บริการรับทำYouTube

บริการรับทำYouTube Ads ช่วยสร้างแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อ Social Media เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนทั้งโลก การหาข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งนอกจาก Google จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่อันดับ 1 แล้วก็ยัง You Tube ที่เป็นเครือข่ายอันดับ 2 ของ Google ที่สามารถหาข้อมูล เข้ารับชมภาพเคลื่อนไหวและเสียงได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การตลาดในโลก Online เติบโตเป็นอย่างแพร่หลายและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เพื่อชิงพื้นที่ เพื่อชิงการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก่อนคูแข่ง จะเป็นการดีมาก หากเราจะชนะคู่แข่งและนำเสนอการขายสินค้าและบริการได้ก่อน ดังนั้นการหาผู้ที่ บริการรับทำYouTube Ads ที่มีฝีมือย่อมเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะนอกจากทำให้สามารถแย่งชิงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แล้ว ยังช่วยประชาสัมพันธ์ ช่วยสร้างแบรนด์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการบริการรับทำYouTube Adsมีอะไรบ้าง

โดยปกติ การบริการรับทำYouTube Ads ก็จะมี 2 รูปแบบคือ

1. รูปแบบของภาพเคลื่อนไหวหรือวีดีโอ คือ การแสดงวีดีโอโฆษณาบนวีโอหลักที่กลุ่มเป้าหมายจะเข้าไปชม หรือขณะกำลังชม

2. รูปแบบของป้ายโฆษณา (Banner) คือ ป้ายโฆษณาที่จะปรากฏขึ้นขณะที่กลุ่มเป้าหมายกำลังชมวีดีโอหลักบน You Tube นั่นเอง

บริการรับทำYouTube Ads ให้บริการโฆษณาที่มีลักษณะใดบ้าง
  • True View Ads หรือ Skippable Video Ads เป็นลักษณะที่ผู้เข้าชม สามารถเลือกที่จะกดข้ามไม่ดูก็ได้หลังจากที่โฆษณาเริ่มไปแล้ว 5 วินาที โดยมักจะปรากฏก่อนหรืออยู่ช่วงกลางหรือหลัง วีดีโอหลักจะเล่นนั่นเอง หรือให้ไปปรากฏที่ตำแหน่งในสื่ออื่นๆก็ทำได้เช่น บนธุรกิจที่เป็นพาร์ทเนอร์ กับ Google เช่น Application ต่างๆ App game ปรากฏอยู่บนเครือข่ายดิสเพลย์ เหมาะที่จะใช้ในกรณีที่ต้องการโปรโมทก่อนวีดีโอหลัก อีกทั้งการกดข้ามจะช่วยเป็นข้อมูลการประเมินว่า ลูกค้าประเภทใดมีความสนใจสูงอย่างชัดเจน True View Ads ยังสามารถนำไปปรากฏแนะนำอยู่ที่หน้าแรกของ Homepage ก็ได้ อันเนื่องมาจากการ Search หา วีดีโอหลัก โฆษณาที่แนะนำนี้จะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับที่ผู้เข้าชมต้องการนั่นเอง
  • Non-Skippable Video Ads เป็นบริการรับทำYouTube Ads ในลักษณะที่ผู้เข้าชมไม่สามารถกดข้ามได้ ต้องดูโฆษณาให้จบเสียก่อนจึงจะสามารถเข้าชมวีดีโอหลักจาก You Tube ได้มักมีความยาวประมาณ 15 วินาที เป็นการเข้าถึงลูกค้าได้ทั้งหมดในรูปแบบที่เราต้องการ สามารถสื่อได้อย่างละเอียดครบถ้วน นับเป็นโฆษณาที่เป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าชมสนใจได้เป็นอย่างดี เหมาะสมที่จะใช้ประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ การจัดโปโมชัน มักปรากฏได้ทุกช่วงของการชมวีดีโอหลักได้อีกด้วย สามารถให้ไปปรากฏในตำแหน่งต่างๆได้เหมือน Skippable Video Ads ได้เช่นกัน
  • Bumper Ads เป็น บริการรับทำYouTube Ads ในลักษณะโฆษณาวีดีโอที่มีความยาวไม่เกิน 6 วินาที เป็นลักษณะโฆษณาที่ไม่สามารถกดข้ามได้และสามารถปรากฏให้เล่นได้ทุกช่วงของวีดีโอหลัก สามารถให้ปรากฏในตำแหน่งอื่นๆได้คือ ในวีโอใน Web ของพาร์ทเนอร์ หรือใน Application ที่เป็นเครือข่ายของ Google
  • โปรโมท Banner เป็นการขึ้นโฆษณา เป็น Banner ของสินค้าหรือบริการที่ใช้บริการของเรา ให้แสดงบน YouTube โดยจะแสดงที่ใต้วีดีโอหลัก

 

บริการรับทำYouTube Ads ให้ประโยชน์อะไรกับธุรกิจของคุณบ้าง

ด้วยจำนวนผู้ที่เข้าใช้ YouTube ที่มีจำนวนมากมายหลายพันล้านในแต่ละเดือน หากสามารถดึงให้กลุ่มผู้เข้าชมสามารถหันมาสนใจสินค้าหรือบริการ จนนำไปสู่การเป็นลูกค้าของเรา อีกทั้งยังสามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆอย่างมั่นคงทุกๆเดือนตลอดไป หากทำได้ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจสร้างมูลค่าให้เราอย่างหาค่าไม่ได้ และจะให้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมดังนี้

  • บริการรับทำYouTube Ads จะสร้างการจดจำภาพลักษณ์ของแบรนด์ จนเป็นที่รู้จักให้การนึกถึงและการยอมรับได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าหรือบริการนั้นได้ดี เป็นการช่วยเพิ่มการความมั่นใจ จนตัดสินใจซื้อสินค้า สร้างความภักดีหรือการกลับมาซื้อซ้ำเป็นลูกค้าประจำได้ง่าย
  • มีการจัดการที่ดี พร้อมให้การจัดการให้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ YouTube Ads ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องกังวลในการทำโฆษณา ช่วยประหยัดเวลา ช่วยให้ผู้ประกอบการไปทำงานด้านอื่นได้อย่างเต็มที่
  • สามารถช่วยเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับธุรกิจหรือบริการนั้นๆได้ ช่วยให้การทำโฆษณามุ่งตรงสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงกับที่ต้องการจะสื่อ เป็นการช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ารู้จักหรือสนใจ ช่วยเพิ่มฐานลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าเก่าให้จงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการได้
  • บริการรับทำYouTube Ads กับเราช่วยประหยัดเวลาในการสร้างแบรนด์และช่วยประหยัดเงินในการซื้อโฆษณา สามารถจำกัดงบได้ ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป
  • ช่วยวิเคราะห์ปัญหา เสริมจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณา เพื่อให้การเข้าถึงและการคลิกเข้าชมมีมากขึ้น ให้คุ้มกับเวลาและค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุนจ่ายไป

 

การทำธุรกิจหากได้รับการตอบรับดีจากช่องทาง online ด้วยยิ่งนับว่าเหนือกว่าคู่แข่ง ช่วยสร้างยอดขาย เพียงมาใช้บริการกับเราจะหมดกังวล มั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่านจะได้รับการโฆษณาที่ถูกเป้าหมาย บริการรับทำYouTube Ads จะช่วยดึงความสนใจกลุ่มลูกค้าใหม่ๆให้เปลี่ยนมาเป็นลูกค้า และช่วยทำให้เกิดความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการของท่านอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้งบประมาณอย่างมากมาย

 

More To Explore

GPS Tracking คือ