GPS ทางทะเล

GPS ทางทะเล มีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจนอกชายฝั่ง

GPS ทางทะเล

GPS ที่เรารู้จักกันนั้นไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไปเท่านั้น แต่ยังประโยชน์กับธุรกิจหลายประเภทอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ระบบโลจิสติกส์ ทางบกที่จะต้องมีการขนส่งหรือขนย้ายสินค้าตลอดเวลา ซึ่งคุณอาจยังไม่ทราบว่า GPS ยังช่วยสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจที่อยู่นอกชายฝั่งได้อีกด้วยเช่นกัน ว่าแต่ประโยชน์ที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่า

มาทำความรู้จักกับ GPS ทางทะเล กันก่อน

GPS หรือ Global Positioning System เป็นระบบในการหิพัดตำแหน่งของวัตถุที่อยู่บนพื้นผิวโลก ซึ่งหากนำมาใช้กับธุรกิจนกชายฝั่งนั้นจะทำให้ GPS สามารถบอกถึงตำแหน่งของวัตถุที่ลอยอยู่เหนือน้ำทะเลได้ โดยระบบ GPS นี้สามารถทำได้โดยอาศัยระบบ 3 อย่างนั่นก็คือ ระบบการรับสัญญาณของผู้ใช้งานที่อยู่บนทะเลโดยทำหน้าที่ในการรับสัญญาณให้กับผู้ใช้งานทราบตำแหน่งของวัตถุที่ต้องการทราบพิกัด ระบบควบคุมการปล่อยสัญญาณที่อยู่ตามแนวชายฝั่งและระบบดาวเทียมที่เป็นตัวเก็บข้อมูลและประมวลผลเพื่อส่งไปยังระบบควบคุมการปล่อยสัญญาณตามแนวชายฝั่ง

มีจีพีเอสทางทะเลดีกับธุรกิจนอกชายฝั่งอย่างไร?

  • ช่วยยกระดับการทำธุรกิจนอกชายฝั่งให้สูงขึ้นได้ เพราะการใช้ GPS ทางทะเล นั้นช่วยให้เราระวังการเข้าไปรุกล้ำธรรมชาติทางทะเลได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการทำให้สิ่งแวดล้อมทางทะเลไม่ถูกทำลาย โดยระบบการใช้ GPS นี้ยังเป็นหลักการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่นานาชาติต่างให้การยอมรับอีกด้วย
  • ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนอกชายฝั่งสามารถวางแผนการทำงานด้านความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่จะทราบว่ามีเรือลำใดบ้างที่ลอยอยู่ใกล้บริเวณที่ตนเองกำลังล่องเรืออยู่ ซึ่งธุรกิจนอกชายฝั่งนั้นจำเป็นต้องใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกับการรักษาความปลอดภัยบนพื้นดินอยู่ไม่น้อย
  • เจ้าหน้าที่ราชการสามารถลดปัญหาการล้ำเส้นดินแดนทางน้ำและการทำผิดกฎหมาย อย่างที่เราทราบกันดีกว่ารุกล้ำดินแดนไม่ได้มีเพียงบนบกหรือภาคพื้นดินเท่านั้นแต่ยังมีการรุกล้ำทางน้ำอีกด้วย ซึ่งปัญหานี้มักเกิดขึ้นได้ง่ายหากไม่มีระบบการแบ่งเขตการปกครองที่ดี โดยระบบ GPS ทางทะเล นั้นจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ราชการที่ดูแลผืนน้ำของประเทศตนเองสามารถควบคุมการเดินเรือเพื่อไม่ให้เกิดการรุกล้ำอาณาเขตได้
  • นักธุรกิจหรือนักเดินเรือที่ต้องใช้เรือในการทำธุรกิจนอกชายฝั่งนั้นสามารถวิเคราะห์พิกัดของเรือลำอื่น ๆ ที่อาจเข้ามากีดขวางเส้นทางการเดินเรือของตนเองได้ ทำให้สามารถหลบหลีกเส้นทางที่เป็นอันตรายได้ทัน อีกทั้งยังสามารถส่งสัญญาณหรือรับสัญญาณการเตือนภัยจากระบบเรดาห์บนท้องทะเลได้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือความสูญเสียเกิดขึ้น
  • นักประมงสามารถทราบตำแหน่งของสัตว์น้ำที่ต้องการจับได้ โดยปกติแล้วการจับปลาตามบริเวณชายฝั่งที่ออกจากชายฝั่งไม่มากนักนั้นนักประมงจะต้องทราบตำแหน่งของฝูงปลาที่ต้องการจับอยู่แล้ว แต่การเดินเรือออกห่างจากนอกชายฝั่งมากขึ้น ทำให้การคาดเดาตำหน่งของฝูงปลายากขึ้น แต่ GPS สามารถทำให้นักประมงประหยัดเวลาในการเดาตำแหน่งของฝูงปลาและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการออกนอกชายฝั่งโดยไม่จำเป็นอีกด้วย
  • ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทางน้ำ คุณอาจคิดไม่ถึงว่า GPS ทางทะเลนั้นสามารถช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวทางน้ำนั้นดีขึ้นได้อย่างไร แต่ความจริงแล้วการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวด้วยการสอนให้เรียนรู้จักภูมิศาสตร์ทางทะเลผ่านอุปกรณ์ GPS นั้นสามารถทำได้และมีการเรียนรู้พร้อมกับการส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้เกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งการท่องเที่ยวนี้ไม่ได้ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดความบันเทิงและการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้
  • ทำให้ธุรกิจที่ทำประมงสามารถวางแผนการเดินเรือได้ดียิ่งขึ้น โดยนักประมงสามารถเปิดแผนที่ GPS บนทะเลเพื่อหาร่องน้ำที่เหมาะสมในการเดินเรือได้ ยังทำให้นักประมงทราบการเกิดอุบัติเหตุจากการเกยตื้นได้อีกด้วย เช่น ปะการังหรือหินชายฝั่งที่เกยตื้นมาติดบนชายฝั่งซึ่งเป็นอุปสรรคในการนำเรือเข้าจอดได้ โดยการวางแผนการเดินเรือนี้จะต้องวิเคราะห์ร่วมกับสภาพอากาศในแต่ละสถานการณ์ด้วย
  • ทำให้นักประมงประหยัดเวลาและประหยัดแรงในการเรียนรู้ได้ การใช้เครื่องมือทุ่นแรงในการเดินเรือหรือการจับปลารวมถึงการเดินทางบนทะเลนั้นทำให้นักธุรกิจนั้นได้ประโยชน์มากกว่าคนอื่และสามารถต่อยอดโอกาสทางธุรกิจได้มากกว่าคนอื่น เพราะแผนที่ GPS ทางทะเลช่วยให้ทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทราบสภาพภูมิศาสตร์ได้อย่างชัดเจน
  • ช่วยตรวจสอบและป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเลได้ เพราะระบบ GPS ทางทะเลนั้นทำให้เราทราบได้ว่ามีบริเวณใดบ้างที่อาจมีการถูกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเขตแหล่งน้ำหวงห้ามหรือจะเป็นเขตปะการังและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำก็สามารถทำการตรวจสอบได้ ทำให้ปัญหาการทำผิดกฎหมายหรือการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของมนุษย์ที่เป็นอันตรายต่อทะเลนั้นลดน้อยลงไปได้

 

การใช้ GPS ทางทะเล นั้นไม่เพียงแค่เป็นประโยชน์กับคนทั่วไปที่เดินทางทางน้ำเท่านั้น แต่ยังทำให้ธุรกิจนอกชายฝั่งได้รับผลประโยชน์อีกด้วยแล้วยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งกว่าเดิมอีกด้วย เห็นไหมล่ะว่าจีพีเอสทางทะเลนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดเอาไว้เลยทีเดียว  สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ