ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการใช้ Marketsavvy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. ภาพรวมนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • บริษัท Market Savvyจำกัด และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “Marketsavvy”, “เรา”, “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) เป็นเจ้าของและทำเว็บไซต์co(“เว็บไซต์”) ซึ่งมีลักษณะและบริการหลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครื่องมือ แอพพลิเคชั่น บริการอีเมล กระดานข่าวและข้อความ พื้นที่พูดคุย กลุ่มใหม่ ที่พบปะ ชุมชน การชิงโชค และการแข่งขัน สำหรับผู้บริโภค ปฏิทิน และแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือที่สามารถดาวน์โหลดได้ (รวมเรียกว่า “บริการ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) ใช้กับบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้เราเมื่อท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์และบริการ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคล หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
  • เราเชื่อว่าท่านควรได้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เราจะใช้ประมวลผล เราจะใช้มันอย่างไร และจะควบคุมมันอย่างไร คำว่า “ประมวลผล”, “การประมวลผล” หรือ “ถูกประมวลผล” หมายถึง การใดๆที่ได้ทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำโดยเครื่องมืออัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม ตัวอย่างเช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การกู้คืน การแลกเปลี่ยนความเห็น การใช้ การส่งผ่าน การเผยแพร่ หรือการทำลาย
  • ในแต่ละครั้งที่ท่านได้เข้าเว็บไซต์ หรือเข้าถึงบริการ ท่านจะต้องผูกพันตามนโยบายนี้ซึ่งอาจจะได้แก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว เราขอให้ท่านอ่านนโยบายนี้อย่างระมัดระวังและตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนว่าเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงเช่นใดบ้าง
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เราจะใช้ประมวลผล
 • รายละเอียดส่วนบุคคล: ชื่อ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน สิ่งที่สนใจ ข้อมูลที่ได้ให้เพื่อตอบคำถามหรือแบบสำรวจ หรือโปรแกรมเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลสุขภาพ ของท่าน เช่น เป้าหมายน้ำหนัก และพลังงานที่บริโภค และรูปภาพ (หากท่านหรือผู้ใช้อื่นได้โพสต์รูปภาพบนบริการ)
 • ข้อมูลทางประชากร: เพศ อายุ วันเกิด สัญชาติ ตำแหน่งงาน ข้อมูลบริษัท การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และภาษาที่เลือกใช้
 • ข้อมูลติดต่อ: ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล และสื่อสังคมสาธารณะของท่าน หรือข้อมูลโดยรวม
 • บันทึกความยินยอม: บันทึกเกี่ยวกับความยินยอมใดๆที่ท่านได้เคยให้ไว้ พร้อมทั้งวันและเวลา วิธีการให้ความยินยอม และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น เรื่องที่ได้ให้ความยินยอม)
 • ข้อมูลที่ตั้ง: ข้อมูลที่ตั้งที่แสดงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ของท่านอย่างแม่นยำ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อและการชำระเงิน: บันทึกการซื้อ ข้อมูลผู้ถือบัตร หรือผู้ถือบัญชี
 • รายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้าง: ข้อมูลของนายจ้างของท่าน (รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล) ในกรณีที่ท่านได้ใช้เว็บไซต์หรือบริการของเราในฐานะที่เป็นลูกจ้าง
 • ทรรศนะและความคิดเห็น: ทรรศนะและความคิดเห็นใดๆที่ท่านส่งมาให้เรา หรือโพสต์เป็นสาธารณะในบริการ รวมถึงในที่ที่แสดงความเห็น

เราจะขอความยินยอมเมื่อท่านได้ทำการใดๆอันนำไปสู่การที่เราจะได้ข้อมูลของท่าน ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านได้สมัครรับจดหมายข่าวบนเว็บไซต์ หรือตกลงให้เราสามารถติดตามท่านได้ ท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านในเวลาใดก็ได้โดยการยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวจากเรา เรายังเก็บข้อมูลประเภทอื่นๆจากท่านหรือแหล่งอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน เช่น ข้อมูลการใช้ และข้อมูลสถิติ ประวัติการสืบค้น การค้นหา ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเทคโนโลยีการติดตาม และการใช้คุกกี้ (รวมเรียกว่า “ข้อมูลออนไลน์”)

 1. ผู้เยาว์

เว็บไซต์และบริการนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่มีการควบคุมดูแลโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือใช้พื้นที่สนทนา พื้นที่แสดงความเห็น หรือพื้นที่พูดคุยสาธารณะของเรา ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีทำรายการซื้อผ่านบริการหรือรับคูปองหรือรหัสจากบริการเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีข้อห้ามดังกล่าว หากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเด็กเองนั้นในพื้นที่สนทนาสาธารณะของเรา อาจมีผลกระทบอันไม่คาดคิดเกิดขึ้นแก่เด็ก (ตัวอย่างเช่น เด็กอาจได้รับข้อความที่ไม่พึงประสงค์จากบุคคลอื่นๆ)

 1. เราจะเก็บข้อมูลอย่างไร
 • ข้อมูลที่ท่านให้: เราอาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านให้มันกับเราเมื่อได้ใช้บริการของเรา (ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ท่านสมัครอีเมล จดหมายข่าว หรือข้อความ SMS, ลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือสร้างโปรไฟล์หรือบัญชีในส่วนใดๆของบริการ, เข้าร่วมการชิงโชค การประกวด การแข่งขัน หรือจับรางวัล, ร่วมตอบแบบสำรวจและคำถาม, ทำการค้นหาผ่านบริการ, ติดต่อเราผ่านอีเมล โทรศัพท์ หรือโดยวิธีอื่นใด, ทำรายการซื้อ เป็นต้น)
 • ข้อมูลตามความสัมพันธ์: เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางความสัมพันธ์ปกติของเรากับท่าน (ตัวอย่างเช่น กรณีที่ท่านใช้บริการจากเรา)
 • ข้อมูลที่ท่านทำให้เป็นสาธารณะ: เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านได้เลือกให้เป็นสาธารณะโดยชัดแจ้ง รวมถึงทางสื่อสังคม (ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บข้อมูลจากโปรไฟล์สื่อสังคมของท่านหากท่านได้สร้างโพสต์สาธารณะเกี่ยวกับเรา) หรือผ่านทางการพูดคุย ที่พบปะ หรือชุมชนของเราที่มีในบริการ
 • ข้อมูลการบริการ: เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยม ดาวน์โหลด ใช้ หรือลงทะเบียน เพื่อใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเรา
 • ข้อมูลเนื้อหาและโฆษณา: หากท่านเลือกที่จะใช้เนื้อหาหรือโฆษณาของบุคคลภายนอกใดๆในบริการหรือช่องทางต่างๆ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลบุคคลภายนอก: เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้ข้อมูลนั้นกับเรา ซึ่งเขาได้เก็บรวบรวมเมื่อเขาให้บริการท่าน

โปรดรับทราบว่า Marketsavvy จะไม่รับผิดชอบในข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่ท่านเลือกที่จะให้โดยสมัครใจในการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะที่บริการ เช่น ที่พบปะพูดคุย บล็อก วิกิ ห้องพูดคุย ข้อความส่วนตัว กระดานข้อความ หรือการสื่อสารระหว่างกันแบบอื่นที่สามารถเข้าถึงได้เป็นสาธารณะ หรือข้อมูลที่ท่านเลือกให้เป็นสาธารณะในโปรไฟล์สมาชิกของท่าน หรือบริการอื่นใดที่อนุญาตให้ผู้ใช้อัพโหลดหรือโพสต์เนื้อหา เราไม่แนะนำให้ผู้ใช้โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในลักษณะเช่นนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นสาธารณะของท่านในเวลาใดก็ได้ผ่านทางหน้าโปรไฟล์ของท่าน กรุณาส่งอีเมลมาหาเราที่ [email protected]. เพื่อขอลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากพื้นที่เหล่านี้

 1. จุดประสงค์ที่เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่าน
 • การให้บริการ: การให้บริการแก่ท่าน (ตัวอย่างเช่น การเสนอการประกวด รวมถึงพื้นที่พูดคุย ที่พบปะ และชุมชน) และการปรับปรุงบริการ (ตัวอย่างเช่น แจ้งการเปลี่ยนแปลงในบริการใดๆให้ท่านทราบ)
 • การระบุตัวตน: การใช้ข้อมูลจากบุคคลภายนอกเพื่อยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับท่านเพื่อที่จะให้บริการ (ตัวอย่างเช่น ยืนยันที่อยู่ไปรษณีย์เพื่อส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ร้องขอ)
 • การวิจัย: การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ และการทำวิจัยตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการใช้บริการของท่าน
 • การติดต่อกับท่าน: การติดต่อกับท่านและจัดการกับการเข้าร่วมของท่านในแบบสำรวจ คำถาม การประกวด และการส่งเสริมต่างๆ
 • การโฆษณา: การเสนอโฆษณาตามความสนใจของท่านในบริการและช่องทางต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่ยินยอมให้บุคคลภายนอกเปิดเผย
 • ความผูกพันของผู้รับสาร: การบ่งชี้และการสร้างความผูกพันของผู้รับสาร การโฆษณา และกลยุทธ์การส่งเสริมในแพลตฟอร์มและช่องทางต่างๆ ทั้งในบริการและช่องทางสื่ออื่นๆ
 • ความผูกพันของผู้ใช้และการซื้อ: การติดตามปริมาณและรายการซื้อผ่านบริการและช่องทางสื่ออื่นๆ รวมถึงตรวจสอบประวัติการค้นหาของท่าน (หากมี) การวิเคราะห์และวัดผลค่าใช้จ่ายผ่านการใช้จ่าย
 • การเสนอทางการค้า: เสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ท่านในลักษณะที่เราเชื่อว่าท่านอาจจะสนใจ
 • การสร้างกลุ่มเป้าหมาย: การสร้างลูกค้ากลุ่มเป้าหมายซึ่งจะแชร์กับบุคคลภายนอกที่เป็นนักโฆษณา ผ่านทางแคมเปญทางการตลาด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำการตลาดทางอีเมลและการโฆษณาที่หน้างาน
 • การทำการตลาดกับลูกค้า: เราอาจทำการตลาดกับลูกค้าปัจจุบันหรือว่าที่ลูกค้าและลูกจ้างของพวกเขาผู้ซึ่งได้แสดงความสนใจในการทำธุรกิจกับ หรือเคยได้ทำธุรกิจกับ Marketsavvy เพื่อที่จะสร้างหรือส่งเสริมธุรกิจต่อไป ความพยายามที่จะทำการดังกล่าวรวมถึงการส่งอีเมลโฆษณา หรือการโทรศัพท์เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการซื้อโฆษณา การทำการตลาดการสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา กระดานงาน และบริการทางธุรกิจอย่างอื่นซึ่งเสนอโดย Marketsavvy
 • การบริหารจัดการด้านไอที: การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีข้อมูลของ Marketsavvy การบริหารจัดการเครือข่ายและเครื่องมือ ความปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่องมือ การตั้งนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลและระบบข่าวสาร การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอันเกี่ยวกับนโยบายภายใน การพิสูจน์และการลดการฉ้อโกง และการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย
 • ความปลอดภัย: มาตรการความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงการควบคุมดูแลบันทึกการเข้าสู่ระบบและรายละเอียดการเข้าใช้) เพื่อลดความเสี่ยง และทำให้สามารถระบุ และแก้ไขเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • การบริหารธุรกิจ: ประมวลผล ประเมิน และปรับปรุงธุรกิจของเรา (รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การตลาด การโฆษณา การทำบัญชี การตรวจสอบและพิสูจน์ยอดของกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ)
 • การตรวจสอบ: ปกป้อง พิสูจน์ และป้องกันการฉ้อฉล และการกระทำอื่นๆที่ต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย การร้องเรียนและความรับผิดอื่นๆ
 • การดำเนินการทางกฎหมาย: การตั้ง การใช้ และการแก้ต่างข้อร้องเรียนทางกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย: การปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและนโยบายของเราที่ใช้บังคับ ควบคุมดูแลและรายงานประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 1. การตลาดทางตรง

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ จดหมายทางตรง หรือวิธีการสื่อสารอื่นใดเพื่อส่งให้ท่านซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการ โปรโมชั่นที่จะมี และข่าวสารอื่นๆที่ท่านอาจสนใจ โดยใช้ข้อมูลการติดต่อซึ่งท่านได้ให้ไว้กับเราและปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเสมอ ท่านอาจยกเลิกการรับจดหมายข่าวจากเราในเวลาใดก็ได้โดยทำตามวิธีการยกเลิกซึ่งจะมีอยู่ในทุกๆอีเมลที่เราได้ส่งไป

 1. คุกกี้ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน และการโฆษณาออนไลน์ตามพฤติกรรมของผู้บริโภค

Marketsavvy อาจจ้างบุคคลภายนอกเพื่อวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะเข้าใจท่าน และบุคคลภายนอกนั้นอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง คุกกี้ เว็บ หรือกลไกที่คล้ายกันเพื่อรวบรวมและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถระบุความเป็นตัวท่าน และเกี่ยวโยงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน ดังนั้นเราจึงสามารถให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสิ่งโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ท่าน เราใช้ข้อมูลออนไลน์รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะส่งสิ่งโฆษณาออนไลน์ตามพฤติกรรมของท่าน (“OBA”) ให้แก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้รับสิ่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องตรงตามความสนใจของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และช่องทางสื่ออื่นๆ เรายังอาจขายและส่งข้อมูลออนไลน์ให้แก่บุคคลภายนอกบางคน เช่น นักโฆษณาผู้ซึ่งจะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งโฆษณาที่เขาเชื่อว่าตรงตามความสนใจของท่าน และผู้ซึ่งจะตกลงเก็บรักษาความลับในข้อมูลเหล่านี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้บางคนอาจรวมข้อมูลออนไลน์กับข้อมูลของเขาที่มีเกี่ยวกับท่านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น ดังนั้นผู้รับจ้างซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอาจส่ง OBA ให้ท่านเมื่อท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ตามการใช้บริการและช่องทางอื่นๆของท่าน หากท่านต้องการออกจาก OBA กรุณาศึกษาข้อ 13 ด้านล่าง

 1. การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล
  • เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ:
 • บริการในเครือ Marketsavvy: เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (รวมถึงการดำเนิการกับบริการ และการให้บริการแก่ท่าน)
 • หน่วยงานที่กำกับดูแลทางกฎหมาย: เมื่อมีการร้องขอ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานการทำผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบใดๆที่ต้องสงสัยหรือที่ได้เกิดขึ้น
 • ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา: เช่น นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือทนายความ โดยมีหน้าที่ผูกพันตามสัญญาการเก็บรักษาความลับ
 • ผู้ประมวลผลซึ่งเป็นบุคคลภายนอก: เช่น ผู้ให้บริการวิเคราะห์ ศูนย์ข้อมูล เป็นต้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก ภายใต้ข้อบังคับซึ่งระบุไว้ด้านล่างในข้อ 8 นี้
 • ฝ่ายที่เกี่ยวข้องใดๆ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือศาล: เท่าที่จำเป็นในการก่อให้เกิด การใช้ หรือการปกป้องสิทธิทางกฎหมาย
 • ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นใด: เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน ตรวจสอบ ตรวจจับ หรือดำเนินคดีกับความผิดอาญา หรือการให้โทษทางอาญา รวมถึงการปกป้องและป้องกันภัยคุกคามต่อความปลอดภัยสาธารณ
 • บุคคลภายนอกผู้รับโอนที่เกี่ยวข้องใดๆ: ในกรณีที่เราได้ขายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือในส่วนที่ใดๆที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงในกรณีการปฏิรูปองค์กร การเลิกกิจการ หรือการชำระบัญชี)
 • บุคคลภายนอกผู้ให้ใดๆที่เกี่ยวข้อง: ในกรณีที่บริการของเรานั้นได้ใช้การโฆษณา ปลั๊กอิน หรือเนื้อหา หากท่านเลือกที่จะใช้หรือคลิกโฆษณา ปลั๊กอิน หรือเนื้อหาใดๆนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านได้ทำบนบริการและช่องทางที่ส่งสิ่งโฆษณาเป้าหมายตามความสนใจของท่านอาจถูกส่งต่อให้บุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ให้ที่เกี่ยวข้อง หากท่านคลิกหรือกดหรือประมวลผลทำสิ่งอื่นใดกับโฆษณา ผู้โฆษณาอาจสันนิษฐานว่าท่านได้เข้าข่ายเกณฑ์เป้าหมายแล้ว
 • ผู้สนับสนุนการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค และการจับรางวัล หรือการเสนอเนื้อหาใดๆ ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมนั้นๆจะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเรา และอาจถูกแชร์กับผู้สนับสนุนและบุคคลอื่นๆ ภายใต้นโยบายนี้และนโยบายส่วนตัวของผู้สนับสนุนนั้น เรายังอาจแชร์ข้อมูลของท่านกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว สำหรับการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค และการจับรางวัล กรุณาอ่านกฎหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างระมัดระวังก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลของท่าน
 • บุคคลที่สามซึ่งกระทำการอันมิได้อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายนี้: ตัวอย่างเช่น บุคคลภายนอกผู้ให้สินค้าหรือบริการ บริษัทการตลาดและโฆษณา และตัวแทน ผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ค้าปลีก เราอาจแชร์ข้อมูลกับฝ่ายอื่นๆผู้ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่แล้วเพื่อที่จะเพิ่มเติมข้อมูลที่พวกเขามีเกี่ยวกับท่าน หรือเพิ่มความสามารถของพวกเขาในการให้สินค้าและบริการ และ
 • สำหรับบริการบางประเภท เราอาจทำข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อของผู้ใช้ ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ของผู้ใช้ – และในบางกรณี ชื่อนายจ้าง ขนาดบริษัท และข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆของผู้ใช้ – โดยให้เช่า หรือโดยรูปแบบอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น ขาย) ให้กับบุคคลภายนอกผู้ให้สินค้าและบริการ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการให้ข้อมูลนั้นอันเกี่ยวกับเนื้อหาบางประการที่มีบนเว็บไซต์ เมื่อท่านลงทะเบียนสำหรับการบริการบางอย่าง เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้มากับผู้โฆษณาหรือผู้สนับสนุน ขึ้นอยู่กับที่ที่ท่านอยู่อาศัย
  • สำหรับแบบสำรวจและแบบสอบถามนั้น ในกรณีที่มีการเปิดเผยคำตอบเป็นสาธารณะ จะมีการแจ้งผู้ใช้ในเวลาที่ผู้ใช้ทำแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม มิเช่นนั้นเราจะเปิดเผยเพียงข้อมูลโดยรวมของคำตอบของผู้ใช้ในแบบสำรวจหรือแบบสอบถามให้ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจท่านอื่นทราบ ในกรณีที่แบบสำรวจหรือแบบสอบถามให้ผู้ใช้ส่งความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่ Marketsavvy แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปิดเผยนั้นในเวลาที่ผู้ใช้ทำแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม Marketsavvy ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลใดๆซึ่งผู้ใช้ได้ให้ไว้ โดยที่จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุตัวตนของผู้ใช้เป็นการเฉพาะ
  • หากเราได้จ้างบุคคลภายนอกเพื่อประมวลผลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ประมวลผลนั้นจะต้องผูกพันตามข้อสัญญาอันมีหน้าที่ในการ: (1) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งอันเป็นลายลักษณ์อักษรของเราที่ได้ให้ไว้ล่วงหน้า และ (2) ใช้มาตรการในการปกป้องการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งข้อบังคับเพิ่มเติมตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
  • บริการนี้จะมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือพันธมิตรอื่นๆซึ่งการประมวลผลฃข้อมูลอาจแตกต่างจากเรา ท่านควรปรึกษาเรื่องนโยบายส่วนตัวของบุคคลภายนอกนี้เพื่อศึกษาว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้รับการคุ้มครองอย่างไร
 1. การส่งข้อมูลระหว่างประเทศ

เนื่องด้วยลักษณะความเป็นสากลของธุรกิจเรา เราอาจต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัท Marketsavvy และให้แก่บุคคลภายนอกดังที่ระบุไว้ในข้อ 7 และข้อ 8 ข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ด้วยเหตุนี้ เราอาจส่งของมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นซึ่งอาจมีกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างออกไปจากกฎหมายข้อบังคับที่ใช้อยู่ในประเทศที่ท่านอยู่อาศัย

 1. ความปลอดภัยของข้อมูล

เราจะดำเนินการตามที่สามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ให้มีการเข้าถึง ประมวลผล และ/หรือใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ

 1. การเข้าถึงข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูล

ท่านอาจเข้าถึง แก้ไข หรือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการเข้าสู่บัญชีของท่านหรือติดต่อเรา รายละเอียดการติดต่อเรา:

ส่งถึง:       เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลความเป็นส่วนตัว

ที่อยู่:

อีเมล:       [email protected]

 1. การเก็บข้อมูล

เราจะดำเนินการทุกอย่างตามความเหมาะสมเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกทำลาย

 1. ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อควบคุมข้อมูลของฉัน

ท่านอาจดำเนิการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ได้โดยตรงตามความพึงพอใจของท่าน:

การสมัครรับจดหมายข่าวและอีเมลของท่าน: ท่านสามารถเลือกออกหรือยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวหรืออีเมลอื่นๆในเวลาใดก็ได้โดยทำตามวิธีที่ระบุไว้ท้ายจดหมายข่าวหรืออีเมลที่ท่านได้รับ ในบริการบางอย่าง การสื่อสารของสมาชิกเกี่ยวกับบริการเป็นส่วนหนึ่งของบริการนั้นซึ่งท่านได้สมัครไว้ และท่านอาจได้รับอีเมลต่อไปอันเป็นส่วนหนึ่งของบริการนั้น เว้นแต่ท่านจะได้ยกเลิกบัญชีของท่าน แม้ว่าท่านจะได้เลือกออกจากรายการจดหมายข่าวหรืออีเมลก็ตาม

การแจ้งเตือน: เราจะส่งการแจ้งเตือนให้ท่านเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับงานหรือโปรโมชั่นใดๆที่เราจะจัดขึ้นให้ท่านทราบ หากท่านไม่ต้องการรับการสื่อสารเช่นนี้อีกต่อไป ท่านอาจปิดการแจ้งเตือนในเครื่องมือของท่าน เพื่อยืนยันว่าท่านจะได้รับการแจ้งเตือนอย่างเหมาะสม เรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเครื่องมือของท่าน เช่น ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้

บริการตามที่ตั้ง: ท่านอาจเลือกเอาข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งซึ่งเก็บโดย Marketsavvy ออกในเวลาใดก็ได้โดยทำการแก้ไขในการติดตั้งของโทรศัพท์มือถือของท่าน (ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในส่วนการติดตั้งของเครื่องมือของท่าน)

คุกกี้และพิกเซล แท็ก: ท่านอาจหยุดหรือห้ามคุกกี้และพิกเซล แท็กบนคอมพิมเตอร์ของท่าน หรือกำจัดคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ของท่านโดยปรับเว็บเบราว์เซอร์ของท่านตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม หากท่าน “ปิดการใช้งาน” กำจัด หยุดการใช้งานคุกกี้หรือพิกเซล แท็ก แม้ว่าท่านจะยังใช้บริการ ท่านอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะ การทำงาน หรือบริการเหล่านี้ได้

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]

22 มีนาคม 2562

 

 

ข้อกำหนดการใช้

บริษัท Market Savvyและบริษัทในเครือ (“Marketsavvy”, “เรา”, “พวกเรา”) เป็นเจ้าของและทำเว็บไซต์ www.marketsavvy.co (“เว็บไซต์”) และบริการที่เกี่ยวข้องกับหรือเสนอบนเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “บริการ”) บริการนั้นอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ อุปกรณ์ แอพพลิเคชั่น บริการอีเมล กระดานข่าวและข้อความ พื้นที่พูดคุย กลุ่มข่าว ที่พบปะ ชุมชน การชิงโชค และการประกวดสำหรับผู้บริโภค ปฏิทิน และแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือที่สามารถดาวน์โหลดได้ ข้อกำหนดการใช้นี้ (“TOU”) ควบคุมการใช้เว็บไซต์และบริการของท่าน ในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการ ท่านได้ตกลงผูกพันกับ TOU นี้ หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตาม TOU ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือบริการได้ ท่านจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อการใช้เว็บไซต์โดยบุคคลใดๆซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ของท่าน และท่านต้องรับรองว่าบุคคลนั้นได้ปฏิบัติตาม TOU นี้

 1. เว็บไซต์มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางสารสนเทศเท่านั้น และไม่ได้มีขึ้นเพื่อให้คำแนะนำทางการแพทย์
  • เว็บไซต์และบริการนี้เสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และโภชนาการ แต่ได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางสารสนเทศเท่านั้นท่านไม่ควรใช้ข้อมูลนี้แทนและข้อมูลนี้ไม่สามารถแทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษา หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่านหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือบริการ ท่านควรปรึกษากับแพทย์เสมอ ไม่ควรเพิกเฉย หลีกเลี่ยง หรือประวิงเวลาในการขอคำแนะนำทางการแพทย์หรือเกี่ยวกับสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลสุขภาพของท่านเพราะด้วยสิ่งใดๆที่ท่านได้อ่านบนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการ การใช้ข้อมูลใดๆที่อยู่บนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการจะถือเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว สิ่งที่โพสต์บนเว็บไซต์หรือมีอยู่ในบริการไม่ได้มีเจตนาให้เป็นและจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการทางการแพทย์หรือการแนะแนวทางการรักษา กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากท่านพบสิ่งใดๆที่ไม่พึงประสงค์
  • การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์และบริการของท่านจะไม่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของแพทย์/ผู้ป่วย แบบส่วนตัวหรือเอกสิทธ์ หรือความสัมพันธ์อื่นใด ไม่ว่าในลักษณะใดๆซึ่งอาจก่อให้เกิดหน้าที่ขึ้นแก่เรา เราจะไม่แนะนำหรือรับรองการทดสอบ แพทย์ สถานรักษาพยาบาล กระบวนการ ความเห็น ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลอื่นๆเฉพาะทางใดๆ ซึ่งอาจปรากฎบนเว็บไซต์หรือบริการ
  • เว็บไซต์หรือบริการในบางส่วนอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้เพิ่มเติมซึ่งเราอาจมีให้ท่านตรวจสอบ ท่านได้แสดงโดยชัดแจ้งว่าท่านได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อกำหนดการใช้ที่ใช้บังคับกับส่วนดังกล่าว โดยการใช้เว็บไซต์หรือบริการในส่วนนั้น หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนนั้น หากข้อกำหนดการใช้เพิ่มเติมใดๆซึ่งใช้บังคับกับส่วนนั้นขัดกับ TOU นี้ ให้ข้อกำหนดการใช้เพิ่มเติมมีผลใช้บังคับเหนือกว่า
  • เว็บไซต์และบริการนี้ไม่เหมาะแก่การใช้โดยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่ได้ใช้ภายใต้การควบคุมดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
 2. หน้าที่ของผู้ใช้

ท่านตกลงปฏิบัติตามบรรดากฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นและสากลซึ่งใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์และบริการของท่าน ท่านยังรับทราบและตกลงว่าการที่ท่านใช้งานอินเตอร์เน็ตและเข้าถึงเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านควรเข้าใจด้วยว่าจะไม่มีการรับประกันการเก็บรักษาความลับของการสื่อสารหรือสิ่งที่ได้มีการส่งไปยัง/จากเว็บไซต์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้น Marketsavvy จะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลใดๆที่ส่งไปยังหรือส่งจากเว็บไซต์ Marketsavvy ขอสงวนสิทธิในการห้ามหรือยกเลิกการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ว่าในเวลาใดๆและไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยไม่ต้องแจ้ง

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาข่าวสาร ข้อมูล เสียง เนื้อหา ดนตรี ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก ซอฟต์แวร์ วีดีโอ ข้อความ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งได้แสดงบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นข้อมูลอันมีเจ้าของซึ่งคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับและเป็นทรัพย์สินของ Marketsavvy แต่เพียงผู้เดียว หรือเป็นทรัพย์สินที่ Marketsavvy ได้รับอนุญาต และคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร หรือสิทธิความเป็นเจ้าของอื่นๆ และกฎหมาย เราและ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเลือก การร่วมมือ การจัดการ และการปรับปรุงเนื้อหา เว้นแต่เราจะได้ระบุเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร  บริการนี้มีขึ้นเพื่อการใช้โดยส่วนตัวของท่านโดยมิใช่เป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยที่ไม่เป็นการจำกัดหลักทั่วไปดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การคัดลอก ทำซ้ำซึ่งบริการ โปรแกรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ซึ่งจัดให้โดย Marketsavvy แก่เซิร์ฟเวอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ เพื่อการผลิตซ้ำ หรือจัดจำหน่ายซ้ำนั้น ห้ามมิให้กระทำโดยชัดแจ้ง

 1. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระดานข้อความ ห้องสนทนา และการโพสต์
  • Marketsavvy เป็นผู้จัดการกระดานข้อความ กลุ่มสนทนา และกลุ่มสาธารณะอื่นๆบนเว็บไซต์และผ่านทางบริการ ซึ่งมีเจตนาที่จะให้เป็นศูนย์กลางการพูดคุยสำหรับผู้ใช้และผู้สมัครใช้เว็บไซต์ สิ่งนี้เป็นกลุ่มสาธารณะและข้อมูลใดๆที่ท่านโพสต์ลงบนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการอาจพบเห็นโดยบุคคลใดๆในอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขหรือลบโพสต์ของตนหลังจากโพสต์ได้
  • นอกจากการกระทำที่ต้องห้ามดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว เมื่อมีการโพสต์ข้อมูลและสื่อบนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการ ท่านจะต้องไม่:
 • โพสต์สิ่งใดๆที่เป็นการแทรกแซงหรือขัดขวางเว็บไซต์หรือการทำงานของเว็บไซต์ รวมถึงไฟล์ที่มีรหัสอันตราย ไวรัส ไฟล์เสีย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่นใดๆที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจทำลายการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคนอื่น เครือข่าย หรือเว็บไซต์ได้
 • โพสต์คำพูดหรือสิ่งใดที่เป็นการหมิ่นประมาท หรือทำลายชื่อเสียง ก่อความรำคาญ ข่มเหง ติดตาม ข่มขู่ ขู่ขวัญ แกล้ง หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยประการใดๆ
 • ลบหรือแก้ไขสิ่งใดๆที่โพสต์โดยบุคคลหรือองค์กรอื่น
 • โพสต์คำพูดหรือสิ่งใดที่แสดงถึงความดื้อรั้น เกลียดชัง การโจมตีชาติพันธ์ ความหยาบคาย ความหยาบโลน ความลามกอนาจาร การดูหมิ่นศาสนาหรือความน่ารังเกียจใดๆ รวมถึงภาษา หรือรูปภาพ ซึ่งโดยปกติถือเป็นความไม่รับผิดชอบหรือไม่เหมาะสมในสังคมหรือโดยความเป็นมืออาชีพ
 • โพสต์คำพูดหรือสิ่งใดที่สนับสนุนให้เกิดการกระทำผิดอาญาหรือที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดหรือเป็นการละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบในเขตอำนาจศาลใดๆ
 • โพสต์คำพูดหรือสิ่งใดที่เป็นการทำร้ายผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดๆ
 • โพสต์คำพูดหรือสิ่งใดที่เป็นการสวมรอยเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น ไม่ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลูกจ้างและผู้แทนของ Marketsavvy
 • โพสต์คำพูดหรือสิ่งใดที่เป็นการพูดเท็จเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนกับองค์กรใดๆ และ/หรือ Marketsavvy
 • โพสต์สิ่งใดที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิสาธารณะของบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคนอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่อยู่ หมายเลขโทศัพท์ ที่อยู่อีเมล รูปภาพ วิดีโอ หมายเลขบัตรเครดิต หรือข้อมูลที่เป็นความลับ
 • โพสต์คำพูดหรือสิ่งใดที่ก่อให้เกิดเมลขยะ สแปม หรือโฆษณาหรือสิ่งส่งเสริมการขายที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิงค์ต่างๆไปยังผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการค้าหรือการรณรงค์ทางการเมืองใดๆ
 • โพสต์สิ่งที่น่ารังเกียจ หรือยับยั้ง หรือขัดขวาง บุคคลหรือองค์กรใดๆจากการใช้หรือใช้ประโยชน์คุณลักษณะเชิงโต้เติบหรือส่วนอื่นใดของเว็บไซต์ ตามความเห็นของ Marketsavvy แต่เพียงผู้เดียว หรืออาจทำให้ Marketsavvy หรือผู้ใช้ของ Marketsavvy เกิดความเสียหายหรือมีความรับผิดในลักษณะใดๆ หรือ
 • โพสต์สิ่งที่ละเมิด หรืออาจะละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิความเป็นเจ้าของใดๆของบุคคลใด Marketsavvy จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อผู้ใช้สำหรับการบ่งบอก การทำเครื่องหมาย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจช่วยผู้ใช้ในการตัดสินว่าสิ่งที่โพสต์มีลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ผู้ใช้จะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใดๆอันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิความเป็นเจ้าของ หรือความเสียหายอื่นใดอันเกิดจาการส่งสิ่งนั้น
  • Market Savvy ขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งในบรรดาความรับผิดชอบและการรับรอง และขอไม่รับรองความสมบูรณ์ตามกฎหมายในความเห็น คำแนะนำ ข้อมูล หรือคำพูดใดๆที่ได้มีหรือแสดงโดยบุคคลภายนอกในกลุ่มสาธารณะนี้ และเราจะไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาดหรือการละเลยใดๆในโพสต์นั้น หรือในไฮเปอร์ลิงค์ที่อยู่ในข้อความใดๆ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด Marketsavvy หรือบริษัทในเครือ ผู้จัดหา หรือตัวแทนของ Market Savvyจะไม่รับผิดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นโดยการที่ท่านได้เชื่อถือข้อมูลที่ได้มาจากกลุ่มสาธารณะนี้ ความเห็นที่แสดงในกลุ่มสาธารณะนี้เป็นความเห็นของผู้มีส่วนร่วมแต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่เป็นการสะท้อนถึงความเห็นของ Marketsavvy Marketsavvy ไม่มีหน้าที่ใดๆในการควบคุมดูแลเนื้อหาหรือโพสต์ใดในกระดานข้อความ ห้องสนทนา หรือกลุ่มสาธารณะอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ การโพสต์ หรือลบโพสต์หรือเนื้อหาใดๆออก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลบบัญชีผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และเปิดเผยสิ่งนั้น และสถานการณ์แวดล้อมเกี่ยวกับการกระทำนั้น ให้บุคคลภายนอกทราบ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐ และเพื่อปกป้องพวกเราเอง ลูกค้า ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ และผู้เยี่ยมชมของเรา
  • โดยการที่ได้ส่งหรือถ่ายทอดให้เราซึ่งเนื้อหา ภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียง คำแนะนำที่สร้างสรรค์ แนวคิด ข้อความ ความคิด ข้อมูล หรือสิ่งอื่นใด (รวมเรียกว่า “สิ่งที่ถ่ายทอด”) หรือโดยการโพสต์สิ่งที่ถ่ายทอดนั้นบนเว็บไซต์ ท่านได้ให้สิทธิเราหรือผู้ออกแบบของเราซึ่งเป็นสิทธิที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก ไม่จำกัด สามารถอนุญาตหรือโอนต่อได้ ไม่มีค่าสิทธิ ไม่จำกัดเวลาสิ้นสุด และไม่สามารถเพิกถอนได้ ในการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ แก้ไข สร้างงานดัดแปลง ทำให้เป็นสาธารณะ แสดงออกสาธารณะ ประมวลผลในเชิงดิจิทัล ขาย เสนอเพื่อขาย และนำสิ่งที่ถ่ายทอดนั้นเข้าไปในสื่อใดๆซึ่งเป็นที่รู้จักอยู่ในปัจจุบัน หรือที่คิดค้นขึ้นใหม่ในอนาคต ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ไม่ว่าทางการค้าหรืออย่างอื่น โดยไม่มีค่าตอบแทนแก่ท่าน การอนุญาตดังกล่าวแก่ Marketsavvy ถือว่าได้มีการชำระค่าตอบแทนกันแล้วเต็มจำนวนและไม่มีค่าสิทธิ ท่านรับรองและรับประกันว่าบุคคลหรือองค์กรใดๆที่มีชื่อหรือมีภาพอยู่ในสิ่งที่ถ่ายทอดได้อนุญาต ให้สิทธิ หรือมอบอำนาจตามที่จำเป็น ให้ Marketsavvy ใช้สิ่งที่ถ่ายทอดนั้นตามการอนุญาตนั้นแล้ว สิ่งที่ถ่ายทอดซึ่งได้เปิดเผยหรือโพสต์ผ่านกระดานข้อความ กลุ่มสนทนา หรือกลุ่มสาธารณะอื่นไม่อยู่ภายใต้หน้าที่ใดๆไม่ว่าจะเป็นการรักษาความลับ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรืออื่นใด
 1. ธุรกรรมทางการค้า

อาจมีการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างบนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะซื้อหรือสมัครเพื่อรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้ ท่านอาจถูกสอบถามโดย Marketsavvy หรือบุคคลภายนอกผู้ได้รับอนุญาตเพื่อขอข้อมูลบางอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร และข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน ท่านตกลงที่จะมอบข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลอื่นๆที่สำคัญให้เราหรือบุคคลภายนอกนั้น ท่านยอมรับว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่ท่านอาจเข้าทำสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายซึ่งได้เกิดขึ้นสำหรับบัญชีของท่านรวมถึงชำระภาษีที่ต้องชำระ โดยการที่ท่านได้ให้หมายเลขบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร และข้อมูลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องของท่านแก่ Marketsavvy ท่านได้ตกลงแล้วว่า Marketsavvy และ/หรือบุคคลภายนอกผู้ให้บริการของเราได้รับอนุญาตให้แจ้งหนี้ในบัญชีของท่านทันทีสำหรับบรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งถึงกำหนดและต้องชำระแก่เราอันเกิดจากคำสั่งของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมบริการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการ และ/หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ของท่าน หากการเข้าถึงบริการนั้นต้องมีการชำระเงินเป็นงวด ท่านตกลงว่าเรา (หรือบุคคลภายนอกผู้ให้บริการการชำระเงินของเรา) อาจแจ้งหนี้ในบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติในตอนเริ่มต้นของระยะเวลาแต่ละงวด เราขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม หรือมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมประเภทใหม่ในเวลาใดก็ได้ โดยเราจะมีการแจ้งล่วงหน้าตามความเหมาะสมให้ท่านทราบผ่านทางโพสต์บนเว็บไซต์หรือโดยวิธีอื่นที่เราเห็นว่าเหมาะสมเป็นครั้งคราวไป (รวมถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และจดหมายตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติ) ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ Marketsavvy ทราบทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆในที่อยู่ส่งใบแจ้งหนี้ ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตซึ่งใช้สำหรับการชำระเงินภายใต้ข้อกำหนดการใช้นี้ สิทธิของท่านในการที่จะใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ชำระเงินแล้วจะขึ้นอยู่กับการได้รับการชำระเงินนั้นของเรา หากการชำระเงินไม่สำเร็จหรือมีการคืนเงินด้วยเหตุใดๆ รวมถึงการเรียกเงินคืน เราขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงและบัญชีของท่าน ท่านตกลงว่าหากเราไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งท่านได้ค้างชำระไว้กับเราสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุในคำสั่งของท่าน เราอาจดำเนินการอื่นๆตามที่เราเห็นว่าจำเป็นเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน และท่านจะต้องรับผิดชอบในบรรดาต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับเราอันเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินนั้น รวมถึงค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมศาล และค่าบริการทนายความ สำหรับคำถามเกี่ยวกับการชำระเงินและการแจ้งค่าใช้จ่าย กรุณาอีเมล [email protected]

 1. เนื้อหาของบุคคลภายนอก

ความเห็น คำแนะนำ คำพูด บริการ โฆษณา ข้อเสนอ หรือข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใดๆ ซึ่งได้แสดงออกมาหรือทำให้มีขึ้นบนเว็บไซต์โดยบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ให้ข้อมูล เป็นของผู้เขียนหรือผู้เผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่ของ Marketsavvy Marketsavvy และผู้บริการให้เนื้อหาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะไม่รับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความมีประโยชน์ของเนื้อหาใดๆ นอกจากนี้ Marketsavvy จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือในความเห็น คำแนะนำ หรือคำพูดใดๆที่มีบนเว็บไซต์หรือบริการ ท่านอาจได้รับเนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการที่อาจละเมิดนโยบายของเรา เป็นการแสดงออกทางเพศ หรือเป็นที่ไม่พึงปรารถนา ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์และใช้บริการด้วยความเสี่ยงของท่านเอง เราจะไม่รับผิดชอบในความเสี่ยงของท่านที่อาจจะได้รับเนื้อหาของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์หรือบริการ

 1. การชิงโชค การประกวด และเกม

หาก Marketsavvy จัดให้มีการชิงโชค การประกวด หรือเกมบนเว็บไซต์ จะต้องมีกฎที่ใช้บังคับกับกิจกรรมดังกล่าวให้อ่านทางลิงค์ ไฮเปอร์เท็กซ์ ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนบนหน้าที่มีการชิงโชค การประกวด หรือเกมนั้น โดยการทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆดังกล่าว ท่านได้ตกลงที่จะอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบและขั้นตอนเหล่านั้น กรุณาอย่าลืมที่จะอ่านกฎอย่างระมัดระวังก่อนการเข้าร่วม

 1. บัญชี รหัสผ่าน และความปลอดภัย

หากเว็บไซต์หรือบริการใดๆกำหนดให้ท่านต้องเปิดบัญชี ท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนโดยการให้ Marketsavvy ซึ่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง ตามแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ใช้ ท่านรับทราบว่าการให้ข้อมูลใดๆแก่ Marketsavvy ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์นั้น Marketsavvy ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการของท่าน ในส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียน ท่านจะได้รับการร้องขอให้เลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยและการเก็บรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของท่านโดยทั้งหมด นอกจากนี้ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดากิจกรรมและการกระทำใดๆไม่ว่าจะโดยท่านเองหรือผู้อื่นซึ่งกระทำผ่านบัญชีของท่านโดยทั้งสิ้น ท่านตกลงจะแจ้ง Marketsavvy ทันทีหากมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยใดๆเกิดขึ้น Marketsavvy จะไม่รับผิดสำหรับการสูญเสียใดๆที่ท่านได้รับอันเกิดจาการที่ผู้อื่นใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน ไม่ว่าท่านจะทราบหรือไม่ก็ตาม

 1. การลิงค์ไปยังเว็บไซต์

ท่านอาจลิงค์ไปยังบริการของเรา โดยที่ท่านได้ทำในลักษณะที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เป็นการทำลายชื่อเสียงของเรา ท่านจะต้องไม่สร้างลิงค์ในลักษณะที่ส่อไปในรูปแบบของความร่วมมือ การอนุมัติ หรือการรับรองในส่วนของเราซึ่งไม่ได้มีขึ้นจริง เราขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ท่านลิงค์ไปยังเว็บไซต์ไม่ว่าในเวลาใดตามดุลยพินิจของเรา หากเราได้ใช้สิทธินั้น ท่านตกลงที่จะลบและปิดการใช้งานบรรดาลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของท่านทันที

 1. การติดต่อกับบุคคลภายนอก

การเข้าร่วม การติดต่อ หรือการติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลภายนอกใดๆบนหรือผ่านทางเว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ นักโฆษณาหรือผู้ใช้อื่น อันเกี่ยวกับการชำระเงิน และการส่งมอบสินค้าและบริการใด และข้อกำหนด เงื่อนไข คำรับรอง การรับประกันอื่นใดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการติดต่อนั้น เป็นเรื่องระหว่างท่านและบุคคลภายนอกผู้นั้นเท่านั้น ท่านตกลงว่า Marketsavvy จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในการสูญเสีย ความเสียหาย หรือเรื่องอื่นใดซึ่งเกิดจากการติดต่อนั้น

 1. ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Marketsavvy ที่เกี่ยวกับการเก็บและการใช้ข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านถูกระบุไว้ใน www.marketsavvy.co/privacy-policy และถูกรวมไว้ใน TOU นี้ ท่านได้ตกลงว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยการเข้าสู่เว็บไซต์และบริการ

 1. การไม่รับประกัน

เว็บไซต์และบริการนี้ และเนื้อหา เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆที่ได้แสดง เข้าถึง หรือให้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์และบริการ เป็นการจัดให้มี “ตามสภาพที่เป็นอยู่” “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันในสิทธิความเป็นเจ้าของ ความไม่ละเมิดสิทธิ สภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยไม่เป็นจำกัดหลักทั่วไปดังที่ได้กล่าวมาแล้ว Marketsavvy ผู้จัดหา และตัวแทนของ Marketsavvy ไม่รับประกันและปฏิเสธโดยชัดแจ้งว่า: (1) การใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการ และการเข้าถึงและใช้บรรดาเครื่องมือและลักษณะการปฏิบัติงานในนั้นของท่านจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีข้อผิดพลาด หรือปลอดภัย (2) ว่าข้อมูลใดๆที่ได้รับมานั้นถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือสมบูรณ์ (3) ว่าความบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือ (4) ว่าซอฟต์แวร์ บริการ เว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ใดๆที่เว็บไซต์หรือบริการตั้งอยู่นั้นจะไม่มีไวรัส มัลแวร์ หรือส่วนประกอบอื่นใดที่เป็นอันตราย การใช้เว็บไซต์และบริการ และข้อมูลหรือสิ่งใดๆของท่าน ซึ่งได้มีบนหรือผ่านทางเว็บไซต์และบริการเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น เราไม่ให้คำรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งได้ขายหรือโฆษณาในนี้ หรือการดำเนินการตามกฎระเบียบของรัฐซึ่งให้เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา อันเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีบนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการ เราไม่ให้คำรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับการรักษา การกระทำหรือดำเนินการทางการแพทย์ การใช้ยา หรือข้อมูลที่เสนอหรือมีให้ภายในหรือผ่านทางเว็บไซต์ หรือบริการ

 1. การจำกัดความรับผิด

Marketsavvy กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน หรือผู้สนับสนุน จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดสำหรับการสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใดภายใต้สัญญา ความประมาท ความรับผิดโดยเคร่งครัดใดๆ หรือตามทฤษฎีอื่นซึ่งได้เกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับ (1) การใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการ (2) เนื้อหาใดๆซึ่งมีบนเว็บไซต์ และ/หรือบริการ (3) คำพูดหรือพฤติกรรมที่โพสต์หรือได้ทำให้เป็นสาธารณะบนเว็บไซต์ และ/หรือบริการ (4) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่ได้ซื้อหรือได้มาผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการ (5) การกระทำใดที่ได้ทำเพื่อตอบหรือเพราะด้วยข้อมูลใดที่มีบนเว็บไซต์ และ/หรือบริการ (6) ความเสียหายใดที่เกิดจากการสูญเสียการเข้าถึง การลบ การไม่สามารถเก็บรักษา การไม่สามารถสำรอง หรือแก้ไขเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์ และ/หรือบริการ หรือ (7) เรื่องอื่นใดอันเกี่ยวกับเว็บไซต์ และ/หรือบริการ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของ Marketsavvy หรือผู้อนุญาตของ Marketsavvy ที่มีต่อท่านสำหรับบรรดาความเสียหาย การสูญเสีย และเหตุแห่งการกระทำจะไม่เกินจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระสำหรับการใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการ หากมี

 1. การเยียวยาชดใช้

ท่านตกลงชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และรับผิดชอบต่อ Marketsavvy บริษัทลูก บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้อนุญาต ผู้ร่วมสร้างแบรนด์ หรือคู่ค้าอื่น ลูกจ้างและผู้แทนของ Marketsavvy สำหรับบรรดาข้อเรียกร้อง ความเสียหาย การสูญเสีย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าบริการและค่าทนายความ ตามความเหมาะสม) ซึ่งได้เกิดขึ้นเกี่ยวกับหรือเกิดจาก (1) การที่ท่านไม่ปฏิบัติตาม TOU นี้ (2) ข้อหาใดๆว่าสิ่งที่ถ่ายทอดฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์ทางปัญญาอื่นของบุคคลภายนอก และ (3) การที่ท่านได้เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือบริการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

 1. การยกเลิก

ท่านตกลงว่า Marketsavvy อาจยกเลิกรหัสผ่าน บัญชี ของท่าน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือการใช้เว็บไซต์หรือบริการของท่าน และลบและไม่รับเนื้อหาใดๆภายในเว็บไซต์หรือบริการ ไม่ว่าในเวลาใดๆและด้วยเหตุใดๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Marketsavvy แต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงว่าไม่ว่าการใดๆที่ได้ดำเนินการตามข้อ 15 นี้อาจมีผลโดยมิต้องมีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ให้ใช้บังคับและตีความ TOU นี้ และความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ Marketsavvy ตามกฎหมายฮ่องกง และท่านตกลงยอมผูกพันตนในเขตอำนาจศาลฮ่องกง ซึ่งมิใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

 1. การสละสิทธิ์และการแยกส่วนของข้อกำหนด

การที่ Marketsavvy ไม่ได้ใช้หรือบังคับสิทธิหรือข้อกำหนดใดๆแห่ง TOU นี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดนั้น  หากศาลเห็นว่าข้อกำหนดใดแห่ง TOU นี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นแยกส่วนออกจาก TOU และจะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์และการใช้บังคับของข้อกำหนดใดๆที่เหลือ

 1. ผู้รับช่วงและผู้รับโอนสิทธิ

เราอาจปฏิบัติหน้าที่ใดๆหรือใช้สิทธิใดๆของเราภายใต้ TOU นี้ผ่านทางบริษัทในเครือของเราบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือมากกว่า (รวมถึงนิติบุคคลใดที่ควบคุม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ เรา ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) หาก Marketsavvy หรือทรัพย์สินของ Marketsavvy ได้ถูกครอบงำโดยนิติบุคคลอื่น นิติบุคคลนั้นจะเข้าสวมสิทธิและหน้าที่ของเราดังที่ระบุไว้ใน TOU นี้ ท่านไม่อาจจะโอนสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้ TOU นี้ ไม่ว่าโดยทางกฎหมายหรืออย่างอื่น  โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน

 1. การปรับปรุงให้ทันสมัย

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง TOU นี้ ไม่ว่าในเวลาใดๆตามที่เราเห็นสมควร หากท่านไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกับ TOU นั้น ท่านจะต้องเลิกใช้เว็บไซต์หรือบริการ และหากท่านได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก ท่านจะต้องยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน การที่ท่านได้เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือบริการต่อไปหลังจากมีการแจ้งให้ทราบนั้นเป็นการแสดงว่าท่านยอมรับ TOU ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว เป็นความรับผิดชอบของท่านในการที่จะต้องตรวจสอบ TOU นี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือหยุดเว็บไซต์หรือบริการไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ เราจะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆหากเราได้ใช้สิทธิของเราในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือหยุดเว็บไซต์หรือบริการ

หากท่านมีคำถามใดๆเกี่ยวกับ TOU นี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]

22 มีนาคม 2562

 

More To Explore

GPS Tracking คือ