GPS และ GPS ติดรถ

รอบรู้เกี่ยวกับ GPS และ GPS ติดรถ

ด้วยวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าในปัจจุบันส่งผลให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใช้อย่างต่อเนื่องในหลายๆระบบของรถ รวมทั้งการใช้ GPS ติดรถนับว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีในรถรุ่นใหม่เกือบทุกรุ่นแล้ว ดังนั้นผู้ใช้รถก็ควร รอบรู้เกี่ยวกับ GPS และ GPS ติดรถยนต์, GPS ติดตามรถยนต์ว่าเป็นอย่างไร โดยหาคำตอบได้ในบทความนี้

ระบบGPS คืออะไร

GPS หรือ Global Positioning System ระบบนี้เป็นระบบที่อเมริกาเป็นผู้ออกแบบด้วยการยิงจรวดพร้อมกับสร้างดาวเทียม โดยการทำงานร่วมกันของดาวเทียม 24 ดวง ที่โคจรอยู่รอบๆโลกในระดับวงโคจรขนาดกลาง แต่ยังคงอยู่สูงเกินกว่าคลื่นของวิทยุจะรบกวนสัญญาณได้ สามารถบอกตำแหน่งบนพื้นโลกได้ 24 ชั่วโมง มีการบำรุงรักษา ดูแล พัฒนาการใช้งานมาต่อเนื่องและได้ยินยอมให้ประเทศต่างๆทั่วโลกมาร่วมกันใช้ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดอย่างเสรี โดย GPS มีหน้าที่ประมวลผลในการรับสัญญาณด้วยการเทียบกับเวลาจริง หรือใช้การคำนวณจากสัญญาณความถี่ของนาฬิกาที่ส่งมาจากดาวเทียม จนสามารถระบุตำแหน่งทุกแห่งบนโลกได้อย่างชัดเจน

GPS สามารถนำมาใช้ในงานอะไรได้บ้าง

สมัยก่อนนิยมใช้ในทางทหารแต่ปัจจุบันถูกพัฒนาก้าวหน้ามาจนใช้กับทุกคนได้ โดย GPS ถูกดัดแปลงและประยุกต์มาใช้ในวงการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้หลายอย่าง เช่น วงการเกษตรกรรมเพื่อช่วยลดปัญหาแรงงาน ควบคุมเครื่องจักร วงการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ และวงการคมนาคมโดยที่นิยมใช้มี 2 ประเภทคือ 1. GPS Navigator (ใช้นำทาง) 2. GPS Tracking System (GPS Vehicle Tracking และ ติดตามสัตว์เลี้ยง)

1. GPS Navigator (ใช้นำทาง)

 

เป็นประเภทที่ใช้กับรถทั่วๆไป สามารถบอกแผนที่ เส้นทาง สภาพภูมิศาสตร์ เพียงป้อนข้อมูลลงไป GPS Navigator ก็จะคำนวณและบอกผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำ

2. GPS Tracking System (GPS Vehicle Trackingและ ติดตามสัตว์เลี้ยง)

เพียงติด GPS รถยนต์ไว้ ก็สามารถติดตามการเดินทางด้วยการบอกตำแหน่งและพิกัดของสิ่งนั้นๆได้ GPS Tracking System ยังได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ

 • แบบ GPS Tracking System offline ซึ่งเป็นแบบที่บอกประวัติของการเดินทางของ GPS ได้แต่ยังคงไม่สามารถบอกได้ว่า ตำแหน่งของ GPS นั้นอยู่ที่ใดได้ มีราคาไม่แพง
 • แบบ GPS Tracking System กึ่ง offline เป็นแบบที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ แบบนี้นับว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากกว่าเพราะสามารถบอกได้ทั้งประวัติการเดินทางรวมทั้งตำแหน่งและพิกัดของ GPS ได้
 • แบบ GPS Tracking System online เป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะสามารถทำงานได้ครบวงจรคือ สามารถเรียกดูพิกัดปัจจุบัน ประวัติปัจจุบันแบบ realtime ดูประวัติย้อนหลัง พร้อมทั้งส่งคำสั่งกลับไปยังเครื่อง GPS Tracker เพื่อสั่งให้รถยนต์ทำตามที่ผู้ใช้ต้องการได้เช่น ล็อคประตู ส่งสัญญาณเตือนภัย ดับเครื่องยนต์เป็นต้น

GPS ติดรถคืออะไร

เป็นระบบที่ผู้ผลิตรถยนต์ได้ติดตั้งไว้บนตัวรถ  โดยมีการกำหนดให้ทำงานร่วมกับแผนที่ ทำให้สามารถรู้ถึงตำแหน่งทุกตำแหน่งบนพื้นโลก เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสะดวกในการเดินทางโดยการใช้รถ ในด้านการค้นหาสถานที่ที่ต้องการเดินทางได้อย่างรวดเร็ว โดยให้ความถูกต้องแม่นยำสูง มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้น้อยมากและในปัจจุบันถูกพัฒนาผลิตได้ในเครื่องรับที่มีขนาดเล็กจึงทำให้ GPS ติดรถยนต์มีราคาที่ถูกลงอีกด้วย

ประโยชน์ของระบบ GPS ติดรถคืออะไร

ข้อดี

 • รู้ระยะทางทั้งหมดของการวิ่ง การติด GPS รถยนต์นั้นทำให้รู้ทุกเส้นทางที่รถคันที่ติดนั้นวิ่งไป โดยยังสามารถระบุถึงรายละเอียดต่างๆเช่น วัน เวลา ความเร็ว และทิศทางที่รถคันนั้นไปทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ
 • ใช้ได้ทุกๆการคมนาคม GPS ติดรถยนต์สามารถนำมาดัดแปลงให้ได้ทุกการคมนาคม คือทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศโดยไม่พบขีดจำกัด
 • ประหยัด มีค่าใช้จ่ายน้อย จ่ายเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ได้ตลอดไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกเลย อีกทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลได้สูงสุดถึง 13,000 ครั้งต่อวัน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในกรณีใช้ในการตรวจสอบรถขนส่งสินค้าซึ่งเป็นผลดีกับระบบธุรกิจด้านขนส่ง
 • ช่วยในการตัดสินใจ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น ซึ่งข้อนี้ได้จากGPS ติดรถยนต์แบบ BG-FLEET Management
 • ลดปัญหาการจราจร อันเกิดมาจากความไม่ชำนาญทางของผู้ใช้รถ โดย GPS ติดรถสามารถวางแผนล่วงหน้าถึงการเดินทาง รวมทั้งทำให้หลีกเลี่ยงปัญหาเส้นทางจราจรที่มีรถหนาแน่นได้ดีมากแต่ถึงแม้จะมีประโยชน์มากมายมหาศาล GPS ติดรถยนต์ก็ยังพบ

ข้อเสีย

 • รางถ่านที่ใช้ใส่ หากนำมาใช้ในจักรยาน บางครั้งยังมีปัญหาดับบ้าง แต่ยังเป็นข้อที่ยังสามารถแก้ไขได้ด้วยการดัดแปลงแก้ไขรางถ่านเล็กน้อย
 • ในกรณีที่ดาวเทียมมีวงโคจรที่คลาดเคลื่อน อันเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงที่มาจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ หรือบางครั้งเกิดจากการคำนวณที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ก็ทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกันเพราะดาวเทียม อยู่สูงและไกลมีระยะทางที่ห่างมาก ดังนั้นก็อาจทำให้การคำนวณระยะทางมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอๆ
 • การเชื่อมต่อGPS ติดรถยนต์กับอุปกรณ์อื่นยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง บางเครื่องไม่สามารถต่อเข้ากับพีซีขนาดเล็กได้หรือบางครั้งจะสามารถแสดงได้เพียงแค่พิกัดหรือสภาพภูมิศาสตร์เท่านั้น

GPSติดรถ ในปัจจุบัน ถูกบรรจุอยู่ในโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนได้หมดแล้ว ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ใช้รถมากขึ้นเพราะสามารถเข้าถึงง่าย การใช้ก็ทำได้ไม่ยาก แต่ศักยภาพของ GPS นั้น ก็ขึ้นอยู่กับซอฟแวร์ หรือ อินเตอร์เน็ต ของโทรศัพท์นั้นๆว่าจะรองรับระบบGPS ได้มากน้อยเพียงใดและมีประสิทธิภาพได้สูงแค่ไหนนั่นเอง   สามารถติดตามบทความเพิ่มติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ