Google Ads คืออะไร? สรุปความหมาย หาสาระสำคัญได้ในบทความนี้

ในโลกของ online Google นับเป็นเครือข่าย(Google Network) ของข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด และในปัจจุบันการใช้ชีวิตกับอินเตอร์เน็ตมีมากขึ้น มีแอพพลิเคชั่นต่างๆรองรับทำให้การใช้ชีวิตมีความคล่อง สะดวก สบาย ส่งผลให้มีคนค้นหาข้อมูลในแต่ละวันอย่างมากมายหลายล้านคน ดังนั้นเครือข่าย Google จึงได้มีการใช้ข้อดีในส่วนนี้ช่วยให้ผู้ที่ทำธุรกิจให้มีเครื่องมือสื่อถึงสินค้าหรือบริการให้เข้าตรงถึงผู้บริโภคให้มากและง่ายยิ่งขึ้น เรียกว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ทุกเวลา ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาให้มีการใช้ Google Ads เกิดขึ้น

Google Ads คืออะไร? มาทำความรู้จักกัน

Google Ads หรือ Google Adwords เป็นการทำโฆษณาในโลกของ online โดยการผ่านเครือข่าย Google โดยอาศัยการเข้าถึงด้วยวิธี Google Search โดยมี Keyword ที่มีโอกาสขายในธุรกิจนั้นๆให้มากที่สุด จากการหาค้นหาข้อมูลของผู้คนในแต่ละวัน โดยที่ผู้ที่ต้องการใช้โฆษณาแบบ Google Ads นั้น สามารถใช้ได้ในธุรกิจทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น บริษัท SME ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน หรือผู้ที่มี website ก็จะใช้ Google Ads ได้ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการหาฐานหรือสร้างฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้มีโอกาสเห็นหรือรู้จักสินค้าหรือบริการที่ต้องการขายได้อย่างง่ายดาย และให้เกิดการนำไปสู่การรู้จักหรือมีโอกาสขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ หากต้องการทำธุรกิจในยุคที่สื่อ online สามารถเข้าถึงกับผู้คนจำนวนมากแล้ว การใช้ Google Ads นับเป็นเครื่องมือที่ใช้แล้วให้ผลลัพธ์ที่ดีเป็นที่น่าพึงพอใจ

หน้าที่ของ Google Ads

เมื่อซื้อ Google Ads หรือการซื้อพื้นที่โฆษณา จากนั้นก็จะเป็นการลงโฆษณาสินค้าและบริการที่ต้องการ โดยจะแสดงผลจาก Google Search ของผู้ที่ใช้ Google แสดงผลที่เว็บไซต์ รวมทั้งเครือค่ายที่เป็นคู่ partner กับเครือข่าย Google นั่นเอง การเก็บค่าโฆษณาก็จะเก็บจริงตามจำนวนครั้งที่ปรากฏ โดยที่ผู้ที่ใช้การซื้อ Google Ads สามารถกำหนดการลงโฆษณาได้ดังนี้

พื้นที่ที่โฆษณาสามารถไปแสดงว่าจะไปปรากฏที่ไหนก็ได้ โดยจะสามารถนำไปปรากฏที่ 2 network หลักๆ คือที่ Search Network โดยผู้ที่จะเข้าถึงโฆษณานี้จะเข้าถึงได้โดยการ Search Engine กับ ปรากฏอยู่ที่ Display Network ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นเว็บที่มีเนื้อหาคล้ายกับสินค้าหรือบริการที่ต้องการลงนั้นๆ หรือตามที่ลูกค้าได้กำหนดไว้ การกำหนดพื้นที่สามารถเลือกได้ตั้งแต่ท้องถิ่นภูมิภาคที่อยู่ใกล้กับธุรกิจของผู้ใช้ หรือแม้จนกระทั่งไกลในระดับประเทศหรือในระดับโลก

ผู้ใดหรือกลุ่มลูกค้าประเภทใดสามารถเห็นโฆษณานี้ การลงโฆษณาสามารถลงให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงตามจุดประสงค์ นั่นคือสามารถกำหนดได้ถึงที่อยู่ เพศ ช่วงอายุ ตามที่ผู้ใช้ Google Ads ต้องการ รวมทั้งสามารถทราบได้ถึงจำนวนผู้ที่เข้าชม หรือผู้ที่เห็นโฆษณา หากเป็นธุรกิจที่เน้นความเชี่ยวชาญพิเศษ ก็ยังสามารถกำหนดเป้าหมายแบบเน้นเจาะจงเฉพาะลูกค้ากลุ่มที่ต้องการให้เห็นก็ได้ เมื่อโฆษณาทำงานไม่ได้ผล ผู้ใช้ก็สามารถทดสอบหรือปรับแต่งโฆษณาได้ตามใจอีกด้วย

กำหนดงบประมาณในการจ่ายค่าโฆษณาในแต่ละวัน Google Ads จะคิดค่าโฆษณาด้วยวิธีการประมูล ผู้ที่ให้ราคาสูงสูดก็จะได้สิทธิ์การลงโฆษณาก่อน แต่ถ้าหากเป็นการคิดตามพื้นที่การลงจะคิดดังนี้

  • Search Network จะใช้วิธีคิดตามยอดการคลิก ในแต่ละโฆษณาราคาก็จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ว่าสินค้าหรือ Keyword นั้นๆมียอดการแข่งขันสูงหรือไม่ หากมียอดการแข่งขันสูงราคาก็ย่อมแพงกว่าKeyword ที่ไม่นิยมหรือยอดการแข่งขันต่ำนั่นเอง
  • Display Network สำหรับข้อนี้ผู้ที่ต้องการใช้ Google Ads สามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายค่าโฆษณาเป็นแบบใดระหว่างคิดตามยอดคลิ๊กหรือตามยอดวิวของผู้ที่เข้าชม หากต้องการให้ลูกค้าเข้าชมเว็บก็อาจจะจ่ายในราคาของยอดคลิก แต่ถ้าต้องการให้คนเห็น สินค้าของเรามากๆก็ควรจ่ายแบบตามยอดวิว

มีหลายรูปแบบโฆษณาให้ผู้ที่ต้องการใช้ได้เลือก เพื่อให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้ Google Ads ได้ออกแบบให้มีการโฆษณาได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น ในรูปแบบของ Google Search ซึ่งเป็นการเลือกซื้อ Keyword ที่ตรงกับสินค้าหรือบริการของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ที่ใช้ Google ค้นหาสินค้าของผู้ใช้ Google Ads เจอเป็นอันดับแรกๆ หรือในรูปแบบของ banner ที่ติดให้ปรากฏอยู่ใน website ต่างๆที่ลูกค้าเข้าไปดู โดยเลือก website ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ใช้ Google Ads เป็นต้น Google Ads เมื่อซื้อมาใช้แล้วจะเห็นผลและขึ้นติดหน้าแรกของ Google ทันที สามารถควบคุมผลลัพธ์ที่ได้แน่นอนกว่าการทำวิธีอื่นๆ เช่นการทำ SEO ซึ่งไม่สามารถควบคุมเวลาหรือบอกได้ว่าต้องทำมากน้อยเท่าใดจึงจะขึ้นติดหน้าแรก อีกทั้งไม่สามารถกำหนดหรือระบุผู้เข้าถึงได้อีกด้วย นับว่า Google Ads จะให้ผลลัพธ์ที่ดีได้ในระยะเวลาสั้นๆได้ดีกว่า การทำ SEO นั่นเอง

จากข้อมูลดังกล่าวการทำ Google Ads จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้มีการเข้าถึงได้จริงๆ ต้องใช้งบประมาณในการซื้อ หากแต่สามารถทำให้ธุรกิจได้รับการเข้าถึง ส่งให้มีโอกาสที่ขายหรือให้บริการได้เร็วและมากขึ้นในเวลาสั้น อย่างไรก็ตาม Google Ads ก็ยังพบข้อเสียอยู่บ้างเป็นเรื่องปกติ เพราะยังมีลูกค้าอีกมากมายไม่ชอบการคลิกเข้าไปดูโฆษณา ดังนั้นก็อาจจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ Google Ads กับเครื่องมือตัวอื่นๆควบคู่ไปด้วย การเข้าถึงสินค้าและบริการจะได้ไม่ลดลงไปมากนักเมื่อเราเลิกการใช้ Google Ads สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ