GPS คืออะไร ทำไมต้องรู้จัก

GPS คืออะไร ทำไมต้องรู้จัก

การเดินทางท่องเที่ยวในสมัยก่อนมีความลำบากเนื่องจากมีการใช้เข็มทิศและแผนที่ ซึ่งผู้ใช้จะต้องมีความชำนาญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้เข็มทิศหากมีการหลงในป่าหรือแม้แต่การใช้แผนที่ก็จะระบุแค่สถานที่สำคัญ หมายเลขและชื่อของถนน การปรับปรุงเส้นทางก็เป็นไปด้วยความล่าช้า ทำให้บางครั้งมีการหลงทางเกิดขึ้นได้ แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Global Positioning System หรือที่รู้จักกันในนามของ GPS นั่นเอง คงจะทำให้หลายคนอยากรู้แล้วละสิว่า GPS คืออะไร

 

GPS คืออะไร

GPS คือ ระบบที่ระบุพิกัดบนโลก มีการค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1957 ด้วยการติดตามดาวเทียมของสหภาพโซเวียตในสมัยนั้น แล้วพบว่าสัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียมสามารถระบุตำแหน่งบนโลกและตำแหน่งบนโลกก็สามารถบอกพิกัดของดาวเทียมได้ จะเห็นได้ว่า GPS มีการทำงานร่วมกันกับดาวเทียมหลายดวงที่ทีวงโคจรรอบโลกในระดับความสูง 20,000 กิโลเมตรโดยประมาณ ระบบ GPS ในอดีตถูกพัฒนาโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในกิจกรรมด้านการทหาร ต่อมาในปลายทศวรรษ 1980 ภาคเอกชนและพลเรือนทั่วไป สามารถได้รับอนุญาตให้ใช้งานในระบบนี้ด้วย ทำให้มีการคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ GPS ขึ้นมาเช่น ระบบแผนที่ ระบบนำล่องขีปนาวุธ ระบบขนส่ง และอื่น ๆ อีกมาก หลายคนอาจจะยังคงสงสัยว่าเจ้า GPS คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรและจะสามารถใช้ GPS ให้คุ้มค่ามากที่สุดได้ยังไงแล้วทำไมต้องรู้จักและหากต้องการนำมาใช้งานจะดีกว่าไหมหากลองศึกษาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ก่อนที่จะพิจารณาในการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ GPS

ส่วนประกอบหลักของระบบ GPS

เพื่อให้เกิดความเข้าใจขั้นตอนในการทำงานของระบบ GPS และหลักการทำงานซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนประกอบหลักดังนี้

  • ส่วนอวกาศ จะมีดาวเทียมโคจรรอบโลกหลักที่ใช้งานอยู่ 3 เครือข่ายหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรปและรัสเซีย ทางฝั่งของอเมริกาใช้ชื่อว่า Navstar มีดาวเทียมใช้งาน 24 ดวง ฝั่งยุโรป ชื่อว่า Galileo มีดาวเทียมทั้งหมดจำนวน 27 ดวง และรัสเซียคือ Glonass
  • ส่วนควบคุม จะเป็นสถานีภาคพื้นดิน อยู่ที่ Falcon Air Force Base สหรัฐอเมริกาและสถานีควบคุมย่อยอีก 5 สถานี กระจายอยู่ทั่วโลก มีหน้าที่ในการรับ-ส่งสัญญาณระหว่างผู้ใช้งานและอวกาศ
  • ส่วนผู้ใช้งาน คือภาคเอกชนหรือบุคคลทั่วไปที่มีเครื่องรับสัญญาณ GPS เพื่อแปลงรหัสสัญญาณจากดาวเทียมในการใช้งานตามอุปกรณ์ที่หลากหลายในปัจจุบัน

 

GPS มีการทำงานกี่ประเภท

เมื่อทราบแล้วว่า GPS คืออะไร ในปัจจุบันมีการแบ่งการใช้งาน GPS ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

  • GPS Navigator ระบบนำทาง คืออุปกรณ์ที่ใช้ระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานและจุดหมายปลายทางร่วมกับแผนที่ ที่มีการนำเทคโนโลยี 3G และ 4G มาการปรับปรุงเส้นทางให้ใหม่อยู่เสมอ มีการนำระบบเสียงโอเปอเรเตอร์มาร่วมใช้งานทำให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและระบบสามารถคำนวณเส้นทางเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในการเดินทางหรือการคำนวณระยะทาง ความเร็วและเวลาที่จะใช้ในการเดินทางได้อีกด้วย
  • GPS Tracking System ระบบติดตามการทำงาน ในที่นี้หมายถึงการใช้งานติดตามรถยนต์และยานพาหนะ ในปัจจุบันมีการนำมาประยุกต์ใช้กับสัตว์ คนและสิ่งของที่มีความสำคัญโดยการเชื่อมต่อสัญญาณ GPS เพื่อติดตามและนำข้อมูลมาใช้งาน โดยก่อนหน้านี้มีการใช้งานติดตามสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์เช่น แรดขาวในทวีปแอฟริกา พฤติกรรมการย้ายถิ่นของช้างป่า โดยเฉพาะในระบบขนส่งที่มีการขยายตัวทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากระบบเดิมที่ไม่สามารถตรวจสอบผู้ขับขี่ สถานะของสิ่งของที่ส่งไปอยู่ในขั้นตอนใด เมื่อมีการนำเทคโนโลยี GPS มาใช้ทำให้ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบสถานะของสินค้าที่นำมาส่งและผู้รับสามารถเช็คสินค้าที่มาส่งได้ว่าอยู่ในสถานะใดมีผู้รับหรือยัง  ในด้านรถขนส่งมีการออกนอกเส้นทางหรือไม่ พฤติกรรมผู้ขับขี่เป็นอย่างไร ซึ่งการทำงานสามารถทำงานได้ทั้งแบบ online และ offline

ประโยชน์ของ GPS

GPS นอกจากจะใช้ในการเดินทางและแผนที่และการติดตามรถยนต์ที่ถูกขโมยไปแล้ว ยังมีประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายที่ทำให้ผู้ใช้งานยังไม่รับรู้เช่นในด้านการทหาร ที่มีการนำระบบขีปนาวุธนำร่องพิสัยไกลมาใช้เพื่อให้ความแม่นยำในการโจมตีมากยิ่งขึ้น ในด้านกรีฑา การเดินเรือและการขนส่งทางบก ในด้านกรีฑามีการนำเทคโนโลยี GPS มาใช้งานร่วมกับนาฬิกาจับเวลาเพื่อคำนวณความเร็วและระยะทางของนักวิ่งคนนั้นในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาคนนั้น รวมถึงระบบขนส่งที่สามารถประยุกต์ติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น กล้องวงจรปิด ชุดลำโพงและไมโครโฟนเพื่อใช้ในสื่อสารตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานว่ามีการทุจริตหรือออกนอกเส้นทางหรือไม่ เนื่องจากในอดีตมีการทุจริตในเรื่องของการถ่ายเทน้ำมันของรถขนส่งไปจำหน่ายเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล และช่วยให้การจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และป้องกันผลเสียที่จะตามมาของธุรกิจหากมีการทุจริตเกิดขึ้น

ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้น คงทำให้หลาย ๆ คนได้รับรู้ว่า GPS คืออะไร ทำไมถึงต้องรู้จัก และมีประโยชน์อย่างไร ในฐานะผู้ใช้งานที่กำลังมองหาอุปกรณ์ชนิดนี้ก็จะได้ทราบถึงคุณสมบัติและความสามารถของระบบ GPS เบื้องต้นไปแล้วว่ามีหลักการทำงานอย่างไร ทางผู้ใช้งานจะได้เป็นแนวทางในอนาคตหากมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้งาน ทั้งนี้ผู้ใช้ควรพิจารณาและเปรียบเทียบข้อมูลของสินค้าเพื่อการใช้งานของ GPS ให้ตรงวัตถุประสงค์ เพื่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งานสูงสุด

More To Explore

GPS Tracking คือ