GPS ติดตามรถบรรทุก

GPS ติดตามรถบรรทุก กับบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ

การทำธุรกิจในปัจจุบัน ต้องการความก้าวหน้าในด้านธุรกิจอย่างมาก เพื่อที่จะให้ประสบผลสำเร็จ สิ่งที่สำคัญที่สุดผู้ประกอบการต้องมีจรรยาบรรณในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมาก ต้องอาศัยหลักความถูกต้องเพื่อให้รับความไว้วางใจจากผู้ที่มาใช้บริการสินค้าของเราและจะนำพาไปสู่การสร้างผลกำไร ธุรกิจในปัจจุบันต้องมีการขนส่งสินค้าและบริการเพื่อให้ไปถึงมือผู้บริโภค การติดตั้ง GPS Tracking หรือ GPS ติดตามรถบรรทุก เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยควบคุมการ ขนส่งสินค้า ของเราได้ โดยเราสามารถตรวจสอบอัตราเร็ว อัตราการใช้น้ำมัน ซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและบริการของเราได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายว่า รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป จำเป็นต้องทำการติด GPS tracking เพื่อทำการเชื่อมข้อมูลไปยังกรมขนส่งในการตรวจวัดอัตราความเร็วที่ใช้ในการขับเคลื่อน เพื่อเป็นแนวทางในการลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน หากไม่ติดตั้งจะถือว่าผิดกฎหมาย

ปัจจุบันสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากรถบรรทุกที่เกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่มากจากการขับรถบรรทุกด้วยอัตราเร็วที่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งความเร็วนี้เป็นความเร็วที่ถือว่าผิดต่อกฎหมายจราจรบนท้องถนนของรถบรรทุก การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกทำได้ด้วยวิธีการติดตั้ง GPS ตามรถบรรทุก ที่ธุรกิจของเรารับผิดชอบ เพราะนอกจากจะทำให้ถูกกฎหมายการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนของรถบรรทุกแล้ว ยังทำให้ธุรกิจของเราเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสินค้าสามารถส่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์

วางมาตรฐานพนักงานได้ง่าย ๆ ด้วย GPS ติดตามรถบรรทุ

ข้อมูลเหล่านี้หากตรวจสอบและพบว่าพนักงานใช้ความเร็วรถเกินกำหนดหรือมีการขับรถออกนอกเส้นทาง ผู้ประกอบการสามารถตักเตือนการทำงานและสร้างมาตรฐานใหม่ที่ดีกว่าเพื่อป้องกันพฤติกรรมของพนักงานที่เสี่ยงต่อการทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร รวมถึงสามารถป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดี หากรถบรรทุกได้ทำการติดตั้งระบบ GPS ติดตามรถบรรทุกแล้ว ระบบจะทำงานตาม หลักการทำงานของระบบ GPS ที่เราสามารถที่จะตรวจสอบตำแหน่งของรถบรรทุกได้และเราสามารถทำการบันทึกหรือสังเกตดูรายละเอียดต่าง ๆ ของรถบรรทุกของเราได้ สามารถเช็คพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถบริษัทเราได้และสามารถตรวจสอบการทำงาน ระยะเวลาในการขับหรือจอดพักรถได้ ยังสามารถตรวจสอบอื่น ๆ ได้อีก ดังต่อไปนี้

  1. สามารถตรวจสอบความเร็วของรถบรรทุกสินค้าและสามารถเห็นได้ทั้งพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถคันนั้นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น การเร่งอัตราความเร็วของรถ ว่าการเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดที่เกินมาตรฐานหรือไม่ การตรวจสอบอัตราการเบรกรถ การตรวจสอบเหล่านี้เป็นการตรวจสอบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของรถบรรทุก และคงไว้ซึ่งความปลอดภัยบนท้องถนน
  2. สามารถตรวจสอบอัตราการใช้ของน้ำมันในการขับรถคันนั้น ๆ ของพนักงานแต่ละคนได้ โดยสังเกตได้จากทางเว็บไซต์ที่ได้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลไว้ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต
  3. เมื่อรถบรรทุกสินค้าถึงเวลาที่ต้องเข้าศูนย์เช็คสภาพรถแล้ว จะมีสัญญาณแจ้งเตือน เพื่อให้นำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์บำรุง เพื่อให้สภาพของรถนั้นมีความพร้อมที่จะส่งสินค้าต่อไป และเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย
  4. ป้องกันพนักงานขับรถขนส่งสินค้าของเราขับรถออกนอกเส้นทางที่ทำการส่งสินค้าด้วยการใช้ระบบ GPS ติดตามรถบรรทุก

การสังเกตจากข้อมูลเหล่านี้ยังจะทำให้เราได้ติดตามพฤติกรรมการขับรถของคนขับรถบรรทุกขององค์กรเราได้อีกด้วย เพื่อที่จะสร้างความน่าไว้วางใจให้แก่องค์กรของเรา

GPS ติดตามรถบรรทุก เทคโนโลยีที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ธุรกิจ

การทำธุรกิจสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจคือความน่าเชื่อถือ เพราะมันจะแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในองค์กร จะส่งผลต่อการตัดสินใจต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก สำหรับความน่าเชื่อถือสร้างได้ไม่ยากแค่เราได้ใช้อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยในการทำธุรกิจ อย่างเช่นในขึ้นตอนของการทำการส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค การใช้ GPS ติดตามรถบรรทุก ถือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือได้อีกอย่างหนึ่ง เพราะเราได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการป้องกันและตรวจสอบและหลังจากการติดตั้งระบบแล้ว ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับรถบรรทุกสินค้าของเราจะถูกส่งเข้าระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งหากผู้บริโภคหรือเราต้องการที่จะตรวจสอบสินค้าว่าได้ดำเนินการส่งถึงตำแหน่งใดแล้วหรือพบว่ารถบรรทุกเกิดการขับออกนอกเส้นทางการขนส่งการตรวจสอบพบว่าเกิดการโจรกรรม ระบบ GPS ติดตามรถบรรทุก จะทำการสั่งการให้รถบรรทุกหยุดการทำงานทันทีผู้บริโภคสามารถไว้ใจและเชื่อมั่นในตัวองค์กรของเราได้

ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของสินค้า และบริการคือสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดไว้วางใจในการซื้อสินค้าและบริการจากเราไป ดังนั้นการใช้ GPS Tracking เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึง เพราะนอกจากจะช่วยให้สินค้าของเราส่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการการันตีความน่าเชื่อถือขององค์กรเราอีกด้วย การติดตั้งอุปกรณ์ควรได้รับการติดตั้งอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ตำแหน่งข้อมูลที่ชัดเจน และควรมีการรับประกันคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การใช้งานได้ครบและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมทั้งยังสามารถควบคุมพฤติกรรมการขับรถบรรทุกของคนขับได้อีกด้วย การติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์วัดระดับอุณหภูมิภายในรถ อุปกรณ์เสริมที่ไว้คอยสั่งการดับเครื่องยนต์ อุปกรณ์เสริมส่งสัญญาณรบกวนคนขับเพื่อมีการใช้อัตราเร็วในการขับรถเกิดอัตราที่กำหนด ซึ่งราคาของอุปกรณ์เสริมเหล่านี้จะอยู่ที่ราคาประมาณ 1,000 บาทและเมื่อรวมกับตัว GPS Tracking แล้วราคาจะอยู่ที่ประมาณ 5,000-8,000 บาท ซึ่งราคาจะไม่เท่ากันเนื่องจากยี่ห้อ รุ่นของอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไป

สำหรับการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการใช้ GPS ติดตามรถบรรทุก ของนักธุรกิจ นอกจากจะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อสินค้าที่เราจะส่งและสร้างความมั่นใจในสินค้าที่เราส่งว่าถึงมือผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์แล้ว ยังจะเป็นการสร้างความมั่นใจของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กรและทำให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการทำตามกฎหมายที่กำหนด โดยรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปต้องทำการติดตั้ง GPS Tracking เพื่อเป็นการการันตีความน่าเชื่อถือขององค์กร  สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ