มือใหม่ต้องรู้ สมัครบัตรกดเงินสด ยูเมะพลัส ง่าย ๆ ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

หากจะกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ไว้คอยช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เชื่อว่าหลายคนคงคิดไม่ออกเพราะนอกจากบัตรเอทีเอ็มแล้วยังมีบัตรอะไรที่สามารถกดเงินสดได้อีกด้วยหรือ ยูเมะพลัส คือบัตรกดเงินสดที่สามารถให้อำนาจในการจับจ่ายยามฉุกเฉินเป็นเรื่องง่ายดายกับคนที่มีบัตรนี้ไว้ในครอบครอง แล้วบัตรกดเงินสดแตกต่างอย่างไรกับบัตรเอทีเอ็มล่ะ การทำงานของบัตรไม่แตกต่างเลย จะแตกต่างก็ตรงที่ไม่ต้องมีเงินสดฝากไว้ในธนาคารแค่นั้นเอง ยูเมะพลัส ไม่จะเป็นต้องมีเงินฝากในบัญชีธนาคาร เพียงแค่สมัครบัตรรอการอนุมัติก็สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้เลย แต่ถ้าอยากจะสมัครบัตรต้องทำอย่างไร วันนี้มีวิธีการสมัครบัตรกดเงินสดที่ไม่ยุ่งยากอีกต่อไปมานำเสนอ ดังนี้

ขั้นตอนสมัครบัตรมีอะไรบ้าง

 • หาเว็บไซต์เปรียบเทียบข้อมูลและคุณสมบัติของบัตร ในที่นี้แนะนำ Gobear
 • เลือกเมนู สินเชื่อ>บัตรกดเงินสด
 • อ่านข้อมูลหรือบทความสำหรับการใช้งานในแต่ละบัตรเพื่อเป็นความรู้
 • เลือกค้นหาโดยใส่ข้อมูลเป็นบัตรกดเงินสดและใส่ฐานเงินเดือนและอาชีพที่จะใช้สมัครบัตร แล้วกดค้นหา
 • จะเจอข้อมูลบัตรกดเงินสดมากมายหลายธนาคารที่รองรับตามฐานเงินเดือนได้เลย

หากอยากสมัครบัตร ยูเมะพลัส ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างไปดูกัน

 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • บัตรประชาชนพร้อมสำเนา
 • เอกสารแสดงรายได้ ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป

หน้าแรกสมุดบัญชีพร้อมรายการเงินฝากย้อนหลังสามเดือน พร้อมสำเนา
สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากทางบริษัท ตัวจริงเท่านั้น

 • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

การสมัครบัตร มีข้อควรระวังอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ควรนำตัวจริงไปด้วยเสมอ โดยเฉพาะบัตรประชาชน, สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสมุดบัญชีที่มีการอัปเดตรายการเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดและสุดท้าย การนำเอกสารไปประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ ให้ระวังเอกสารตัวจริง เพราะเมื่อยื่นไปแล้วทางบริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์ไม่คืนเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งถือว่าคนที่สมัครจะต้องรอบคอบด้วยการทำเอกสารแยกเป็นสองชุด ชุดหนึ่งเป็นสำเนา อีกชุดหนึ่งเป็นตัวจริง แล้วเวลายื่นให้ยื่นตัวสำเนาเสมอ

แล้วถ้าต้องการสมัครบัตรที่เป็น พรีเมียร์ล่ะ แตกต่างกันไหม  ?

การสมัครบัตรกดเงินสดแบบ พรีเมียร์ เอกสารหลัก ๆ ยังคงเป็นรูปแบบเดิมกับบัตรแบบธรรมดา แตกต่างกันที่ผู้สมัครต้องมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ซึ่งประกอบไปด้วย

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • บัตรประชาชนพร้อมสำเนา
 • เอกสารแสดงรายได้ ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

หน้าแรกสมุดบัญชีพร้อมรายการเงินฝากย้อนหลังสามเดือน พร้อมสำเนา
สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากทางบริษัท ตัวจริงเท่านั้น

 • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ข้อควรระวังในการสมัครบัตรแบบ พรีเมียร์

จะคล้าย ๆ บัตรแบบธรรมดา เอกสารที่ต้องใช้ควรนำตัวจริงไปด้วยเสมอ โดยเฉพาะบัตรประชาชน, สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสมุดบัญชีที่มีการอัปเดตรายการเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดและสุดท้าย การนำเอกสารไปประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ ให้ระวังเอกสารตัวจริง เพราะเมื่อยื่นไปแล้วทางบริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์ไม่คืนเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ

ความแตกต่างระหว่างบัตรทั้งสองใบ เมื่อตัดสินใจเลือกใช้เงินสดในวงเงิน 50,000 บาท เป็นระยะเวลา 30 วัน

รายละเอียดของบัตรกดเงินสด ยูเมะพลัส ธรรมดา

 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 28% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมกดเงินสด ไม่มี
 • ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 1,150.68 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,150.68 บาท

รายละเอียดของบัตรกดเงินสด ยูเมะพลัส พรีเมียร์

 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 19.8% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมกดเงินสด ไม่มี
 • ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 813.70 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 813.70 บาท

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าบัตรแบบ พรีเมียร์ จะมีค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินสด 50,000 บาท ที่ระยะเวลาในการใช้คืนภายใน 30 วันที่ถูกกว่าบัตรแบบธรรมดา โดยรายการดังกล่าวใช้แสดงให้เห็นเพื่อเป็นตัวอย่างในการเบิกถอนเงินสดให้ดูเพื่อใช้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างบัตรทั้งสองแบบทนั้น หากเบิกถอนเงินสดในปริมาณที่น้อย ค่าทำเนียมในการใช้บัตรก็จะลดน้อยลงไปตามจำนวนเงินต้นที่เบิกมาด้วย

ข้อควรรู้ เมื่อท่านไม่ชำระเงินที่เบิกมาภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทจะมีค่าดำเนินการในการติดตามทวงถามดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100บาท/งวด
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน 200บาท/งวด
 • ค่าออกบัตรใหม่กรณีสูญหาย/ชำรุด 100บาท/งวด
 • ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด(ชุดที่2เป็นต้นไป) 100บาท/ชุด
 • ค่าตรวจสอบรายการ 100บาท/งวด

จะเห็นได้ว่าหากท่านผิดนัดชำระ ทางบริษัทจะคิดค่าบริการในการติดตามทวงถามทุกครั้ง ยิ่งค้างค่างวดนานเท่าไรค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกครั้ง หากท่านต้องการใช้บัตรกดเงินสดฉุกเฉิน ท่านต้องมีวินัยในการใช้เงินและชำระค่างวดให้ตรงเวลาและห้ามไปสมัครบัตรอื่น แล้วนำเงินสดมาโป๊ะของเก่า มิฉะนั้นจะกลายเป็นดินพอกหางหมู ทำให้ท่านไม่มีความสุขในการใช้บัตรกดเงินสดได้อย่างแท้จริง
สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ