Thailand 4.0

อยากรู้ไหม Thailand 4.0 คืออะไร

ยุคนี้คำว่า Thailand 4.0 ถือว่าเป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยและนำมาพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย ทำให้หลายคนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เกิดความสงสัยว่าคำนี้หมายถึงอะไรและเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตหรือเปล่า บางคนมีความเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับอินเตอร์เน็ต 4G แค่ในความเป็นจริงแล้ว 2 เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเพราะไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ยุคที่รัฐตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณเข้าใจความหมายของยุค 4.0 มากยิ่งขึ้น

ทำความรู้จักกับยุคต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่ยุค 4.0

  • ยุค Thailand 1.0 ยุคนี้เริ่มต้นในปี 2520 ซึ่งเป็นยุคที่การเกษตรเฟื่องฟู เป็นยุคที่มีคนทำอาชีพชาวสวน ชาวนา กันเป็นจำนวนมากหรือจะบอกว่าเป็นยุคที่ประเทศไทยประกาศตนเองว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมเต็มตัวเลยก็ว่าได้ สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้คือความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ การเกษตร แต่ในขณะเดียวกันคนที่ทำอาชีพที่เรียกว่าเหนื่อยที่สุดเพราะทำงานแบบหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินได้ค่าตอบแทนน้อยทำให้เป็นยุคที่พ่อค้าคนกลางเป็นใหญ่
  • ยุค Thailand 2.0 สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้คือประเทศไทยเริ่มมีศักยภาพในการใช้เครื่องมือในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับอุตสาหกรรมเบา ช่วยลดต้นทุน ช่วยประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น เช่น การทอผ้า การทำเวชภัณฑ์ต่าง ๆ การทำของเล่นเด็ก
  • ยุค Thailand 3.0 ยุค Thailand 2.0 เป็นยุคปัจบันของประเทศไทย กล่าวคือเป็นยุคที่มีการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยทุนแรงในการทำอุตสาหกรรมหนักหรือที่เราคุ้นเคยคือภาพของการใช้เครื่องจักรในการทุ่นแรงและเพิ่มผลผลิตในเวลาเดียวกัน โดยจะต้องใช้ต้นทุนสูงเพื่อซื้อเครื่องจักรเหล่านั้น เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า อุตหกรรมต่อเรือ ผลิตรถยนต์ นอกจากนี้ยังรวมถึงอุตสาหกรรมต้นสูงอย่างอุตสาหกรรมภาพยนต์ อุตสาหกรรมน้ำมัน เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการพัฒนาไปอีกขั้น

ทำความรู้จักการกับ ยุค Thailand 4.0

มาทำความรู้จักกับยุคนี้กันบ้าง ยุคที่มีผู้คนจำนวนมากยังสงสัยว่าหมายถึงอะไร แต่ก่อนจะเล่าถึงยุค 4.0 ก่อนอื่นต้องยอมรับว่าประเทศไทยอยู่ในยุค 3.0 มานานแล้ว แต่เมื่อถึงจุดอิ่มตัวทำให้การเจริญเติบโตเหลือแค่ 3-4% ต่อปีเท่านั้น คนทำงานแต่ได้เงินน้อยจึงเป็นเหตุผลว่าประเทศไทยจะต้องพัฒนาไปข้างหน้าและเดินต่อไปเพื่อเข้าสู่ยุคที่ดีกว่า

ยุค 4.0 จึงเป็นยุคที่มีเป้าหมายคือทำให้คนทำงานน้อยแต่ได้เงินมาก โดยการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ในการทำรายได้ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาให้ประเทศเกิดรายได้เพิ่งมากขึ้น คำถามคือแล้วยุคนี้จะต้องปรับอะไรบ้างและมีอะไรที่พัฒนาให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น มาดูกัน

  • ธุรกิจ SME หรือ Small and Medium Enterprise เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 จุดเด่นของธุรกิจนี้คือจะมีการจ้างงานไม่มากไปกว่า

การค้าส่งที่มีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 100 ล้านบาท มีการจ้างงานไม่มากไปกว่า 50 คน
การค้าปลีกที่มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่มากไปกว่า 60 ล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกิน 30 คน
กิจการที่ให้บริการหรือการผลิตที่มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท มีการจ้างงานไม่มากไปกว่า 200 คน

ในยุค Thailand 4.0 ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นคือ ธุรกิจ SME จะต้องเปลี่ยนไปเป็น Smart Enterprises และ Startups หรือธุรกิจที่พัฒนาเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีอัตราการเติบโตกว่า 1000% ที่สำคัญคือมีการขยายตัว 30-50%  มีศักยภาพมากพอที่จะสามารถรุกตลาดต่างประเทศไ พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของการตลาดโลกได้

  • ด้านการเกษตร ยุค 4.0 หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นยุคที่คนไทยจะเลิกทำการเกษตร แต่ข้อเท็จจริงคือยุคนี้เป็นยุคที่มีการพัฒนาการเกษตรให้ก้าวไกล พัฒนาโดยอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดเกษตรแม่นยำสูง ซึ่งเป็นการปรับใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมเพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูง มีปริมาณมาก ที่สำคัญยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้รถอัตโนมัติช่วยทุนแรงและประหยัดเวลา เช่น การติดเซอร์หุ่นไล่กาเพื่อให้ขยับเมื่อมีรถบินผ่านเพื่อไม่ให้ผลิตถูกทำลาย รถหว่าน รถไถ รถเก็บเกี่ยว การพัฒนาเหล่านี้เรียกว่า Smart Farming หรือเกษตรอัจฉริยะ ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่ายุคก่อน ๆ
  • ธุรกิจอื่น ๆ  สำหรับธุรกิจอื่น ๆ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นคือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทุนแรงคน ทำให้การทำอุตสาหกรรมต่าง ๆ สะดวกสบายและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีการพัฒนาแรงงานต่าง ๆ ให้สูงขึ้นด้วย ดังนั้นทุกองค์กรควรเริ่มสร้างโมเดลออนไลน์เพื่อใช้ในการติดต่อและประสานงานที่ สะดวกสบาย ทำให้การติดต่องานภายในและภายนอกองค์กรรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

เหล่านี้คือความหมายของยุค Thailand 4.0  และสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยก้าวไปถึง เรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป อย่างไรก็ตามเพื่อให้ธุรกิจของคุณปรับตัวได้ทันแม้จะยังไปไม่ถึงยุคดังกล่าว ควรเริ่มต้นพัฒนาและวางแผนธุรกิจให้ทันสมัย เพื่อสร้างผลกำไรและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร เพราะแม้ตอนนี้จะยังไปถึงยุค 4.0 การพัฒนาองค์กรหรือธุรกิจเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้ว ง่าย ๆ คือหันมาเรียนรู้เทคโนโลยีและนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการทำธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทันต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ