมีความเข้าใจความหมายและประโยชน์ของคำนี้ได้อย่างถ่องแท้แล้ว ผู้ใช้ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสำหรับบุคคลที่ทำธุรกิจ แล้วต้องการตัวช่วยเรื่องระบบ GPS Tracking เมื่อมีการใช้ระบบนี้เป็นตัวช่วยการทำธุรกิจก็จะง่ายและมีความประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะจะดีกว่าหากการดำเนินธุรกิจมีตัวช่วยเพื่อแบ่งเบาภาระการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ซึ่ง GPS Tracking มีข้อดีหลายๆ อย่างจำเป็นต้องนำมาใช้ดำเนินงานจริงๆ  

ความหมายของระบบ GPS Tracking

GPS Tracking  คือ ระบบการติดตามด้วยตัวดาวเทียมหรือเป็นอุปกรณ์พกพาติดตั้งไปกับยานพาหนะ บุคคล และสินค้าหรืออะไรก็ตามที่ต้องการทราบความเคลื่อนไหวว่าเป็นอย่างไร ซึ่งการติดตามมีการเชื่อมต่อพร้อมใช้งานตัว GPS สำหรับคำนวณตำแหน่งบนพื้นผิวโลกและเพื่อให้ทราบตอนนี้เครื่องที่ติดตามอยู่นั้นอยู่ตรงไหน จึงมีความจำเป็นต้องใช้ตำแหน่งดาวเทียมเพื่ออ้างอิงให้เกิดความถูกต้องและมีความแม่นยำในการทราบพิกัดระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 100 ม. ของสิ่งที่ติดตามเหล่านั้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์รับสัณญาณด้วย

ระบบนี้สร้างขึ้นมาเพื่อการแก้ปัญหาให้กับธุรกิจในด้านเวลาของการเดินทางสำหรับการส่งคนออกนอกการทำงานบริษัทหรือธุรกิจ ระบบนี้ทำให้นักธุรกิจได้ทราบถึงจำนวนการใช้เวลาของระยะทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลายทาง นอกจากนี้ทำให้สามารถตรวจสอบคนขับขี่ที่มีการไม่ทำตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ และได้ทราบสาเหตุที่ผู้ขับขี่อาจไม่ทำตามกฎระเบียบที่กำหนดว่าเป็นเพราะอะไร เช่น ผู้ขับขี่ขับรถเกินกำหนดเวลา ออกนอกเส้นทางที่กำหนดหรือเกิดปัญหาที่ทำให้รถต้องหยุดการเคลื่อนไหวหรือการจอดพักรถไว้นานเกินไป เป็นต้น ระบบนี้จึงมักจะใช้กับการทำธุรกิจให้เช่าแท็กซี่ซึ่งต้องมีการดูแลรถเป็นพิเศษ ด้วยเหตุผลว่าเป็นระบบที่ต้องมีการจัดการเกี่ยวกับระบบยานพาหนะ ความสำคัญเหล่านี้จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าทำไมคนทำธุรกิจควรที่จะใช้ระบบนี้เป็นตัวช่วย

เมื่อมีความเข้าใจรายละเอียดและความหมายของการใช้ระบบการทำงาน  GPS Tracking คือ อะไรนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

การทำงานของ GPS  เป็นตัวช่วยในด้านต่างๆ อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณทิศทาง ความเร็ว เนื่องจากเป็นระบบการทำงานที่เป็นการระบุตำแหน่งบนพื้นโลกมาจากการคำนวณความถี่ของสัญญาณนาฬิกาซึ่งส่งตรงมาจากดาวเทียมที่ทำการโคจรในจุดต่างๆ เพื่อให้สิ่งต่างๆ ที่ต้องการทราบหรือค้นหา การใช้ระบบ GPS จึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการระบุตำแหน่งนอกจากนี้การทำงานของระบบ GPS ซึ่งเป็นระบบที่มีข้อดีในการทำงานเยอะมากเลยทีเดียว

GPS Tracking คือ

ข้อดีของการใช้งานระบบ GPS Tracking คือ อะไรบ้าง

GPS Tracking นอกจากจะใช้งานด้านการขนส่งแล้ว ยังมีข้อดีในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ  ได้อีกด้วย

  • ประหยัดน้ำมัน เพราะเมื่อใช้งานระบบ GPS Tracking เป็นตัวช่วยในการจัดการเส้นทาง แม้ว่าการเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลก็ไม่เปลืองน้ำมัน
  • ประหยัดเวลา ซึ่งในการใช้งานระบบ GPS Tracking เป็นความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเลยทีเดียว
  • สะดวกในการตรวจสอบ เมื่อมีการติดตั้งระบบนี้ไว้ก็จะเกิดความสะดวกและความสบายใจสำหรับการตรวจสอบการทำงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งทั้งหลายซึ่งจำเป็นต้องใช้ เนื่องจากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ถึงแม้ว่าจุดหมายปลายทางจะอยู่ระยะใกล้ ระยะทางไกลแม้แต่ทรุกันดารก็ตาม
  • ลดการอุบัติเหตุ เมื่อมีการใช้ระบบ GPS Tracking ติดตั้งอยู่กับรถ สามารถเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคนขับรถที่ชอบขับรถเร็วก็ไม่กล้าที่ขับรถเร็ว หากมีการใช้งาน GPS Tracking ก็จะความปลอดภัยก็ย่อมลดการอุบัติเหตุแน่นอน
  • ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า เนื่องจากการใช้งานระบบ GPS Tracking เป็นตัวช่วยนั้น ทำให้การทำธุรกิจรวดเร็ว ตรงเวลาและเป็นที่พึงพอใจสำหรับลูกค้าทำให้ธุรกิจมีการจ้างงานต่อเรื่อย ๆ เป็นเหตุผลที่ธุรกิจก้าวหน้าไปมากยิ่งขึ้น การดำเนินธุรกิจไม่สามารถทำงานได้ทั้งหมดเพราะจะเป็นภาระที่หนักหน่วง เมื่อมีระบบตัวช่วยการดำเนินธุรกิจก็จะแบ่งเบาภาระและจะดำเนินอย่างราบรื่น ลดอุปสรรคได้อีกด้วย
  • ตอบสนองให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะธุรกิจการขนส่งซึ่งมีความต้องการความรวดเร็ว มีมาตรฐานการจัดส่งชัดเจน กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายมีความพอใจมากขึ้น
  • แบ่งเบาภาระในการดำเนินธุรกิจ ตัวช่วยระบบเป็นการแบ่งเบาภาระที่หนักหน่วงสำหรับธุรกิจ หากงานได้มีการใช้ตัวช่วยระบบนี้ การดำเนินธุรกิจราบรื่นขึ้น ลดปัญหาได้มากเลยทีเดียว

ข้อเสียของการใช้ GPS Tracking

นอกจากการใช้งานระบบนี้มีข้อดีอย่างมากมายแต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน การมีความเข้าใจในข้อเสียทำให้สามารถป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นล่วงหน้าได้

  • กรณีใช้งานรูปแบบแบตเตอรี่ ซึ่งจะเปลืองพลังงานเยอะมาก หากมีการใช้งานระบบก็จะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าเดิม
  • กรณีไม่ได้มีการเติมอินเตอร์เน็ตไว้มากนัก การใช้งานระบบจะทำให้ระบบอินเตอร์เน็ตหมดเร็วขึ้น

 

หากธุรกิจมีความต้องการเจริญเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การใช้ระบบ GPS Tracking คือ ระบบที่มีมาตรฐานสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง สร้างความสะดวกสบายให้กับธุรกิจหลายธุรกิจเลยทีเดียว ดังนั้น ควรศึกษาการใช้ระบบทำความเข้าใจความหมาย ข้อดีและข้อเสียอย่างถ่องแท้แล้ว จะพบว่าการดำเนินธุรกิจจะเป็นที่พอใจอย่างแน่นอน  สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ