Digital Marketing คือ

Digital Marketing คืออะไร รู้ความหมาย และช่องทางในการทำได้จากที่นี่

เมื่อมีธุรกิจเป็นของตนเองแล้ว สิ่งสำคัญที่จำเป็นจะขาดไม่ได้เลยนั่นคือการทำให้ยอดขายของสินค้าและบริการให้มียอดขายที่เติบโต มียอดขายหรือใช้บริการให้คงอยู่ไปได้ตลอด สามารถเพิ่มฐานลูกค้า หรือเปลี่ยนจากการเป็นผู้เข้าชมมาเป็นผู้ซื้อสินค้าให้ได้ หรือแม้แต่กระทั่งการให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า ให้ความจดจำภาพลักษณ์ในตัวสินค้า เหล่านี้ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องใช้ Digital Marketing ในการทำการตลาดในยุคที่สื่อ online กำลังเฟื่องฟูทั้งสิ้น มาทราบคำตอบกันว่า Digital Marketing นั้นคืออะไร และใช้ช่องทางใดในการทำบ้าง หาคำตอบได้ที่นี่

Digital Marketing คืออะไร

Digital Marketing เป็นการนำเสนอสินค้าหรือบริการด้วยการผ่านอุปกรณ์ทาง อิเล็กทรอนิกส์เช่น คอมพิวเตอร์ smartphone ซึ่ง Digital Marketing จะมีช่องทางเพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เราต้องการจะสื่อ เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงตัวผู้ที่ต้องการสื่อได้เร็ว ทุกที่ทุกเวลา สามารถทำให้เกิดการบอกต่อ อีกทั้งยังสามารถทราบเสียงตอบรับทั้งในด้านบวกและลบที่มีต่อสินค้าและบริการของผู้ที่ได้รับสื่อ Digital Marketing กลับมาเป็นฐานข้อมูลได้อีกด้วย หากจะทำให้ Digital Marketing ได้รับผลลัพธ์ที่ดีคุ้มค่า คุ้มกับเวลาและได้รับการตอบรับในด้านดีแล้วก็ควรทำความรู้จักช่องทางในการนำเสนอว่ามีแบบใดและให้ประโยชน์อย่างไรต่อสินค้าและบริการบ้างดังนี้คือ

1. Website เป็นช่องทางสำคัญแรกที่ผู้ที่จะทำ Digital Marketing จำเป็นต้องมีต้องใช้ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า Website คือหน้าร้านในโลก online ที่จะเป็นสื่อที่จะช่วยนำเสนอรายละเอียดหรือรูปลักษณ์ต่างๆของสินค้าหรือบริการของเราทั้งหมด เป็นจุดที่จะทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์ เป็นจุดที่จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและก่อให้เกิดความน่าไว้วางใจที่สำคัญ ว่าสินค้าหรือบริการของเราน่าใช้นั่นเอง

2. สื่อ Social Media ที่กำลังเป็นที่นิยมและเข้าถึงแทบจะทุกกลุ่มของลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วย Facebook YouTube Instagram &Twitter โดยในแต่ละช่องทางมีรายละเอียดหรือวัตถุประสงค์ของการใช้แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ที่ทำ Digital Marketing ก็ควรจะเลือกให้เหมาะกับสินค้า ให้เหมาะกับเป้าหมายรวมทั้งแผนการตลาดในธุรกิจของตนเองด้วย

  • Facebook & Twitter เป็นสื่อเป็นช่องทาง online ที่มีผู้คนให้ความนิยมใช้เป็นจำนวนมากทั่วโลก เนื่องจากใช้ง่าย เป็นสื่อที่เก็บข้อมูลของผู้ใช้ได้อย่างละเอียด โดยเฉพาะ Facebook รวมทั้งสามารถอธิบายสินค้าหรือบริการได้อย่างละเอียด และถูกออกแบบมาให้สามารถนำเสนอได้หลายกลุ่มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อน ร้านค้า องค์กร สามารถนำเสนอได้ทั้ง ข้อความ ภาพนิ่ง วีดีโอ มีการเปิดช่องทางให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็น แสดงอารมณ์ นับเป็นข้อมูลสำคัญในการที่จะทราบถึงการตอบรับในทางบวกหรือลบได้เป็นอย่างดีต่อสินค้าหรือบริการที่ต้องนำเสนอ Facebook จึงเป็นสื่อ Digital Marketing ที่นับว่าทำแล้วให้ผลตอบรับที่สูงมาก เป็นช่องทางที่สามารถสื่อได้โดยตรงกับผู้บริโภคเลยทีเดียว
  • YouTube เป็นช่องทางที่นำเสนอด้วยรูปภาพหรือวีดีโอ ผู้ใช้ YouTube สามารถสร้างวีโดโอหรือคลิปของตนเองเพื่อให้ผู้ชมอื่นเข้ามาติดตามและแสดงความคิดเห็นได้ ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถกลับไปเป็นผู้ติดตามช่องทางและแสดงความคิดเห็นในช่องทางของผู้อื่นได้อีกเช่นกัน นับว่าเป็นอีกช่องทางที่แสดงผลลัพธ์หรือข้อมูลที่ต้องการ promote หรือนำเสนอได้ดี หากนำเสนอได้ดีจะก่อให้เกิดความกระจ่างจนก่อให้เกิดการบอกต่อได้ไม่แพ้ Facebook
  • Instagram เป็นช่องทาง Digital marketing ที่ได้รับความนิยมแต่ยังอยู่ในแวดวงจำกัด มักนิยมในหมู่ดาราหรือเหล่าไฮโซซึ่งหากเป็น Facebook จะได้รับความนิยมแทบจะทุกเพศทุกวัยมากกว่า Instagram มักอยู่ในรูปของรูปภาพและวีดีโอ ช่องทางนี้เน้นการใช้รูปลักษณ์ ไม่เน้นการแสดงข้อความหรือการแสดงความคิดเห็นเท่า Facebook หรือ YouTube

 

3. E-Mail เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ยังคงได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน เป็นสื่อแรกๆที่จะช่วยให้ผู้คนเข้ามาใช้โลก online เพราะถ้าหากจะเป็นเจ้าของ Smartphone ทุกคนก็ต้องมี E-mail เป็นของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก เป็นช่องทาง Digital Marketing ที่จะช่วยดึงให้ผู้คนหรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆให้เข้าถึง และเชื่อมต่อประสานงานกันได้ หรือเป็นสื่อที่ช่วยส่งให้ ช่องทาง Digital Marketing ช่องทางอื่นเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นได้ โดยการส่งตรงไปหาลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการสื่อเพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ๆการประชาสัมพันธ์กิจกรรม การนำเสนอโปโมชันต่างๆ เป็นเครื่องมือที่นำเสนอได้ตรงตัวเฉพาะเจาะจงที่สุด

ในการใช้ Digital Marketing ยังต้องประกอบไปด้วย บทความหรือเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ มีความเด่น น่าอ่าน น่าติดตามที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือบริการที่จะนำไปสื่อ เป็นการบอกรายละเอียด การนำเสนอ เพื่อให้การนำเสนอเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ บทความก็จะอยู่ในส่วนต่างๆ บน Website, Social mediaในรูปของ Facebook YouTube หรือ Instagram &Twitter, และE- mail อีกด้วย ซึ่งก็นับว่าจะขาดไปไม่ได้เลย

การใช้ Digital Marketing หากธุรกิจนั้นๆยังเป็นสินค้าหรือบริการที่เหมาะกับผู้ที่ไม่สนใจ Social Media, ผู้ที่ไม่นิยมซื้อสินค้าผ่าน online มากนัก หรือมีฐานลูกค้าเป็นคนรุ่นเก่า ก็ยังคงไม่จำเป็นต้องใช้ Digital marketing ก็อาจจะยังคงไม่กระทบกับธุรกิจมากนัก แต่ถ้าธุรกิจที่เป็นสินค้าและบริการที่ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ มี life style ที่อยู่กับเทคโนโลยีใหม่ๆเน้นความสะดวกสบาย ซึ่งปัจจุบันก็มีการแข่งขันแย่งชิงลูกค้ากันสูงมาก หากต้องการที่จะให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้ การใช้ Digital Marketing นับว่าจำเป็นเป็นอย่างมากจะขาดไปไม่ได้เลยทีเดียว

More To Explore

GPS Tracking คือ