ประกัน สำหรับคนท้อง

20 อันดับ ประกัน สำหรับคนท้อง น่าสนใจ พร้อมข้อดีข้อเสียที่คุณแม่ควรรู้

ในปัจจุบันนับว่าการทำประกันนั้นได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น เพราะส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปมักจะถือประกันอย่างน้อยหนึ่งกรมธรรณ์ ถ้าไม่ใช่ประกันอุบัติเหตุก็ต้องเป็นประกันสุขภาพ ซึ่งทั้งสองรูปแบบเน้นรับความคุ้มครองเป็นการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ส่วนถ้าต้องการรับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนใหญ่ในภายหลังคนทั่วไปก็มักจะทำประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองเฉพาะด้านอีกด้วย เช่น ประกันการเดินทาง ประกันโรคร้าย ประกันโรคมะเร็ง ประกันสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษา ประกันอัคคีภัย ประกันคุ้มครองธุรกิจ ประกันคุ้มครองสินเชื่อ เป็นต้น อย่างไรก็ตามอีกหนึ่งความคุ้มครองที่หลายคนให้ความสนใจ โดยเฉพาะสาว ๆ ที่แต่งงานแล้วและกำลังวางแผนจะมีเจ้าตัวน้อยคือ ประกัน สำหรับคนท้อง เพราะถึงแม้ว่าการท้องหรือการตั้งครรภ์จะไม่ใช่อาการป่วย แต่ในระหว่างตั้งครรภ์ก็มีความเสี่ยงหลายอย่างที่ต้องระวังทั้งอุบัติเหตุและภาวะตั้งครรภ์ รวมทั้งสมัยการคลอดบุตรยังมีค่าใช้จ่ายค่อยข้างสูง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สาว ๆ หลายคนตัดสินใจเลือกกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงได้รวบรวม 20  ประกัน สำหรับคนท้อง น่าสนใจ พร้อมข้อดีข้อเสียที่คุณแม่ควรรู้มาฝาก แต่จะมีประกันจากบริษัทไหนบ้างนั้น มาดูกันเลย

 

 

แผนประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง เทเวศประกันภัย

นับได้ว่าเป็นประกัน ประกัน สำหรับคนท้อง ที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองคุณแม่โดยตรง สำหรับแผนประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง จากเทเวศประกันภัยนั้นให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งการเกิดอุบัติเหตุทุกประเภท การฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย เงินชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็น ค่าอัลตร้าซาวด์ ค่ายากันแท้ง ค่าห้องพัก ค่ารักษาพยาบาลลูกในท้องหากคุณแม่ได้รับอุบัติเหตุ
ข้อดี ค่าเบี้ยประกันถูกเพียงปีละ 3,700 บาท
ข้อเสีย ว่าที่คุณแม่ที่สามารถทำประกันได้ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีภาวะพิการ และไม่มีโรคประจำตัว และต้องทำประกันล่วงหน้าก่อนตั้งครรภ์ เพราะหากไม่ตั้งครรภ์ก็ถือว่าเป็นการทำประกันที่สูญเปล่า เนื่องจากให้ความคุ้มครองแค่เฉพาะช่วงเวลาที่ตั้งครรภ์เท่านั้น

 ประกันสุขภาพ iHealthy แผน Platinum กรุงไทยแอกซ่า

สำหรับประกันสุขภาพ iHealthy กรุงไทยแอกซ่านั้นเป็นประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการเข้าเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก อีกทั้งยังคุ้มครองค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด ค่าศัลยกรรมผู้ป่วยนอก ค่าวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายในการกายภาพบำบัด ค่ารถพยาบาล การทำทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ ส่วนความคุ้มครองในระหว่างการตั้งครรภ์นั้นจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหากภาวะแทรกซ้อนทั้งก่อนและหลังการคลอดบุตร ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร และค่าหออภิบาลทารกแรกเกิดด้วย
ข้อดี ให้ความคุ้มครองทั้งในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด
ข้อเสีย การคุ้มครองการตั้งครรภ์มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลารอคอย 12 เดือน จึงต้องทำประกันล่วงหน้าก่อนตั้งครรภ์

อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซ์คลูซีฟ แผน 1 กรุงไทยแอกซ่า

มาต่อกันที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยของกรุงไทยแอกซ่าที่หลายคนแนะนำ เพราะเป็นประกันสุขภาพที่มีจุดเด่นอยู่ที่ให้ผลประโยชน์ต่อปีสูง ให้ความคุ้มครองในส่วนค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารังสีบำบัด ค่าเคมีบำบัด ค่าล้างไต และการรักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสิทธิพิเศษสำหรับว่าที่คุณแม่คือ ให้ความคุ้มครองการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร
ข้อดี  มีระยะเวลารอคอยการทำประกันเพียง 280 วัน สำหรับการคุ้มครองการตั้งครรภ์และคลอดบุตร
ข้อเสีย การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตรจะได้รับการคุ้มครองหลังจากทำประกันไม่น้อยกว่า 365 วัน นอกจากนั้นความคุ้มครองในส่วนของการตั้งครรภ์นั้นเลือกได้เฉพาะกรมธรรม์แผน 1 เท่านั้น

แอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคูทีฟ กรุงไทยแอกซ่า

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่น่าใจจากกรุงไทยแอกซ่า เนื่องจากเน้นการการรักษาพยาบาลโรคร้าย เพราะคุ้มครองในส่วนของค่าล้างไตสำหรับผู้ป่วยนอกกรณีเป็นโรคไตวายเรื้อรัง ค่ารักษาโรคมะเร็ง การรักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุ ผลประโยชน์ทั้งกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ และยังได้รับค่าชดเชยกรณีแท้งบุตรสูงสุด 8,000 บาทต่อครั้ง
ข้อดี เป็นประกันสุขภาพที่ไม่ได้เน้นคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์มากจนเกินไป ทำให้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้วางแผนตั้งครรภ์
ข้อเสีย ไม่มีการคุ้มครองการตั้งครรภ์กรณีอื่น นอกจากเกิดภาวะแท้งบุตร

แอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคูทีฟ พลัส กรุงไทยแอกซ่า

ปิดท้ายด้วยผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพของกรุงไทยแอกซ่าที่เน้นให้ความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาล และได้รับค่าชดเชยกรณีแท้งบุตรสูงสุด 8,000 บาทต่อครั้ง ให้ความคุ้มครองการตั้งครรภ์ในกรณีแท้งบุตร
ข้อดี  เป็นประกันสุขภาพที่ไม่ได้เน้นคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์มากจนเกินไป ทำให้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้วางแผนตั้งครรภ์
ข้อเสีย ไม่มีการคุ้มครองการตั้งครรภ์กรณีอื่น นอกจากเกิดภาวะแท้งบุตรและไม่มีการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุเหมือนกับประกันสุขภาพแอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคูทีฟ

โครงการเมืองไทย แฮปปี้ เลดี้ พลัส เมืองไทยประกันชีวิต

เป็นอีกหนึ่งประกันสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ เพราะให้ความคุ้มครองทั้งในส่วนของโรคร้ายและการตั้งครรภ์ โดยให้คุ้มครองทั้งขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดทั้งของคุณแม่และคุณลูก
ข้อดี  มีการจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้เอาประกันแบบ 100% เพียงครั้งเดียว ทำให้มีเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้จัดการกับค่ารักษาพยาบาล
ข้อเสีย ความคุ้มครองต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ได้แก่ ทารกเสียชีวิตหลังจากมีอายุครรภ์ 195 วัน รับผิดชอบค่าผ่าตัดเฉพาะกรณีท้องนอกมดลูกเท่านั้น คุณแม่เสียชีวิตภายใน 42 วันหลังคลอด ทารกเสียชีวิตภายใน 28 วันหลังคลอด ทารกมีชีวิต 28 วันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคประจำตัวแต่กำเนิด

ประกันสุขภาพ Elite health แผน 3 เมืองไทยประกันชีวิต

เป็นอีกหนึ่งประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สำหรับการตั้งครรภ์จะให้ความคุ้มครองทั้งการคลอดปกติ การคลอดโดยวิธีผ่าตัด ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งในขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดค่าใช้จ่ายเมื่อมีการใช้อุปกรณ์เครื่องถ่างขยายปากมดลูก ค่าใช้จ่ายสำหรับการขูดมดลูกเมื่อเกิดกรณีแท้ง
ข้อดี   ให้ความคุ้มครองในวงเงินสูง โดยให้วงเงินค่าคลอดทั้งการคลอดปกติและการผ่าคลอดในวงเงิน 90,000-150,000 บาท ส่วนในกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง
ข้อเสีย มีการคำนวณค่าเบี้ยประกันตามอายุ หากอายุมากก็ต้องเสียค่าเบี้ยประกันสูงขึ้น

 ประกันสุขภาพ Elite health แผน 4 เมืองไทยประกันชีวิต

สำหรัยประกันสุขภาพ Elite health แผน 4 ของเมืองไทยประกันชีวิต เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพกลุ่ม Elite Health แต่ให้ความคุ้มครองเหมือนกันแต่มีวงเงินคุ้มครองมากกว่า
ข้อดี  ให้ความคุ้มครองในวงเงินสูงโดย ให้วงเงินค่าคลอดทั้งการคลอดปกติและการผ่าคลอดในวงเงิน 150,000-200,000 บาท ส่วนในกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง
ข้อเสีย มีการคำนวณค่าเบี้ยประกันตามอายุ หากอายุมากก็ต้องเสียค่าเบี้ยประกันสูงขึ้นเช่นเดียวกับประกันสุขภาพ Elite health แผน 3

ประกันชีวิตกลุ่ม เมืองไทยประกันชีวิต

อีกหนึ่งประกันสุขภาพแบบกลุ่มที่น่าสนใจเพราะให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ  โดยเข้ารับการรักษาตัวได้ทั้งในและต่างประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งความคุ้มครองในส่วนของการคลอดบุตรจะจัดอยู่ในการทำประกันเพิ่มเติม
ข้อดี เป็นสวัสดิการที่ไม่ต้องเสียเงินค่าทำประกันสุขภาพเอง
ข้อเสีย เป็นสัญญาประกันภัยสุขภาพกลุ่มเพิ่มเติม นอกจากนั้นการซื้อกรมธรรม์ขึ้นอยู่กับนโยบายของนายจ้างด้วย

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แผนบียอนด์เพอร์ซันนัลแคร์ Aetna

ประกันสุขภาพแผนบียอนด์เพอร์ซันนัลแคร์ของเอ็ทน่าเป็นแผนประกันสุขภาพที่มีจุดเด่นที่วงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงและยังครอบคลุมการรักษาทั้งมีอาการเจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุ แถมยังเข้ารับการพยาบาลได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับว่าที่คุณแม่จะได้รับการคุ้มครองในส่วนของความคุ้มครองเพิ่มเติม ในส่วนของค่าใช้จ่ายบ้างส่วนตามกรมธรรม์กำหนด ทั้งในกรณีการคลอดปกติ การผ่าคลอด การคลอดโดยใช้เครื่องมือ การตั้งครรภ์นอกมดลูก การผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อคลอดลูก การแท้งบุตร
ข้อดี ให้ความคุ้มครองครอบคลุมค่าคลอดและภาวะคลอดฉุกเฉิน ทำให้อุ่นใจมากขึ้น
ข้อเสีย เป็นส่วนของความคุ้มครองเพิ่มเติม คุ้มครองเฉพาะค่าใช้จ่ายของคุณแม่เท่านั้น และผู้เอาประกันต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าเอง

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แผนแพลทินั่ม Aetna

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากเอ็ทน่าที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายบ้างส่วนตามกรมธรรม์กำหนดในกรณีเดียวกับแผนบียอนด์เพอร์ซันนัลแคร์ แต่จะมีรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลในหมวดต่าง ๆ แตกต่างกัน ซึ่งแผนแพลทินั่มจะมีแผนประกันสุขภาพให้เลือกมากกว่า
ข้อดี  ให้ความคุ้มครองครอบคลุมค่าคลอดและภาวะคลอดฉุกเฉิน ทำให้อุ่นใจมากขึ้น
ข้อเสีย เป็นส่วนของความคุ้มครองเพิ่มเติม คุ้มครองเฉพาะค่าใช้จ่ายของคุณแม่เท่านั้นและผู้เอาประกันต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าเองเช่นเดียวกับแผนบียอนด์เพอร์ซันนัลแคร์

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล แผนแพลทินั่ม aetinsure

สำหรับประกันสุขภาพส่วนบุคคล แผนแพลทินั่มของ aetinsure นับได้ว่ามีความโดดเด่นในเรื่องแผนประกันที่นอกจากมีให้เลือกมากถึง 3 แผนแล้ว ทุกแผนยังมีให้ความคุ้มครองในส่วนของการตั้งครรภ์ ทั้งการคลอดตามปกติ การผ่าคลอด การคลอดโดยใช้เครื่องมือ การท้องนอกมดลูก การผ่าคลอดฉุกเฉิน
ข้อดี  มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพให้เลือกหลายแผน
ข้อเสีย การคุ้มครองการตั้งครรภ์เป็นส่วนของการคุ้มครองเพิ่มเติม โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของบุตร

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล แผนเพอร์ซัลนัลแคร์ aetinsure

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จาก aetinsure ที่โดดเด่นในเรื่องแผนประกันเช่นเดียวกัน เพราะมีให้เลือกถึง 4 แผน ที่สำคัญทั้ง 4 แผน ซึ่งทุกแผนจะให้ความคุ้มครองในส่วนของการตั้งครรภ์ ทั้งการคลอดตามปกติ การผ่าคลอด การคลอดโดยใช้เครื่องมือ การท้องนอกมดลูก การผ่าคลอดฉุกเฉิน
ข้อดี มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพให้เลือกหลายแผน
ข้อเสีย การคุ้มครองการตั้งครรภ์เป็นส่วนของการคุ้มครองเพิ่มเติม โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของบุตร

ประกันสุขภาพกลุ่ม แผนประกันสุขภาพกลุ่ม aetinsure

มาถึงประกันสุขภาพแบบกลุ่มซึ่งเป็นสวัสดิการของว่าที่คุณแม่ที่เป็มนุษย์เงินเดือนได้รับจากองค์กร ซึ่งให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย การตั้งท้องนอกมดลูก การผ่าตัดฉุกเฉินและการแท้งบุตร
ข้อดี  ให้ความคุ้มครองกรณีเดียวดับประกันสุขภาพส่วนบุคคล โดยไม่ต้องเสียเงินทำประกันสุขภาพเอง
ข้อเสีย องค์กรต้องเป็นผู้ทำประกันให้กับพนักงงาน แต่และต้องเข้าเกณฑ์ของกรมธรรม์ เช่น ขนาดขององค์กร อายุเฉลี่ยของพนักงานต้องไม่เกิน 48 ปี และมีความเสี่ยงระดับอาชีพชั้น 1-2 เป็นต้น

ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอ แผนบียอนด์แพลทินัม อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต

มาต่อกันที่ประกันสุขภาพที่มีจุดเด่นที่วงเงินความคุ้มครองสูง ให้ความคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุ ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งส่วนของค่ารักษาพยาบาลสำหรับการคลอดบุตรปกติให้วงเงินสูงเช่นกันคือ 200,000 บาทและหากพบภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์หรือระหว่างคลอดมีวงเงินการรักษาให้ถึง 400,000 บาท
ข้อดี ให้วงเงินค่าคลอดและการรักษาเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนสูง
ข้อเสีย มีเงื่อนไขว่าต้องทำประกันต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 10 เดือนและ 3 เดือนในกรณีแท้งบุตร

แผนประกันสุขภาพแพลทินัม บูพา

อีกหนึ่งประกันสุขภาพที่น่าใจ เพราะมีให้เลือกถึง 3 แผน ที่สำคัญทุกแผนยังให้ความคุ้มครองทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งการคลอดปกติ การผ่าคลอด การคลอดโดยใช้เครื่องมือ การตั้งท้องนอกมดลูก การคลอดโดยการผ่าตัดฉุกเฉินและการแท้งบุตร
ข้อดี มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพให้เลือกหลายแผน
ข้อเสีย การคุ้มครองการตั้งครรภ์เป็นส่วนของการคุ้มครองเพิ่มเติม ไม่รวมค่าใช้จ่ายของบุตร และผู้ทำประกันต้องสำรองจ่ายเงินก่อนล่วงหน้า

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย My Care Supreme Supreme 2 TISCO Insure

จุดเด่นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย My Care Supreme ของ TISCO Insure นั้นอยู่ที่วงเงินคุ้มครองสูงทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก พร้อมทั้งรองรับการรักษาทั้งในและต่างประเทศ ส่วนการคุ้มครองการตั้งครรภ์นั้นจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือ การแท้งบุตร การท้องนอกมดลูก และการผ่าคลอดฉุกเฉิน
ข้อดี  ให้วงเงินความคุ้มครองสูง
ข้อเสีย มีเงื่อนไขระยะเวลารอคอยอย่างน้อย 280 วัน  สำหรับการคลอดทุกกรณี ในขณะกรณีแท้งบุตรจะอยู่ที่ 90 วัน

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย My Care Supreme Supreme 3 TISCO Insure

สำหรับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย My Care Supreme Supreme 3 TISCO Insure เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกับ My Care Supreme Supreme 2 ซึ่งมีเงื่อนไขในการคุ้มครองเหมือนกัน แต่ให้ความคุ้มครองในวงเงินที่มากกว่าในทุกกรณี
ข้อดี  ให้วงเงินความคุ้มครองสูง 
ข้อเสีย ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันที่สูงกว่าแบบ My Care Supreme Supreme 2 และมีเงื่อนไขระยะเวลารอคอยอย่างน้อย 280 วัน  สำหรับการคลอดทุกกรณี ในขณะกรณีแท้งบุตรจะอยู่ที่ 90 วัน เช่นเดียวกัน

ประกันสุขภาพกลุ่ม โตเกียวมารีน

ปิดท้ายกับประกันสุขภาพกลุ่มที่ให้การตั้งครรภ์จัดอยู่ในการคุ้มครองหลัก โดยจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายในกรณีเข้าพักการรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุด 14 วัน โดยประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงเมื่อเข้ารับการคลอดในฐานะผู้ป่วยใน
ข้อดี ไม่ต้องจ่ายค่าทำประกันเองและได้รับการแบ่งเบาภาระค่าคลอดมากขึ้น
ข้อเสีย ขึ้นอยู่นโยบายสวัสดิการของบริษัท นอกจากนั้นยังต้องทำเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา (GTL) ด้วย

 

ประกันสังคม

สุดท้ายกับประกันกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกบริษัทต้องเตรียมไว้เพื่อเป็นสวัดิการแก่พนักงานทุกคน ซึ่งสำหรับพนักงานหญิงจะได้รับเงินค่าคลอด 13,000 บาททุกครั้งที่ท้อง เงินค่าเลี้ยงชีพในช่วงลาหยุดเพื่อคลอดลูก 50% ของเงินเดือนเฉลี่ย แต่ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยจะได้รับเฉพาะลูกคนที่ 1 และ 2 เท่านั้น  ส่วนพนักงานผู้ชายจะได้เฉพาะค่าคลอดลูกจำนวน 13,000 บาท แต่ไม่ได้รับเงินค่าเลี้ยงชีพ นอกจากนั้นหลังคลอดจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอีกเดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ปี บริบูรณ์ ได้สิทธิครั้งละไม่เกิน 3 คน
ข้อดี เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานบริษัทเอกชนได้รับอยู่แล้วตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ข้อเสีย หากสามีภรรยามีประกันสังคมทั้งคู่จะเลือกใช้สิทธิ์ได้ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเท่านั้น

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับ 20 อันดับ ประกัน สำหรับคนท้อง น่าสนใจที่เรานำมาฝากกันวันนี้ โดยจะเห็นได้ว่าแต่ละแผนกรมธรรม์มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อหรือหากองค์กรทำประกันสุขภาพไว้ให้แล้วว่าที่คุณแม่ควรศึกษาและทำความเข้าใจอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยของทั้งคุณแม่และคุณลูกในทุกกรณี  สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ