ธนาคารไหน รีไฟแนนซ์บ้าน แล้วได้ดอกเบี้ยถูกที่สุด ปี 2562

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ โปรแกรมสุดประหยัด ไม่ขอวงเงินเพิ่ม Exclusive

3.45% ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.9% ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 95% วงเงินอนุมัติสูงสุด

ฟรี! ค่าธรรมเนียมถึง 4 ต่อ! เมื่อทำประกัน MRTA ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2561

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์

3.23%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.09% ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 95% วงเงินอนุมัติสูงสุด

สินเชื่อบ้าน UOB Refinance แบบทำประกัน

3.25%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.74%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 100%วงเงินอนุมัติสูงสุด

รีไฟแนนซ์บ้าน

3.50%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.00%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 95%วงเงินอนุมัติสูงสุด

สินเชื่อเคหะ

3.33% ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.67%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 90%วงเงินอนุมัติสูงสุด

สินเชื่อบ้าน UOB Refinance

3.35%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.78%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 100%วงเงินอนุมัติสูงสุด

รีไฟแนนซ์บ้าน แบบทำประกัน

3.50%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.065%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 95%วงเงินอนุมัติสูงสุด

รีไฟแนนซ์ Super Save แบบทำประกัน

3.54%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.86%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 90%วงเงินอนุมัติสูงสุด

สินเชื่อบ้านแบบทำประกัน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

3.60%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.40%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 100%วงเงินอนุมัติสูงสุด

ฟรี ค่าธรรมเนียมถึง 2 ต่อ!

รีไฟแนนซ์ Super Save

3.62%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.86%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 90%วงเงินอนุมัติสูงสุด

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ โปรแกรมสุดคุ้ม ไม่ขอวงเงินเพิ่ม

3.69%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.97%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 95%วงเงินอนุมัติสูงสุด

ฟรี ค่าธรรมเนียมถึง 5 ต่อ! เมื่อทำประกัน MRTA ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2561

KK Home Refinance แบบทำประกัน

3.85%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.98%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 4.98%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา

100%วงเงินอนุมัติสูงสุด

KK Home Refinance

3.95%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.04% ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 100%วงเงินอนุมัติสูงสุด

ฟรี! ค่าธรรมเนียมจดจำนอง

รีไฟแนนซ์ Super Save

3.98%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.94%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 90%วงเงินอนุมัติสูงสุด

สินเชื่อเคหะ แบบทำประกัน

4.00%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.53%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 90%วงเงินอนุมัติสูงสุด

สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

4.10%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.87%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 100%วงเงินอนุมัติสูงสุด

ฟรี ค่าธรรมเนียมถึง 3 ต่อ!

รีไฟแนนซ์บ้านแบบทำประกันและขอวงเงินเพิ่ม Re-finance + Top up Program

4.29%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.47%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 95%วงเงินอนุมัติสูงสุด

ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2561

สินเชื่อ Refinance

4.39%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.89%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 100%วงเงินอนุมัติสูงสุด

ซื้อประกันชีวิต MRTA ลดอัตราดอกเบี้ย 0.15%

รีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินเพิ่ม Re-finance + Top up Program

4.59%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.55%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 95%วงเงินอนุมัติสูงสุด

ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2561

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ แบบทำประกัน โปรแกรมสุดประหยัด ไม่ขอวงเงินเพิ่ม

4.81%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.15%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 95%วงเงินอนุมัติสูงสุด

ฟรี ค่าธรรมเนียมถึง 4 ต่อ! เมื่อทำประกัน MRTA ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2561

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ แบบทำประกัน โปรแกรมสุดคุ้ม ไม่ขอวงเงินเพิ่ม

4.88%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.39%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 95%วงเงินอนุมัติสูงสุด

ฟรี ค่าธรรมเนียมถึง 5 ต่อ! เมื่อทำประกัน MRTA ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2561

โครงการสินเชื่อชำระหนี้ค่าไถ่ถอนการขายฝากที่อยู่อาศัย ปี 2560

5.75%ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.75%ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา 2 ล้านวงเงินอนุมัติสูงสุด

เรื่องน่ารู้ในการขอสินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน

ไขข้อสงสัย รีไฟแนนซ์บ้าน คืออะไร?

การรีไฟแนนซ์ที่พักอาศัยอย่างบ้านคือการที่เจ้าของบ้านนำบ้านที่ยังผ่อนชำระอยู่มาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ในการขอสินเชื่อใหม่เพื่อมาปิดหนี้เงินกู้บ้านเดิมที่ยังเหลืออยู่ อาจรีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิมหรือเปลี่ยนธนาคารใหม่ก็สามารถทำได้

การรีไฟแนนซ์ที่พักอาศัยนั้นจะช่วยให้อัตราดอกเบี้ยหรือค่างวดที่เพื่อน ๆ ต้องจ่ายรายเดือนลดลง ช่วยให้ระยะเวลาการผ่อนชำระนานขึ้น แต่เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการไฟแนนซ์ขึ้นกับธนาคารผู้ให้บริการ

เหตุผลที่ต้อง รีไฟแนนซ์บ้าน

สาเหตุมาจากเมื่อยื่นกู้บ้านไประยะ 1-3  ปีแรกนั้น จะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ถูกกว่าปกติ แต่เมื่อเข้าสู่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หรือช่วงที่ดอกเบี้ยถูกปล่อยให้ลอยตัวแล้ว การจ่ายค่างวดจะคลายกับการเติมเงินต้นที่ไม่ท่าทีจะลดลงเลย เพราะเงินที่จ่ายคือเงินที่ชำระดอกเบี้ยแทนทำให้รีไฟแนนซ์ช่วยให้เกิดประโยชน์ดังนี้ครับ

 • สามารถปิดยอดหนี้เดิมได้ แต่ยอดเงินกู้ใหม่กลับมีอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ส่งผลให้เงินที่เราต้องผ่อนแต่ละเดือนลดลง ผ่อนได้สบายขึ้น เพื่อน ๆ อาจนำส่วนต่างนี้ไปใช้จ่าย เก็บออมหรือลงทุนเพิ่มเติมได้
 • ช่วยยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระให้นานขึ้น แต่ก็ขึ้นกับความต้องเพื่อน ๆ ว่าอยากขยายเวลาออกไปนานเท่าใด
 • ธนาคารบางแห่งจะให้วงเงินเพิ่มจากยอดหนี้คงเหลือเดิมด้วยครับ เพื่อน ๆ สามารถนำเงินที่เพิ่มมานี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการต่อเติม ซ่อมแซมบ้านได้

อยาก รีไฟแนนซ์บ้าน มีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร?

 • อันดับแรก เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ย ยอดผ่อนชำระและระยะเวลาในผ่อนชำระที่ดีที่สุด ต้องเปรียบเทียบเงื่อนไขของธนาคารแต่ละแห่งก่อนครับ เพราะการรีไฟแนนซ์ที่ดีควรมีเงื่อนไขการกู้ที่ดีกว่าเดิม เช่น ดอกเบี้ยที่ลดลง จำนวนเงินที่ต้องจ่ายแต่ละเดือนลดลง หรือระยะเวลาผ่อนชำระที่นานขึ้น การหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดของแต่ละธนาคาร เพื่อน ๆ สามารถเปรียบเทียบจากเว็บไซต์ของโกแบร์ได้เลย
 • ลำดับที่สอง ดำเนินการก่อนผ่อนบ้านครบ 3 ปีสักเล็กน้อย โดยทั่วไปธนาคารจะมีเงื่อนไขในการรีไฟแนนซ์ได้เมื่อผ่อนบ้านไปแล้ว 3 ปี ขึ้นไป ซึ่งจะระบุไว้ในสัญญากู้ทุกฉบับ ดังนั้นจึงควรยื่นเรื่องก่อนผ่อนบ้านครบ 3 ปี เพื่อให้ได้ระยะเวลาที่พอดี
 • ลำดับต่อมา เตรียมเอกสารประกอบการรีไฟแนนซ์ให้พร้อม เช่น เอกสารสำเนาบัตรประชาชน เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของบ้านหรือคอนโดที่นำมารีไฟแนนซ์ รายงานสรุปยอดหนี้สิน ฯลฯ พี่หมีแนะนำว่าการยื่นเอกสารกับธนาคารอย่างน้อย 3 แห่งขึ้นไป
 • ธนาคารจะนัดหมายเพื่อส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินหลักประกัน ระยะเวลาในการอนุมัติอยู่ที่ 2-4 สัปดาห์ ซึ่งแต่ละธนาคารจะประเมินและตีราคาหลักทรัพย์ที่ต่างกันไป ราคาประเมินนี้ส่งผลโดยตรงต่อเงินกู้ที่เพื่อน ๆ จะได้รับเมื่อขอรีไฟแนนซ์ครับ
 • เมื่อได้รับแจ้งผลการอนุมัติแล้ว เราค่อยตัดสินใจว่าธนาคารใดให้ข้อเสนอที่ดีที่สุด กรณีที่ขอรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ เจ้าหน้าที่ธนาคารจะมีการสอบถามยอดหนี้คงเหลือก่อนนัดวันไถ่ถอนจากธนาคารเดิม
 • ขั้นตอนหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ธนาคารใหม่จะถือสัญญาไปให้เซ็นที่กรมที่ดินพร้อมนำไปทำสัญญาจำนองที่กรมที่ดินในวันเดียวกันได้

รีไฟแนนซ์ใหม่สามารถทำได้ทุก ๆ กี่ปี?

กรณีเพื่อน ๆ เล็งเห็นประโยชน์จากการรีไฟแนนซ์ เพราะมีโอกาสได้ดอกเบี้ยลดลงไปเรื่อย ๆ ก็สามารถทำได้อีก โดยการ รีไฟแนนซ์บ้าน คอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ สามารถทำได้ในทุก ๆ 3 ปี หรือ 5 ปี โดยเพื่อน ๆ ต้องตรวจสอบข้อกำหนดได้ในสัญญารีไฟแนนซ์ให้ดี

หากยังไม่ครบ 3 ปี จะรีไฟแนนซ์ได้หรือไม่?

หากเพื่อน ๆ สนใจที่จะรีไฟแนนซ์ก่อนครบกำหนด 3 ปี (บางครั้งอาจเป็น 5 ปี ตามเงื่อนไขของธนาคาร) ก็สามารถทำได้ครับ แต่อาจมีค่าปรับเฉลี่ย 0-3% ของวงเงินที่ขอกู้ไป ตัวอย่าง ขอวงเงินกู้เงินจากธนาคารมา 2,000,000 บาท หากรีไฟแนนซ์ก่อนกำหนด จะมีค่าปรับ 2% ของ 2,000,000 บาท หรือคิดเป็นเงิน 40,000 บาทครับ ควรชั่งใจและคำนวณให้ดีก่อนว่าคุ้มค่ากว่าหรือไม่ครับ

อัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่า MLR, MOR, MLR คืออะไร?

ทั้ง 3 รายการนี้คือ “อัตราดอกเบี้ย” ที่ธนาคารพาณิชย์นำมาใช้อ้างอิงเพื่อเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากลูกค้าครับ เป็นลักษณะของดอกเบี้ยที่ลอยตัว โดยรายละเอียดของแต่ละรายการนั้นมีดังนี้

 • MLR (Minimum Loan Rate) คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกหนี้รายใหญ่เป็นอย่างดี เช่น มีประวัติทางการเงินที่ดี หลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันที่เพียงพอ โดยส่วนมากใช้กับเงินกู้ที่มีระยะยาวมีระยะเวลากำหนดแน่นอน อย่างสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ
 • MOR (Minimum Overdraft Rate) คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินดี ประเภทวงเงินเบิกเกินกว่ายอดบัญชี
 • MRR (Minimum Retail Rate) คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกหนี้รายย่อยที่ดี อาทิเช่น สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

        อย่างไรก็ตาม ธนาคารต่าง ๆ จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เรียกคืนจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่าง ๆ โดยมีการคำนวณ “อัตราเพิ่มหรือลด” เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น MLR +/- x% นั่นแหละครับ

ค่าใช้จ่ายเพื่อการ รีไฟแนนซ์บ้าน คืออะไรบ้าง?

 • ค่าประเมินที่ใช้เป็นหลักประกัน ( “หลักประกัน” คือ อสังหาริมทรัพย์ที่เราจะนำมาใช้รีไฟแนนซ์นั่นเองครับ) อยู่ที่ประมาณ 1,000-3,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมในการจัดการสินเชื่อ อยู่ที่ 1,000-3,000 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์คิดเป็น 0.05% ของวงเงินกู้ที่ได้จากการรีไฟแนนซ์
 • ค่าเบี้ยประกันเพื่อระงับเหตุอัคคีภัย
 • ค่าธรรมเนียมเพื่อจดจำนอง ที่ต้องจ่ายให้กรมที่ดินจำนวน 1% ของวงเงินกู้
 • ค่าเบี้ยปรับเพื่อปิดยอดหนี้ก่อนครบกำหนด (อยู่ที่ประมาณ 2-3% ของยอดหนี้ที่เหลืออยู่ จากการไถ่ถอนจากสินเชื่อเดิมก่อนกำหนด)

ค่าใช้จ่ายส่วนนี้บางรายการทางธนาคารจะมีโปรโมชั่นฟรีให้ โดยไม่มีการเรียกเก็บคืน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เพื่อน ๆ สามารถใช้พิจารณาเลือก รีไฟแนนซ์บ้าน ได้ สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ