ความสำคัญของ SEO

ความสำคัญของ SEO คืออะไร ให้ประโยชน์อะไรในธุรกิจการค้าออนไลน์

การทำ Website เพื่อให้เข้าถึงสินค้าและบริการ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญมากในยุคที่ผู้คนทั่วโลก นิยมใช้อินเตอร์เน็ตผ่านทางอุปกรณ์ computer โดยเฉพาะ Smartphone นับว่าเป็นปัจจัยที่ 5 เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันจนเหมือนจะขาดไม่ได้ และหนึ่งในเครือข่ายของข้อมูลออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือ Google โดยนิยมใช้วิธี Search Engine จากจุดนี้เองที่ทำให้องค์กรต่างๆหันมาใช้กลยุทธ์ การทำ Website และเพื่อเป็นการเปิดช่องทางให้ผู้คนมากมายได้เข้าถึง Website มากๆ และหากจะให้การเข้าถึงเป็นไปได้ง่ายๆก็ต้องใช้การทำ SEO ร่วมด้วย ความสำคัญของ SEO กับการทำเพื่อให้ Website เป็นที่รู้จัก ย่อมจะขาดหรือละเลยไม่ได้เลยในยุคสมัยที่มีการแข่งขันกันสูง

ความสำคัญของ SEO ทำไมต้องให้ความสำคัญ

และจากการเข้าถึง Website ที่ต้องใช้วิธี Search Engine ที่ต้องใช้คำที่สำคัญ (Keyword) เป็นตัวช่วยในการค้นหา เมื่อใส่คำเหล่านี้แล้วก็จะปรากฏออกมาในรูปของ Website หลายๆ Website ให้เราได้เลือกเข้าไปดูข้อมูล ซึ่งเราก็มักจะเลือก Website ที่อยู่หน้าแรกและในอันดับต้นๆ เท่านั้น หากอยู่ถัดหน้าต่อไปก็มักไม่ได้เขาชมหรือหาไม่เจอ ดังนั้นความสำคัญของ SEO ก็คือ การปรับแต่ง Website มี Keyword สำคัญเป็นตัวที่ช่วยให้ Search Engine เข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง ซึ่ง Website เหล่านี้ จะต้องมีความเหมาะสมและตรงกับข้อกำหนดที่ Google ได้กำหนดไว้ เมื่อเกิดความน่าสนใจจนเกิดการเข้าชมมากๆ Website นั้นๆจึงจะถูกจัดอันดับให้อยู่ในลำดับต้นๆนั่นเอง

ความสำคัญของ SEO

ความสำคัญของ SEO ที่มีต่อธุรกิจ ร้านค้า สินค้าและบริการ

1.ช่วยลดต้นทุน โดยเฉพาะลดการทำโฆษณา การทำ SEO เหมาะกับธุรกิจทุกประเภท เนื่องจากเมื่อ Website ติดหน้าแรกแล้ว นั่นหมายความว่าย่อมมีผู้คนเข้ามาชมมากมายพอสมควร จุดนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้การปิดการขายทำได้มากขึ้นตามมาด้วย ช่วยลดการเสียเงินซื้อโฆษณาเพื่อโปรโมท Website SEO จัดว่าเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ในระยะยาวแต่ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า แต่การซื้อโฆษณาก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เอื้อให้ประโยชน์ช่วยให้มีผู้เข้าชม Website ได้มากขึ้น เป็นผลดีต่อการทำ SEO ทางอ้อมคือช่วยให้อันดับขึ้นได้เร็วเช่นกัน

2.ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขยายฐานลูกค้า ความสำคัญของ SEO จะขาดข้อนี้ไม่ได้เลย หาก Website ได้เข้าถึงมีบุคคลมากมายเข้ามาใช้มาหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพราะอยู่ติดหน้าแรกของ Google แล้วก็จะเป็นการให้ผู้คนมากมายเหล่านี้มีโอกาสกลายมาเป็นลูกค้าได้ อย่างไม่ได้จำกัดพื้นที่หากที่นั่นบนโลกนี้มีอินเตอร์เน็ต

3. เป็นการสื่อตรงถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพราะผู้ที่มีการ Search engine มักเป็นผู้มีความต้องการในตัวสินค้าหรือบริการมาแล้วระดับหนึ่ง หากมีการใช้คำค้น (Keyword) ที่เจาะจงเหมาะกับธุรกิจนั้นๆอย่างชัดเจนแล้ว ย่อมเป็นการส่งตรงถึงลูกค้าได้อย่างแน่นอน เป็นการช่วยให้ลูกค้าและเจ้าของธุรกิจได้ซื้อ ขายหรือใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว

4. ธุรกิจเป็นที่รู้จักแบบรวดเร็ว ต้องให้ความสำคัญของ SEO โดยปกติผู้ที่ค้นหาข้อมูลมักคลิกเข้าไปดู Website ที่อยู่หน้าแรกๆของ Google เท่านั้น หน้าต่อไปหรือหน้าถัดไปมักไม่เข้า หรืออาจค้นหาไม่พบเลยก็ได้ เนื่องจาก Website เหล่านี้ไม่ทำ SEO ดังนั้นข้อได้เปรียบของการเข้าถึงง่ายข้อนี้จึงช่วยให้ธุรกิจที่เราต้องการจะสื่อนั้น ย่อมเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว มากกว่าธุรกิจเดียวกันแต่อยู่บนหน้าถัดไปของ Google อีกด้วย

5.ธุรกิจน่าเชื่อถือ ถึงแม้ไม่มีร้านค้าหรือที่ตั้งของธุรกิจ การทำ SEO ก็ช่วยให้ Website มีผู้เข้าชมและใช้บริการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้าหรือบริการนั้นๆเป็นที่น่าเชื่อถือ ไว้ใจหรือจงรักภักดีต่อแบรนด์อย่างต่อเนื่องได้เช่นกัน

6.เพิ่มยอดขาย เมื่อไม่มีการจำกัดพื้นที่การเข้าถึง ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชม Website หากเปลี่ยนผู้เข้าชมเหล่านี้เป็นลูกค้าของเราได้ย่อมหมายถึง โอกาสในการเพิ่มยอดขายย่อมมีสูงขึ้นมากอย่างไร้ขีดจำกัด ส่งผลต่อกำไรที่เพิ่มขึ้นสูงมากขึ้น

7. เป็นการโปรโมทธุรกิจตลอดเวลา หากเจ้าของธุรกิจที่มี Website ที่ติดลำดับต้นๆและอยู่หน้าแรกของGoogle แล้วนั่นหมายถึง การที่จะมีผู้ใช้ Search engine เป็นจำนวนมาก ทำให้การเข้าถึงธุรกิจเสมือนเป็นการโปรโมทธุรกิจให้ผู้คนได้เข้ามาขมทั้งใหม่และเก่าได้ตลอดเวลา ดีกว่าการทำโฆษณาที่เราอาจพบเห็น Website แค่เพียงช่วงที่มีการใช้โฆษณาโปรโมทเท่านั้น

การให้ความสำคัญของ SEO เพื่อให้เกิดการติดอันดับจาก Search engine นั้น มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในยุคที่ทุกธุรกิจก็ต่างมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุดในขณะนี้ การทำ SEO ก็ต้องใช้เวลา แต่ถ้า Website ติดลำดับแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่ามากและยังประหยัดอีกด้วยเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เราไม่ต้องใช้การโฆษณา และยังเป็นการรักษาฐานของลูกค้าไว้ได้ดีอีกด้วย ซึ่งโฆษณาจะทำข้อนี้ไม่ได้เพราะเมื่อผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าไม่เห็นสินค้าเราบ่อยๆก็อาจเลิกสนใจและไปใช้สินค้าหรือบริการของผู้อื่น แต่ถ้าเราไม่ใช้การทำ SEO โอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายก็น้อยมาก ไม่ทันคู่แข่ง เพราะ Website เราอาจมีผู้เข้าชมได้น้อยมากหรืออาจจะหาไม่เจอเลยก็ได้ ดังนั้นหากคิดจะลงแข่งขันทางการค้าออนไลน์แล้ว ยังไงก็จะต้องทำ SEO โดยผู้ที่มีความชำนาญในการทำโดยเฉพาะ จึงจะสู้กับคู่แข่งที่มีหลากหลายมากมายขณะนี้ได้

More To Explore

GPS Tracking คือ