GPS ติดตามรถ

จุดเด่นของระบบ GPS ติดตามรถ มีอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไร

ระบบ GPS เป็นระบบที่มีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบรรดาผู้คนที่ต้องออกเดินทางอยู่บ่อย ๆ เพราะระบบการทำงานนี้สามารถช่วยเหลือให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางได้ดีมากกว่าเดิม ในกรณีที่คุณเป็นผู้ที่ชอบการออกเดินทาง เชื่อได้เลยว่า GPS ติดตามรถ นั้นมีจุดเด่นต่าง ๆ ด้านที่น่าสนใจและเหนือความคาดหมายเป็นอย่างมากเลยทีเดียว หากสังเกตให้ดีจะพบว่าหลาย ๆ ธุรกิจต่างนิยมนำระบบการทำงานนี้มาใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในช่วงระยะไม่นานก่อนหน้านี้ เพราะระบบการทำงานได้รับการพัฒนาให้มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นจุดแข็งให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย

จุดเด่นของ GPS สำหรับติดตามรถนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความสามารถในการตรวจสอบลักษณะการทำงานยานพาหนะที่ชัดเจน

จุดเด่นแรกที่รู้จักกันดีคือระบบ GPS สามารถตรวจสอบลักษณะการทำงานของยานพาหนะที่ติดตั้งอุปกรณ์ได้ สามารถบ่งบอกได้ว่ามีการขับขี่ตามเส้นทางที่กำหนดไว้หรือไม่ มีกรณีที่พนักงานขับรถนำรถไปใช้ส่วนตัวหรือไม่ ช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์ขององค์กรปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานขององค์กรที่กำหนดไว้ ไม่มีการขับขี่ออกนอกลู่นอกทางโดยเด็ดขาด

การช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก

การติดตั้ง GPS ติดตามรถ สามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในขับขี่ยานพาหนะขององค์กรได้ โดยจะขอแสดงตัวอย่างให้สามารถเห็นภาพได้ง่าย ๆ อย่างในกรณีธุรกิจขนส่งที่ประกอบธุรกิจด้วยการขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้า ซึ่งในกรณีที่ยังไม่มีการติดตั้งระบบ GPS พนักงานขับรถอาจเลือกใช้เส้นทางเดินทางที่ต้องใช้เวลานาน ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ำมันและการเสื่อมสภาพของรถขนส่งเป็นอย่างมาก แต่เมื่อนำระบบ GPS ทางสำนักงานของธุรกิจขนส่งสามารถแจ้งรายละเอียดให้ผู้ขับขี่ได้ว่าควรใช้เส้นทางไหนในการเดินทางด้วยระยะทางที่สั้นและเร็วที่สุด จึงช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ดียิ่งกว่าเดิม เป็นการช่วยให้กำไรในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้น เวลาการทำงานลดลง และยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้นได้ด้วย

คลายความกังวลกับปัญหารถหาย

ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของระบบนี้ เพราะการติดตามรถขนส่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่การติดตามในระหว่างการขับขี่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงในกรณีที่รถสูญหายด้วยไม่ว่าจะมีต้นเหตุจากเรื่องใดก็ตาม หากอุปกรณ์ GPS ยังติดตั้งอยู่บนตัวรถ การติดตามก็จะเกิดขึ้นตลอดเวลา

ตัวช่วยในการเตรียมแผนในการเดินทาง

ไม่ว่าจะเดินทางไปยังที่ใดก็ตาม การเตรียมแผนการเดินทางก็ยังมีความสำคัญมากเสมอ เพราะจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางได้ดี ลดอาการอ่อนล้าที่มาจากการเดินทางนานเกินไป ซึ่งการติดตั้ง GPS ติดตามรถ นั้นจะช่วยให้การเตรียมแผนการเดินทางล่วงหน้าสะดวกมากขึ้น สามารถเลือกได้ว่าจะใช้เส้นใดบ้าง มีทางลัดหรือซอยใดบ้าง ฯลฯ รับรองว่าเมื่อได้เตรียมแผนเอาไว้ก่อนออกเดินทางแล้ว การไปถึงจุดหมายก็ย่อมตรงตามกำหนด ผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่มีความเหนื่อยล้า สภาพรถไม่เสื่อมสภาพมากจนเกินไป ช่วยให้เดินทางได้ทันเวลา และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง

ตรวจสอบความทุจริตด้านต่าง ๆ

การทุจริตในที่นั้นมีได้หลายประเด็น ทั้งในกรณีที่พนักงานแอบใช้ท่อยางมาดูดน้ำมันออกไปรถขนส่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว แต่หากนำระบบ GPS มาติดตั้งเอาไว้ ก็จะช่วยให้เจ้าของรถสามารถคำนวณปริมาณน้ำมันที่ต้องใช้ในการเดินทางได้อย่างแม่นยำ สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งระบบ GPS ยังช่วยบอกระยะทางที่ใช้เดินทางได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปลายทาง เมื่อทราบระยะทางในการเดินทางอย่างชัดเจนแล้วก็จะสามารถกำหนดปริมาณน้ำมันที่ต้องใช้ได้อย่างเหมาะสม หากพบว่าน้ำมันถูกใช้ไปอย่างผิดปกติก็ย่อมเป็นหลักฐานแสดงถึงการทุจริตที่เกิดขึ้น

ความปลอดภัยของผู้คนบนท้องถนน

การติดตั้งระบบ GPS ติดตามรถ สามารถตรวจสอบลักษณะการขับขี่ได้ว่ามีการใช้ความเร็วเท่าไหร่ , ลักษณะการขับขี่หวาดเสียวหรือไม่ ฯลฯ ช่วยควบคุมให้ผู้ขับขี่อยู่ภายใต้กฎระเบียบเรียบร้อย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ร่วมทางคนอื่น ๆ เป็นการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ เมื่ออุบัติเหตุลดลงย่อมหมายถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนที่เพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเพิ่มอีกทางหนึ่ง

กำหนดระยะเวลาการทำงานได้แม่นยำ

ระบบ GPS สามารถบอกได้ว่าเวลาที่ใช้เดินทางนั้นเป็นอย่างไร ทำให้คนขับและผู้ควบคุมสามารถกำหนดเวลาที่ใช้เดินทางได้แม่นยำขึ้น ผู้รับของก็ไม่ต้องกังวลว่าของจะมาถึงเมื่อใด การตรงเวลายังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น ลูกค้าย่อมเชื่อมั่นที่จะใช้บริการต่อไป ส่งผลให้โอกาสเติบโตทางธุรกิจย่อมดีมากขึ้น

รายงานการขับขี่ที่ชัดเจน

การทำรายงานส่งหัวหน้าหรือผู้มีอำนาจสูงกว่าเป็นสิ่งจำเป็น เพราะบ่งบอกถึงพฤติกรรมการขับขี่ รูปแบบของการขับขี่ของผู้ขับขี่ว่าเป็นอย่างไร เป็นตัวช่วยที่ใช้ในการปรับปรุงการทำงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นหรือหากพนักงานคนใดทำได้ดีอยู่แล้วก็ควรได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ช่วยให้การกำหนดโบนัสทำได้ง่ายขึ้น ด้วยระบบตรวจสอบการทำงานที่ชัดเจน แม้พวกเขาจะไม่ประจำอยู่ที่ออฟฟิศก็ตาม

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือข้อเด่นที่ผู้ใช้สามารถสัมผัสได้ ขอเพียงลองนำ GPS ติดตามรถ มาใช้ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานอย่างแท้จริง สามารถลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งปัญหารถติด, การเกิดอุบัติเหตุ, ขับขี่ออกนอกเส้นทาง ฯลฯ ซึ่งเมื่อสามารถควบคุมปัญหาเหล่านี้ได้ ย่อมหมายถึงผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่จะได้รับ เพียงลองนำ GPS สำหรับติดตามรถมาใช้  สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ