10 อันดับ บัตรเครดิตเจ้าของกิจการ สินเชื่อเพื่อคุณโดยเฉพาะ

การเป็นเจ้าของกิจการที่มีเครดิตนั้นทำให้การทำกิจการง่ายและมีความคล่องตัวมากขึ้น หากคุณสามารถมี บัตรเครดิตเจ้าของกิจการ ได้ก็จะทำให้การทำธุรกิจสามารถดำเนินด้วยความราบรื่นได้มากกว่าเดิม วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีบัตรเครดิตบัตรไหนบ้างที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้

บัตรเครดิตเจ้าของกิจการ สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

เหมาะกับกิจการที่ดำเนินการมาแล้วโดยเป็นกิจจะลักษณะและมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่บ้าง ซึ่งหากเป็นเจ้าของกิจการที่มีขนาดของธุรกิจระดับกลางมีแนวโน้มที่ว่าจะทำการขอกู้ง่ายมากกว่า

สินเชื่อบัวหลวงเพื่อรายย่อย จากธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติในการขอกู้

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • เป็นนิติบุคคล สัญชาติไทย ดำเนินกิจการในไทย
 • มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) มูลค่ารวมไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ของ ธปท. และมีการตรวจสอบประวัติค้างชำระหนี้จากการตรวจสอบเครดิตบูโร
 • เป็นลูกหนี้ที่ทางธนาคารมองว่ามีความสามารถในการพัฒนาธุรกิจต่อไปได้

วิธีสมัครบริการ : ผ่านเว็บไซต์ www.bangkokbank.com หรือที่สาขา
สิทธิพิเศษอื่น ๆ : สามารถขอกู้สินเชื่อสำหรับ SMEs แยกประเภทเฉพาะทางได้เพิ่ม

สินเชื่อ กรุงไทย SMEs จากธนาคารกรุงไทย

คุณสมบัติในการขอกู้

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือคู่ค้าภาครัฐ – รัฐวิสาหกิจ
 • อื่น ๆ ตรวจสอบที่ธนาคารกรุงไทย โทร 021111111

วิธีสมัครบริการ: ผ่านเว็บไซต์ www.ktb.co.th หรือ ที่สาขา

สินเชื่อ กรุงไทย SMEs จากธนาคารกสิกร

คุณสมบัติในการขอกู้

 • เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • ประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ไม่มีประวัติค้างชำระเกิน 30 วัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
 • ไม่มีประวัติปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด ๆ
 • ไม่เป็นหนี้ NPL กับสถาบันการเงินใด ๆ
 • ไม่เคยถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษา เป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการเงินหรือไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็น ที่พักอาศัย , สถานประกอบการ, ที่พักอาศัย, ที่ดิน, เงินฝากและพันธบัตร

วิธีสมัครบริการ : ผ่านเว็บไซต์ www.kasikorbank.co.th หรือ ที่สาขา
สิทธิพิเศษอื่น ๆ : ฟรีค่าธรรมเนียมกับ บยส. 4 ปี หลังจากนั้น 75% ต่อปีและค่าธรรมเนียม MRR + 2.75 เปอร์เซ็น ต่อปี

สินเชื่อ SCB กล้าให้ จากธนาคารไทยพาณิชย์

คุณสมบัติในการขอผู้กู้

 • เป็นนิติบุคคล สัญชาติไทย
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 3 ปี
 • อื่นๆ ตรวจสอบที่ธนาคารกรุงไทย โทร 02 722 2222

วิธีสมัครบริการ: ผ่านเว็บไซต์ www.SCB.co.th หรือ ที่สาขา

สินเชื่อ เกินร้อยให้วงเงินสู้งสูง จากธนาคารกรุงศรี

คุณสมบัติในการขอกู้

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • หรือเป็นนิติบุคคล จดมะเบียน่ในไทยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาทิ โรงงาน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พัก
 • มีผลประกอบการและประวัตืการเงินที่ดี

วิธีสมัครบริการ: ผ่านเว็บไซต์ www.krungsri.com หรือ ที่สาขา โทร 1572

 

บัตรเครดิตเจ้าของกิจการ สำหรับเจ้าของธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา

เหมาะกับเจ้าของกิจการที่ดำเนินการด้วยตัวเองหรือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองขนาดเล็กแล้วต้องการเงินทุนในการหมุนเวียนกิจการ

สินเชื่อบัวหลวงสานฝันเบิกเกินบัญชี (OD) จากธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติในการขอกู้

 • เป็นเจ้าของกิจการที่ดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
 • มีประวัติการผ่อนที่ดี ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงินในรายงานข้อมูลเครดิตบูโร
 • มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงเทพ

วิธีสมัครบริการ : ผ่านเว็บไซต์ www.bangkokbank.com หรือ ที่สาขา
สิทธิพิเศษอื่น ๆ : นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ อาทิ

สินเชื่อกรุงไทย Super Easy จากธนาคารกรุงไทย

คุณสมบัติในการขอกู้

 • ผู้ประกอบการที่มีรายได้ประจำ 30,000 บาท ขึ้นไป
 • ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

วิธีสมัครบริการ : ผ่านเว็บไซต์ www.ktb.co.th หรือ ที่สาขา
สิทธิพิเศษอื่น ๆ : มีโอกาสได้รับบัตร KTB Loan Convenience Card ซึ่งใช้เบิกเงินสดและใช้ชำระสินคาได้เหมือนบัตร Debit และมีโอกาสได้รับสิทธิ์ในการทำประกันชีวิตแบบกลุ่ม 400 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาทต่อปีอีกด้วย

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย จากธนาคารกสิกรไทย

คุณสมบัติในการขอกู้

 • เจ้าของกิจการ อายุ 22 ปีขึ้นไป อายุรวมกับระยะเวลาผ่อน ไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นเจ้าของกิจการที่ดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

วิธีสมัครบริการ : ผ่านเว็บไซต์ www.kasikornbank.com หรือที่สาขาของธนาคาร

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์

คุณสมบัติในการขอกู้

 • เจ้าของกิจการ อายุ 20-60 ปี
 • เป็นเจ้าของกิจการมีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

วิธีสมัครบริการ : ผ่านเว็บไซต์ www.scb.co.th หรือ ที่สาขา โทร 027777777
สิทธิพิเศษอื่น ๆ : สามารถชำระคืนเงินสูงสุด 72 งวด โดยวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล กรุงศรี จากธนาคารกรุงศรี

คุณสมบัติในการขอกู้

 • เจ้าของกิจการ
 • เป็นเจ้าของกิจการมีรายได้ 200,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • ดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 1 ปี ขึ้นไป
 • มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

วิธีสมัครบริการ : ผ่านเว็บไซต์ www.krungsri.com โทร 1572
สิทธิพิเศษอื่น ๆ : มีโปรโมชั่นรับกระเป๋าเดินทาง 16 นิ้ว

เป็นยังไงกันบ้างกับสินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการที่เราได้นำมาฝากให้คุณได้ทราบในวันนี้ ซึ่งสินเชื่อบางประเภทนั้นเป็นสินเชื่อที่เป็น บัตรเครดิตเจ้าของกิจการ ที่เหมาะกับเจ้าของธุรกิจที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น หากคุรเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการเครดิตในการดำเนินธุรกิจแล้วล่ะก็ อย่าลืมสร้างเครดิตที่ดีให้กับกิจการของตัวเองเพื่อให้คุณได้เป็นลูกหนี้ที่ดีของธนาคารด้วยนะ สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ