You Tube Ads

You Tube Ads คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไรให้เห็นผล

การใช้ Googleเพื่อค้นหาข้อมูลมีหลายชนิด แต่ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มวีดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวนั้น ก็คือ YouTube ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีที่หากว่าผู้ที่ต้องการเผยแพร่สินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เข้าชมนั้นให้กลับมาเป็นลูกค้าได้ Google จึงได้ใช้ข้อดีของการมีผู้เข้าชมมากมายในแต่ละวัน ด้วยการพัฒนาให้มี YouTube Ads เกิดขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่จะสามารถนำสินค้าและบริการให้เข้าถึงผู้ที่เราต้องการให้เห็นได้ง่ายมากขึ้น โดยไม่ต้องมีการลงทุนมากจนเกินความจำเป็น มาทำความรู้จักกันว่า YouTube Ads คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไรให้เห็นผล

         YouTube Ads คืออะไร

YouTube Ads เป็นการซื้อโฆษณาแบบวีดีโอเพื่อลงโฆษณาบนสื่อ Online You Tube ซึ่งเป็นสื่อบนเครือข่าย Google ที่กำลังเป็นที่นิยมใช้ของคนทั่วโลก ด้วยการนำเสนอภาพ เสียงในรูปแบบวีดีโอ เป็นการบอก การนำเสนอ การเล่าเรื่องของธุรกิจ สินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก การบอกต่อ จนนำไปสู่การตัดสินใจซื้อต่อสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะปรากฏอยู่บนตำแหน่งหลักของช่อง YouTube

หลักการทำงานของ YouTube Ads

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ YouTube Ads นั้น สามารถทำได้หลายรูปแบบ มาดูกันว่ามีแบบใดบ้างที่จะช่วยให้ YouTube Ads ที่เราทำนั้น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุม ทั่วถึง ให้ผลลัพธ์ที่สมความตั้งใจ โดยจะต้องมีการเลือกซื้อ YouTube Ads ให้เหมาะกับสินค้าหรือบริการของเราโดยมีวัตถุประสงค์ ที่มีเนื้อหาที่เชิญชวน ดึงดูดผู้เข้าชม จนอยากเข้ามาชมจนจบ โดยไม่อยากกดข้าม

 

1. แบบที่เห็นในหน้าแรก (Masthead) เป็นป้ายโฆษณาขนาดค่อนข้างใหญ่บนหน้าแรกของ YouTube อยู่ด้านบนของ Homepage เป็นการซื้อแบบเจาะจงเฉพาะแบรนด์

2. แบบที่เห็นข้างๆ วีดีโอ (Display Ads (Banners)) จะเป็นแบบโฆษณาที่อยู่ด้านข้างของวีดีโออยู่บนหน้าทั่วไปของ YouTube ยกเว้นหน้า Homepage

3. แบบป้ายโฆษณา (Overlay-in-Video Ads) เป็นโฆษณาของ Banner ที่ซ้อนอยู่บนวีดีโอหลัก

4. แบบเป็นวีดีโอแนะนำ (Trueview in-display Ads) เป็นการซื้อวีดีโอโฆษณาเพื่อใช้ในการแนะนำวีดีโอหลัก โดยโฆษณาแบบนี้จะขึ้นอยู่ด้านข้างของวีดีโอ

5. เป็นวีดีโอแบบบังคับให้ดู (Non-Skipable in-stream Ads)เป็น YouTube Ads มีขนาดเป็นวีดีโอแบบเต็มหน้าจอบนสื่อ มีตำแหน่งเล่นแทรกอยู่ก่อน บางครั้งก็อาจใส่ให้อยู่ตรงกลางหรือหลังวีดีโอที่กลุ่มเป้าหมายกำลังจะดูก็ได้ วีดีโอโฆษณาแบบนี้ มักกำหนดให้มีความยาวไม่เกิน 30 วินาที แต่โดยทั่วไปมักอยู่ที่ 15-20 วินาที ผู้ที่จะเข้าชมวีดีโอจะต้องดูโฆษณาแบบนี้ให้จบก่อนจึงจะเข้าชมวีดีโอหลักได้ เป็นแบบไม่สามารถกดข้ามได้ มักใช้ปรากฏอยู่ตามตำแหน่งต่างๆบน Website, แอพพลิเคชัน, เกมส์ ธุรกิจที่เป็น Partner กับ Google เป็นโฆษณาที่จะคิดเงินก็ต่อเมื่อมีการเข้าชมโฆษณานี้

การโฆษณาชนิด Non-Skipable in-stream Ads ยังมีแบบ Bumper Ads ซึ่งจะมีความยาวเพียง 6 วินาที ผู้เข้าชมวีดีโอหลักก็จะไม่สามารกดข้าม Bumper Ads ได้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าชมมักเป็นกลุ่มที่ชอบความรวดเร็วและเข้าใจง่าย เช่น กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน ช่วยให้จดจำสินค้าหรือบริการในเวลาอันจำกัดสั้นๆได้

6. เป็นโฆษณาแบบกดข้ามได้(Trueview in-streams Ads) เป็น YouTube Ads ชนิดที่มีขนาดเป็นวีดีโอแบบเต็มหน้าจอบนสื่อ มีตำแหน่งเล่นแทรกอยู่ก่อน อยู่ตรงกลาง และบางครั้งก็อาจใส่ให้อยู่หลังวีดีโอหลักที่กลุ่มเป้าหมายกำลังจะดูก็ได้ วีดีโอโฆษณาแบบนี้ ผู้ชมหากไม่พึงประสงค์จะดู ก็สามารถกดข้ามโฆษณานี้ได้หลังจากเล่นไปแล้ว 5 วินาที และเช่นเดียวกับแบบที่ 5 ที่มักใช้ปรากฏอยู่ตามตำแหน่งต่างๆบน Website, แอพพลิเคชัน, เกมส์ ธุรกิจที่เป็น Partner กับ Google เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย ช่วยให้เกิดการรับรู้ การพิจารณาในสินค้า เนื่องจากมีการเข้าชม ช่วยในการคัดกรองได้ว่า มีความสนใจสินค้าได้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีการกดข้ามวีโอได้ และค่าใช้จ่ายจะน้อยเนื่องจากมีการคิดค่าใช้จ่ายเมื่อผู้เข้าชมเข้าดูโฆษณานั้นจบนั่นเอง

ข้อดีของแบบที่ 4-5-6-7 คือสามารถเน้นกลุ่มหรือคัดกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงได้โดยตรง เป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ตรงกับสินค้าเราได้จริงๆ

7. แบบเป็นวีดีโอแนะนำคลิป (Trueview in- search Ads) คือ YouTube Ads ประเภทนี้จะสามารถเห็นได้ก็ต่อเมื่อมีการ Search Keyword ที่สอดคล้องกับวีโดโอหลัก โดยมักปรากฏอยู่ด้านบนของหน้า วีดีโอหลัก

ประโยชน์ของการใช้ YouTube Ads

  • ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้ในเวลาสั้นๆ ช่วยให้การเข้าถึงง่าย
  • เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เหมาะสม ทั่วถึงกับสินค้าหรือบริการนั้นๆเนื่องจากสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้
  • จำกัดงบประมาณได้ เพราะการคิดค่าโฆษณาจะคิดก็ต่อเมื่อมีการคลิกเข้าไปชมโฆษณาเท่านั้น
  • ช่วยให้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ว่ามีมากน้อยแค่ไหนจากการกดข้ามของการดูโฆษณา

 

การใช้ YouTube Ads ใช่แค่เพียงการเลือกแค่รูปแบบที่เหมาะกับสินค้าหรือบริการหรือแค่เพียงการซื้อโฆษณาให้ได้อยู่บนพื้นที่หรือตำแหน่งที่ดีที่สุดบน YouTube เท่านั้น หากยังขึ้นอยู่กับ รูปแบบการเสนอเนื้อหาสาระโดยมีรูปแบบการนำเสนอ ที่น่าสนใจ จนสามารถดึงผู้เข้าชมให้ดู YouTube Ads ได้จนจบ อีกด้วย จึงจะนับว่าประสบความสำเร็จ

More To Explore

GPS Tracking คือ