การติดตั้ง GPS มีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจอย่างไร

คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน GPS มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและส่วนบุคคล เพราะนอกจากจะช่วยสร้างความมั่นใจในการป้องกันรถหายได้แล้ว ยังช่วยติดตามรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมแล้วพร้อมทั้งช่วยในการค้นหารถยนต์ที่สูญหายไปได้หรือแม้แต่การระงับการโจรกรรมของผู้ร้ายเพื่อไม่ให้นำรถที่ถูกขโมยไปได้ ถ้ามีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมและทำเป็นระบบก็จะ ช่วยให้ภาคธุรกิจ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะ การขนส่ง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่จะใช้งานในระบบ GPS ประโยชน์ที่มีนอกจากจะช่วยในการติดตามรถยนต์ขนส่งแล้ว ยังมีด้านอื่น ๆ อีกมากดังต่อไปนี้

ช่วยควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถ

ระบบ GPS นอกจากจะช่วยในการติดตามรถยนต์แล้ว ยังสามารถช่วยในการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงานขับขี่ได้อีกด้วย หลายคนคงสงสัยว่ามันทำได้จริงหรือ หากมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น ระบบไมโครโฟนและลำโพง เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างศูนย์ควบคุมกับพนักงาน กล้องวงจรปิดเพื่อใช้ตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงานระหว่างการขับขี่ ยกตัวอย่างการคุยโทรศัพท์มือถือ การดื่มสุราขณะขับรถหรือแม้แต่การแอบหลับขณะจอดรถข้างทาง รวมถึงกล้องหน้ารถที่ใช้เป็นข้อมูลหากเกิดอุบัติเหตุ

ประเมินผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

ด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับและคำนวณระยะทาง ความเร็วของ GPS ทำให้ทราบถึงปริมาณน้ำมันที่บรรจุอยู่ในถังเชื้อเพลิงแล้วประเมินผลระยะทางของรถขนส่งคันดังกล่าวว่าความเร็วที่ใช้งานขณะนั้นสามารถวิ่งไปไกลได้ระยะทางกี่กิโลเมตร รวมถึงความผิดปกติของระดับปริมาณน้ำมันในถังเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับสอดคล้องกันหรือไม่ ทำให้การทุจริตเรื่องการถ่ายเทน้ำมันไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ประเมินผลและรายงานการทำงาน

ด้วยการทำงานของระบบ GPS ที่มีการเก็บข้อมูลการใช้งานรถยนต์เพื่อการขนส่งทั้งแบบ online และ offline ทำให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจรับรายงานได้อย่างถูกต้องและใช้ข้อมูลดังกล่าวมาเป็นมาตรฐานในการทำงาน รวมถึงเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้เส้นทางที่ไม่เหมาะสม

ใช้วางแผนเส้นทาง

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วถึง GPS ประโยชน์ที่ได้รับในเรื่องของการรายงานและประเมินผล ซึ่งมีผลดีต่อธุรกิจขนส่งเป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำข้อมูลที่ถูกบันทึกในระบบมาใช้ในการวางแผนเส้นทางในการขนส่ง อีกทั้งใช้เพื่อการตรวจสอบระยะเวลาในเส้นทางใดที่ใช้เวลานานแล้วทำให้การขนส่งล่าช้า ด้วยหัวใจหลักของการขนส่งสินค้าก็คือ การตรงต่อเวลา บนพื้นฐานของการขับขี่ที่ปลอดภัย เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา ไม่เกิดปัญหาความชำรุดต่อตัวสินค้าจากอุบัติเหตุ ก็จะทำให้บริษัทขนส่งได้รับความไว้วางใจ มีภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้น

ตรวจสอบตำแหน่งรถ

ระบบ GPS ทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่ารถของบริษัทกำลังวิ่งอยู่ในเส้นทางที่เหมาะสมแม้ระหว่างทางจะมีการโทรสอบถามจากลูกค้าถึงสถานะของสินค้าว่าเดินทางมาใกล้จะถึงแล้วหรือยัง เพื่อที่ลูกค้าจะได้ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก่อน ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมสามารถที่จะตอบลูกค้าได้อย่างมั่นใจว่ารถขนส่งจะไปถึงภายในระยะเวลากี่ชั่วโมงและในขณะนั้นรถขนส่งห่างจากจุดนัดรับสินค้าเป็นระยะทางเท่าใด ทำให้ลูกค้าไม่เกิดความกังวลและมั่นใจว่าสินค้ามาถึงตรงเวลาแน่นอน

ป้องกันการถูกโจรกรรม

คุณประโยชน์หลักของ GPS อีกอย่างคือช่วยในการระงับการเกิดโจรกรรมหรือป้องกันการขโมยรถยนต์ได้ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เสริมและเพิ่มชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของรถยนต์ร่วมกับการ์ดโทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นการรับชุดคำสั่งพิเศษจากผู้ใช้งานเพื่อให้ตัดการทำงานของเครื่องยนต์ทันที เมื่อเกิดเหตุโจรกรรมขึ้นหรือเมื่อพนักงานเกิดการทุจริตกระทำการขโมยรถยนต์และขับออกนอกเส้นทางเพื่อนำไปจำหน่ายหรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ด้วยคุณสมบัติพื้นฐานของระบบ GPS จึงทำให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมสามารถติดตามผลการขับขี่ของพนักงานขับรถได้แบบ Real time เพื่อพิจารณาการควบคุมความเร็วรถว่าพนักงานขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ หรือแม้แต่การขับรถที่ไม่เป็นปกติ เมื่อพนักงานเกิดความเมื่อยล้าในการขับรถในระยะทางไกล กล่าวคือการขับรถส่ายไปมาหรือแช่เลนขวาตลอดทั้งที่เป็นรถบรรทุก ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมก็จะแจ้งพนักงานขับรถให้หยุดรถได้ทันที่ เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต

เพิ่มประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจของพนักงาน

เมื่อมีการควบคุมการขับขี่รถยนต์ผ่านระบบ GPS แล้วก็จะทำให้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงานลดลง รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุก็จะลดน้อยลงด้วยเช่นกัน และเมื่อพนักงานมีพฤติกรรมการขับรถที่ดีไม่เกิดอุบัติเหตุ ก็สามารถใช้ข้อมูลการขับรถตรงนี้มาเป็นตัวชี้วัดในการทำงานและประเมินผลเพื่อช่วยในการตัดสินใจให้รางวัล โบนัส หรือการขึ้นเงินเดือนในปีถัดไปเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน

การใช้ GPS ประโยชน์ ที่ได้รับคือลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไร

เนื่องจากการขับขี่ของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเกิดอุบัติเหตุลดลง จึงส่งผลให้บริษัทขนส่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ รวมถึงการเพิ่มผลกำไรจากการใช้งานของลูกค้าที่มากขึ้นเพราะบริษัทมีการจัดส่งตรงเวลาไม่มีอุบัติเหตุทำให้ทรัพย์สินของลูกค้าเสียหาย  ทั้งเรื่องค่าเสียเวลาจากการซ่อมรถยนต์ ค่าปรับเบี้ยประกันที่มากขึ้น

จะเห็นได้ว่าสำหรับระบบ GPS ประโยชน์ ที่ได้รับมีมากกว่าแค่การติดตามและป้องกันรถหาย แต่รวมถึงประโยชน์ที่มีมากมายเพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น พนักงานขับรถมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนส่ง การเลือกใช้งาน GPS จึงมิอาจปฏิเสธได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดต้นทุนในการทำงาน ลดเวลาที่สูญเสียไป ลดการเกิดอุบัติเหตุและทำให้ไปถึงเป้าหมายของธุรกิจได้โดยแท้จริง  สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ