Facebook ads คือ

Facebook ads คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในการทำธุรกิจ

Facebook แอพลิเคชันยักษ์ใหญ่ที่อยู่บนอุปกรณ์ Smart phone ทุกเครื่อง ด้วยการที่เข้าถึงง่าย ใช้ฟรี จึงได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนให้การยอมรับและใช้กันไปทั่วโลก เป็นช่องทางในการเข้าถึงคน โดยจะใช้ได้ทั่วถึงทุกพื้นที่บนโลก ดังนั้นหากเปลี่ยนผู้ใช้ Facebook ให้เปลี่ยนมาเป็นลูกค้าของธุรกิจได้ นั่นหมายความว่า ธุรกิจนั้นๆย่อมจะเติบโตและมียอดขายอย่างมากมายแน่นอน Facebook จึงเปิดช่องทางให้ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ online ได้นำมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการค้า เพื่อให้เอาชนะคู่แข่งดึงลูกค้าได้มากกว่า ด้วยการมี Facebook ads ผู้ที่จะใช้ จำเป็นต้องมีความรู้ถึงรายละเอียดและความสำคัญของ Facebook Ads ได้จากบทความนี้

Facebook Ads คืออะไร

Facebook Ads หรือ Facebook Advertise ก็คือการทำโฆษณาบนสื่อ Facebook เป็นการ promote สินค้าหรือบริการ โดยใช้รายละเอียดต่างๆ การแนะนำสินค้า ราคา การจัด promotion ฯลฯ ที่ธุรกิจมีแล้วมานำเสนอ เพื่อก่อให้ผู้ที่ใช้ Facebook ได้รับรู้ รับข่าวสารใหม่ๆ และเพื่อเป็นนำเสนอสินค้าจนสามารถปิดการขายในสินค้าหรือบริการนั้นๆได้ โฆษณาบน Facebook มีหลายแบบครอบคลุม ทั้งเป็น content บอกรายละเอียดในตัวสินค้า ภาพนิ่ง วีดีโอ แรกเริ่มด้วยการให้เปิด fan page ซึ่งเมื่อเปิดเป็น fan page แล้ว การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจะยังไม่กว้างขวางมากนัก หรือจำนวนผู้ชมยังอยู่ในวงจำกัด ในส่วนนี้ Facebook ได้ออกแบบมาให้มีการซื้อโฆษณา เพื่อการเข้าถึงหรือที่เรียกกันว่าการ promote ซึ่ง Facebook Ads มักได้รับความนิยมด้วยรูปแบบการ promote page และ promote post และการคลิกโฆษณา

1. Promote page เป็นการซื้อโฆษณาเพื่อที่จะแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ว่ามีร้านค้าหรือบริการนี้ เมื่อการประชาสัมพันธ์น่าสนใจ ก็จะทำให้กลุ่มเป้าหมายมีการติดตาม page นั้นๆ หากมียอดติดตามมากๆ ก็จะยิ่งความน่าเชื่อถือให้กับตัวสินค้าหรือบริการมากขึ้นอีกด้วย การ promote page สามารถระบุกลุ่มเป้าหมาย อายุ เพศ ประเทศ จำนวนผู้เข้าชม รวมถึงควบคุมงบประมาณในการจ่ายค่า Facebook Ads ได้

2. Promote post เป็นการใช้ Facebook ads แบบเจาะจง ด้วยการนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ อาจเป็นการแจ้งข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายหรือนำเสนอสินค้าใหม่ๆตามที่เราต้องการ และเนื่องจากการ post ใน fan pageการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยังทำได้น้อยมาก ดังนั้นการใช้ Facebook ads จะเป็นการตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้ได้เป็นอย่างดี และหากกลุ่มเป้ามีการกดถูกใจ กดแชร์ก็จะยิ่งเป็นการช่วยให้มีผู้คนเข้าถึงมากยิ่งๆขึ้นด้วยนั่นเอง และวิธีนี้ยังเหมาะกับผู้ที่มีงบน้อยอีกด้วย

3. การคลิกโฆษณา มักอยู่ด้านขวาหรือตรงกลางของ fan Page โดยทาง Facebook มักจะไปแสดงต่อกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มว่าจะสนใจสินค้าหรือบริการนั้นๆแล้วคลิกโฆษณาเข้าไปดู เป็นการเน้นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ความสำคัญของการใช้ Facebook Ads ในธุรกิจ online

การใช้ Facebook Ads มีข้อดีหลายประการ อันเนื่องมาจากในยุคนี้มีการใช้ internet กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะ คนไทยนิยมใช้ Facebook มากเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นหากมีการทำ Facebook Ads ย่อมมีความสำคัญให้ประโยชน์ดังนี้

1. ช่วยระบุหรือเจาะเจงกลุ่มเป้าหมายได้ดี ได้มีการออกแบบให้สามารถเลือกได้ว่าจะให้กลุ่มเป้าหมายประเภทใดได้เห็นโฆษณาชิ้นนี้ โดยมีการแบ่งกลุ่มคนตาม ภูมิภาค ประเทศ ช่วงอายุ เพศ อาชีพ สถานะสมรส สถานที่ทำงาน ความสนใจในกิจกรรม และในรายละเอียดปลีกย่อยยังได้แบ่งตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดด้วย ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงได้กว้างขวางเป็นที่รู้จักได้โดยง่าย

2. สามารถให้ข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ได้ Facebook Ads เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าชมซึ่งไม่ว่าจะเป็น Fan page หรือไม่เป็นก็สามารถแสดงความคิดเห็น และให้มีการส่งต่อหรือเผยแพร่โฆษณาต่อได้ นอกจากช่วยให้การเข้าถึงเป็นไปได้มากขึ้นแล้วยังสามารถนำความคิดเห็นมาเป็นข้อมูลทำให้รู้ถึงข้อดี ข้อเสียของสินค้า รวมทั้งได้มีการสรุปการเข้าถึง มีการวัดผลและการตอบสนองของลูกค้าที่มีต่อสินค้านั้นๆในแต่ละครั้งที่ใช้อย่างรวดเร็วให้อีกด้วย

3. สามารถโฆษณาซ้ำให้กับผู้ที่เคยชมสินค้าครั้งก่อนได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจเพราะเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของ Facebook นั้น ในการเข้าชมสินค้าอาจเป็นแค่เพียงความชื่นชอบหรือเป็นเพียงการเล่น Social ด้วยความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่หากมีการได้รับการชมซ้ำบ่อยๆก็อาจช่วยเปลี่ยนให้มีการตัดสินใจซื้อสินค้าก็ได้ เป็นการเปลี่ยนจากผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้า สามารถเพิ่มฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้

4. ราคาไม่แพงซื้อได้ตลอดเวลา เหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัด ผู้ที่มีงบการลงทุนไม่มาก ผู้ที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจ ไม่จำกัดว่าธุรกิจนั้นๆจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถใช้ Facebook Ads การซื้อในแต่ละครั้งในราคาหลักสิบหรือหลักร้อยก็ทำได้และสามารถซื้อได้หลายชิ้น อาจเป็นการเลือกทั้ง promote page และ promote post ในคราวเดียวก็ยังได้

อาจกล่าวได้ว่า การทำโฆษณากับ Google กับการทำโฆษณากับ Facebook นั้น ผู้เข้าชมหรือกลุ่มเป้าหมายนั้นยังมีความแตกต่างกันบ้าง เนื่องจากผู้ที่เข้าชมใน Google มักเป็นผู้ที่มีความต้องการในตัวสินค้าอยู่แล้วเพราะใช้วิธีการ Search Engine ซึ่งเป็นการเจาะจงหาสินค้า ดังนั้นก็อาจขายสินค้าได้เลย แต่การใช้ Facebook Ads ยังไม่แน่นอนหรือแน่ชัดว่าต้องการในตัวสินค้านั้นเลย มักเป็นการเล่นกับเพื่อนๆหรือเข้าชมสิ่งที่ตนเองสนใจเท่านั้น ดังนั้นถ้ามีการใช้ Facebook Ads ก็ควรวิเคราะห์หรือวางแผนการ promote ให้เหมาะกับเพศ วัย อาชีพ รวมทั้งเวลาที่จะปล่อย ก็จะทำให้การ promote Facebook Ads ได้ผลดีเช่นกัน

สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ