นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการใช้ Marketsavvy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. ภาพรวมนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • บริษัท Market Savvyจำกัด และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “Marketsavvy”, “เรา”, “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) เป็นเจ้าของและทำเว็บไซต์co(“เว็บไซต์”) ซึ่งมีลักษณะและบริการหลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครื่องมือ แอพพลิเคชั่น บริการอีเมล กระดานข่าวและข้อความ พื้นที่พูดคุย กลุ่มใหม่ ที่พบปะ ชุมชน การชิงโชค และการแข่งขัน สำหรับผู้บริโภค ปฏิทิน และแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือที่สามารถดาวน์โหลดได้ (รวมเรียกว่า “บริการ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) ใช้กับบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้เราเมื่อท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์และบริการ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคล หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
  • เราเชื่อว่าท่านควรได้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เราจะใช้ประมวลผล เราจะใช้มันอย่างไร และจะควบคุมมันอย่างไร คำว่า “ประมวลผล”, “การประมวลผล” หรือ “ถูกประมวลผล” หมายถึง การใดๆที่ได้ทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำโดยเครื่องมืออัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม ตัวอย่างเช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การกู้คืน การแลกเปลี่ยนความเห็น การใช้ การส่งผ่าน การเผยแพร่ หรือการทำลาย
  • ในแต่ละครั้งที่ท่านได้เข้าเว็บไซต์ หรือเข้าถึงบริการ ท่านจะต้องผูกพันตามนโยบายนี้ซึ่งอาจจะได้แก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว เราขอให้ท่านอ่านนโยบายนี้อย่างระมัดระวังและตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนว่าเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงเช่นใดบ้าง
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เราจะใช้ประมวลผล

เราจะขอความยินยอมเมื่อท่านได้ทำการใดๆอันนำไปสู่การที่เราจะได้ข้อมูลของท่าน ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านได้สมัครรับจดหมายข่าวบนเว็บไซต์ หรือตกลงให้เราสามารถติดตามท่านได้ ท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านในเวลาใดก็ได้โดยการยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวจากเรา เรายังเก็บข้อมูลประเภทอื่นๆจากท่านหรือแหล่งอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน เช่น ข้อมูลการใช้ และข้อมูลสถิติ ประวัติการสืบค้น การค้นหา ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเทคโนโลยีการติดตาม และการใช้คุกกี้ (รวมเรียกว่า “ข้อมูลออนไลน์”)

 1. ผู้เยาว์

เว็บไซต์และบริการนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่มีการควบคุมดูแลโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือใช้พื้นที่สนทนา พื้นที่แสดงความเห็น หรือพื้นที่พูดคุยสาธารณะของเรา ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีทำรายการซื้อผ่านบริการหรือรับคูปองหรือรหัสจากบริการเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีข้อห้ามดังกล่าว หากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเด็กเองนั้นในพื้นที่สนทนาสาธารณะของเรา อาจมีผลกระทบอันไม่คาดคิดเกิดขึ้นแก่เด็ก (ตัวอย่างเช่น เด็กอาจได้รับข้อความที่ไม่พึงประสงค์จากบุคคลอื่นๆ)

 1. เราจะเก็บข้อมูลอย่างไร

โปรดรับทราบว่า Marketsavvy จะไม่รับผิดชอบในข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่ท่านเลือกที่จะให้โดยสมัครใจในการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะที่บริการ เช่น ที่พบปะพูดคุย บล็อก วิกิ ห้องพูดคุย ข้อความส่วนตัว กระดานข้อความ หรือการสื่อสารระหว่างกันแบบอื่นที่สามารถเข้าถึงได้เป็นสาธารณะ หรือข้อมูลที่ท่านเลือกให้เป็นสาธารณะในโปรไฟล์สมาชิกของท่าน หรือบริการอื่นใดที่อนุญาตให้ผู้ใช้อัพโหลดหรือโพสต์เนื้อหา เราไม่แนะนำให้ผู้ใช้โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในลักษณะเช่นนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นสาธารณะของท่านในเวลาใดก็ได้ผ่านทางหน้าโปรไฟล์ของท่าน กรุณาส่งอีเมลมาหาเราที่ [email protected]. เพื่อขอลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากพื้นที่เหล่านี้

 1. จุดประสงค์ที่เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่าน
 1. การตลาดทางตรง

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ จดหมายทางตรง หรือวิธีการสื่อสารอื่นใดเพื่อส่งให้ท่านซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการ โปรโมชั่นที่จะมี และข่าวสารอื่นๆที่ท่านอาจสนใจ โดยใช้ข้อมูลการติดต่อซึ่งท่านได้ให้ไว้กับเราและปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเสมอ ท่านอาจยกเลิกการรับจดหมายข่าวจากเราในเวลาใดก็ได้โดยทำตามวิธีการยกเลิกซึ่งจะมีอยู่ในทุกๆอีเมลที่เราได้ส่งไป

 1. คุกกี้ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน และการโฆษณาออนไลน์ตามพฤติกรรมของผู้บริโภค

Marketsavvy อาจจ้างบุคคลภายนอกเพื่อวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะเข้าใจท่าน และบุคคลภายนอกนั้นอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง คุกกี้ เว็บ หรือกลไกที่คล้ายกันเพื่อรวบรวมและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถระบุความเป็นตัวท่าน และเกี่ยวโยงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน ดังนั้นเราจึงสามารถให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสิ่งโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ท่าน เราใช้ข้อมูลออนไลน์รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะส่งสิ่งโฆษณาออนไลน์ตามพฤติกรรมของท่าน (“OBA”) ให้แก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้รับสิ่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องตรงตามความสนใจของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และช่องทางสื่ออื่นๆ เรายังอาจขายและส่งข้อมูลออนไลน์ให้แก่บุคคลภายนอกบางคน เช่น นักโฆษณาผู้ซึ่งจะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งโฆษณาที่เขาเชื่อว่าตรงตามความสนใจของท่าน และผู้ซึ่งจะตกลงเก็บรักษาความลับในข้อมูลเหล่านี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้บางคนอาจรวมข้อมูลออนไลน์กับข้อมูลของเขาที่มีเกี่ยวกับท่านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น ดังนั้นผู้รับจ้างซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอาจส่ง OBA ให้ท่านเมื่อท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ตามการใช้บริการและช่องทางอื่นๆของท่าน หากท่านต้องการออกจาก OBA กรุณาศึกษาข้อ 13 ด้านล่าง

 1. การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล
  • เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ:
 1. การส่งข้อมูลระหว่างประเทศ

เนื่องด้วยลักษณะความเป็นสากลของธุรกิจเรา เราอาจต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัท Marketsavvy และให้แก่บุคคลภายนอกดังที่ระบุไว้ในข้อ 7 และข้อ 8 ข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ด้วยเหตุนี้ เราอาจส่งของมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นซึ่งอาจมีกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างออกไปจากกฎหมายข้อบังคับที่ใช้อยู่ในประเทศที่ท่านอยู่อาศัย

 1. ความปลอดภัยของข้อมูล

เราจะดำเนินการตามที่สามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ให้มีการเข้าถึง ประมวลผล และ/หรือใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ

 1. การเข้าถึงข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูล

ท่านอาจเข้าถึง แก้ไข หรือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการเข้าสู่บัญชีของท่านหรือติดต่อเรา รายละเอียดการติดต่อเรา:

ส่งถึง:       เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลความเป็นส่วนตัว

ที่อยู่:

อีเมล:       [email protected]

 1. การเก็บข้อมูล

เราจะดำเนินการทุกอย่างตามความเหมาะสมเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกทำลาย

 1. ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อควบคุมข้อมูลของฉัน

ท่านอาจดำเนิการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ได้โดยตรงตามความพึงพอใจของท่าน:

การสมัครรับจดหมายข่าวและอีเมลของท่าน: ท่านสามารถเลือกออกหรือยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวหรืออีเมลอื่นๆในเวลาใดก็ได้โดยทำตามวิธีที่ระบุไว้ท้ายจดหมายข่าวหรืออีเมลที่ท่านได้รับ ในบริการบางอย่าง การสื่อสารของสมาชิกเกี่ยวกับบริการเป็นส่วนหนึ่งของบริการนั้นซึ่งท่านได้สมัครไว้ และท่านอาจได้รับอีเมลต่อไปอันเป็นส่วนหนึ่งของบริการนั้น เว้นแต่ท่านจะได้ยกเลิกบัญชีของท่าน แม้ว่าท่านจะได้เลือกออกจากรายการจดหมายข่าวหรืออีเมลก็ตาม

การแจ้งเตือน: เราจะส่งการแจ้งเตือนให้ท่านเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับงานหรือโปรโมชั่นใดๆที่เราจะจัดขึ้นให้ท่านทราบ หากท่านไม่ต้องการรับการสื่อสารเช่นนี้อีกต่อไป ท่านอาจปิดการแจ้งเตือนในเครื่องมือของท่าน เพื่อยืนยันว่าท่านจะได้รับการแจ้งเตือนอย่างเหมาะสม เรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเครื่องมือของท่าน เช่น ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้

บริการตามที่ตั้ง: ท่านอาจเลือกเอาข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งซึ่งเก็บโดย Marketsavvy ออกในเวลาใดก็ได้โดยทำการแก้ไขในการติดตั้งของโทรศัพท์มือถือของท่าน (ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในส่วนการติดตั้งของเครื่องมือของท่าน)

คุกกี้และพิกเซล แท็ก: ท่านอาจหยุดหรือห้ามคุกกี้และพิกเซล แท็กบนคอมพิมเตอร์ของท่าน หรือกำจัดคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ของท่านโดยปรับเว็บเบราว์เซอร์ของท่านตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม หากท่าน “ปิดการใช้งาน” กำจัด หยุดการใช้งานคุกกี้หรือพิกเซล แท็ก แม้ว่าท่านจะยังใช้บริการ ท่านอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะ การทำงาน หรือบริการเหล่านี้ได้

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]

22 มีนาคม 2562

 

 

ข้อกำหนดการใช้

บริษัท Market Savvyและบริษัทในเครือ (“Marketsavvy”, “เรา”, “พวกเรา”) เป็นเจ้าของและทำเว็บไซต์ www.marketsavvy.co (“เว็บไซต์”) และบริการที่เกี่ยวข้องกับหรือเสนอบนเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “บริการ”) บริการนั้นอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ อุปกรณ์ แอพพลิเคชั่น บริการอีเมล กระดานข่าวและข้อความ พื้นที่พูดคุย กลุ่มข่าว ที่พบปะ ชุมชน การชิงโชค และการประกวดสำหรับผู้บริโภค ปฏิทิน และแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือที่สามารถดาวน์โหลดได้ ข้อกำหนดการใช้นี้ (“TOU”) ควบคุมการใช้เว็บไซต์และบริการของท่าน ในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการ ท่านได้ตกลงผูกพันกับ TOU นี้ หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตาม TOU ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือบริการได้ ท่านจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อการใช้เว็บไซต์โดยบุคคลใดๆซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ของท่าน และท่านต้องรับรองว่าบุคคลนั้นได้ปฏิบัติตาม TOU นี้

 1. เว็บไซต์มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางสารสนเทศเท่านั้น และไม่ได้มีขึ้นเพื่อให้คำแนะนำทางการแพทย์
  • เว็บไซต์และบริการนี้เสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และโภชนาการ แต่ได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางสารสนเทศเท่านั้นท่านไม่ควรใช้ข้อมูลนี้แทนและข้อมูลนี้ไม่สามารถแทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษา หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่านหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือบริการ ท่านควรปรึกษากับแพทย์เสมอ ไม่ควรเพิกเฉย หลีกเลี่ยง หรือประวิงเวลาในการขอคำแนะนำทางการแพทย์หรือเกี่ยวกับสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลสุขภาพของท่านเพราะด้วยสิ่งใดๆที่ท่านได้อ่านบนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการ การใช้ข้อมูลใดๆที่อยู่บนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการจะถือเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว สิ่งที่โพสต์บนเว็บไซต์หรือมีอยู่ในบริการไม่ได้มีเจตนาให้เป็นและจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการทางการแพทย์หรือการแนะแนวทางการรักษา กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากท่านพบสิ่งใดๆที่ไม่พึงประสงค์
  • การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์และบริการของท่านจะไม่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของแพทย์/ผู้ป่วย แบบส่วนตัวหรือเอกสิทธ์ หรือความสัมพันธ์อื่นใด ไม่ว่าในลักษณะใดๆซึ่งอาจก่อให้เกิดหน้าที่ขึ้นแก่เรา เราจะไม่แนะนำหรือรับรองการทดสอบ แพทย์ สถานรักษาพยาบาล กระบวนการ ความเห็น ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลอื่นๆเฉพาะทางใดๆ ซึ่งอาจปรากฎบนเว็บไซต์หรือบริการ
  • เว็บไซต์หรือบริการในบางส่วนอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้เพิ่มเติมซึ่งเราอาจมีให้ท่านตรวจสอบ ท่านได้แสดงโดยชัดแจ้งว่าท่านได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อกำหนดการใช้ที่ใช้บังคับกับส่วนดังกล่าว โดยการใช้เว็บไซต์หรือบริการในส่วนนั้น หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนนั้น หากข้อกำหนดการใช้เพิ่มเติมใดๆซึ่งใช้บังคับกับส่วนนั้นขัดกับ TOU นี้ ให้ข้อกำหนดการใช้เพิ่มเติมมีผลใช้บังคับเหนือกว่า
  • เว็บไซต์และบริการนี้ไม่เหมาะแก่การใช้โดยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่ได้ใช้ภายใต้การควบคุมดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
 2. หน้าที่ของผู้ใช้

ท่านตกลงปฏิบัติตามบรรดากฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นและสากลซึ่งใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์และบริการของท่าน ท่านยังรับทราบและตกลงว่าการที่ท่านใช้งานอินเตอร์เน็ตและเข้าถึงเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านควรเข้าใจด้วยว่าจะไม่มีการรับประกันการเก็บรักษาความลับของการสื่อสารหรือสิ่งที่ได้มีการส่งไปยัง/จากเว็บไซต์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้น Marketsavvy จะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลใดๆที่ส่งไปยังหรือส่งจากเว็บไซต์ Marketsavvy ขอสงวนสิทธิในการห้ามหรือยกเลิกการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ว่าในเวลาใดๆและไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยไม่ต้องแจ้ง

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาข่าวสาร ข้อมูล เสียง เนื้อหา ดนตรี ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก ซอฟต์แวร์ วีดีโอ ข้อความ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งได้แสดงบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นข้อมูลอันมีเจ้าของซึ่งคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับและเป็นทรัพย์สินของ Marketsavvy แต่เพียงผู้เดียว หรือเป็นทรัพย์สินที่ Marketsavvy ได้รับอนุญาต และคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร หรือสิทธิความเป็นเจ้าของอื่นๆ และกฎหมาย เราและ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเลือก การร่วมมือ การจัดการ และการปรับปรุงเนื้อหา เว้นแต่เราจะได้ระบุเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร  บริการนี้มีขึ้นเพื่อการใช้โดยส่วนตัวของท่านโดยมิใช่เป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยที่ไม่เป็นการจำกัดหลักทั่วไปดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การคัดลอก ทำซ้ำซึ่งบริการ โปรแกรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ซึ่งจัดให้โดย Marketsavvy แก่เซิร์ฟเวอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ เพื่อการผลิตซ้ำ หรือจัดจำหน่ายซ้ำนั้น ห้ามมิให้กระทำโดยชัดแจ้ง

 1. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระดานข้อความ ห้องสนทนา และการโพสต์
  • Marketsavvy เป็นผู้จัดการกระดานข้อความ กลุ่มสนทนา และกลุ่มสาธารณะอื่นๆบนเว็บไซต์และผ่านทางบริการ ซึ่งมีเจตนาที่จะให้เป็นศูนย์กลางการพูดคุยสำหรับผู้ใช้และผู้สมัครใช้เว็บไซต์ สิ่งนี้เป็นกลุ่มสาธารณะและข้อมูลใดๆที่ท่านโพสต์ลงบนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการอาจพบเห็นโดยบุคคลใดๆในอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขหรือลบโพสต์ของตนหลังจากโพสต์ได้
  • นอกจากการกระทำที่ต้องห้ามดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว เมื่อมีการโพสต์ข้อมูลและสื่อบนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการ ท่านจะต้องไม่:
 1. ธุรกรรมทางการค้า

อาจมีการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างบนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะซื้อหรือสมัครเพื่อรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้ ท่านอาจถูกสอบถามโดย Marketsavvy หรือบุคคลภายนอกผู้ได้รับอนุญาตเพื่อขอข้อมูลบางอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร และข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน ท่านตกลงที่จะมอบข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลอื่นๆที่สำคัญให้เราหรือบุคคลภายนอกนั้น ท่านยอมรับว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่ท่านอาจเข้าทำสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายซึ่งได้เกิดขึ้นสำหรับบัญชีของท่านรวมถึงชำระภาษีที่ต้องชำระ โดยการที่ท่านได้ให้หมายเลขบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร และข้อมูลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องของท่านแก่ Marketsavvy ท่านได้ตกลงแล้วว่า Marketsavvy และ/หรือบุคคลภายนอกผู้ให้บริการของเราได้รับอนุญาตให้แจ้งหนี้ในบัญชีของท่านทันทีสำหรับบรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งถึงกำหนดและต้องชำระแก่เราอันเกิดจากคำสั่งของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมบริการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการ และ/หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ของท่าน หากการเข้าถึงบริการนั้นต้องมีการชำระเงินเป็นงวด ท่านตกลงว่าเรา (หรือบุคคลภายนอกผู้ให้บริการการชำระเงินของเรา) อาจแจ้งหนี้ในบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติในตอนเริ่มต้นของระยะเวลาแต่ละงวด เราขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม หรือมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมประเภทใหม่ในเวลาใดก็ได้ โดยเราจะมีการแจ้งล่วงหน้าตามความเหมาะสมให้ท่านทราบผ่านทางโพสต์บนเว็บไซต์หรือโดยวิธีอื่นที่เราเห็นว่าเหมาะสมเป็นครั้งคราวไป (รวมถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และจดหมายตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติ) ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ Marketsavvy ทราบทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆในที่อยู่ส่งใบแจ้งหนี้ ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตซึ่งใช้สำหรับการชำระเงินภายใต้ข้อกำหนดการใช้นี้ สิทธิของท่านในการที่จะใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ชำระเงินแล้วจะขึ้นอยู่กับการได้รับการชำระเงินนั้นของเรา หากการชำระเงินไม่สำเร็จหรือมีการคืนเงินด้วยเหตุใดๆ รวมถึงการเรียกเงินคืน เราขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงและบัญชีของท่าน ท่านตกลงว่าหากเราไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งท่านได้ค้างชำระไว้กับเราสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุในคำสั่งของท่าน เราอาจดำเนินการอื่นๆตามที่เราเห็นว่าจำเป็นเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน และท่านจะต้องรับผิดชอบในบรรดาต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับเราอันเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินนั้น รวมถึงค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมศาล และค่าบริการทนายความ สำหรับคำถามเกี่ยวกับการชำระเงินและการแจ้งค่าใช้จ่าย กรุณาอีเมล [email protected]

 1. เนื้อหาของบุคคลภายนอก

ความเห็น คำแนะนำ คำพูด บริการ โฆษณา ข้อเสนอ หรือข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใดๆ ซึ่งได้แสดงออกมาหรือทำให้มีขึ้นบนเว็บไซต์โดยบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ให้ข้อมูล เป็นของผู้เขียนหรือผู้เผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่ของ Marketsavvy Marketsavvy และผู้บริการให้เนื้อหาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะไม่รับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความมีประโยชน์ของเนื้อหาใดๆ นอกจากนี้ Marketsavvy จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือในความเห็น คำแนะนำ หรือคำพูดใดๆที่มีบนเว็บไซต์หรือบริการ ท่านอาจได้รับเนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการที่อาจละเมิดนโยบายของเรา เป็นการแสดงออกทางเพศ หรือเป็นที่ไม่พึงปรารถนา ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์และใช้บริการด้วยความเสี่ยงของท่านเอง เราจะไม่รับผิดชอบในความเสี่ยงของท่านที่อาจจะได้รับเนื้อหาของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์หรือบริการ

 1. การชิงโชค การประกวด และเกม

หาก Marketsavvy จัดให้มีการชิงโชค การประกวด หรือเกมบนเว็บไซต์ จะต้องมีกฎที่ใช้บังคับกับกิจกรรมดังกล่าวให้อ่านทางลิงค์ ไฮเปอร์เท็กซ์ ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนบนหน้าที่มีการชิงโชค การประกวด หรือเกมนั้น โดยการทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆดังกล่าว ท่านได้ตกลงที่จะอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบและขั้นตอนเหล่านั้น กรุณาอย่าลืมที่จะอ่านกฎอย่างระมัดระวังก่อนการเข้าร่วม

 1. บัญชี รหัสผ่าน และความปลอดภัย

หากเว็บไซต์หรือบริการใดๆกำหนดให้ท่านต้องเปิดบัญชี ท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนโดยการให้ Marketsavvy ซึ่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง ตามแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ใช้ ท่านรับทราบว่าการให้ข้อมูลใดๆแก่ Marketsavvy ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์นั้น Marketsavvy ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการของท่าน ในส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียน ท่านจะได้รับการร้องขอให้เลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยและการเก็บรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของท่านโดยทั้งหมด นอกจากนี้ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดากิจกรรมและการกระทำใดๆไม่ว่าจะโดยท่านเองหรือผู้อื่นซึ่งกระทำผ่านบัญชีของท่านโดยทั้งสิ้น ท่านตกลงจะแจ้ง Marketsavvy ทันทีหากมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยใดๆเกิดขึ้น Marketsavvy จะไม่รับผิดสำหรับการสูญเสียใดๆที่ท่านได้รับอันเกิดจาการที่ผู้อื่นใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน ไม่ว่าท่านจะทราบหรือไม่ก็ตาม

 1. การลิงค์ไปยังเว็บไซต์

ท่านอาจลิงค์ไปยังบริการของเรา โดยที่ท่านได้ทำในลักษณะที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เป็นการทำลายชื่อเสียงของเรา ท่านจะต้องไม่สร้างลิงค์ในลักษณะที่ส่อไปในรูปแบบของความร่วมมือ การอนุมัติ หรือการรับรองในส่วนของเราซึ่งไม่ได้มีขึ้นจริง เราขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ท่านลิงค์ไปยังเว็บไซต์ไม่ว่าในเวลาใดตามดุลยพินิจของเรา หากเราได้ใช้สิทธินั้น ท่านตกลงที่จะลบและปิดการใช้งานบรรดาลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของท่านทันที

 1. การติดต่อกับบุคคลภายนอก

การเข้าร่วม การติดต่อ หรือการติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลภายนอกใดๆบนหรือผ่านทางเว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ นักโฆษณาหรือผู้ใช้อื่น อันเกี่ยวกับการชำระเงิน และการส่งมอบสินค้าและบริการใด และข้อกำหนด เงื่อนไข คำรับรอง การรับประกันอื่นใดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการติดต่อนั้น เป็นเรื่องระหว่างท่านและบุคคลภายนอกผู้นั้นเท่านั้น ท่านตกลงว่า Marketsavvy จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในการสูญเสีย ความเสียหาย หรือเรื่องอื่นใดซึ่งเกิดจากการติดต่อนั้น

 1. ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Marketsavvy ที่เกี่ยวกับการเก็บและการใช้ข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านถูกระบุไว้ใน www.marketsavvy.co/privacy-policy และถูกรวมไว้ใน TOU นี้ ท่านได้ตกลงว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยการเข้าสู่เว็บไซต์และบริการ

 1. การไม่รับประกัน

เว็บไซต์และบริการนี้ และเนื้อหา เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆที่ได้แสดง เข้าถึง หรือให้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์และบริการ เป็นการจัดให้มี “ตามสภาพที่เป็นอยู่” “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันในสิทธิความเป็นเจ้าของ ความไม่ละเมิดสิทธิ สภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยไม่เป็นจำกัดหลักทั่วไปดังที่ได้กล่าวมาแล้ว Marketsavvy ผู้จัดหา และตัวแทนของ Marketsavvy ไม่รับประกันและปฏิเสธโดยชัดแจ้งว่า: (1) การใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการ และการเข้าถึงและใช้บรรดาเครื่องมือและลักษณะการปฏิบัติงานในนั้นของท่านจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีข้อผิดพลาด หรือปลอดภัย (2) ว่าข้อมูลใดๆที่ได้รับมานั้นถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือสมบูรณ์ (3) ว่าความบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือ (4) ว่าซอฟต์แวร์ บริการ เว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ใดๆที่เว็บไซต์หรือบริการตั้งอยู่นั้นจะไม่มีไวรัส มัลแวร์ หรือส่วนประกอบอื่นใดที่เป็นอันตราย การใช้เว็บไซต์และบริการ และข้อมูลหรือสิ่งใดๆของท่าน ซึ่งได้มีบนหรือผ่านทางเว็บไซต์และบริการเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น เราไม่ให้คำรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งได้ขายหรือโฆษณาในนี้ หรือการดำเนินการตามกฎระเบียบของรัฐซึ่งให้เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา อันเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีบนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการ เราไม่ให้คำรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับการรักษา การกระทำหรือดำเนินการทางการแพทย์ การใช้ยา หรือข้อมูลที่เสนอหรือมีให้ภายในหรือผ่านทางเว็บไซต์ หรือบริการ

 1. การจำกัดความรับผิด

Marketsavvy กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน หรือผู้สนับสนุน จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดสำหรับการสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใดภายใต้สัญญา ความประมาท ความรับผิดโดยเคร่งครัดใดๆ หรือตามทฤษฎีอื่นซึ่งได้เกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับ (1) การใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการ (2) เนื้อหาใดๆซึ่งมีบนเว็บไซต์ และ/หรือบริการ (3) คำพูดหรือพฤติกรรมที่โพสต์หรือได้ทำให้เป็นสาธารณะบนเว็บไซต์ และ/หรือบริการ (4) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่ได้ซื้อหรือได้มาผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการ (5) การกระทำใดที่ได้ทำเพื่อตอบหรือเพราะด้วยข้อมูลใดที่มีบนเว็บไซต์ และ/หรือบริการ (6) ความเสียหายใดที่เกิดจากการสูญเสียการเข้าถึง การลบ การไม่สามารถเก็บรักษา การไม่สามารถสำรอง หรือแก้ไขเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์ และ/หรือบริการ หรือ (7) เรื่องอื่นใดอันเกี่ยวกับเว็บไซต์ และ/หรือบริการ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของ Marketsavvy หรือผู้อนุญาตของ Marketsavvy ที่มีต่อท่านสำหรับบรรดาความเสียหาย การสูญเสีย และเหตุแห่งการกระทำจะไม่เกินจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระสำหรับการใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการ หากมี

 1. การเยียวยาชดใช้

ท่านตกลงชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และรับผิดชอบต่อ Marketsavvy บริษัทลูก บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้อนุญาต ผู้ร่วมสร้างแบรนด์ หรือคู่ค้าอื่น ลูกจ้างและผู้แทนของ Marketsavvy สำหรับบรรดาข้อเรียกร้อง ความเสียหาย การสูญเสีย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าบริการและค่าทนายความ ตามความเหมาะสม) ซึ่งได้เกิดขึ้นเกี่ยวกับหรือเกิดจาก (1) การที่ท่านไม่ปฏิบัติตาม TOU นี้ (2) ข้อหาใดๆว่าสิ่งที่ถ่ายทอดฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์ทางปัญญาอื่นของบุคคลภายนอก และ (3) การที่ท่านได้เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือบริการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

 1. การยกเลิก

ท่านตกลงว่า Marketsavvy อาจยกเลิกรหัสผ่าน บัญชี ของท่าน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือการใช้เว็บไซต์หรือบริการของท่าน และลบและไม่รับเนื้อหาใดๆภายในเว็บไซต์หรือบริการ ไม่ว่าในเวลาใดๆและด้วยเหตุใดๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Marketsavvy แต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงว่าไม่ว่าการใดๆที่ได้ดำเนินการตามข้อ 15 นี้อาจมีผลโดยมิต้องมีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ให้ใช้บังคับและตีความ TOU นี้ และความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ Marketsavvy ตามกฎหมายฮ่องกง และท่านตกลงยอมผูกพันตนในเขตอำนาจศาลฮ่องกง ซึ่งมิใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

 1. การสละสิทธิ์และการแยกส่วนของข้อกำหนด

การที่ Marketsavvy ไม่ได้ใช้หรือบังคับสิทธิหรือข้อกำหนดใดๆแห่ง TOU นี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดนั้น  หากศาลเห็นว่าข้อกำหนดใดแห่ง TOU นี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นแยกส่วนออกจาก TOU และจะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์และการใช้บังคับของข้อกำหนดใดๆที่เหลือ

 1. ผู้รับช่วงและผู้รับโอนสิทธิ

เราอาจปฏิบัติหน้าที่ใดๆหรือใช้สิทธิใดๆของเราภายใต้ TOU นี้ผ่านทางบริษัทในเครือของเราบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือมากกว่า (รวมถึงนิติบุคคลใดที่ควบคุม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ เรา ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) หาก Marketsavvy หรือทรัพย์สินของ Marketsavvy ได้ถูกครอบงำโดยนิติบุคคลอื่น นิติบุคคลนั้นจะเข้าสวมสิทธิและหน้าที่ของเราดังที่ระบุไว้ใน TOU นี้ ท่านไม่อาจจะโอนสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้ TOU นี้ ไม่ว่าโดยทางกฎหมายหรืออย่างอื่น  โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน

 1. การปรับปรุงให้ทันสมัย

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง TOU นี้ ไม่ว่าในเวลาใดๆตามที่เราเห็นสมควร หากท่านไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกับ TOU นั้น ท่านจะต้องเลิกใช้เว็บไซต์หรือบริการ และหากท่านได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก ท่านจะต้องยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน การที่ท่านได้เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือบริการต่อไปหลังจากมีการแจ้งให้ทราบนั้นเป็นการแสดงว่าท่านยอมรับ TOU ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว เป็นความรับผิดชอบของท่านในการที่จะต้องตรวจสอบ TOU นี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือหยุดเว็บไซต์หรือบริการไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ เราจะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆหากเราได้ใช้สิทธิของเราในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือหยุดเว็บไซต์หรือบริการ

หากท่านมีคำถามใดๆเกี่ยวกับ TOU นี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]

22 มีนาคม 2562