รับทำ Google Ads

รับทำ Google Ads เน้นยอดขาย ทำรายได้ เห็นผลไว รับประกันทำได้จริง

Google เป็นตลาด online ที่มีขนาดใหญ่มาก เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้ที่ใช้ Search engine บนอุปกรณ์ Computer, Notebook, Tablet, Smartphone โดยไม่เลือกเพศ วัย เชื้อชาติหรือชนชาติใดใด จากนั้น Google จึงได้พัฒนาเพื่อใช้จุดแข็งข้อนี้ให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจด้วยการใช้ Google Ads โดยมีรูปแบบที่มีความนิยมมากที่สุดคือจากการใช้ Google Search นั่นเอง มาดูกันว่าการ รับทำ Google Ads เน้นยอดขาย ทำรายได้ เห็นผลไว รับประกันทำได้จริงนั้นเป็นอย่างไร

รับทำ Google Ads คืออะไร

คือการให้บริการทำโฆษณาบนสื่อออนไลน์ Google ซึ่งใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ Computer, Notebook, Tablet, Smartphone ด้วยการเน้นโฆษณาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ เพื่อการเข้าถึงลูกค้า เป็นการหาเพิ่มโอกาสให้กับการขายสินค้าหรือบริการ เพราะไม่ว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะอยู่ที่ใดก็สามารถเห็นสินค้าและบริการของท่านได้อย่างรวดเร็ว ใช้งบน้อยโดยเก็บจากจำนวนครั้งที่ปรากฏโฆษณาจริง

 

รับทำ Google Ads มีแบบใดบ้าง ลองเลือกให้เหมาะกับธุรกิจของท่าน

1. แบบ Search enginesหรือ Google Search เป็นการ Search หาคำที่เป็น Keyword โดยท่านมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะค้นหาธุรกิจของท่านได้อย่างง่ายและรวดเร็วเพราะเน้น พิถีพิถันและเลือกใช้คำได้เหมาะกับธุรกิจของท่าน

2. แบบรูปภาพหรือวีดีโอ Google Display Network คือการทำโฆษณาที่เป็นแบนเนอร์ของแบรนด์ จะปรากฏตาม Website ต่างๆ ที่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่คาดว่าน่าจะเป็นลูกค้า Search ซึ่งมักจะเป็น Web ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านมากที่สุด ซึ่งท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ไปปรากฏที่ Website ประเภทใดก็ได้

3. แบบ You Tube Ads เป็นแบบ รับทำ Google Ads ที่เป็นการนำแบนเนอร์ของท่านไปแสดงบน You Tube มักเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับโปรโมชันต่างๆ

4. แบบ Mobile App Ads เป็นโฆษณาที่เป็น แบนเนอร์หรือวีดีโอไปปรากฏบน Application โดย App นั้นจะต้องอยู่ในเครือข่ายหรือเป็น Google Partner โดยจะปรากฏขณะที่มีการใช้งาน Application อยู่ เช่น ไปปรากฏที่ Application เกมส์ เป็นต้น

5. Google Shopping Ads เป็นโฆษณาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเห็นภาพสินค้าและราคาจากหน้า Search สามารถกดเข้าไปซื้อสินค้าได้ทันที โดยไม่ต้องกดเข้าไปชม Website ก่อน ซึ่งเหมาะกับการขายสินค้าแบบราคาปลีก โฆษณาชนิดนี้เกิดจากการที่ Google เก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย และส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายจากการ Search หาชื่อสินค้า เป็นการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ เปลี่ยนจากผู้ที่เข้าชมให้เป็นผู้ซื้อสินค้าได้เร็วขึ้น

7. Remarketing เป็นการโฆษณาที่ส่งให้กลุ่มเป้าหมายเห็นซ้ำๆ เกิดจากการเก็บข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายเคย Search หาสินค้าแล้ว หลังจากนี้ไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายจะไปใช้ที่ Google ประเภทใดก็มักจะเห็นสินค้าตัวนี้เสมอๆ ซ้ำๆ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

รับทำ Google Ads จะปรากฏลงที่ใดบ้าง

  • Search Network เป็นโฆษณาที่ปรากฏเมื่อกลุ่มเป้าหมาย Search Engine บน Google
  • Display Network เป็นโฆษณาที่ปรากฏบน Website ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับธุรกิจของท่านหรือตามการกำหนดของท่าน
  • Shopping เป็นโฆษณาที่เป็นรูปสินค้าและราคา โดยสามารถแสดงได้ทั้ง Search Network และ Display Network

ประโยชน์ที่จะได้เมื่อใช้บริการ รับทำ Google Ads

1. ช่วยลดเวลาการทำงาน เพราะสามารถช่วยดูแลการทำโฆษณาของ Google Ads อย่างครบวงจร ช่วยให้เจ้าของธุรกิจมีเวลาไปทำงานอย่างอื่น

2.ให้คำแนะนำในการใช้ Keyword รวมทั้งช่วยคิดคำใหม่ๆที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านและใช้คำให้สื่อตรงกลุ่มลูกค้า และไม่จำกัด Keyword เน้นคำทันสมัย สะดุดตา มีความน่าสนใจ พร้อมทั้งช่วยวางกลยุทธ์ในการลงโฆษณาให้เหมาะกับธุรกิจของท่านให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการค้นหาและเห็นสินค้าหรือบริการของท่านให้เร็วกว่าคู่แข่ง

3. ปรับและแก้ไข รับทำ Google Ads พร้อมปรับและแก้ไข Keyword หากพบข้อบกพร่องหรือผลลัพธ์ไม่น่าพึงพอใจ

4. ช่วยออกแบบรูปภาพและภาพเคลื่อนไหว (Video) ที่สวยสะดุดตา มีรายละเอียด เนื้อหาที่ครบอย่างน่าสนใจ และเป็นเครือข่ายเดียวกับ Google เพื่อให้สินค้าและบริการเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว

5. ช่วยกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ รวมทั้งกำหนด เพศ อายุ ที่อยู่เฉพาะประเทศไทยหรือเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดตามต้องการ วัน เวลาที่จะลงโฆษณา ที่ต้องการให้ผู้คนค้นหาเจอได้อย่างที่ท่านต้องการ หรือช่วยท่านในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างมืออาชีพเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่สุด

6. วัดผลการทำงานได้ รวมทั้งมีการโฆษณาซ้ำ ตรงเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ที่เคยเข้าชม Website ของท่านมาก่อน เพื่อกระตุ้นการใช้สินค้าหรือบริการ เพื่อให้การทำงานของโฆษณาเป็นไปอย่างคุ้มค่า

7. ช่วยให้การค้นหาทำได้ง่าย รับทำ Google Ads ช่วยให้การเข้าถึงของลูกค้าทำได้ทุกช่องทางอย่างง่ายดาย

8. มีการรายงานผลลัพธ์สม่ำเสมอ พร้อมๆไปกับการตรวจสอบคำค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้องเสมอๆ

9. กำหนดงบประมาณรายจ่ายได้ โดยมีการกำหนดว่าในแต่ละวันจะต้องจ่ายเท่าใด เป็นการควบคุมไม่ให้งบบานปลายหรือสูงขนเกินไป

รับทำ Google Ads ประกอบด้วยทีมงานที่มุ่งเน้น การใช้ Keyword ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง สามารถให้คำปรึกษารวมทั้งช่วยวางแผนที่เหมาะสม เพื่อให้การยิงโฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง เป็นการเน้นยอดขาย สร้างการจดจำของแบรนด์ เพิ่มฐานลูกค้า มั่นใจได้ว่าเมื่อท่านเลิกการใช้โฆษณาไปแล้วก็ยังมีกลุ่มลูกค้าที่ภักดีต่อสินค้าและบริการของท่านอย่างมั่นคง โดยที่ยอดไม่ตกลงอย่างมากมาย

More To Explore

GPS Tracking คือ