20 อันดับประกันสุขภาพ ที่คุ้มค่าที่สุดในปี 2019

เพราะชีวิตคนเราไม่มีความแน่นอน ความเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากสุขภาพและอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ เพื่อให้คุณใช้ชีวิตอย่างสบายใจได้รับความคุ้มครองหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเรื่องไม่คาดคิด การมีประกันสุขภาพ สักเล่มจะเป็นหลักประกันที่ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายไม่ให้เราต้องสูญเงินก้อนทั้งหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลหรืออย่างน้อยมีเงินตั้งตัวให้แก่ลูกหลานเมื่อเราเสียชีวิต การซื้อประกันสุขภาพแม้ไม่ได้ใช้ก็ยังดีกว่าถึงเวลาต้องใช้แล้วไม่มี ต่อไปนี้คือ 20 อันดับ ประกันสุขภาพ ที่คุ้มค่าที่สุดในปี 2019

 

1. ประกันสุขภาพ Elite Health จากเมืองไทยประกันชีวิต เป็นประกันสุขภาพที่ขึ้นชื่อว่าคุ้มค่าที่สุด เพราะให้วงเงินความคุ้มครองสูงมาก เลือกได้ตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท/ปี วงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินจ่ายตามจริง ให้ค่าห้องสูงและสามารถเลือกรับความคุ้มครองทั่วโลกได้ หากเลือกแพ็กเกจสูง จะคลอบคลุมถึงค่าทำคลอด ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
ข้อดี: ครอบคลุมค่า MRI, ค่ารักษาโรคมะเร็งแบบ Targeted Therapy ค่าล้างไต และรังสีบำบัด จ่ายตามจริง
ข้อเสีย: ไม่มี OPD ไม่มีค่าชดเชยรายวัน

2. โครงการเมืองไทย แฮปปี้ เลดี้ จากเมืองไทยประกันชีวิต เหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะ ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงของผู้หญิง เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม โรคมะเร็งอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีและโรคลูปัส รวมถึงคุ้มครองค่าศัลยกรรม สูงสุด 1 ล้านบาท ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี
ข้อดี: รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรง สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมเพื่อครอบคลุมการคลอดบุตรได้
ข้อเสีย: ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อน หากตรวจพบมะเร็งที่ยังไม่ลุกลามบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ 30% (มีสิทธิได้อีก 70% หากมะเร็งลุกลาม)

3. iHealthy จากกรุงไทย-แอกซ่า เป็นประกันภัยที่ให้วงเงินความคุ้มครองสูงมากเช่นเดียวกับ Elite Health คือ เลือกได้ตั้งแต่ 3 -100 ล้านบาท/ปี ยิ่งวงเงินสูงยิ่งคุ้มครองมากและสามารถเลือกรับความคุ้มครองทั่วโลก แพ็กเกจสูงมีคุ้มครองค่าทำคลอดรวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตรสำหรับมารดา
ข้อดี: วงเงินผู้ป่วยนอกเริ่มตั้งแต่ 12,000 ต่อปี
ข้อเสีย: ไม่มีค่าชดเชยรายวัน

4. ทิพยจัดเต็ม 15,000 เป็นประกันสุขภาพแบบไม่พ่วงประกันชีวิต หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยไม่มีส่วนเกิน ให้ความคุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท ให้ค่าห้องสูงและมีเงินชดเชยรายได้
ข้อดี: มีวงเงินผู้ป่วยนอก 2,000 บาท/ครั้ง 30 ครั้ง/ปี เบี้ยประกันราคาเดียวทุกช่วงอายุ
ข้อเสีย: เบี้ยประกันราคาเดียวทุกช่วงอายุ แต่ความคุ้มครองลดลงเมื่ออายุมากขึ้น

5. ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Health Smile จากเมืองไทยประกันภัย วงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในต่อการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง 50,000 – 200,000 บาท สามารถเลือกแพ็กเกจค่าห้องสูงได้
ข้อดี: เบี้ยประกันถูก เลือกแพ็กเกจได้ตามความเหมาะสม มีค่ารักษาผู้ป่วยฉุกเฉินภายใน 24 ชม
ข้อเสีย: ไม่มี OPD แต่สามารถซื้อเพิ่มได้

 

6. ประกันสุขภาพเหมา ๆ จากอลิอันซ์ อยุธยา คุ้มครองชีวิตตลอดสัญญาและมีเงินคืนเมื่อครบสัญญา สามารถปรับเลือกความคุ้มครองให้เหมาะสมกับตนเองได้ มีคุ้มครองโรคร้าย มีชดเชยรายได้ มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สูงสุด 30 ครั้งต่อปี รวมถึงค่าล้างไต เคมีบำบัดและฉายแสง
ข้อดี: สามารถกำหนดงบประมาณและความคุ้มครองได้เอง ครอบคลุมทุกความเจ็บป่วย
ข้อเสีย: เบี้ยประกันภัยสูง

7. ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย จากอลิอันซ์ อยุธยา สำหรับเด็กอายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 10 ปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อต้องพักในโรงพยาบาลสูงถึง 1.2 ล้านต่อปี มีคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชมจ่ายตามจริง
ข้อดี: สามารถใช้บริการ Nursing Care Service โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ข้อเสีย: ไม่คุ้มครองการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกหรือการเจ็บป่วยนอกประเทศ เบี้ยประกันเปลี่ยนแปลงตามอายุของผู้เอาประกันภัย

8. ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA H&S Plus Gold เป็นสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายคุ้มครองค่ารักษาตามจริงแต่ไม่เกินวงเงิน ให้วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านต่อปีกรมธรรม์ สามารถซื้อแพ็คเกจอื่น ๆ เพิ่มเติมได้
ข้อดี: เคลมง่าย ไม่ต้องกังวลค่ารักษาพยาบาล
ข้อเสีย: ต้องซื้อแนบกับกรรมธรรม์หลักของ AIA เท่านั้น

9. ประกันสุขภาพ AIA สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง (ECIR) จาก AIA เป็นสัญญาเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองครอบคลุม 44 โรคร้าย จาก 6 กลุ่มโรคหลัก ได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก กลุ่มโรคหัวใจ กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญ กลุ่มภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง ทุพพลภาพ
และกลุ่มโรคร้ายแรงในผู้เยาว์ ซึ่งผู้เอาประกันจะได้รับเงินก้อนใหญ่ทันทีหากตรวจพบโรคร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นในระยะใดก็ตาม
ข้อดี: รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรง
ข้อเสีย: ต้องซื้อแนบกับกรรมธรรม์หลักของ AIA เท่านั้น

 

10. ประกันสุขภาพแผนโอปอล จากเอ็ทน่า (บูพาประกันสุขภาพ) เบี้ยไม่สูง ให้ความคุ้มครอบค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ผู้ป่วยในจ่ายตามจริงหรือสูงสุดที่วงเงิน 750,000 บาทต่อปี คุ้มครองการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ รวมถึงการฟอกไต สามารถซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกหรือประกันอุบัติเหตุเพิ่มได้โดยไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต
ข้อดี: จ่ายเบี้ยถูก ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริง
ข้อเสีย: คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่ายเอ็ทน่าเท่านั้น เช็ครายชื่อโรงพยาบาลได้ที่ www.aetna.co.th

11. ประกันสุขภาพแผนเอ็กตร้าแคร์ จากเอ็ทน่า (บูพาประกันสุขภาพ) เป็นแผนประกันสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มความคุ้มครองจากสวัสดิการหรือประกันอุบัติเหตุและสุขภาพอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว ออกแบบมาเพื่อชดเชยค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินอีก 80% ผลประโยชน์ต่อครั้งต่อโรคไม่เกิน 300,000 – 600,000 บาทและมีค่าห้องให้ตามแพ็คเกจ
ข้อดี: เบี้ยประกันถูกเพียงหลักร้อยต่อเดือน ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรก 20,000 บาท
ข้อเสีย: วงเงินคุ้มครองต่อโรคจำกัด อาจมีปัญหาหากต้องรักษาโรคเรื้อรัง ไม่ครอบคลุมการปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนถ่ายอวัยวะและการล้างไตหรือฟอกไต

12. ประกันสุขภาพ ประกันได้หมด จากแมนูไลฟ์ เป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายพวงประกันชีวิต วงเงินคุ้มครองสูงสุด 6 ล้านบาท ช่วยค่ารักษาพยาบาลในช่วง 30 วัน ก่อนเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลและยังครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาลนานถึง 60 วัน
ข้อดี: ส่วนลดสูงสุด 30% หากไม่เคลม สามารถซื้อออนไลน์ไม่ต้องผ่านตัวแทน
ข้อเสีย: ค่าเบี้ยสูง

13. Happy Healthy Plan จาก กรุงเทพประกันภัย เป็นประกันสุขภาพที่ไม่ได้พ่วงประกันชีวิต สามารถสมัครได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 55 ปี วงเงินค่ารักษาพยาบาล 30,000-50,000 บาท กรณีผ่าตัดวงเงินสูงสุด 100,000 บาท มีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังสามารถซื้อ OPD เพิ่มได้
ข้อดี: สามารถซื้อแผนความคุ้มครองคนไข้ในและคนไข้นอกต่างแผนกันได้ เด็กสามารถซื้อประกันนี้ได้
ข้อเสีย: วงเงินค่ารักษาพยาบาลน้อย

14. ประกันสุขภาพ “สุขใจ เหมาจ่าย” จากกรุงเทพประกันภัย เบี้ยเริ่มต้นถูก มีหลายความคุ้มครองให้เลือกเหมาะกับการซื้อเสริมร่วมกับประกันหลักหรือสวัสดิการตัวอื่น ๆ มี 6 แผน คุ้มครองวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อการรักษาอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000 – 40,000 บาท
ข้อดี: เบี้ยไม่แพง เลือกแผนที่มีวงเงินผู้ป่วยนอกได้
ข้อเสีย: วงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในไม่สูง

15. ประกันสุขภาพตามฟิต ตามก้าว จากสินมั่นคงประกันภัย เป็นแผนประกันที่ส่งเสริมให้ผู้เอาประกันดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้จ่ายเบี้ยประกันลดลง เพราะเบี้ยประกันจะลดลงตามความฟิตของผู้เอาประกัน โดยวัดจากปริมาณการก้าวเดินและดัชนีมวลกายของผู้เอาประกันผ่าน App SMK Health ตามเงื่อนไขที่กำหนด คืนเบี้ยประกันเมื่อครบอายุกรมธรรม์
ข้อดี: ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 20% จากเบี้ยประกันราคาปกติ
ข้อเสีย: คืนเบี้ยประกันก็ต่อมื่อครบอายุกรมธรรม์

16. แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย จากสินมั่นคงประกันภัย คุ้มครองวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อการรักษาอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000-50,000 บาท สูงสุด 300,000 – 500,000 บาทต่อปี คุ้มครองทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มีค่าปลงศพและประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงถึง 500,000 บาท
ข้อดี: ให้ค่าห้อง ICU แบบเหมาจ่ายตามจริง
ข้อเสีย: เบี้ยไม่สูงมาก ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

17. แผนประกันสุขภาพ อุ่นใจรักษ์โกลด์ จากวิริยะประกันภัย เป็นประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบเหมาจ่าย วงเงินค่ารักษาสูงสุดถึง 5 ล้านบาท/ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษาต่อปี มีบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน/เคลื่อนย้ายศพจากต่างประเทศ ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีการเคลมและให้ส่วนลดหากประวัติดีไม่มีเคลม
ข้อดี: มีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าโรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ วงเงินค่ารักษาต่อครั้งสูงมาก
ข้อเสีย: เบี้ยประกันสูง ไม่มี OPD แต่สามารถซื้อเพิ่มได้

18. ประกันสุขภาพมิติใหม่ คุ้มครองกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม จากซิกน่าประกันภัย เป็นแผนประกันภัยที่ตอบโจทย์พนักงานออฟฟิศที่มีความเสี่ยงต่อกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม เช่น โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท บ้านหมุน นิ้วล็อค ไข้หวัด ไซนัสอักเสบ โดยให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 300,000 บาท สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเสริมสำหรับโรคร้ายอื่น ๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ สำหรับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น
ข้อดี: เหมาะสำหรับพนักงานออฟฟิศ เบี้ยเริ่มต้นเพียง 181 บาทต่อเดือน ไม่ยกเลิกกรมธรรม์แม้ตรวจพบโรคร้าย
ข้อเสีย: ต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มหากต้องการความคุ้มครองครอบคลุมโรคอื่น ๆ รวมถึงอุบัติเหตุ

19. ประกันสุขภาพมิติใหม่ คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะและโรคร้ายแรง จากซิกน่าประกันภัย เป็นแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองเน้นโรคมะเร็ง เนื้องอก ซีสต์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเกินความจำเป็น ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะลุกลามสูงสุดถึง 3 ล้านบาท และสูงสุด 300,000 บาท สำหรับโรคเนื้องอก ซีสต์และมะเร็งระยะไม่ลุกลาม สามารถจ่ายเบี้ยเพิ่มเพื่อความคุ้มครองโรคร้ายแรงอื่น ๆ ได้ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
ข้อดี: ค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองถึงแพทย์ทางเลือกและกายภาพบำบัด เบี้ยเริ่มต้นเพียง 181 บาทต่อเดือน ไม่ยกเลิกกรมธรรม์แม้ตรวจพบโรคร้าย
ข้อเสีย: ต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มหากต้องการความคุ้มครองครอบคลุมโรคอื่น ๆ รวมถึงอุบัติเหตุ

20. คุ้มธนกิจ 99 คุ้มครองสุขภาพ จากไทยประกันชีวิต เป็นสัญญาพ่วงเพิ่มเติมของประกันชีวิตที่ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โดยเฉพาะค่าบริการพิเศษอย่างล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัดและอื่น ๆ
ข้อดี: มีเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงอายุ 98 ปี ครบกำหนดสัญญาหรือเสียชีวิตรับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี
ข้อเสีย: ต้องซื้อแนบกับกรรมธรรม์หลักของไทยประกันชีวิตเท่านั้น

จะเห็นได้ว่ามี ประกันสุขภาพ หลากหลายประเภทมากมายในตลาด เลือกให้ตรงกับความต้องการของตัวเองในงบประมาณที่มี เช่น เน้นการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน โรคร้ายแรงหรือโรคออฟฟิศซินโดรมหรือกระทั่งบริษัทมีสวัสดิการครอบคลุมอยู่แล้วแค่ไหน เพื่อที่ได้ใช้ ประกันสุขภาพ อย่างคุ้มค่าที่สุด

 

More To Explore

GPS Tracking คือ