GPS ขนส่ง

รู้หรือไม่ ทำไมบริษัทควรใช้ GPS ขนส่ง ในขั้นตอนการขนส่งสินค้า

GPS ขนส่ง

ยุคนี้ธุรกิจขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจมาแรงด้วยอนิสงค์ของรูปแบบการบริโภคของคนในปัจจุบันที่หันมาซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทำให้มีการจัดส่งสินค้าโดยการขนส่ง สังเกตได้จากจำนวนรถขนส่งที่เพิ่มมากขึ้นบนท้องถนนที่เรียกได้ว่าเห็นกันจนชินตา ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือรถบรรทุก ด้วยรูปแบบการขนส่งดังกล่าวบรรดาผู้ประกอบการองค์กรหรือบริษัทจึงให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าด้วย GPS ขนส่ง GPS ที่มีระบบการทำงานทันสมัยทำให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบการขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นความสำคัญของระบบทันสมัยนี้ เหตุผลต่อไปนี้จะทำให้ท่านเข้าใจยิ่งขึ้นว่าทำไมบริษัทขนส่งในปัจจุบันควรใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

GPS ขนส่ง มีลักษณะการทำงานที่สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการความเร็วที่ใช้ในการขับขี่ การจอดพักรถ บันทึกตำแหน่งที่ตั้งของรถขนส่งได้ ผู้ประกอบการจึงควรนำระบบดังกล่าวนี้มาติดตั้งบนรถขนส่งสินค้าเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในขั้นตอนการทำงาน กล่าวคือเมื่อนำระบบดังกล่าวมาใช้งานจะช่วยควบคุมการทำงานของพนักงานขับรถให้อยู่ในวินัยได้ เช่น ควบคุมการใช้ความเร็วรถในการขนส่งสินค้า ทำให้พนักงานขับรถขนส่งทำตามกฎหมายเกี่ยวกับการจอดพักรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับขั้นตอนการส่งสินค้าและเพื่อความปลอดภัยของชีวิต ทรัพย์สิน

นอกจากสามารถสร้างมาตรฐานการทำงานของพนักงานขับรถได้แล้ว ระบบ GPS ขนส่ง ยังเอื้อประโยชน์ต่อการกำหนดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าได้อย่างชัดเจน หลีกเลี่ยงปัญหาการส่งสินค้าไม่ตรงตามกำหนดที่นัดหมาย ด้วยระบบการทำงานของ GPS นี้จะคำนวณระยะเวลาในการเดินทางให้กับพนักงานขับขี่ ช่วยในการวางแผนเพื่อเดินทางไปเส้นทางการจราจรที่คล่องตัว ส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางได้ทันเวลา เป็นข้อดีของการใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ได้เป็นอย่างดี

เพราะธุรกิจขนส่งจะต้องดำเนินการโดยการใช้ยานพาหนะ การขับขี่เพื่อส่งสินค้าให้ตรงตามเวลานัดหมายเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งอาจทำให้เกิดการขับขี่รถเร็วเกินกฎหมายกำหนดบ่อยครั้งจึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบนท้อถนน การควบคุมขั้นตอนการขนส่งด้วยระบบ GPS นอกจากจะสร้างมาตรฐานเดียวกันของพนักงานขับ ทำให้การขนส่งสินค้าตรงตามเวลาแล้วยังช่วยสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นบนท้องถนน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรเพราะไม่ต้องคอยตามแก้ปัญหาหลังเกิดอุบัติเหตุที่อาจทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

เหตุผลที่บริษัทควรใช้เทคโนโลยี GPS อีกประการหนึ่งที่น่าสนใจคือ ระบบดังกล่าวจะช่วยป้องกันการโจรกรรมด้วยเหตุผลว่าหากเปิดใช้งาน GPS  ระบบจะติดตามการเคลื่อนที่ของรถขนส่ง ทำให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถได้ตลอด 24 ชั่วโมง ป้องกันการโจรกรรมและสามารถติดตามรถขนส่งได้อย่างทันท่วงที หลายเหตุผลที่กล่าวมานี้เป็นข้อดีที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามลองนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการสร้างระบบการขนส่งสินค้าให้มีมาตรฐาน อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อดีของการใช้ระบบ GPS ติดตั้งบนรถขนส่งที่ส่งผลต่อผลกำไรโดยตรงของบริษัทคือหากใช้ GPS ขนส่ง จะช่วยลดต้นทุนขององค์กรได้หลายด้านทีเดียว เช่น

  1. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในกรณีที่พนักงานขับขี่รถออกนอกเส้นทางได้ โดยหากผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลจาก GPS แล้วพบว่าพนักงานมีการใช้รถขนส่งออกนอกเส้นทาง สามารถตักเตือนพนักงานและสร้างมาตรการเพื่อควบคุมการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่จำเป็นได้ ทำให้ผู้ประกอบการประหยัดต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น
  2. ป้องกันการทุจริตของพนักงานขับรถที่อาจจะมีการถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้เป็นการส่วนตัว ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลกำไรขององค์กรและเกิดขึ้นได้บ่อยในอดีต  โดยหากติดตั้งแล้วจะมีวิธี ตรวจสอบจากข้อมูลที่เก็บบันทึกคือสามารถตรวจสอบเรื่องความเร็ว ระยะทาง การติดดับเครื่องยนต์ อัตราเร่งความเร็ว การเบรกและข้อมูลอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการตรวจสอบการทำงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องได้

เหตุผลเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าเพราะเหตุใดบริษัทหรือองค์กรที่มีขั้นตอนการขนส่งสินค้าจึงควรใช้ระบบ GPS ขนส่ง มาเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการทำงาน ปัจจุบันมีบริษัทขนส่งขั้นนำหลายแห่งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หนึ่งในนั้นคือ Kerry หรือบริษัทขนส่งสินค้าที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้ เป็นองค์กรที่นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร นับว่าเป็นบริษัทขนส่งเจ้าแรกที่นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้อย่างจริงจัง ปัจจุบัน Kerry จึงเป็นบริษัทขนส่งสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการด้วยเหตุว่าเป็นบริษัทที่มีการขนส่งสินค้าตรงตามเวลาที่นัดหมาย สินค้าไม่เกิดการสูญหาย

เหตุผลดีๆ เกี่ยวกับการนำระบบ GPS มาใช้กับบริษัทขนส่งเหล่านี้จึงแสดงให้เห็นว่ามีข้อดีหลายด้านและมีการใช้จริงได้ผลลัพธ์ที่ดีมาแล้ว หากท่านเป็นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ทันสมัยและต้องการที่จะสร้างมาตรฐานการทำงานให้กับองค์กรไม่ควรพลาดที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้สร้างประสิทธิภาพในขั้นตอนการขนส่งสินค้า เพราะเมื่อเทียบกับการลงทุนเลือกซื้อระบบ GPS  คุณภาพมาติดตั้งกับผลลัพธ์ที่ดีในด้านภาพลักษณ์กับผลประกอบการที่จะได้รับ นับว่าคุ้มค่าในระยะยาวและเหมาะสมอย่างยิ่ง ที่ผู้ประกอบการควรจะลงทุนเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจพัฒนาก้าวขึ้นไปอีกขั้นสู่ความสำเร็จและเป็นที่หนึ่งได้อย่างไร้ข้อกังขา สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ