Salesforce คือ

รอบรู้เรื่องราว และประโยชน์ของ ระบบ Salesforce

เมื่อเทคโนโลยีได้ก้าวเข้าสู่โลกของอินเตอร์เน็ตนั่นหมายความว่า การติดต่อซื้อขายระหว่างผู้ขายกับลูกค้าย่อมสามารถติดต่อกันได้ทุกมุมโลก หากใช้การค้าระบบเก่าที่ไม่มีการเก็บข้อมูลของลูกค้าเลย ก็ย่อมทำให้ลูกค้าไม่เกิดความพึงพอใจหรือไม่เกิดความจงรักภักดีต่อสินค้าที่เคยซื้อ ทำให้องค์กร ห้างร้านหรือบริษัทอาจจะต้องเสียลูกค้าไป จนก่อให้เกิดผลกระทบของการเสียส่วนแบ่งการตลาดไปอย่างน่าเสียดาย ปัจจุบันจึงได้มี ระบบ Salesforce เกิดขึ้น มาดูกันว่า ระบบ Salesforce นั้นเป็นอย่างไร

ระบบ Salesforce คืออะไร

เป็นแอบพลิเคชันของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการของ CPM (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์) ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลก ด้วยการทำงานโดยการใช้บนระบบคลาวด์ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตก็ใช้ได้แล้ว โดยโปรแกรมที่ออกแบบมาเหมาะกับการใช้ในงานขาย งานบริการ หรือการตลาด เป็นระบบที่มีข้อดีคือไม่เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งในราคาที่สูงไม่ต้องการดูแล ใช้ง่าย สามารถให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้ได้เลยโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น บนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป ก็ใช้ได้ ระบบ Salesforce ยังช่วยให้การติดต่อ หรือตอบโต้ระหว่างผู้ขายกับลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและยังสามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างละเอียด บอกสถานการณ์ซื้อขาย สินค้าที่ขาย จำนวนที่ขายได้ ช่วงซื้อ กำหนดการนัดหมาย การติดตามงานทำให้การทำงานของผู้ขายทำได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่เก็บได้ไปวางแผน ทำกิจกรรมต่างๆกับลูกค้าจนสามารถปิดการขายได้ดียิ่งขึ้น นับเป็นประโยชน์กับองค์กร ห้างร้านหรือบริษัทอย่างมหาศาล

ประโยชน์ของ ระบบ Salesforce ที่มีต่อการค้าขายหรือการบริการ

1.ช่วยให้ติดตามลูกค้าได้ง่าย เพราะจะมีข้อมูล รายละเอียดของสถานะของลูกค้าทุกคนว่าอยู่ในสถานะใด เพราะหากไม่มีข้อมูลเก็บไว้ก็เป็นการยากที่จะจดจำลูกค้าที่มีจำนวนมากและอยู่ตามที่ต่างๆได้

2.ช่วยการวางแผนการขายโดยเฉพาะลูกค้าที่ยังไม่สามารถปิดการขายได้ ระบบ Salesforce จะช่วยอัพเดทว่าในลูกค้าแต่ละรายจะต้องวางแผนทำกิจกรรมใดที่จะช่วยให้ปิดการขายสำหรับลูกค้าเป็นไปได้อย่างราบรื่น

3.ช่วยในการบริหารทีมงานได้ โดยเฉพาะหัวหน้าทีมขายจะสะดวกมากขึ้น เพราะ ระบบ Salesforce สามารถเรียกรีพอร์ทของนักขายในทีมงานมาดูได้ทุกคน ทำให้ทราบถึงรายละเอียดและผลงานของนักขายในทีม ยอดขายของแต่ละคนและสถานะของลูกค้าในแต่ละคนด้วย

4. ลดขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งลดเวลาการทำงานของแต่ละคนในองค์กรลงด้วย เช่น ลดการทำรายงานของรีพอร์ท ซึ่งต้องใช้ข้อมูลลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องเสียเวลาและมากไปด้วยขั้นตอนต่างๆ

5.ทำให้ทีมงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เห็นข้อมูลอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการวางแผน รวมทั้งการนัดหมาย เพื่อการขายร่วมกันทั้งทีม ช่วยจัดลำดับความสำคัญการนัดหมายของแต่ละลูกค้าได้อย่างชัดเจน ทำให้ทั้งทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เพราข้อมูลที่ได้จะตรงกันทั้งองค์กร

6.ใช้ง่าย สะดวกไม่สิ้นเปลือง สามารถใช้ได้กับระบบคลาวด์ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ไม่ต้องลงทุนติดตั้งระบบไอทีก็ใช้ได้แล้ว อีกทั้งช่วยให้ไฟล์ไม่หายอีกด้วย นับว่าปลอดภัยกับข้อมูลเป็นอย่างมากh2>

วิธีการใช้ ระบบ Salesforce

1.ชี้แจงให้เข้าใจ ควรชี้แจงให้ทีมขายหรือบุคลากรที่ต้องใช้มีความรู้ความเข้าถึงข้อดีของการนำระบบนี้มาใช้ รวมทั้งต้องอธิบายวิธีการใช้ให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้เกิดการใช้ระบบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา ข้อมูลของลูกค้าจึงจะถูกต้องและแม่นยำ เวลานำไปใช้ก็จะเกิดประสิทธิภาพสูง ไม่ผิดพลาดจากความจริงนั่นเอง

2.สร้างวินัยให้ทีมงาน ด้วยการกำหนดวันอัพเดตข้อมูลและส่งให้หัวหน้างานดูทุกสัปดาห์หรือตามความสะดวกในทีมงานนั้นๆ เมื่อพบข้อมูลบกพร่องควรให้รีบแก้ไขทันที หากมีข้อผิดพลาดน้อยหรือไม่มีเลย นั่นหมายถึงข้อมูลที่จะส่งให้องค์กรนั้นๆมีความแม่นยำสูง ข้อมูลก็จะนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องส่งผลให้ทีมงานทำงานได้อย่างเห็นผลชัดเจน มีผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจแก่องค์กร

3.แบ่งเวลา สำหรับผู้ใช้ ในการกรอกข้อมูลใช้เวลาไม่นาน ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องกรอกข้อมูล ควรแบ่งเวลาในการอัพเดตข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงในแต่ละวันทุกๆวัน ข้อมูลที่เป็นจริงจะเรียกดูเวลาไหนก็ได้ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้องเป็นจริง ก่อให้เกิดการปฏิบัติหรือการทำกิจกรรมต่อลูกค้า ที่ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าตามมาอีกด้วยเช่นกัน

4.ทดแทนได้ด้วยระบบอื่นๆ หากในองค์กรนั้นๆยังไม่มี ระบบ Salesforce ก็สามารถทดแทนได้ด้วยการลงข้อมูลไว้กับโปรแกรม Microsoft Excel ก็ได้ แต่วิธีนี้จะเสียเวลามากกว่า ถ้ากรอกข้อมูลและสถานะของลูกค้าได้ละเอียดครบถ้วนก็สามารถใช้ทดแทนได้ดีเช่นกัน

ระบบ Salesforce มีหลายแบรนด์ที่ให้การบริการ โดยสามารถดาวน์โหลดแอบพลิเคชันมาทดลองใช้ฟรีก่อน เมื่อพึงพอใจจึงจะซื้อมาใช้แบบถาวรก็ยังได้ นับเป็นความสะดวกสบาย โดยไม่ต้องผ่านการติดตั้งเหมือนระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ยุ่งยากอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าการเชื่อมต่อกับลูกค้าด้วย ระบบ Salesforce จะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีมากมายระหว่างผู้ขายและลูกค้าจนก่อให้เกิดการซื้อ-ขายได้มั่นคงมากขึ้น ก่อให้เกิดความประทับใจ เกิดความพึงพอใจกับสินค้าอย่างสูงสุดได้ ทำให้เกิดการซื้อซ้ำๆ จึงส่งผลให้องค์กรหรือบริษัทมีความก้าวหน้าหรือเติบโตได้อย่างรวดเร็วจนเหนือคู่แข่งเจ้าอื่นๆได้

More To Explore

GPS Tracking คือ