ค้นหาตำแหน่งจากเบอร์โทร

หมดปัญหาโทรศัพท์หาย ด้วยวิธีค้นหาตำแหน่งจากเบอร์โทร

ในอดีตคนเราอาจต้องการแค่ปัจจัย 4 เท่านั้น ปัจจุบันนอกจากรถยนต์ที่นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 แล้วนั้น โทรศัพท์มือถือก็จัดว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะโทรศัพท์เป็นเทคโนโลยีที่รวมข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว อาชีพการงาน การเงิน ฯลฯ จนบางครั้งเกิดความลำบากเป็นอย่างมากหากเกิดเหตุโทรศัพท์หายไป ดังนั้นจะเป็นการดีไม่น้อยหากมีการติดตามโทรศัพท์หายได้ด้วยวิธีค้นหาตำแหน่งจากเบอร์โทร มาดูกันว่าทำได้อย่างไร

การค้นหาตำแหน่งจากมือถือ ทำได้อย่างไรบ้าง

1. ใช้ GPS เป็นตัวค้นหา วิธีนี้จะทำให้เราทราบถึงพิกัดของมือถือว่าอยู่ที่ใด ด้วยการเปิด GPS หรือ เปิด WIFI ทิ้งไว้ นับว่าเป็นการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่อยู่บ้าง ซึ่งก็อาจจะใช้การเปิดขณะที่ต้องออกเดินทางโดยไม่จะเป็นต้องเปิดตลอดเวลาอยู่ได้ วิธีนี้เป็นการค้นหาผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ตนั่นเอง

2. การค้นหาผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ โดยการใช้จะเป็นการใช้ผ่านเครือข่ายที่เราใช้ประจำอยู่ หากโทรศัพท์หาย แล้วสัญญาณจากโทรศัพท์ของเรายังเปิดอยู่ ก็จะสามารถให้เจ้าที่ของเครือข่ายนั้นๆช่วยตรวจสอบให้ว่า โทรศัพท์ของเรานั้นอยู่ที่ใดได้ แต่ในกรณีนี้ถึงจะเป็นวิธีที่ได้ผลดี แต่ก็มักทำไม่ได้เนื่องจากหากมีการเก็บโทรศัพท์ได้ ผู้ที่เก็บมักจะปิดเครื่องหนีทันทีเช่นกัน

3. วิธีค้นหาตำแหน่งจากเบอร์โทร เป็นวิธีที่คล้ายๆกันกับ 2 วิธีดังกล่าว นั่นคือการใช้ GPS ค้นหาตำแหน่งมือถือ ด้วยการใช้สัญญาณดาวเทียมมายังตัวมือถือเป็นการตามด้วยเบอร์ ซึ่งก็จะระบุได้ว่าพิกัดของมือถือในขณะนั้นอยู่ที่ใด ซึ่งก็ต้องอาศัยการเปิด GPS ค้างไว้เช่นกัน วิธีนี้กระทำได้ด้วยการโหลดแอปพลิเคชั่นมาติดตั้งไว้ในเครื่อง เมื่อโหลดแอปพลิเคชั่นมาแล้ว ก็เพียงแต่กรอกชื่อประเทศและกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการค้นหาเท่านั้น โดยไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลใดๆทั้งสิ้น แต่จะต้องเป็นการที่อีกฝ่ายที่ถูกติดตามจะต้องเปิด GPS ไว้ หรือตกลงกันไว้ก่อนจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้

อย่างไรก็ตาม การค้นหาตำแหน่งจากเบอร์โทร หรือวิธีอื่นๆ ก็ยังนับว่าเป็นวิธีแก้ไขที่ปลายเหตุยังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด โดยวิธีที่ดีที่สุดคือการ เก็บรักษาป้องกันก่อนเกิดการหายไปจะดีกว่า เช่น การเฝ้าระมัดระวัง การเก็บอย่างมิดชิดเป็นที่เป็นทาง การใช้ระบบป้องกันการเข้าใช้ที่มือถือในแต่ละรุ่นมีอยู่ เช่น การใช้ระบบสแกนนิ้ว สแกนใบหน้า ช่วยก่อนที่จะเกิดการสูญหาย ก็จะช่วยได้ดีกว่าหายแล้วต้องมาติดตามเอาภายหลัง ซึ่งเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความยุ่งยาก หรือบางกรณีก็อาจตามกลับคืนมาไม่ได้อีกด้วย สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ